güneş panellerinin verimlilikleri

Afyonkarahisarda Kurulu Olan Güneş Panellerinin Verimlilikleri

Bu çalışmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin çatısına güçleri aynı olan mono-kirsital, poli-kristal ve ince film 100W’lık güneş panelleri tesis edilerek enerji üretimi gerçekleştirilmiştir....
Yeşil Binalar

Yeşil Binalar Ve Leed Sertifikaları

Yeşil Binalar Ve Leed Sertifikaları 21.Yüzyılda Türkiye’mizde ve tüm dünyada, birçok alanda büyük değişikliklere tanık olmaktayız. Enerji kaynaklarının paylaşımı ile ilgili krizler, gittikçe etkinleşen çevre...
taşıt motorları için rezonatör tip susturucu

Taşıt Motorları İçin Rezonatör Tip Susturucu Tasarımı

Dizel motorların otomobillerde daha çok kullanılmaya başlamasıyla birlikte turboşarj gürültüsünün kontrolüne yönelik araştırmalarda artış gözlenmiştir. Rezonatör tip susturucular genellikle otomobil emiş sistemi gürültü kontrolü...
otomotiv dış aydınlatma lambası ısıl karakteristikleri

Otomotiv Dış Aydınlatma Lambası Isıl Karakteristiklerinin İncelenmesi

Birçok otomotiv dış aydınlatma lambasında ışık kaynağından çıkan ışığın istenildiği gibi yansıtılması için alüminyum kaplamalı reflektörler kullanılmaktadır. Alüminyum kaplama ışığı çok iyi bir şekilde...
meyane üretiminde granülasyon makinesi tasarımı

Hazır Meyane Üretim Sisteminde Özel Bir Granülasyon Makinesi Tasarımı

Hazır meyane üretiminin çok aşamalı yapısı, ürün geliştirme ve imalat süreçlerinde gıda mühendisliği ve teknolojisinin yanında, makine mühendisliğinde ısı transferi, akışkanlar mekaniği ve enerji...
perde desenli gövde borulu tip ısı değiştiricileri

Perde Desenli Gövde Borulu Tip Isı Değiştiricilerinin Optimizasyonu

Gövde borulu tip ısı değiştiricileri tasarımı, imalatı ve bakımı kolay olduğundan sanayinin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle ısı değiştiricilerin termal ve ekonomik...
yüksek blokajlı kanal içinde laminer sürekli akış

Yüksek Blokajlı Kanal İçinde Laminer Sürekli Akışın İncelenmesi

Bu çalışmada ard arda silindirler etrafında yüksek blokaj etkisinde laminer akış için ısı ve akış karakteristikleri nümerik olarak incelenmiştir. Ard arda dizili silindirler etrafından...
düzlemsel simetrik anigenişlemelerde akış

Düzlemsel Simetrik Anigenişlemelerde Çevrintili Türbülanslı Akış

Bu araştırma, iki-boyutlu, düzlemsel simetrik anigenişlemelerde, sürekli, sıkıştırılamayan, ayrımlı ve yeniden birleşmeli, karmaşık çevrintili türbülanslı akışın, iki farklı Reynolds sayıları için kapsamlı bir çalışmasının...
tek yanlı düzlemsel anigenişlemeli kanallarda akış

Tek Yanlı Düzlemsel Anigenişlemeli Kanallarda Çevrintili Türbülanslı Akış

Bu araştırma, tek yanlı düzlemsel anigenişlemeli kanallarda üç farklı Reynolds sayılarında sürekli, iki-boyutlu, sıkıştırılamayan, ayrımlı ve yeniden birleşmeli karmaşık çevrintili türbülanslı akışın kapsamlı bir...
güneş enerjisi kaynaklı ısı pompası simülasyonu

Güneş Enerjisi Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Simülasyonu

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlerin kullanımı her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu sistemlerin doğru bir şekilde tasarlanması ve projelendirilmesinde simülasyon tekniklerinin kullanımı büyük...