Kefalet Senedi İhalelerde Teminat Mektubu Olarak Sunulabilecek

05 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la firmalar ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği belirtilmiştir.

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 65- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesine “Çerçeve anlaşma” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Teminat mektubu” tanımı eklenmiştir.

“Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,” 

MADDE 66- 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teminat mektupları.”

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan bu değişiklikle firmaların ihalelere katılırken teminat mektubu kapsamında Teminat Seneti sunmalarına imkan tanınmıştır. Firmalar banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabilecekler.

Kefalet Sigortası Genel Şartları Hazine Müsteşarlığı tarafından Şubat 2014 tarihinde yayınlanmış ve Ekim 2014 tarihinde yayınlanan “Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yürürlüğe girmiştir.

Kefalet sigortası uygulamasına ilişkin detaylı bilgiye T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları “Teminat Sisteminin Bir Parçası Olarak Kefalet Sigortası / Melike GÖZÜŞİRİN” den ulaşabilirsiniz.

Kefalet sigortası ile sigortacı, borçlunun sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlamaktadır. Kefalet sigortası, banka teminat mektupları gibi proje finansmanında kullanılan araçlardan biridir.

Kefalet sigortası sözleşmesinde sigortacı, prim karşılığında, borçlunun, alacaklı ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan borcunu ifa etmeme riskine karşı alacaklıya – lehdara- teminat sağlamaktadır.

Ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan kefalet sigortası uygulaması ile sigortacı, borçlunun, kefalet senedinde tanımlanan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı, kefalet senedinde belirtilecek olan lehtara teminat sağlamaktadır.

Kefalet sigortası sözleşmesi düzenlendikten sonra lehtara verilen metne sigorta sözleşmelerinde olduğu gibi poliçe değil senet denmektedir. Kefalet senetleri aracılığıyla sağlanan teminat türlerinin başlıcaları ihaleye katılım, performans, avans ödeme, ödeme, bakım/onarım, emniyeti suistimal olmakla birlikte, her ülkenin kendi mevzuatına göre farklı teminat türleri ihdas etmesi mümkündür.

Kefalet Senedi teminat mektubu

Kaynak: Hakedis.org

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın