En Yeni İçerikler

ekserji bazlı

Binaların Ekserji Bazlı Termodinamik Analizleri ve Değerlendirmeleri

Enerjinin “kalitesi” olarak ekserji, enerjiyle ilgili sistemlerin potansiyelini kıyaslamak ve prosesler/sistemlerdeki olası iyileştirmeleri ortaya çıkarmak için çok önem taşımaktadır. HVAC mühendisleri, performansın değerlendirilmesinde, termodinamiğin...
yoğuşma ısı transferi

Yatay Boru İçindeki Amonyak (R717) Yoğuşma Isı Transferi

Amonyak gibi doğal akışkanlar 19. yy’ın ortalarından bu yana başta yiyecek üretimi ve depolama gibi proseslerde soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Amonyak termofiziksel özelliklerinden dolayı ısıl...
soğutma çevrimi

Soğutma Çevrimlerinin Enerji Verimliliği Yönünden İrdelenmesi

İklimlendirme insanlık tarihinin başlangıcından bu yana varlığını sürdürmüş ihtiyaçlarından bir tanesidir. Günümüzde gelinen noktada mevcut iklimlendirme sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlarken çevreye verdikleri zararları...
nem alma

Nem Alma Malzeme Kaplamalı Isı Değiştiriciler ve Sistem Performansı

Nem alma, evsel ve ticari binalarda iklimlendirme kontrolü için büyük önem taşımaktadır. Farklı nem alma yöntemleri bulunmaktadır. Soğurucu kullanarak nem alma bu yöntemler arasındadır....
ısı değiştirici

Isı Geri Kazanım Cihazlarında Farklı Tipte Isı Değiştirici Kullanımı

Günümüzde inşaat sanayisindeki gelişmeler, artan nüfus ve bunlara bağlı olarak büyüyen yapılarla birlikte havalandırma ihtiyaçları da artış göstermektedir. Doğal havalandırmanın yer yer yetersiz kaldığı...
ısı geri kazanım cihazı

Isı Pompası Entegre Edilmiş Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları

Sürdürülebilir binalar oluşturabilmek için enerji dönüşüm sistemlerinin yüksek verime sahip olması gerekir. Bir binada enerji kullanımının yoğun olduğu ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri bu anlamda önemli...
endüstriyel tip termodinamik analiz

Endüstriyel Soğutmada Enerji Verimli Sistem Çözümü

Bu çalışmada Bursa’da bir metal işleme tesisinde, mevcut proses soğutma sisteminin öncelikle etüt çalışması yapılmış ve enerji verimliliği hesaplanmıştır. Bu proses için geliştirilmiş bir...
INGAS 2019

INGAS 2019, Doğal Gazın Global Liderlerini İstanbul’da Buluşturuyor

İGDAŞ’ın ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Doğal Gaz Kongre & Fuarı INGAS 2019, İstanbul'da sektörün önemli isimlerini ağırlayacak. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 17-18 Ekim 2019...
karbondioksit akışkanlı

Karbondioksit Akışkanlı Transkritik Soğutma Sistemleri

Geçmişte iklimlendirme ve soğutma çevrimlerinde sıklıkla kullanılan CFC ve HCFC sınıfındaki gazların kullanımı; ozon tabakasına ve küresel ısınmaya negatif etkileri sebebi ile 1989 yılında...
iki buharlaştırıcılı soğuk depo

Eskişehir İlinde Bir Soğuk Hava Deposu Tasarımı

Dünyada artan nüfus yoğunluğu, iklim değişiklikleri insanların taze ve kaliteli yiyeceğe ulaşma olasılığını düşürmektedir. Günümüzde üretilen yiyeceklerin üçte biri besin ihtiyacı olan insanlara ulaşamadan...