bir yapıda yalıtım

Bir Yapıda “Yalıtım Yatırımdır” Konusunun İrdelenmesi

Yapılan projenin amacı; ısı, yangın ve ses yalıtımının önemini vurgulamaktır. Burada İstanbul’da inşa edilmiş ve eğitim amaçlı eğitim kurumu olarak kullanılan yapının yalıtımı yapılmış...
bireysel ısıtma sistemlerinde kirlilik

Kirlilik Direncinin Bireysel Isıtma Sistemlerine Etkisi

Isıtma sistemlerinde kullanılan donanımın yaklaşık % 95’i, dolaşım suyunun içerisinde çözünmüş gazların bulunmasından ve sertliğinden dolayı kireçlenme ve oksitlenmeye maruz kalmaktadır. Bu kışır ve...
yüksek basınçlı su sisi

Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinin Endüstriyel Uygulamalarda Kullanımı

Bu çalışmada, yüksek basınçlı su sisi sistemlerinin endüstriyel uygulamalar içerisindeki kullanımı, kükürt depolama ve transfer hatları detayında incelenerek anlatılmıştır. Çalışmada öncelikle su sisi sistemleri...
sulu yangın söndürme elemanları

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Elemanları Belgelendirme

Bu çalışmada, yangın sistemlerinde kullanılan vana ve yangın ürün gruplarındaki ürünlerin dünya standartlarına göre üretim yapılması test ve analizlerinin değerlendirilmesi ve bu süreçteki ilerlemenin...
fotovoltaik termal kolektörün teorik modellemesi

İzmir Koşullarında Açık Gökyüzü Işınımı İçin Fotovoltaik/Termal Kolektörü

Bu çalışmada İzmir ili için açık gökyüzü ışınım modeli kullanılarak her ayı temsil eden gün için güneye bakan, 30° eğimle kurulmuş olan kolektör yüzeyine...
havalı güneş kolektörleriyle hacim ısıtma

Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma Uygulamalarında Kullanımı

Güneş enerjisi, doğrudan güneşten elde edilen temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi sistemleri üzerine yapılan çalışmalar, enerji fiyatlarındaki artışlar, küresel ısınma ve...
hava ısıtma kollektörleri

Kurutmada Kullanılan Değişik Tip Hava Isıtma Kolektörleri

Bu çalışmada, konutlarda veya endüstriyel tesislerde kullanılabilecek üç değişik tip güneş hava kolektörünün performansları deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Kolektörlerin verimleri incelenmiştir. Çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk...
doğalgaz iç tesisatlarında kontroller

Doğal Gaz İç Tesisatlarında Periyodik Kontroller ve Sonuçları

Eskişehir bölgesinde konutlarda doğal gaz kullanımı 1996 yılında başlamıştır. Yıllara bağlı olarak doğal gaz tesisatlarında, yakıcı cihazlarda ve bacalarda yaşlanma ve yıpranmalar meydana gelmiştir....
steril bölümlerde dolaşım ve hava akışı

Steril Bölümlerde İnsan, “Malzeme Dolaşımı ve Hava Akışı”

Steril hacimlerde hasta ve personelin can sağlığı ve güvenliği ile tıbbi müdahalenin başarısı için kirletici girişi ile yayılmasının engellenmesi ve kontrol edilmesi en başta...
HVAC uygulamalarında koku ölçüm ve tutma

HVAC Uygulamalarında Koku Ölçüm ve Tutma Yöntemleri

Çevre kirliliği ve hava kalitesi günümüzde oldukça önemli hale gelen bir konu başlığı durumundadır. İklimlendirme sektöründe de birçok uygulamada koku büyük bir problem olarak...