Tez

Makine mühendisinin akademik eğitimi süresince edindiği bilgi birikimini kullanarak ortaya çıkardığı orijinal ve bilimsel bir çalışma olan tez kategorisidir.