PV sistemin çatı yüzeyinde gölgeleme elemanı olarak kullanımı

PV Sistemin Çatı Yüzeyinde Ve Cephede Gölgeleme Olarak Kullanımı

Bu çalışmanın amacı, orta ölçekli bir ofis binasında aynı yüzey alanına sahip PV sistemin, binanın çatısında sadece aktif bir sistem olarak kullanılması ile binanın...
cephelerde fotobiyoreaktör kullanımı

Cephelerde Fotobiyoreaktör Kullanımının Binalara Etkisi

Günümüzde binaların sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik vermesi, çevre sorunlarını arttırmaması, enerjiyi, suyu, malzemeyi, bulunduğu araziyi etkin kullanabilmesi, insanların sağlığını ve konforunu korumasıyla...
tarihi binalarda pasif yöntemlerle enerji tasarrufu

Tarihi Binalarda Pasif Yöntemlerle Enerji Tasarrufu

Binalarda tüketilen enerjinin azaltılması günümüz enerji problemleri ve çevre kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile tarihi binalarda pasif yöntemler kullanılarak tüketilen...
bina enerji tüketiminin modellemesi

Bina Enerji Tüketiminin Isıl Modellenmesi

Bu çalışmada, ısı kaybı ve kazancının sadece pencere ve dış duvardan olduğu varsayılan bir odanın ısıl modeli çıkartılmıştır. Pencere ve dış duvarların paralel bağlı...
duvar yönlenmesinin ısı kaybına etkisi

Duvar Yönlenmesinin Isı Kayıp ve Kazançlarına Etkisi

Binaların opak duvar yüzeylerindeki ısı transferi problemi, yıl boyunca değişik iklim koşulları ve yönlenmelere bağlı olarak, enerji tüketiminin azaltılması ve istenen ısıl konfor şartlarının...
sabit alanda ve sabit basınçta karışımlı ejektor

Sabit Alanda ve Sabit Basınçta Karışımlı Ejektör Modelleri

Soğutucu akışkanlarla ilgili çevresel düzenlemelerin gereklilikleri ve yüksek performans hedefleri soğutma ve iklimlendirme sistemlerindeki yenilikler için bir itici güç olmaktadır. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde...
karbondioksit akışkanlı kanatlı borulu buharlaştırıcı

Karbondioksit Akışkanlı Kanatlı Borulu Buharlaştırıcılarda Boru Özellikleri

Günümüzde, çevreci özelliklerinden dolayı soğutucu akışkan olarak CO2 (R744) kullanımı yaygınlaşmaktadır. Soğuk içecek otomatlarında, süpermarketlerde, soğuk odalarda, gıda üretim ve işleme tesislerinde, endüstriyel dondurma...
iki farklı dağıtıcı modelinde soğutucu akışkan

İki Farklı Dağıtıcı Modelinde Soğutucu Akışkanın Modellenmesi

Buharlaştırıcıdaki soğutma çevriminin amacı, soğutucu akışkanın buharlaştırıcıda soğutulan ortamdan ısı alarak buharlaşmasıdır. Buharlaştırıcı verimini etkileyen en önemli parametreler; homojen olmayan boru içindeki akış dağılımı,...
kanatlı borulu ısı değiştirici ısıl performansı

Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Isıl/Hidrolik Performansını Etkileyen İyileştirme

Yapılacak iyileştirmelerin yanında ısı değiştirici tasarım parametreleri (hatve, boruların dizilimi, geçiş sayısı, boru uzunluğu vb…) seçiminde değişiklikler yapılarak sistem performansını daha da arttırmak mümkündür....
kuru soğutucularda lamel giriş tarafı hava hızı profili

Kuru Soğutucularda Lamel Giriş Tarafı Hava Hızı Profilinin İyileştirilmesi

Bu hız farkı lamel bloğuna gelen havanın karşılaştığı çeşitli üniteye ait olmayan engellerden, çalışma alanındaki rüzgârdan, fan ile lamel bloğu arasında kalan davlumbaz boşluğuna...