ilköğretim okullarında iç ortam hava kalitesi

İlköğretim Okullarında İç Ortam Hava Kalitesi ve Sağlık Etkileşimi

Bu çalışmada, çocuklar arasında artan astım ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle kreş ve ilköğretim okulları gibi çocukların gündüz vakitlerinin çoğunu geçirdikleri kapalı ortamlardaki hava...
okullarda iç hava kalitesi ve yönetimi

Okullarda İç Hava Kalitesi ve Yönetim: Günümüz Bilgi ve Pratiği

Sınıflardaki iç hava kalitesi (İHK), iç çevre kalitesinin altı bileşeninden (ısıl konfor, iç hava kalitesi, aydınlanma, akustik konfor, koku, titreşim) biridir. Çocuk dostu, yüksek...
okullarda iç çevre kalitesi

Avrupa ve ABD Okullarında İç Çevre Kalitesi–Öğrenci Sağlığına Etkileri

Okullar, çocuklar için evlerinden sonra gelen ikinci en önemli iç ortamlardır. Fakat okulların iç çevre kalitesinden sıklıkla ödün verilmekte; bu da çocukların sağlığı ve...
enerji verimliliği ve iç çevre kalitesi

Enerji Verimliliği ve İç Çevre Kalitesinin Değerlendirilmesi

Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile Avrupa Birliğinde eski ve yeni binalarda enerji tüketimini azaltmak için hedefler belirlenmiştir. Direktif ayrıca geliştirilecek olan enerji performans sertifikasının...
terkedilmiş kömür ocakları

Terkedilmiş Kömür Ocaklarının Jeotermal Isı Kaynağı Olarak Kullanılması

Dünyada ve Türkiye’de, nüfusla birlikte teknolojik ürünlerin çeşit ve sayılarının artışı enerjiye olan talebi de artırmaktadır. Enerji ihtiyacı halen büyük oranda fosil yakıtlardan karşılanmaktadır....
jeotermal endüstrinin gidişatı

Türkiye’de Jeotermal Endüstri’nin Gidişatı

Bu çalışmada Türkiye’deki jeotermal enerjiden elektrik elde edilmesinin çok hızlı gelişimi incelenerek bunun nedenleri üzerinde durulmuş ve bunun yanında jeotermal enerjinin çevre ile etkileşimi...
jeotermal santrallerde karbon emisyonu

Jeotermal Santrallarda Karbon Emisyonu ve Karbon Tutumu

Bu çalışmada, jeotermal işletmelerde salınan karbondioksitin jeotermal rezervuara reenjekte edilen suda çözünerek tekrar basılması incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı; çevrenin korunması, jeotermal işletmelerin karbon vergisine...
sondaj akışkanı atık yönetimi

Sondaj Akışkanı Atık Yönetimi ve Bertarafı

Çoğu sondaj operasyonlarında sondaj çamurunun ve sondaj kırıntılarının bertarafı/uzaklaştırılması zor bir problemdir. Çevresel konular dünya genelinde toplumun daha fazla dikkatini çekmektedir. Çok sayıda yönetmelik...
türkiyedeki çözünmüş karbondioksit içeren jeotermal

Türkiye’deki Çözünmüş Karbondioksit İçeren Jeotermal Sistemler

Jeotermal enerji temiz, ucuz ve yenilenebilir olması nedeniyle oldukça çekici bir enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağının etkin şekilde kullanılması için rezervuar mühendisliğinin en etkin...
jeotermal kaynakların elektrik üretim potansiyeli

Jeotermal Kaynakların Elektrik Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi

Jeotermal bir kaynağın keşfini takiben yapılması gereken en önemli iş, bu kaynağa ait yerinde depolanmış ısı kapasitesi, kuyu başında üretilebilir ısı ve elektrik üretim...