sınıflarda havalandırma debisi

Sınıflarda Havalandırma Debisinin Belirlenmesi

İç hava kalitesinin yaşam hacimleri içindeki insanların sağlığını etkilememesi için alınacak iki temel önlem vardır. Bunlardan ilki, iç ortamdaki kirlilik emisyonunu kontrol etmek (azaltmak,...
okullarda iç hava kalitesinin geliştirilmesi

Okullarda İç Hava Kalitesinin Geliştirilmesi: Örnek Uygulama

İç çevre hava kalitesi (İÇK) problemlerinin insan sağlığına önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Konut ve işyerleri gibi okullarda da öğrenci ve öğretmenler zamanlarının çoğunu iç...
okullarda iç hava kalitesi eğitimi

Okullarda İç Hava Kalitesi Eğitimi: Pilot Çalışma İzmir

İç çevre kalitesi yaşadığımız ortamlardaki insan konforunu, sağlığını ve üretkenliğini etkileyen altı bileşenle tanımlanan bir terimdir. Bu bileşenler yaşanılan hacim içindeki ısıl konfor, iç...
okullarda iç çevre bileşeni olarak aydınlatma

Okullarda İç Çevre Konfor Bileşeni Olarak Aydınlatma

Eğitim yapılarında (okullarda) aydınlatma tasarımının özel bir yeri vardır. Okullarda gerçekleşen en temel eylem “öğrenme” dir. Bu eylemin iç çevrenin aydınlatılmasıyla (doğal ve yapay...
kreş ve anaokullarında iç ortam hava kalitesi

Kreş Ve Anaokullarında İç Ortam Hava Kalitesi Çalışmaları

İç ortam hava kalitesi çalışmaları son yıllarda pek çok ülkede bilim adamlarının ilgisini çekmektedir. Bu bağlamda, küçük çocukların çevre hijyeni konusunda sınırlı olan bilinç...
ilköğretim okullarında iç ortam hava kalitesi

İlköğretim Okullarında İç Ortam Hava Kalitesi ve Sağlık Etkileşimi

Bu çalışmada, çocuklar arasında artan astım ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle kreş ve ilköğretim okulları gibi çocukların gündüz vakitlerinin çoğunu geçirdikleri kapalı ortamlardaki hava...
okullarda iç hava kalitesi ve yönetimi

Okullarda İç Hava Kalitesi ve Yönetim: Günümüz Bilgi ve Pratiği

Sınıflardaki iç hava kalitesi (İHK), iç çevre kalitesinin altı bileşeninden (ısıl konfor, iç hava kalitesi, aydınlanma, akustik konfor, koku, titreşim) biridir. Çocuk dostu, yüksek...
okullarda iç çevre kalitesi

Avrupa ve ABD Okullarında İç Çevre Kalitesi–Öğrenci Sağlığına Etkileri

Okullar, çocuklar için evlerinden sonra gelen ikinci en önemli iç ortamlardır. Fakat okulların iç çevre kalitesinden sıklıkla ödün verilmekte; bu da çocukların sağlığı ve...
enerji verimliliği ve iç çevre kalitesi

Enerji Verimliliği ve İç Çevre Kalitesinin Değerlendirilmesi

Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile Avrupa Birliğinde eski ve yeni binalarda enerji tüketimini azaltmak için hedefler belirlenmiştir. Direktif ayrıca geliştirilecek olan enerji performans sertifikasının...
terkedilmiş kömür ocakları

Terkedilmiş Kömür Ocaklarının Jeotermal Isı Kaynağı Olarak Kullanılması

Dünyada ve Türkiye’de, nüfusla birlikte teknolojik ürünlerin çeşit ve sayılarının artışı enerjiye olan talebi de artırmaktadır. Enerji ihtiyacı halen büyük oranda fosil yakıtlardan karşılanmaktadır....