Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı.

Kamu İhale Kurumu tarafından 06.02.2018 Tarihli ve 30324 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasın Dair Tebliğ” ile Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Yayınlanan değişiklik tebliği ile aşağıdaki konulara ilişkin düzenleme yapılmıştır.

A. İhalelere katılmada vergi borcuna ilişkin düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenleme ile motorlu taşıtlar vergisi, şans oyunları vergisi, damga vergisi ve harç borçları ihaleye teklif veren firmaların vergi borcu kapsamında değerlendirilecektir.

İstekli firmalar vergi borçlarının olmadığına ilişkin belgeleri herhangi bir vergi dairesinden veya gelirler idaresi başkanlığının internet sitesinden alarak ibraz edebilecekler.

B. Sözleşmenin uygulanması aşamasında idari yargı kararlarına ilişkin düzenleme yapıldı.

İdari yargı kararı ile yürütmenin durdurulması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci firmanın sözleşmeyi imzalamaması durumunda mevcut yüklenicinin teklifinin ihale dokümanına göre geçerliğini koruması ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmaması şartıyla imzalanmış sözleşme idarece feshedilmeksizin uygulanmaya devam edilebilir.

C. İdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin düzenleme yapıldı.

Elektronik ortamda hazırlanarak EKAP üzerinde gönderilen 4734 sayılı kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki hizmet alım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerine ilişkin ilanlar dışındaki ilanlar ön kontrol yapılmadan yayınlanmaktadır.

D. Aşırı düşük sorgu sürecinde akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin düzenleme yapıldı.

E. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları net olarak tanımlandı.

Vergi borcuna ilişkin düzenleme 01.03.2018 tarihinde, diğerleri yayınlandığı gün yürürlüğe girecektir.

Kamu İhale Genel TebliğiKamu İhale Genel Tebliği

Kaynak: Hakedis.org

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın