yapı bilgi sistemi ile tesisat projeleri

Yapı Bilgi Sistemi (Bım) İle Mekanik Tesisat Projeleri

Yapı Bilgi Sistemi (BIM) ülkemizde inşaat sektöründe proje aşamasında kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir sistemdir. Bu sistem ile parametrik modeller oluşturulup binanın inşaatı için gerekli...
Yerden Isıtma Sistemleri

25 Soruda Yerden Isıtma Sistemleri

Son yıllarda ülkemizde popülerliğini koruyan, geleneksel yöntemlere göre daha verimli, ergonomik ve sağlıklı ısıtma sağlayan yerden ısıtma sistemleri, birçok kişinin merak ettiği bir ısıtma...
Dünyanın Suyunu Korumak

GF Hakan Plastik: Dünyanın Suyunu Korumak

Suyun çıkarılması, taşınması, depolanması, dağıtılması ve yeniden yapılandırılması alanında çalışmalar yürüten GF Hakan Plastik, Sıfır Enerjili Binalar Sanal Forumu ZeroBuild’20 KeyNote Poster Bildiriler sponsoru...
büyük yerleşkelerin ısıtma sistemlerinde hidrolik balans

Büyük Yerleşkelerin Isıtma Sistemlerinde Hidrolik Balans Ve Enerji Verimliliği

Bu çalışmada bir üniversite kampüsünün belli bir bölümünü besleyen mekanik sistemin enerji etkin çözümü ele alınmış, bu tür yapılar için mevcut buharlı sistem yerine...
soğutma yükü hesaplamalarının bilgisayar destekli analizi

Soğutma Yükü Hesaplamalarının Bilgisayar Destekli Analizi

Yapılarda ısıl konfor ve enerji etkin kullanımına yönelik çalışmalar genelde ısıtma sistemlerini içermektedir. Ancak, sıcak iklim bölgelerinde soğutma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji etkin bina...
yenilenebilir enerjide derece saat değerlendirme yöntemi

Yenilenebilir Enerjide Derece-Saat Tabanlı Değerlendirme Yöntemi

Yeni binalarda yenilenebilir enerji sistemlerinin payı ilk yatırım maliyeti olarak binanın toplam yatırım maliyetinin belirli bir oranı olarak ilgili yönetmelikte öngörülmüştür. Ancak bu oranın...
bina enerji performansını artıracak alternatif ısıtma sistemi

Bina Enerji Performansını Artıracak Alternatif Isıtma Sistemi Uygulamaları

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEPY) çerçevesinde bina ısıtma sistemlerinin verimliliğini artırmaya yönelik uygulamaların ve kombine ısı ve güç üretimine yönelik alternatif ısıtma sistemi çalışmalarının,...
Yangından Korunma Haftası

Yangına Karşı Mücadelede Elimiz Boş Değil, Yangından Korunma Haftası

F Hakan Plastik 25 Eylül-01 Ekim Haftası’nda olan Yangından Korunma Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Yangının sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu, 2020 yılında...
binalarda enerji performans direktifi ile yönetmeliği

Binalarda Enerji Performans Direktifi İle Enerji Performans Yönetmeliği

Dünya enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde, bina sektörü nihai enerji tüketiminde %37 ile en fazla paya sahip sektör olarak yer almaktadır. Avrupa...
türkiyenin ilk akıllı binasının geçmişi

Türkiye’nin İlk Akıllı Binasının 21 Yıllık Geçmişi; Sabancı Center

Geçen süre içinde sürdürülebilir bir işletme örneği olarak Sabancı Center, teknolojinin gelişimine uygun yapılan modifikasyonlar, enerji ve su verimliliği üzerine sürdürülebilir çalışmalarıyla öne çıkmış...