jeotermal santrallerinde mekanik tasarım

Jeotermal Enerji Santrallerinde Optimum Mekanik Tasarım Kriterleri

Jeotermal enerji santrallarında, santralin ana enerji kaynağı olan üretim kuyularının verilerinin değerlendirilmesi son derece kritiktir. Kuyu başlarındaki tasarımlarda, hem optimum separatör seçimleri hem de...
ülkemizde jeotermal enerji güncel durumu

Ülkemizde Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulamalarının Güncel Durumu

Bu çalışmada, öncelikle ülkemizdeki jeotermal enerjinin çağdaş bilim, teknoloji çerçevesinde bugünkü ve gelecekteki durumu incelenmekte; bunu takiben Türkiye’deki jeotermal enerji temel ve uygulamalı araştırma...
jeotermal kaynaklardan enerji üretimi

Türkiye’de Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Üretimi

Türkiye’de B Menderes ve Gediz Grabenleri sahip oldukları yüksek ısı akısı, keşfedilmiş jeotermal kaynaklar ve jeotermal kaynaklardan elektrik üretimindeki yüksek tarife nedeniyle yatırımcıların ilgisini...
jeotermal

Türkiye’de Jeotermal-Güncel Bakış

Jeotermal kaynaklar elektrik üretiminde ve endüstriyel ısıl işletmelerde ve mekan ısıtması-soğutması gibi projelerde ısıl enerji olarak kullanılmaktadır. 2017 yılı içinde dünyada jeotermal kaynaklardan tahmini...
Avrupa'da geçerlilik denetim çalışmaları

Avrupa’da Geçerlilik Denetimi Çalışmaları, Commissioning

Günümüzde bina endüstrisi beklenenden daha kötü bir performans göstermektedir. McKinsey’in yayınladığı bir rapora göre bina projeleri dünya genelinde planlanan süreden %20 kadar daha geç...
metro tünel havalandırması

Doha Metrosunda Tünel Havalandırma Sisteminin Kabul Testleri

Son yıllarda meydana gelen, can ve mal kaybına yol açan kazalar, metrolardaki tünel yangınının ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir. Tünel yangınlarında oluşabilecek can ve...
commissioning süreci

Commissioning Süreci: Uluslararası Uygulamalardaki Farklı Yaklaşımlar

Commissioning süreci, proje sahibinin tanımlanan hedef ve kriterlerini karşılamak amacıyla bir binanın tüm tesislerinin performansının elde edilmesi, kanıtlanması ve dokümante edilmesi olarak tanımlanabilir. Bildiri, uluslararası...
geçerlilik denetimi

Geçerlilik Denetimi (Commissioning-CX) Kavramına Bir Yaklaşım

Bu makalede henüz ülkemizde yeterince üzerinde durulmayan, ancak bir projede olmazsa olmaz olan Geçerlilik Denetimi ( Cx) hakkında genel bilgiler verilecektir. Ayrıca bu makale...
ısı geri kazanımlı klima santrali

Klima Santrallerinde Çevrimsel Isı Geri Kazanım Sistemi

Klima santralleri ile kapalı ortamların iklimlendirme ihtiyaçları sağlanırken tüketilen enerji yüksek önem taşımaktadır. Kyoto protokolünde hedeflenen 2020 yılı itibari ile CO2 emisyonunda %20 düşüm...
boşluklara sahip yapı tuğlaları

45° Eğik Boşluklara Sahip Yapı Tuğlalarının Isıl Performansı

Boşluklu tuğlalardaki ısı transferi, tuğla malzemesindeki iletim ve boşluklardaki doğal taşınım mekanizmaları ile gerçekleşen birleşik ısı transferi problemidir. Tuğla ve benzeri yapı malzemeleri için...