İhale ve Hakediş

Hakediş, ihale dosyası ve teknik şartname hazırlanması, kamu ihale kanunu ve ilgili yönetmeliklerin yer aldığı ve duyuruların yapıldığı kategoridir.