gıda üretim tesislerindeki CIP uygulamaları

Hijyenik Tasarım İle Gıda Üretim Tesislerindeki CIP Uygulamaları

Bu çalışmada EHEDG kriterleri ve Andreas Dorner’in (TU Munich) tezi temel alınarak, hijyenik tasarım ile gıda üretim tesislerindeki CIP uygulamalarındaki tasarruf potansiyellerinin analizi yapılmıştır....
solvent vakumlu buharlı kurutma fırını

Farklı Basınçlar Altında Solvent Vakumlu Buharlı Kurutma Fırını Tasarımı

Transformatörler, birincil enerjiden ikincil enerjiye transferi boyunca yüksek gerilime dayanabilmeleri gerekir. Bu amaç için yalıtım malzemesi gerekmektedir. Transformatör yalıtım malzemesinin kalitesi, transformatör verimi, elektrik...
nanoakışkan içeren tek fazlı mini doğal taşınım döngüleri

Nanoakışkan İçeren Tek Fazlı Mini Doğal Taşınım Döngüleri

Bu çalışma kapsamında, Tek Fazlı mini Doğal Taşınım Döngülerinin (TFmDTD’nin) farklı çalışma koşulları altındaki başarımı bilgisayar benzetimleri kullanılarak incelenmiştir. TFmDTD’nin düşey ile yaptığı açının...
duvar ısı iletim etkisi

Sıcaklığı Periyodik Olarak Değişen Kapalı Ortamlarda Birleşik Doğal Taşınım

Bu çalışmada, kare şeklindeki kapalı bir ortam içerisinde periyodik doğal taşınım sayısal olarak incelenmiştir. Isıtılan duvardaki iletim etkisi de analize katılmıştır. Sonlu kalınlığa sahip...
derslik içi taze hava dağılımının belirlenmesi

Derslik İçi Taze Hava Dağılımının Sayısal Olarak Belirlenmesi

Bu çalışmada, bir derslik içerisinde taze hava dağıtımını sağlayacak menfez yerleşimleri bilgisayar benzetimleri ile incelenmiştir. İncelenen derslik MMO İzmir Şubesi İç Çevre Kalitesi Çalışma...
acil durum tünel havalandırmasında bölgesel faktörler

Acil Durum Tünel Havalandırmasında Bölgesel Faktörler

Türkiye’nin yüz ölçümünün yaklaşık yarısı yükseltisi 1000 metreyi aşan yüksek alanlardan oluşmaktadır. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde dağların kıyıya paralel uzanması sebebiyle iç ve kıyı bölgeler...
elektronik cihazların soğutulması

Elektronik Cihazların Soğutulmasının Farklı Türbülans Modelleri

Bu çalışmada elektronik sistemlerin soğutulması hakkında kısaca bilgi verildikten sonra iki ve üç boyutlu olarak elektronik devre kartını simüle eden dört adet yonganın zorlanmış...
akan elektrolitli doğrudan metanollü yakıt pili

Akan Elektrolitli-Doğrudan Metanollü Yakıt Pilinin Üç Boyutlu Modeli

Doğrudan Metanollü Yakıt Pili (DMYP) gelecekte düşük güç gerektiren taşınabilir uygulamalarda kullanılabilecek olan en uygun yakıt pilidir. Ancak bunun önündeki en önemli engel anottan...
su tasarrufu sağlayan emniyet valfinin tasarımı

Su Tasarrufu Sağlayan Emniyet Valfinin Optimum Tasarımının Geliştirilmesi

Bu çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak; su kullanımının yaygın olduğu mahallerde, su kullanımı sırasında ani su kesilmelerinden sonraki olası su israf ve baskınlarını...
atık gazdan enerji kazanımı sağlayan plakalı reküperatör

Atık Gazdan Enerji Kazanımı Sağlayan Yeni Nesil Plakalı Reküperatör

Enerji verimliliği son yıllarda birçok endüstriyel alanda önemi gittikçe artan bir konu olmuştur. Enerji verimliliğin artırılması ısıtma-soğutma sistemlerinden, enerji üretim, tüketim ve iletimine kadar...