Hidrofor Nedir ve Hidrofor Çalışma Prensibi

Hidrofor veya su deposu bağlantılı sistemler çok katlı binaların su ihtiyacını karşılamak için şehir şebeke basıncı yetersiz kaldığı durumlarda kurulur. Hidrofor ve su deposu ayrı ayrı kullanılabildiği gibi bazı tesisat sistemlerinde beraber de bağlanabilir.

Basıncı düşük suyu, hava ile sıkıştırarak istenen yüksekliğe çıkartan ve otomatik çalışan silindirik depolu pompalama sistemlerine hidrofor (basınçlandırma deposu) denir. Basınçlandırma işlemini tank, pompa ve bunların üzerine takılan yardımcı elemanlar yapar.

Paket Tip Hidrofor

Hidrofor Çalışma Prensibi

Hidrofor tankı, işletme (çalışma) basıncına göre standartlarla belirtilen kalınlıkta çelik saç malzemeden yapılır. Tankın, hidrofor sistemindeki görevi yardımcı elemanları üzerinde taşımak, su ve havayı bir araya getirerek suya istenilen basınçlandırmayı vermektir. Bir kısım hidrofor tanklarında hava temini için kompresör yerine hava subabı veya hava enjektörü kullanılır. Bazı hidrofor tanklarında ise su ve hava bölgesi bir membranla ayrılır. Membran olarak basınca dayanıklı ve biçimlendirilmiş lastik kullanılır.

Kapalı depo bir hava haznesi görevi yapar. İçine su basıldığında suyun hacmi ile orantılı olarak hava basıncı da artar ve sıkışan hava suyun yüzeyine basınç yapar. Deniz seviyesinde normal atmosfer basıncı (10,33 m.ss) altındadır. Bu basınç suyu yükseltmeye yetmez. Bu basınç tesisatın her yerinde vardır. Depo üzerine konulan bir manometre 0 (sıfır) kg/cm2yi gösterir. Deponun yarısına kadar su doldurulduğunda manometre 1 kg/cm2 gösterir. Teorik olarak suyu 10 m yükseltir. Deponun 2/3‟ü doldurulduğunda manometrede okunan basınç göstergesi 2 kg/cm2; 3/4’ü dolduğunda 3 kg/cm2yi gösterir. Bu basınç suyu teorik olarak 30 metreye yükseltir. Bu suretle elde edilen basınç yetmez. Tesisattan azıcık su kullanılırsa basınç hemen düşer. Ayrıca deponun tamamen su ile dolması tehlikesi de vardır. Bunun için hava kompresörü kullanılır ve basınç otomatiği ile kumanda edilir.

Sistem çalışmaya başlarken depodaki hava basıncı gereken asgari basıncın yarısına kadar yükseltilir. Böylece istenilen basınçta daha fazla su alınır. Tulumbanın hangi basınçlar arasında çalışacağı tespit edilmelidir. Örneğin, 5kg/cm2 basınca ihtiyaç varsa bir basınç otomatiği (prosestat) kullanmak suretiyle pompayı 7 kg/cm2 basınç elde edinceye kadar çalıştırmak gerekir. Bu duruma göre basınç aralığı 2 kg/cm2dir. Bu basınç harcanıncaya kadar tesisata su gider. Basınç 5 kg/cm2ye düşünce basınç otomatiği pompayı yeniden devreye sokar ve su akışı başlar. Depodaki hava tamamen suya karışıp yok oluncaya kadar kompresörün yeniden çalıştırılmasına gerek yoktur.

Hidrofor pompası, suya yeterli basıncı verecek kapasitede olmalı ve ona göre seçilmelidir. Görevi kuyu, depo veya şebekeden aldığı suyu tankta basınçlandırmaktır. Merkezkaç (salyangoz) ve kademeli (santrifüj) tipte yapılır. Pompa motorları dikey veya yatay bağlantı biçiminde üretilir.

Hidrofor yardımcı elemanları (ekipmanları), şiber veya küresel vana, çek valf, güvenlik vanası, hava temin elemanı (hava enjektörü, hava subabı veya kompresör) basınç şalteri, manometre, selenoid vana ve seviye elektrotundan oluşur.

– Şiber veya küresel vana, gerektiğinde su akışını kesmek için kullanılır.

– Çek valf, takılı bulunduğu yerin gerisinde basıncın azalması durumunda, su akışının ters yöne kaçmasını engeller.

– Güvenlik vanası, sistemdeki fazla basıncı dışarı atarak sistemin güvenliğini sağlar.

– Sistem içindeki basınç manometreden okunur ve hava bölgesine bağlanır.

– Selenoid vana hava bölgesine takılarak su seviyesine göre tankın hava emişini sağlar.

– Seviye elektrodu ise su seviyesini kontrol eder ve su bölgesine takılır.

– Hidrofor tankı basıncına göre pompanın çalışmasını basınç şalteri düzenler.

– Hidrofor sistemi elemanları birbirine bağlı ve tamamlayıcı nitelikte çalışır.

Hidrofor Çeşitleri

Havayı Kendisi Temin Eden (Otomatik Hava şarjlı) Hidroforlar

Yastıklama havası pompanın her devreye girişinde bir hava şarj cihazı vasıtası ile temin edilen bir hidrofordur. Daha ziyade konutlarda (apartmanlarda ve küçük sanayi tesislerinde) kullanılır.

Hidrofor pompasının su basma tarafından yastıklama havasım temin eden hidroforlardır. Bu sistemlerde pompanın su basma tarafına bağlı olan bir yardımcı aparat (hava şarj cihazı) vasıtası ile pompanın her devreye girişinde bir miktar hava hidrofor tankı içine basılmaktadır. Hidrofor tankı içine basılan fazla hava yine tank içine yerleştirilen bir iğne supaplı şamandra vasıtası ile tahliye edilebilmektedir. Sistemin avantajları, her tür su pompasında kullanılabilmesi, su emiş problemleri olmamasıdır.şehir su basıncının yeterli olduğu durumlarda suyun doğrudan binaya gitmesi için bypass bağlantısı yapılır. Bu durumda hidrofor devre dışı kalır.

Hidrofor Tesisatı

Hava Kompresörlü Hidroforlar

Hidrofor tankına alınacak yasaklama havası bir hava kompresörü vasıtası ile temin edilir. Daha ziyade büyük tesislerde (tank hacmi 2000 litreden fazla olan yerlerde) hava şarj cihazları ile yeterli hava temin edilemeyen yerlerde kullanılır. Daha ziyade endüstriyel tesisler ile büyük sitelerde kullanılmaktadır.

Hava Kompresörlü Hidrofor Tesisatı

Mahzurları, fazladan hava kompresör bedeli, kompresör bakım problemleri, hava kompresörü gürültüsüdür.
– Sistemin çalışma prensibi: Su seviye kontrol cihazının (tağdiye cihazı veya seviye elektrodu) seviyesine kadar su basılır. Hava hattı üzerinde bulunan selenoid vanaya kumanda eden basınç otomatiği P1 alt işletme basıncının biraz üzerine ayarlanır ve tanka hava basılır. Pompaya su seviye kontrol cihazı yol verir. Hidrofor tankındaki basınç, basınç otomatiğinin ayarlandığı P2 üst işletme basıncına gelince pompa, basınç otomatiği tarafından devreden çıkartılır. Başka benzer sistemlerde hidrofor tankındaki alt ve üst seviye iki ayrı seviye kontrol cihazı (bu tağdiye cihazı olabilir, seviye kontrol elektrodu olabilir.) tarafından kontrol edilen hava basıncında bir basınç şalteri (presostat) tarafından kontrol edilir. Bu sistemin mahsurları, hidrofor tankındaki alt üst su seviyelerinin sabit kalmasından dolayı herhangi bir sebeple işletme basınçları değiştirildiğinde alt ve üst işletme basınçları arasındaki farkın kontrolü elden çıkar. Burada fark sabit sıcaklıktaki gazlarla ilgili Boyle Marıotte Kanunu gereğince P1 x V1 = P2 x V2 şartlarına tabi olarak değişir.

Membranlı Basınç Dengeleme Tanklı Paket Hidroforlar

Paket tip hidroforların bünyesinde bulunan küçük hacimli membranlı basınçlı tanklar, birkaç litreden 25 litreye kadar çeşitli hacimlerde kullanılmaktadır. Bu tankların amacı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi su 1 numaralı bölümden membranı şişirerek 2 numaralı bölmedeki gaz hacmini devreyi kesme basıncına kadar sıkıştırarak elektrik motor devresini açarak sistemi durdurur. Su tüketimine rağmen sistem devreye girme basıncına kadar pompa çalışmayacaktır.

Membranlı Paket Tip Hidrofor

Yastıklama havasının suda eriyerek gitmesini engellemek için bir lastik membran vasıtası ile su ile havanın teması engellenmekte böylece tekrar hava şarjına ihtiyaç kalmamaktadır. Lastik membran basınçlı bir kabın (tüp) içine yerleştirmekte bir tarafına bir supap vasıtası ile hava basılmakla bu tüp hidrofor pompası ile irtibatlandırmaktadır. Sistemin kapasitesi arttıkça hidrofor pompası ile irtibatlı tüp sayısı artmaktadır.

Bu sistemin avantajları, ucuz oluşu, az yer işgal etmesidir.

Bu sistemin mahsurları ise basınç şalteri, salt elemanları, pompanın çok sık devreye girip çıkması neticesi çabuk bozulması, tüpteki lastik membranın zamanla yarılması, tüpte sıkıştırılmış havanın zamanla kaçması, bir musluk açılması ile birlikte hidroforun devreye girmesinin getirdiği rahatsızlıktır.

Sistem kademeli pompa guruplu yapılırsa nisbeten iyi sonuçlar vermektedir. Bu sistemde ufak su sarfiyatında ufak kapasiteli birinci pompa devreye girmekte, daha fazla su ihtiyacında ikinci pompa devreye girmektedir. Böylece pompaların saatteki devreye giriş çıkış sayısı da azalmış olmaktadır.

Membranlı hidroforlar yangın hidroforu olarak kullanılabilir. 1-2 dairelik konutlardan 40 –50 dairelik apartmanlar için de ideal bir hidrofordur. Membranlı hidroforlar genellikle konutlarda kullanılmaktadır.

Dik Tip Pompalı Hidrofor

İlgili Yazılar

87 yorum

slm .bir konuda sizden yardım isteyecektim.ben un fabrikasında çalışıyorum bizim tavlama ünitesinde ki hidroforun basıncı birden bire yükseliyor ,sonra tekrardan düşüyor suyu ayarlamakta güçlük çekiyoruz, hirofora gelen su borusunu yarım parmak borudan çekmişler,acaba yetersiz su geldiginden mi basınç sürekli oynuyor.

Arif Bey merhaba,
Hidrofor özellikleri (frekans konvertörlü veya sabit debi), kapasitesi (debi ve basma yüksekliği) ve bahsettiğiniz durum dikkate alındığında sorun olması muhtemel olan genleşme tankı kapasitesi hakkında bilgi verebilirseniz daha net bilgi verebiliriz. Ayrıca hidrofor ne amaçlı kullanılıyor, depodan hidroforla tavlama ünitesine su mu gönderiliyor ?

mebran delinmiştir tenisini takin yada en iyisi frekans kontrollu sisteme geçin

merhaba
bizim aprtmanımız 5 kat ve 12 daire tesisatıyla ve bağlamayla berabaer bize maliyeti kaç lira olur

Merhaba,
Bağlı bulunduğunuz şehire ve kullanılan cihaz ve ekipmanlarıın marka ve modeline göre değişmektedir.

4 dairelik 4 katlı ev için nasıl bir sistem almalıyım ?

Şebeke suyu yetersiz ve 1.kata su ulaşmamaktadır. Günün yoğun saatlerinde su kesintisi oluşmaktadır.

1hp 20-50lt Paket tip hidrofor işimi görür mü ?

Merhaba,

Kritik basınç kaybı hesabı yaparak net sonucu bulmak daha uygun olacaktır. Ancak takribi olarak, Her dairede 1 lavabo, 1 eviye, 1 hela ve 2 duş (Evebeyn ve normal) olduğunu varsayalım 3 m net yüksekliği olan 4 daire için toplam 3,20 m³/h halt:40 mSS ve Hüst:55 mSS Frekans Konvertörlü Hidrofor (genleşme tankı dahil) kullanılabilir.

Ayrıca konu ile alakalı avan değerlendirme yapılmış olup, yetkili mühendis tarafından gerekli kararlar alınmalıdır.

Mrb bızım 5 katlı 12 daırelı apartman var ust katlara pek su cıkmıyor buraya nasıl bir hıdrofor taktırmalıyız ve fıyat teklıfı gonderırmısınız ama depoyu sokacak yer cok dar bunuda goz onune alırsanız sevınırım

Adem Bey Merhaba,
Kritik basınç kaybı hesabı yaparak net sonucu bulmak daha uygun olacaktır. Ancak takribi olarak, Her dairede 1 lavabo, 1 eviye, 1 hela ve 2 duş (Evebeyn ve normal) olduğunu varsayalım 3 m net yüksekliği olan 5 kat 12 daire için kullanım katsayırıs 0,4 alındığında toplam 3,50 m³/h halt:40 mSS ve Hüst:55 mSS Frekans Konvertörlü Hidrofor (genleşme tankı dahil) kullanılabilir. Depo kapasitesi olarak binada 40 kişi olduğunu varsayalım, asgari 4 m³ paslanmaz çelik su deposu tesis edebilirsiniz.

Ayrıca konu ile alakalı avan değerlendirme yapılmış olup, yetkili mühendis tarafından gerekli kararlar alınmalıdır.

Mrb bizim 7 tonluk plastik su deposu var 2 adet de prfbrk konteynrmz var arazide şebeke suyumuz yok sondaj kuyu suyu açtırmayı düşünüyoruz haliyle deponun 2 konteynra su basıncı az olacak hidrofor sistemi işimize yararmı depo bu konuda bilgi istyrm

Merhabalar,
Kuyu suyu özellikleri nedir ? Filtreleme vs. gerekiyor mu? Eğer kullanımı uygunsa, boru basınç kaybı ve vitrifiye akma basıncını karşılayan bir hidrofor sistemi kurabilirsiniz.

Bildiğimiz sondaj yer altı kaynağı filtrelemeye gerek yok depoyu doldurmak için kullanacağız önemli olan depodan konteynırlara gelecek su nasıl bi hidrofor destekler bunu pek anlamıyorum yardımcı olursanız

Kerem Bey, depo-konteyner arasındaki uzaklık ve kot farkı ile konteynırdaki toplam vitrifiye (lavabo,evye,hela vs.) adedini verebilirseniz hidrofor kapasitesi ve özelliklerini belirtelim.

selamun aleykum.
kudüste yasıyorum bu bölgede şebeke suyu sık kesildiği için ve basıncı düşük olduğu için evlerin çatısında depo lar var evdeki su bu depodan geliyor yani evin çatısıdaki depodan geldiği için basıncı nekadar düşük olur tahmin edersiniz. bunu için hidrofor çözüm olurmu eğer olursa nasıl ve hangi büyüklükte bi hidrofor almalıyım. cevaplarsanız sevinirim.

Aleyküm selam,

Hasan Bey, ev tipi frekans konvertörlü paket tip hidrofor kullanmanız sorunuzu çözecektir. Evdeki vitrifiye adedini (lavabo, evye,duş, hela vs.) ve depo ile zemin arasındaki yüksekliği verebilirseniz debi ve basınç kaybı değerlerini de verebiliriz. Muhtemelen akma basıncı ve kritik basınç kaybı statik yüksekliğinizi yendiği için basınç kaybında sıkıntı yaşıyorsunuz.

Ayrıca deponun çatıda olmasından dolayı şebeke suyunun depo dolumunda bir sıkıntı oluşuyor mu?

GÖKHAN  -  21 Mart 2017 / 11:10

Merhaba iyi günler.Oturduğum bina zeminle beraber 9 katlı. 30 daire ve 4 dükkan var.
7-8 ve 9 uncu katlardaki dairelere basınçlı su çıkmıyor.Nasıl bi hidrofor ve kaç tonluk bi su tankı almamız gerekiyor. Yada keşif amaçlı kimi getirebiliriz.

Gökhan Bey merhaba,
Öncelikle binada kritik basınç kaybı hesabı yapılmalı ve bu doğrultuda boru hatlarından kaynaklı basınç kaybı bulunmalıdır.
Kat yüksekliği 3 m den 9 kat için 27 m statik, hidrofor sonrası sayaç konulduysa 5 mss, son vitriye akma basıncı örneğin lavabo için 5 mss ve boru kaybı eklenerek hidrofor basınç kaybınız bulunmaktadır. Boru kaybınız 10 mss olduğunu varsayalım bu doğrultuda 27+5+5+10=47 mSS %10 emnyietle Halt:51,7 olup yaklaşık olarak Halt:55 mss Hüst: 70 mSS alınabilir.
Debiniz ise binadaki vitrifiye adedi doğrultusunda veya TS1258 kişi sayısı doğrultusunda belirlenebilir. TS1258 e göre Duşlu konutlarda 30 daire 4 kişiden 120 kişi, 4 dükkanda 20 kişi alınması durumunda yaklaşık olarak 6 m³/h debi çıkmaktadır.

Bu değerler doğrultusunda Frekans konvertörlü, 1 asil ve 1 yedek 6 m³/h Halt:55mSS Hüst:70mSS, 750 lt genleşme tankı olan bir hidrofor seçilebilir. Depo kapasiteniz ise TS1258 doğrultusunda 1 gün su kesintisi düşünüldüğünde 12 m³, 2 gün için 24 m³ olarak paslanmaz çelik su deposu olarak seçilebilir.

Vermiş olduğum bilgiler yaklaşık olup net kapasiteler için ilgili mühendislik firmasının hesap yapması gerekmektedir.

Merhaba,
3 katlı bina için 1,5m^3’lük düşey depo ve 1hp’lik 50 litre hava tanklı hidrofor aldım. Su deposunu bir platform yaparak bahçe zemininden 1 metre yükselttim, altına hidroforu koymak istiyorum ancak hidroforun kullanım kitapçığında pompanın emiş yapacak şekilde yerleştirilmesi gerektiği yazıyor. Hidrofor pompası emiş ağzı depo su çıkış ağzından aşağıda olursa ne olur? tank-pompa arasındaki pozitif basınç sistemin çalışmasını mı engeller? Teşekkür ederim.

Hasan Bey merhaba,

Pompa susuz çalıştırılmamalıdır. Hidroforun susuz çalışmasını önlemek amacıyla su deposu içine “Su Seviye Flatörü” konulmalıdır. Pompa susuz çalışırsa içindeki fanlar ve mekanik salmastra sürtünmeden dolayı ısınıp bir süre sonra kavrulacak ve yanacaktır.

Susuz çalışmaya karşı korumanın uygun olarak kurulu olduğundan emin olduğunuz takdirde emiş yapabilirsiniz.

Sabit OZLER  -  13 Mayıs 2017 / 23:32

270 cm lik uzunlukta bir ahırım var kaç barlık hidrofor kullanmaliyim

Merhaba,

Ahır içerisinde kullanılacak lavabo, musluk vs. gibi armatür sayısı, borulama planı gibi bilgileri verebilirseniz hidrofor basınç kaybını hesaplayabiliriz.

OSMAN VOLKANER  -  16 Haziran 2017 / 00:47

SLM YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR.
BİZİM APARTMANDA SU SIKINTISI VAR ÜST KATLARA ŞEHİR ŞEBEKE SUYU YETERLİ GELMİYOR.4. KATLI YAN YANA 2 BLOK TOPLAM 20 DAİRE. 20 YIL ÖNCE TAKILI OLAN HİDRAFOR ÇOK SESLİ ÇALIŞIYOR DİYE DEVREYE SOKTURMUYOLAR.
BİZE NASIL BİR HİDRAFOR ÖNERİRİSİNİZ.
SESSİZ VE SU BASINCI YÜKSEK OLABİLECEK. ÇOK TEŞEKKÜRLER.
LÜTFEN ACELE CEVAP YAZARMISINIZ.

Osman Bey merhaba,
Öncelikle binada kritik basınç kaybı hesabı yapılmalı ve bu doğrultuda boru hatlarından kaynaklı basınç kaybı bulunmalıdır.
Kat yüksekliği 3 m den 4 kat için 12 m statik, hidrofor sonrası sayaç konulduysa 5 mss, son vitriye akma basıncı örneğin lavabo için 5 mss ve boru kaybı eklenerek hidrofor basınç kaybınız bulunmaktadır. Boru kaybınız 10 mss olduğunu varsayalım bu doğrultuda 27+5+5+10=32 mSS emniyetle yaklaşık olarak Halt:40 mss Hüst: 55 mSS alınabilir.

Debiniz ise binadaki vitrifiye adedi doğrultusunda veya TS1258 kişi sayısı doğrultusunda belirlenebilir. TS1258 e göre Duşlu konutlarda 20 daire 4 kişiden 80 kişi emniyetle yaklaşık olarak 6 m³/h debi çıkmaktadır.

Bu değerler doğrultusunda Frekans konvertörlü, 1 asil ve 1 yedek 6 m³/h Halt:40mSS Hüst:55mSS, 500 lt genleşme tankı olan bir hidrofor seçilebilir.

Depo kapasiteniz ise TS1258 doğrultusunda 1 gün su kesintisi düşünüldüğünde 8 m³, 2 gün için 15 m³ olarak paslanmaz çelik modüler su deposu olarak seçilebilir.

Vermiş olduğum bilgiler yaklaşık olup net kapasiteler için ilgili mühendislik firmasının hesap yapması gerekmektedir.

Murat doğan  -  19 Haziran 2017 / 12:45

Selamlar,
Bir çıkar gözetmeksizin insanlara yaptıgınız yardımlar için tebrikler.Benim soruma gelince.Yeni bir binada yöneticiyim.Zaman zaman sebeke suyu kesilmesede hidrafor devreye giriyor ama çok sıklıkla calışıyor.Bu sabah dikkatimi ceken şey şu. muslugu actıgımda suyun bir zaman tazzikli hemen erdından zayıflaması.Yani gidip geliyor.Ritmik skilde azalıp coğalıyor.Cok bilen birisi gecenlerde hidraforun havasınıalayım derken mebran balonun sübapından havayı bir hayli boşaltmış.Pompayla hava basmaya kalkarsak hidrafordaki suyu komple boşaltmamızmı gerekiyor.balon daki basınç ne olmalı.Kendim yapabilirmiyim.Bina 11 kat 22 daire.Tesekkürler.

Murat Bey merhaba,

Pompa durdurulur. Pompa emiş ve tanktan sonra tesisata giden hat üzerindeki vana kapatılır. Tank üzerindeki siboptan hava, ardından tank flanşı ile pompa arası rekoru sökerek tank içinden su boşaltılır.

Tank üzerindeki hava sibobundan manometreli bir hava tabancası ile tesisata uygun hava şarjı yapılır. Sibop etrafı ve iğneye mutlaka sabun köpüğü ile kaçak testi uygulanmalıdır.

Köpüklü kaçak testi ayrıca çektirmeli olan 100 lt ve üzeri tanklarda çektirme aparatlarının olduğu bölüm ile tank flanşının bağlantı nipeli içine de uygulanmalıdır.

Tankın içine basılacak hava: pompa start basıncından % 10 daha düşük olmalıdır. Basınç BAR cinsinden değerlendirilmelidir.

Bu işlemler sonrası pompa emiş ve tanktan sonra tesisata giden hat üzerindeki vana açılır. Membran askı tapası gevşetilip su gelmesi beklenir. Su geldikten sonra sıkılır. Pompa çalıştırılır.

Sistemde arıza oluşmaması için bu işlemleri yetkili servise yaptırmanız daha uygun olacaktır.

Birol MALÇOK  -  22 Haziran 2017 / 11:25

Merhaba kolay gelsin,
öncelikle böyle bir faydalı site kurduğunuz için ve tüm sorulara cevap vermeye çalıştığınız için çok teşekkür ederim.
Benim sizden öğrenmek istediğim evimde 1 tonluk su depom var ve çalışma prensibi üzerinde kırmızı balonlu hava basıncı bulunan bir Sumak hidrofor kullanıyorum. Su şebekesinde azalma olduğu zaman devreye giriyor Ama bunun basıncında sorunlar yaşıyoruz. Ben internette yeni bir ürün gördüm Elektronik Hidrofor – Hidromat lar acaba bu ürünlerde şebeke basıncı düştüğü zaman kendiliğinden devreye girer mi? bu çok kullanışlı bir ürün gibi geldi, Diğerinde sürekli hava takviyesi vs. yapmak gerekiyor.Şimdiden teşekkürler kolay gelsin.

Birol Bey merhaba,
Kullanma suyu kritik basıncınız+kot farkı+sayac+akma basıncı ve %10 emniyet sonrası hidrofor için minimum alt basıncı bulup hidroforu bu doğrultuda seçmelisiniz. Şebek basıncı düştüğü zaman hidrofor devreye girecek şekilde otomatik kontrollü çekvalf kullanılarak borulama imalatı yapılabilmektedir. Ürünü aldığınız firma bu konuda yardımcı olabilir. Genleşme tankınını doğru hesaplayıp, ön gaz basıncınızıda hidrofor alt ve üst basıncınıza göre seçmelisiniz.

Slm size bir sorum olacakti bizim koy evinde su kesildigi zaman su tankina hidrofor bagli oradan su kullaniyorduk sistem 6 ay iyi idi simdi cesme kapattigimiz halde hidrofor halen calisiyor mecburen elektrigini kesiyoruz motor yanmasin diye cesma kapandigi halde neden hidrofor durmuyor teşekkürler.

Ali Bey merhaba,

Depoyla hidrofor arasındaki emiş borusu üzerinde bulunan çekvalf arızalanmış olup geri kaçırıyor olabilir. Kuyudan emiş yapıyorsa hidroforun emiş borusu ağzında bulunan (kuyu içerisinde) klape arızalanmış olabilir. Son olarak genleşme tankı içerisindeki hava basıncınızı kontrol ediniz.

Merhaba,

Hidrofor ile genleşme tankının arasındaki fark nedir?

Mehmet Bey merhaba,
Hidrofor sistemlerinden kullanılan kapalı genleşme tanklarının su basınçlandırma sistemlerindeki ana işlevi, sistemde oluşabilecek fazla basıncı absorbe etmek ve gerektiğinde oluşan bu enerji potaniyelini sisteme geri vermektir. Tank bu işlevini içindeki önceden basınçlandırılmış gaz (hava-azot) ve değişen sistem basıncı, hacmini değiştirerek dengeleyen membran sayesinde yerine getirir. Tankın iç çeperi ile membranın dış yüzeyi arasında kalan gaz, basıncı sabit tutar ve bu sabit dış basınca göre membran genişleyip büzüşerek sistemdeki istenmeyen basınç değişimlerini absorbe eder.

İyi günler, otomatik hava şarjlı hidroforlardaki hava şarj cihazı ilgimi çekti, cihazın yapısı çalışma şekliyle ilgili bilgi bulamadım cihaz ortam havasını içinden su geçerken nasıl alıyor acaba? Bu sistem ve cihaz sağlıklı çalışıyorsa membran yırtılması,değişmesi,hidroforda hava kalmaması gibi etmenler ortadan kalkar galvanizli tank kullanarak da hem hesaplı hem de ömürlük bir sistem elde edilir fakat nasıl çalıştığını anlayamadım ayrıca bu cihazlı sistem neredeyse yok gibi piyasada. Acaba doğru mu düşünüyorum?

Merhaba,
Hidroforu çatıya koymak yanlış bir uygulama mıdır?

Özgün Bey merhaba,

Hidroforun çatıda, bodrumda veya ara katlarda olması şebeke basıncının durumu, mimari ve statik ile ilgilidir. Çatıya koyduğunuzda depo dolumu için şebeke basıncınız uygunsa, statik basınç hidrofora etkisi pozitif yönde olacağında hidroforun basma yüksekliği düşecektir. Ancak depo dolumu için şebeke basıncınız uygun değil veya şebeke basıncında dalgalanma söz konusu ise bodrum veya zeminde yapmanız daha uygun olur.

Merhaba ben 5 katlı bir binanın 4. Katında oturuyorum. 1 banyo 2 wc var.Sadece benim evime hidrofor taktirabiliyor muyuz acaba?

Merhabalar, ev tipi hidrofor kullanarak sorunuzu çözebilirsiniz. Ancak depo kullanımı olmaması ve şebeke kesintilerinde hidroforun arıza vermemesi(yanma) için basınç şalteri ve seviye elektrod kontrolü yapmanız gereklidir. Ya da bu tarz durumlarda hidroforun kendini kapattığı bir marka ve model satın almalısınız.

kudret  -  28 Ocak 2018 / 13:59

Selamlar arkadaş.Kırk tane ustanın halen düşünüdüğü ve çözemediği bir soruyu soracağım.Burası TOKİ bloğu yaklaşık 52 daire.En alt ve bir üstün petekleri yanmıyor.Petekler tertemiz geçmişte normaldi yaklaşık bir aydır bir nolu daire ve altındaki görevli dairesinin petekleri yanmıyor.Hidrofor pompası sıksık duruyordu.normal çalışma şekli bir durup bir çalışmaktı ama görevliler bununla uğraşmaktansa onun elektirik sisteminde bir takım düzenleme yaparak hidrofor pompasını sürekli çalışır hale getirdiler o tarihten itibaren benim dairede su devri durdu petekler yanmıyor işin kötü tarafı sorumlu olanlar uğraşmalarına rağmen çözemiyorlar bu nasıl iştir anlamadım donmaya devem ediyoruz resmi görevli ve diğer ücretli kaloriferciler bu işi çözemiyor yardımcı olursanız çok sevineceğiz.

Kudret Bey merhaba,
Öncelikle en alt ve bir üstün radyatörlerine giden hatlarda ters bağlama veya montaj hatası var mı kontrol edilmelidir. TOKİ olmasından dolayı muhtemelen radyatörlerde termostatik vana eklenmiştir. Buna istinaden toplam basınç kaybı doğrultusunda ΔPv kontrollü Frekans konvertölü Sirkülasyon Pompası seçilmelidir. Dönüş kollektöründe dönüş hattındaki vanayı statik balans vanası olarak değiştirilmelidir. Dirsek ve en üst kota hava tüpleri eklenmelidir. Sistem bu doğrultuda çalışacaktır.

Daha verimli ve balanslı bir sistem isteniyorsa, maliyet gözönüne alınarak radyatörler Dinamik balanslı termostatik vana olarak değiştirmeli ya da yukarıda belirttiğim dönüş hattına konulacak statik balans vanası her daire girişine konulmalıdır. Bu maliyetli bir çözüm olarak gözükebilir ancak verimli ve balanslı bir sistem olur. Bu doğrultuda ister ilk paragraftaki seçeneği isterseniz ikinci açıklamayı uygulayabilirsiniz.

Neşet  -  28 Ocak 2018 / 14:46

Merhabalar.ilgi ve alakanıza öncelikle teşekkür ediyorum. biraz genişçe bir izahatle bilginizi rica edeceğim.mazur görün.
bir kır düğünü mekanımız var.yaklaşık 500 m2 çim alan ve 100 kök kadar ağaç-süs bitkisi mevcut. sondaj kuyusundan 3hp bir dalgıçla 10 ton kapasiteli bir depoya suyu çekiyoruz. acemi bir tesisatçı ev tesisatında kullanılan borunun 20 mm çapında olanından tek bir hattı çim alanlara yaklaşık 12 çıkış noktası gelecek şekilde döşemiş. bu hatta dalgıç pompasından gelen suyu yönlendirdiğimizde maksimum 3 notadan normal tazyikte su çıkışı alabiliyoruz. aynı tesisatçı hidrofor vb gibi bi cihazla depodan alacağı suyu basınçla tüm noktalardan aynı anda alabileceğini söylüyor. başka bir peyzaj işi yapan usta ise çim alanların kazılarak yeni kalın boruların döşeneceğini söyledi. yeni tesisat döşeyerek çimleri mahvetmeyi göze alamıyorum. mevcut 20 mm lik tesisat borularına yüksek basınçla su verip bu işi çözebilecek miyiz. ne tür bir hidrofor yahut su pompası kullanmamız icabeder.veya çare yeni bir sulama altyapısı kurmak mıdır?. profesyonel yardım alabilcek bir şehirde değiliz. işin ölçeği küçük olduğu için de uzak bir noktadan yüksek maliyetlerle bu iş için usta/firma çağıramadık. öneri ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.

Neşet Bey merhaba,
Mevcut hatları kullanmak istiyorsanız, Ø20 lik borunun basınç dayanımını kontrol ediniz. PN6, PN10 veya PN16 gibi ifadeler basınç dayanımını gösterir. Ardından toplam boru metrajı ve fittinsler doğrultusunda basınç kaybı hesaplanmalıdır.Eğer toplam basınç kaybını boru basıncı yenebiliyorsa mevcut boruları kullanabilir ve frekans konvertörlü hidrofor ile sisteme su basabilirsiniz.

Bunun yanı sıra düşük çaplı boru kullanmak basıncı arttırması ve hidrofor kapasitenin artmasına ve işletme (elektrik) maliyetinin yükselmesine neden olur. En doğru çözüm sistemdeki debi ve ilgili 12 çıkış noktasına göre basınç kaybı hesaplanarak doğru boru çapında tesisatı döşemektir.

FATİH  -  29 Ocak 2018 / 14:24

80 m artezyen çaktırdık takribrn 4 sene oldu 2. kez dikey tank alt giriş kısmından yarılıyor iş yerinde yangın hidroforu hidrotank marka var oradaki tank su girişi flanşlı benim ki uyduruk bir giriş şimdi bana kaliteli bir tank markası ve kuyudaki motor gücünü de bilmiyorum bina 4 kat tek daire ve bu tank neden yarılıyor
şu anda enerji verince binaya su çıkıyor ama yarıktan dışarı su bastığı için de bahçeyi su basıyor

Fatih Bey merhaba,

Frekans konvertörlü membranlı genleşme tanklı bir hidrofor seti almalısınız. Genleşme tankını ise katalog değerlerine göre değil debi, basınç kaybı ve şalt sayısı doğrultusunda belirlenmelidir. Üretici firmalar bunları hesap etmektedir. Ayrıca genleşme tankı periyodik sürelerde kontrol edilmeli gaz basıncı düştüyse gaz basılmalıdır, üretici firmadan bu konuda bilgi alınız.

Bizim apartmanda bazi kisilerin hiroforu var onlardan dolayi bize su cikmiyo bunun cezasi varmi

Hasan Bey merhaba,
Kat mülkiyeti kanunu’nda “Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür.” maddesi yer almaktadır. Bu nedenle dairelerin kendilerine özel yapmış olduğu işlemlerden dolayı binadaki ortak tesisatta sıkıntı oluşması durumunda bakım, koruma ve onarım giderleri kapsamında tüm kat maliklerinde arsa payı oranında bedel talep edilerek yapılmalıdır. Aksi takdirde itiraz eden olursa sulh mahkemesinde çözülmelidir.

Normal şartlarda bina genelinde şebeke basıncıyla alakalı bir sorun varsa merkezi hidrofor sistemi yapılması ya da diğer dairelerde de daire için hidrofor kullanması gerekebilir. Ancak merkezi sistem yapılması durumunda bazı kişilerin daire içi hidroforların atıl duruma düşmesinden dolayı daire için hidrofor taktıranlar ana hattan bağlantı alırken basınç düşürücü kullanmalıdır. Aksi taktirde diğer dairelerin su basıncında sıkıntı olacaktır.

Merhabalar öncelikle bizleri bilgilendiren açıklamalarınız için çok teşekkür ederim.
6 katlı /45 odalı bir konaklama tesisinde sıcak su ile ilgili basınç sorunu yaşıyoruz .soğuk su basıncı normalken sıcak su basıncı her daim çok az ve su soğuk akıyor. bu sıcak su basıncı arttırmak için hidrofora kompresorle (manometre göstergeli tabanca ile) hava bassam sorun çözlür mü ? çünkü kombide görmüş olduğum manometrede basın 2.5 bar gözüküyor. Konu ile ilgili yardımcı olabilirseniz . çok sevinirim .

Gökhan Bey merhaba,
Sistem nasıl tasarlandı detaylandırabilirmisiniz. Örneğin; Soğuk su tesisatı, su deposu ve frekans konvertörlü hidrofor ile besleniyor. Sıcak su tesisatı ise kazan beslemeli boyler ile gönderilmektedir. Eğer sistem bu şekilde ve sıcak su kısmında sıkıntı varsa, toplam basınç kaybı doğrultusunda boyler resirkülasyon pompasını (boyler kullanım sıcak su resirkülasyon hattındaki) kontrol etmelisiniz, Eğer basınç kaybı yeterli değilse seri bağlı bir pompa ile ya da yeni bir pompa ile çözebilirsiniz.

Sisteminizi detaylandırabilirseniz daha net bir çözüm sunabiliriz.

Mustafa  -  23 Mart 2018 / 21:21

11 katlı 48 daireli bir sitede oturuyorum.Ama 8-9-10-11 katlara su çok az geliyor. Bizde hidrofor baglamayi düşünüyoruz.Ama hidrofor sürekli olarak çalışacak ve basınçlı olarak suyun tüm katlara gelmesi sağlanacak. Bu sistem kullanmamızda sakınca olurmu. Yada elektrik Faturası fazla gelir mi. Suyu basınçlı şekilde alabilirmiyiz

Mustafa Bey merhaba,
İlk yatırımı maliyeti yüksek ancak işletme maliyeti düşük konforlu bir uygulama olması açısından paslanmaz çelik su deposu ve frekans konvertörlü otomatik paket tip hidrofor (genleşme tankı dahil) bir sistem ile tüm katlara basmanız daha doğru olacaktır. Hidrofor seçiminde vitrifiye veya daire kullanımı doğrultusunda uygun debi ve borulama fittingsler dikkate alınarak doğru basınç kaybı hesaplanmasına dikkat edilmelidir.
Diğer yandan su sıkıntısı yaşayan daireler için ev tipi hidrofor kullanarak sorunuzu çözebilirsiniz. Ancak depo kullanımı olmaması ve şebeke kesintilerinde hidroforun arıza vermemesi(yanma) için basınç şalteri ve seviye elektrod kontrolü yapmanız gereklidir.

Yıldız Kolgu  -  30 Nisan 2018 / 09:33

Merhaba
Benim Kütahya’da (Rakım:1011 mt) de 4 dönümlük bir arazi içerisinde tek katlı evim var. Tek banyolu, Mutfakta lavabo musluğu , Çamaşır Makinesi ve Bulaşık Makinesi. Bahçesi eğimli ve en üst noktası evden 9 metre yükseklikte. Köy su deposundan şebekeden gelen su tamamen basınçsız sadece kalem çapında akıyor. Yeni evimize Hidrofor alacağım ve öğüdünüze ihtiyacım var.
Teşekkür ederim.

Merhaba,
Frekans konvertörlü paket tip genleşme tanklı hidrofor kullanmalısınız. Vitrifiye adetleri doğrultusunda 3 m³/h debi yeterlidir. Basınç kaybı ise Halt:35 mSS Hüst: 50 mSS seçilebilir. Köy su deposu hattına direkt bağlamanız, bu hatta bağlı ev varsa diğer köy sakinlerini basınç konusunda etkileyebilir. Bu nedenle 2-3m³ lük bir depo yaparak hattı depoya bağlayıp, hidroforla depodan eve besleme yapabilirsiniz. Ya da köy su deposuna yerleşke içerisindeki evlerin basıncını karşılayacak şekilde bir hidroforu köy sakinleri olarak koyarak kesin ve genele ulaşan bir çözüm üretebilirsiniz, ancak debi ve basınç kaybı değişecektir genele göre yeniden hesaplanmalıdır.

Esra akçay  -  20 Temmuz 2018 / 16:59

Merhaba afyondaki arazim şebeke suyunun geldiği depodan yüksekte kalıuor yani bir dağ yamacında 200 m aşağıdaki evlere uygun tazyikte su geliyor bugün suyu bağlattım ama ya kesiliyor yada çok az basınçsız akıuor tam buraya bir katlı ev yapacağım su yüzünden inşaatı başlatamadım nasıl bir hidrofor ve depo kurmalıyım vunları yaparsam sorunsuz yaşayabilir miyim ve soğukta depodaki su donar mı?

Esra Hanım merhaba,
Günlük su ihtiyacınızı karşılayacak depo ve evdeki vitrifiyeler ve borulama doğrultusundaki basınç kaybını ve debiyi sağlayacak frekans konvertörlü paket tip 1 asil 1 yedek hidrofor kullanmanız sorunuzu çözecektir. Konu ile alakalı hidrofor hesabı makalesinden faydalabilirsiniz ya da hidrofor üretici firmaları debi ve basınç kaybını bu tarz vitrifiye sayısı az olan yerlerde hesaplayıp ürünü verebilmektedir.

MERHABA,
BEN BAHÇEMDEKİ SONDAJ KUYUYA DİREK OLARAK DEPO KULLANMAKSIZIN HİDROFOR BAĞLAMAK İSTİYORUM,EVİM TEK KATLI TEK OTURUMDUR.KUYU SUYU YÜKSEKLİĞİ 3.5 METREDİR.TAVSİYENİZİ NELERDİR.TEŞEKKÜR EDERİM.

Merhaba,
Kuyu pompası eğer evinizdeki temiz su basınç kaybını da sağlıyorsa hidrofor kullanmanıza gerek bulunmamaktadır. Ancak Hat üzerine genleşme tankı monte edilerek basınç dengesi sağlanmalıdır. Eğer basınç kaybı yeterli değilse, basınç kaybını karşılayan hidrofor ve genleşme tankını hat üzerine monte edip, kuru çalışma durumunda yanmaması için önlem alınması yeterlidir.

Hidrofor sistemi hangi zamanlarda neye göre açık, ya da kapalı durmalı. Veya hangi durumlarda görevli çalıştırmalı. Yöneticimiz hidroforun devamlı kapalı durmasını söyledi. Sadece sular kesildiğinde açılmasını söyledi. Ben yıllık izindeyken bu sorun yine yaşandı. Hidrofor kapalı olduğu için ve sular kesildiği için evlere su gitmedi. Hidrofora da görevli dairesinin(benim oturduğum yer) içinden girildiği için evime benden izin alıp çilingir ile girdiler ve sistemi açtılar. Eğer hidrofor açık olsaydı bu yaşanmazdı. Yani sorum: Hidrofor hangi zamanlarda açık hangi zamanlarda kapalı olmalı

Yasin Bey merhaba,
Hidrofor şebeke suyu kesintilerinde ve sistemdeki basınç yetersiz olması durumunda çalıştırılmalıdır. Bu doğrultuda frekans konvertörlü otomatik paket tip hidrofor kullanarak şebeke basıncı yeterli ise şebekeden besleme yapılacak, şebeke basıncı yetersiz veya su kesintisi olması durumunda hidrofor çalışacak şekilde tesisat bağlantısı yapılmalıdır. Aksi takdirde belirttiğiniz sıkıntılı durumlar oluşacaktır.

Merhaba, derin kuyu dalgıç pompamız ve ona bağlı hidromatımız 20 sene sonra bozuldu. Yerine bir sistem yaptırmak istediğimizde karsımıza sürekli denge tanklı sistem çıkmakta. Hidromat kullanmak ile denge tankı kullanmak arasındaki fark nedir acaba? Hidromattan gayet memnunduk, hiç bir bakım gerektirmiyordu. Denge tanklı kullanmak ile hidromat kullanmak arasında bir fiyat farkı da pek mevcut değil gibi ama hidromat tavsiye eden veya uygulamış olan bir sondaj/pompa firmasına da malesef denk gelmedik. Bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim. (Bir de kendimiz sistemdeki parçaları satın alıp kendimiz kuramaz mıyız? Tüm alt yapımız zaten mevcut hali hazırda ve dışardan bakıldığında oldukça basit bir işlemmiş gibi duruyor.)

Cem Bey merhaba,
Fluid kontrol elektronik bir karta sahip olduğundan aşırı nemli bölge ve mahallerde kart arızası verebilmektedir. 10 Barın üzerindeki ihtiyaçlarda fluid kontrol cihazının gövdesi dayanmayacağından kullanılamaz. Ancak derin kuyulardan su emişi olduğu durumlarda susuz çalışmaya karşı koruma ihtiva ettiğinden hidromatlı hidroforlar tavsiye edilebilmektedir.
Tesisat kurulumundan ziyade elektrik bağlantı ve pano ayarlarını doğru ve uygun yapmanız durumunda sistem kurulabilir.

Selamün aleyküm ben sekiz katlı bina da otuyorum. su en üst kata az çıkıyor.hidrofer var ama ses yaptığı için 1. Katlar rahatsız oluyor. Yönetim de kapatıyor.Bu seferde en üst kattakiler mağdur oluyor. Bunun site yönetmenliğini de kanunu nedir? Hidrofor mecburi mi yoksa kişi kendi çaresine mi bakmalı?

Aleykümselam,
Ali Bey öncelikle Kat mülkiyeti kanununa göre Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.

Bu nedenle rahatsızlığın giderilmesini veya rahatsızlığın giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, aksi takdirde yasal yollara müracaat edeceğinizi belirtir bir noter onaylı ihtarname çekilebilir. Ayrıca yapı kullanma izni doğrultusunda projenizde hidrofor varsa ikamet ettiğiniz belediyenin ilgili birimine yazılı müracaatta bulunarak yapılan işlemin projeye uygun hale getirilmesini, rahatsızlığınızın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Ancak konunun çözümü hidrofor arızası veya seçimi yanlış olması durumunda uygun basınç aralığında frekans konvertörlü hidrofor seçilerek depoda ses yalıtımı yapılarak ve kat aralarında basınç yüksek çıkması durumunda basınç düşürücü konularak çözülebilir.

Durmuş Ali  -  17 Ekim 2018 / 10:11

Yönetimin hidroforu kapatma hakkı var mı ?

Kat mülkiyeti kanunu madde 35: h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması yönetici tarafından gerçekleştirilir. Bu doğrultuda hidroforun kapatılması durumunda düşük su basıncından dolayı oluşan üst kat kat malikleri maduriyeti için gerekli tedbir ve önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde hukuki yollara başvurulabilir.

kimya hatun  -  26 Aralık 2018 / 15:41

Merhaba,
40 yıllık 7 katlı bir binanın 6. katında oturuyorum, çatıda 2 tonluk su deposundan dairelere su dağılıyor. doğal gaz yeni bağlandı ama yeterli su basıncı olmadığından kombi çalışmıyor. servis yetkilisi su saatine bir pompa takılması gerekiyor dedi. söz konusu pompa ev tipi hidrofor mudur? Ayrıca takılacak ev tipi hidroforun dış etkenlerden zarar görmemesi için herhangi bir şekilde korumaya alınması gerekir mi?

Merhaba,
Benzer durum diğer dairelerde de mevcutsa su deposunun olduğu kısma tüm binayı besleyecek paket tip hidrofor konulması, her evin kendisi için pompa almasına göre maliyeti daha uygun olur. Eğer diğer kat malikleri kabul etmezse servisinizin de belirttiği gibi hidromat adı verilen tek dairelik pompa kullanabilirsiniz. Ebatı küçük olup elektrik hattı çekilmeli ve pompa kataloğunda yazan önlemleri almanız yeterlidir.

merhaba
8katlı bir binada oturuyorum hidrofor var fakat ust iki katlarda su basıncı cok dusuk veya bazen hiç çıkmıyor
bunun için neler yapılabilir yardımcı olabilirmisiniz
selamlar

Merhaba,
8 katlı bir bina ve her katta 2 daire olduğunu varsayalım hidrofor debiniz 5 m³/h basıncınız 5 bar veya 50 mss olmalı veya üzerinde bir değerde seçilmelidir. Bu nedenle Bina kullanım suyu kritik basınç kaybı hesabına göre hidrofor debi ve basınç kaybı kontrol edilmeli, hatalı ise hidrofor frekans konvertörlü paket tip olarak uygun değerlerde seçilmelidir.

Merhaba
Ev tipi hidroforlar nasıl oluyor deposuz nasıl takılıyor, Lütfen yardımcı olur musunuz çeşmeye mi bağlanılıyor?

Merhabalar,
Ev tipi hidroforlar kat girişinde su sayacından önce veya sadece kesme vanası varsa vanadan önce kullanma suyu hattına bağlantısı yapılması gereklidir. Basınçlandırılan su bu doğrultuda ilgili daireyi besleyecektir. Tek daireye hitap eden hidrofor kurulumu bu şekildedir.

Peki bunu tesisatçı takabilir mi nerden temin edebilirim nerede satılır bu tarz şeyler fikir verir misiniz gerçekten etkili oluyor mu tek daire için yardımcı olur musunuz?

Merhabalar,
Şebeke basıncının yetersiz olduğu ve apartman dairesindeki kat maliklerinin merkezi hidrofor tesisatı yapılmasını kabul etmemesi durumunda bireysel çözüm olarak öne çıkan kat tipi hidroforları Baymak, Kampa, Sumak vs. gibi markaların yetkili servislerinde bulabilirsiniz. İlgili yetkili servisler ürün montajını da gerçekleştirmektedir. Ayrıca yetkili servisler daire iç vitrifiye ve öngörü boru metrajına göre debi ve basınç kaybını belirleyerek doğru hidrofor modelini de seçmenize yardımcı olmaktadırlar. Yetkili servislere yaptırmanız ileriye dönük arızalanma vs. durumları için garanti veya sözleşme kapsamında bilabedel işlemleri gerçekleştirmek için önemlidir.

Tesisatçı takabilir mi sorunuza gelirsek de; ürünü satın alıp tesisat konusunda yetkili bir ustaya da montaj işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Çok tşk yardımlarınız için cevap vereceğinizi sanmıyorum açıkçası 🙂 Artık takıldığım her konuda sizden yardım alabileceğimi biliyorum.

Merhabalar,

Müstakil evimin bahçesinde artezyen kuyusundaki 2 hp lik dalgıç pompaya 100 lt lik 10 bar lık 4-6 bar çalışan nema marka genleşme tankı bağlı ve suyu havuz ve bahçe sulamada kullanıyorum. Genleşme tankı bahçede güneş gören açık bir alanda. geçen sene tankın çok sık devreye girmesi nedeniyle usta çağırmıştım membran yırtılmış olabilir diye ancak sadece havasının kalmadığını söyleyerek kompresör ile hava bastı ve sorunumuz çözüldü. ancak bu sene yine aynı sorun ile karşılaştım. yazlık bir yerde yaşadığım için sezonda hem usta ayarlamak zor hemde geldiklerinde çok yüksek fiyatlar alıyorlar. bu nedenle kompresörüm de olduğu için kendim halletmek istiyorum. Genleşme tankına nasıl hava basabilirim nelere dikkat etmem gerekli biraz anlatabilirseniz çok sevinirim. İyi günler dilerim

Mehmet Bey merhaba,
Bu işlemleri daha önceden yapmadıysanız teknik servisin yapmasında lüzum görülmektedir, aksi takdirde hatalı bir işlem sonucu sistemde arıza oluşturabilirsiniz. Ancak genel olarak yapılan işlemler ile ilgili bilgi vermek gerekirse;

Öncelikle genleşme tankındaki siboba basınız eğer su geliyorsa membran patlamış olabilir, aksi takdirde hava az geliyorsa veya bir etki yoksa hava veya azot gazı azalmış veya bitmiştir.

Bu durumda öncelikle giriş ve çıkış vanalarını kapatınız, hidrofor elektrik bağlantısını kapatınız, daha sonra hidrofor bağlantı fleksinin genleşme tankına bağlandığı kısmı sökerek tankın içindeki suyu boşaltınız. Tankın içindeki durağan suyu da sibob kısmından kompresör ile hava basarak boşaltınız. Genleşme tankında ki tüm su boşaltma işlemi tamamlanmalıdır.

Ardından fleks bağlantısını tekrar bağladıktan sonra tank üzerinde yazan gaz basıncı doğrultusunda hava basma işlemini gerçekleştiriniz. Daha sonra emiş ve basma vanalarını açarak sistemi aktif ediniz. Genleşme tankı üzerindeki manometreden basıncı ve vitrifiyelerdeki su basıncını test ederek son kontrollerinizi gerçekleştiriniz.

Ufuk Nardem  -  5 Eylül 2019 / 16:02

Merhaba, einhell bg-ww 1038 kullanıcısıyım. Bu ürünün membran boğaz çapını nereye sorduysam öğrenemedim. Bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Tesisat  -  10 Ekim 2019 / 09:32

Ufuk Bey merhaba,
Genellikle 20 lt tanka sahip olup Ø140 flanş çapı, Ø260 bombe çapı ve 1″ bağlantı çapına sahiptirler. Direkt firmayla iletişime geçebilirseniz çok daha iyi olur.

Merhaba,
Sakarya’ da bir arazim var. Arazi eğimli ve üst noktasında 2 m3 lük bir tankım var. Bu tanktan 2 adet kulubeye su geliyor. Tank ile kulübeler arasında 60-70 mt var. total kot farkı da yaklaşık 6-7 mt . Kulübede duş alınacak basınçta su mevcut fakat, şofben çalıştırmayacağı için hidrofor seçimi hususunda yardımlarınızı rica ederim.
Birde su hattı hidrofordan çıkıp şofbene girse (kısa mesafede) sorun olur mu?

Saygılarımla…

Tesisat  -  31 Mart 2020 / 14:45

Merhabalar,
Frekans konvertörlü paket tip hidrofor almanız durumunda sistemdeki basınç doğrultusunda hidrofor kontrollü devreye gireceği için ekipmanlarınızda bir sıkıntı olmayacaktır. Kot farkı ve konut tip ıslak hacim düşünüldüğünde 3-4 bar arası hidforor alt ve üst basınç seçebilirsiniz.

Ufuk Nardem  -  21 Mayıs 2020 / 14:24

Teşekkür ederim.

sadullah  -  17 Şubat 2020 / 16:00

merhaba benim bahçemde 1 beygir motora bağlı 24 litre basınç tankı ile depodan bir katlı evimde kullanmaktayım.Ancak son dönemde hidrofor devreye girip çalışıyor çalışmasında bir sıkıntı yok.Genleşme tankının sibobundan kontrol ettim su gelmiyor,şamrel yırtılmamış olarak yorumlandı.Sıkıntım evdeki su tazyiki azaldı bu konuda yorumunuzu öğrenmek isterim.

Tesisat  -  31 Mart 2020 / 14:48

Sadullah Bey merhaba,
Genleşme tankı basıncını kontrol edebilirsiniz, genleşme tankı ön gaz basıncı hidrofor alt basıncının %90 nına tekabül etmelidir. Örneğin 3,5 bar hidrofor alt basıncı ise 3,2 bar genleşme tankı ön gaz basıncı olmalıdır.

Erdal Karakuş  -  22 Mart 2020 / 13:40

Merhabalar,
Yorumları okudum, bıkmadan usanmadan cevap vermişsiniz. Bundan cesaret alarak kendi problemimi de yazmak istiyorum. Umarım sizin yardımınızla bir çare bulabilirim.
Her katında bir daire olan 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturuyorum. En altta batarlı bir dükkan olduğu için 6. kat gibi bir yüksekliğimiz var. Metre olarak bilmiyorum.
Özellikle saat 15-16.00 dan 21-22.00 ye kadar olan aralıkta su basıncı düşüyor. Şöyle örnekler vereyim. Musluğu açıyoruz bazen 10 dakika su gelmiyor, sifonu çeksek sifon yarım saatte bile dolmuyor. Ama diğer saatlerde basınç çok iyi.
Belediyeye gittik bir şey yapılmadı. Sorum şu: Sadece kendi daireme hidrofor taktırabilir miyim? Bunun için su deposu şart mıdır? Hidroforu çatı yerine ev içine kurabilir miyim? Çatıya kuracaksam bile depo şart mı? Çok fazla yıkıntı döküntü olur mu? Bu işlerden hiç anlamadığım için sorularım size garip gelebilir.
İlginiz ve cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi günler…

Tesisat  -  31 Mart 2020 / 14:54

Erdal Bey merhabalar,
Öncelikle teşekkür ederiz. Şebeke basıncının yetersiz olduğu ve apartman dairesindeki kat maliklerinin merkezi hidrofor tesisatı ve depo yapılmasını kabul etmemesi durumunda bireysel çözüm olarak öne çıkan kat tipi hidroforları Baymak, Kampa, Sumak vs. gibi markaların yetkili servislerinde bulabilirsiniz. Depo kurulmasına gerek bulunmamakta daire su hattı girişine takılmaktadır. İlgili yetkili servisler ürün montajını da gerçekleştirmektedir. Ayrıca yetkili servisler daire iç vitrifiye ve öngörü boru metrajına göre debi ve basınç kaybını belirleyerek doğru daire tipi hidrofor modelini de seçmenize yardımcı olmaktadırlar. Yetkili servislere yaptırmanız ileriye dönük arızalanma vs. durumları için garanti veya sözleşme kapsamında bilabedel işlemleri gerçekleştirmek için önemlidir.

Merhabalar, Su pompalarının çalışma prensibinde bağlı oldukları trafoların tek faz ya da 3 fazlı olması önem arz eder mi?

merhabalar, 4 katlı iki blok toplam 24 daireli bir konut 2 adet hidrofor odası yapılmış. tek su deposuna 2 adet hidrofor bağlanır mı veya bir hidrofordaki pompa sayısını arttırabilirmiyiz artırısak verimi daha mı iyi olur.
ilginiz ve cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.

Görkem  -  2 Mayıs 2020 / 20:33

Merhaba, iki bina için hesaplanan su deposu ve hidrofor sistemi tek hacimde kurulabiliyor ise (mimari ölçüler müsait ise) pek tabii tek depo kurulup buna göre hidrofor seçimi yapılarak her iki blok tek depo ve hidrofordan beslenebilir. Pompa grubu olarak 2 asil 1 yedek pompa seçimi emniyetli olacaktır. Bir konutta kurulan mekanik hacimden diğer konuta suyu transfer etmek için; iki bina bodrumda otopark ile birleşik ise pprc boru ile otopark hattından, değil ise hdpe boru ile toprak altından transfer mümkündür. Umarım yardımcı olur. İyi çalışmalar

Orçun  -  8 Mart 2021 / 20:24

Merhabalar, benim evime gelen su bar seviyesi 1.9 bar civarında ve yeterli gelmiyor açıkçası. Hidrofor pompa taktırmayı düşünüyorum. Açıkçası bina içinde elektrik alabileceğim bir yer yok, su saatlerinin oraya takıldığı ile ilgili yazılar okudum açıkçası fakat su saatlerinin dibinde bir daire var ve biraz problemli ufacık bir ses olursa pompada sıkıntı çıkartıcaktır bana. Dairem 3. katta ve dubleks. Acaba evimin içine koyabilir miyim bu pompayı ve nereye koymam gerekir. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. İlginiz için teşekkür ederim.

Mehmet Kalkan  -  28 Aralık 2021 / 09:12

Merhabalar kolay gelsin
Hidrofor secimi konusunda yardimci olabilir misiniz lutfen ?!

Iki ayri isci ve muhendis kampi olmak uzere tek katli kamp insa etmekteyiz. Su kaynagi olarak su tanki kullanacagiz. Herhangi bir yukseklige su basma soz konusu degil. Toplam su tuketici sayisi kaba hesapla 130-140 kisi olacak.

Evye-2
Lavabo-41
Tuvalet-36
Banyo-35
Pisuvar-10

Ustte verilen ihtiyaci karsilayacak hidrofor ve membran tanki konusunda yardimlarinizi bekliyorum. Simdiden tesekkurler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın