En Yeni İçerikler

vakumlu tüp kullanılan güneş enerji sistemi

Vakumlu Cam Tüp Kullanılan Güneş Enerjili Mekân Isıtma Sistemi

Bu çalışmada vakumlu cam tüp kullanılan güneş enerjili ısıtma sisteminin yaklaşık 10 metrekare alana ve 2,5 m yüksekliğe sahip bir hacim için performansı incelenmiştir....
konut sektöründe enerji talep projeksiyonları

Türkiye’de Konut Sektöründe Uzun Dönemli Enerji Talep Projeksiyonları

Sosyal ve ekonomik gelişme düzeyi, nüfus, sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişme gibi birçok sosyoekonomik etmene bağlı olarak ülkelerin enerji talebi değişmektedir. Son yılarda, ülkemizde gerçekleşen...
ısı yalıtım malzemesi ve optimum yalıtım kalınlığı

Konut Binaları İçin Isı Yalıtım Malzemesi ve Yalıtım Kalınlığı

Dünya genelinde gerçekleşen enerji tüketimi ve sera gazı salımının önemli bir kısmının binalardan kaynaklandığı bilinmektedir. Binalarda enerji verimliğinin sağlanması, enerji tüketimi kaynaklı gerçekleşen çevresel...
Türkiye'deki binalar için U değerleri

Türkiye’deki Binalar İçin Yeni (U) Değerleri: Maliyet Etkin Yöntem

2010 yılında AB Üye Devletleri tarafından kabul edilen Binalarda Enerji Performansı Direktifi, üye devletlerin binaların tahmini ekonomik ömrü boyunca en düşük maliyete yol açan...
binalardaki ısı kayıplarının termal kamera ile ölçümü

Binalardaki Isı Kayıplarının Termal Kamera Ölçümleriyle Tespit Edilmesi

Türkiye’de toplam kullanılan enerjinin yaklaşık % 36’sı binalarda tüketilmektedir. Binalarda kullanılan toplam enerji miktarının da büyük bir kısmı (yaklaşık % 80) ısınma/soğutma amaçlı olarak...
binalarda kullanılan EPS yalıtım malzemesi

Binalarda Kullanılan EPS Yalıtım Malzemesinin Isıl İletkenliği

Binalarda enerji kayıplarının azaltılması günümüzde önemli bir konudur. Bu amaçla enerji kayıplarını azaltmak için uygun ısı yalıtım malzemesinin kullanılması gerekir. Bu çalışmada binalarda kullanılan...
binalarda opak ve saydam bileşenler

Bina Kabuğundaki Opak ve Saydam Bileşenlerin Enerji Tüketimine Etkisi

Çalışmaya göre; TS 825’te opak ve saydam bileşenler ile oluşturulan bina kabuğu için tavsiye edilen ısı transfer katsayısının; – bina tipolojisine farklılaştırılmalıdır. (Eğitim, sağlık, otel,...
enerji tüketimi ve karbon salınımı

Örnek Bir Yeşil Yerleşimde Enerji Tüketimi ve Karbon Salımını

2010 yılında yayınlanan Avrupa Birliği Direktifi EPBD 2010/31/EU, enerji performansı analizlerine maliyet kavramını eklemiş ve üye ülkelerde 2020’den itibaren, yeni yapılacak tüm binaların yaklaşık...
yüksek enerji verimliliğine sahip bina

Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Bina Uygulamaları

Enerji talebinin sürekli artması, fosil kaynakların kısıtlı olması, çevresel sorunlar gibi nedenler ve enerji tüketiminde yaklaşık %35-%40’lık bölümün yaşam alanlarındaki konfor koşullarının sağlanabilmesi için...
enerji kimlik belgesi

Enerji Kimlik Belgesinin Kapsamı Nedir, Nasıl Düzenlenir ve Sonuçları

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 2011 den önce yapılmış mevcut binaların Mayıs 2017 tarihine kadar EKB alması zorunludur. Ancak yeterli ve doğru bilgilendirme yapılamadığı...