Armatür

Binalarda sıhhi tesisat, yangın tesisatı, ısıtma tesisatı, havalandırma ve klima tesisatı, havuz tesisatı v.b. yapı öğesi olup bir aletin ana bölümünü oluşturan kısmına armatür adı verilir.