Hidrofor Hesabı ve Hidrofor Seçimi

28

Hidrofor hesabı ve hidrofor seçiminde göz önüne alınması gereken ana etkenler:
– Debi (Su miktarı)
– Basma yüksekliği
– Emme derinliği
– Emme hattı çapı
– Basma hattı çapı

Hidrofor Hesabı

1- Debi

Q = A x T x B x f ( litre/saat)
Q: Debi (litre/saat)
A: Aile sayısı veya daire sayısı: A
T: Bireyin günlük su tüketimi: T = 100 – 150 litre / gün
B: Ortalama birey sayısı aile için: B = 4 – 5
f: Eş zamanlı Su kullanım faktörü

Eş zamanlı Su kullanım faktörü ( f )
4 daireye kadar 0,66
10 daireye kadar 0,45
20 daireye kadar 0,40
50 daireye kadar 0,35
100 daireye kadar 0,30
100 daireden fazla 0,25

2- Basma yüksekliği (Hm)

Hm = ( A x B x C ) + HÖZEL + HAKMA (mSS)
Hm: Basma yüksekliği (mss)
A: Kat yüksekliği ( Evsel uygulamalar için genellikle 2,8 metre – 3 metre arası )
B: Kat sayısı
C: Emniyet katsayısı (Yeni binalar için C=1,20 , eski binalar için C=1,30 )
HÖZEL: Özel ekipmanlar için gerekli olan basınç (Tablodan )
HAKMA: Kullanım yeri basıncı ( HAKMA = 15 mSS )

HÖZEL Özel ekipmanlar için gerekli olan su basıncı
Su sayacı başına 10 mSS
Filtrasyon için 15 mSS
Hortumla bahçe sulama için 10 mSS
Fıskiye ile bahçe sulama için 30 mSS
Şok duş için 15 mSS

3- Emme derinliği

Hidroforun emiş yapması durumunda kapasitesi düşecektir. Bu düşüş miktarı pompa tipine bağlı olarak değişmektedir. Seçim yapılırken pompa üreticisine başvurunuz.

4- Emme hattı çapı

Emme hattı galvaniz boru ile yapılıyorsa minimum pompa emiş ağzı çapında, plastik boru ile yapılıyorsa minimum pompa emiş çapından bir çap büyük boru ve armatür kullanılmalıdır.

5- Basma hattı çapı

Basma hattı boru ile yapılıyorsa minimum pompa emiş ağzı çapında, plastik boru ile yapılıyorsa minimum pompa emiş çapından bir çap büyük boru ve armatür kullanılmalıdır. Pompa çıkışına yakın yerlere (1 metre) dirsek konulmamalıdır.

Hidrofor Hesabı

Örnek Hidrofor Hesabı

60 daireli üç bloktan oluşan beşer katlı yeni bir sitenin su ihtiyacını karşılayacak hidroforun kapasitesini hesaplayalım. Her dairenin sayacı ayrıdır. Banyo bataryasında şok duş kullanılmıştır.

Q = A x B x T x f (Litre)
Q = 180 x 5 x 120 x 0,25 = 27,000 litre/saat = 27 m3/h
Hm = (2,8 x kat sayısı x C ) + HÖZEL + HAKMA
Hm = (2,8 x 5 x 1,3) + (10 + 15) + 15 = 58,2 mSS = 60 mSS

Seçilecek hidroforun pompası,Q = 27 m3/h Hm = 60 mSS değerlerini sağlamalıdır. Hidroforla birlikte kullanılacak denge tankı minimum 500 litre ve ön gaz basıncı 5,5 bar olmalıdır.

Hidrofor Denge Tankı Seçimi

Hidrofor denge tankı seçimi yapabilmek için belirlenmesi gerekenler basınç sınıfı, hacim ve ön gaz basıncıdır;

Denge Tankı Basınç Sınıfı Hesabı

Seçilecek tankın basınç sınıfı birlikte çalışacağı hidroforun özelliklerine bağlıdır. Hidrofor denge tankları 6-10-16 25 bar işletme basınçlarında üretilmekte ve işletme basıncının % 50 üzerinde test edilmektedir. Bu durumda seçilecek tankın işletme basıncı, hidrofor pompasının maksimum basıncından büyük olmalıdır.

Ptankişletme ≥ Ppompamaks

Örneğin, hidrofor pompasının maksimum basıncı (kapalı vanada) 7 bar ise seçeceğimiz denge tankının işletme basıncı 10 bar olmalıdır.

Denge Tankı Hacim Hesabı

Seçilecek tankın nominal hacmi birlikte çalışacağı hidroforun özelliklerine ve uygulama şartlarına bağlıdır.

Hacim belirlenmesinde genellikle motorların şalt (devreye girip çıkma sayısı) sayısının sınırlandırılması ölçüsü temel alınmaktadır. Yüksek şalt sayısı elektrik motorunun, pompa aksamının, basınç şalterinin ve pano içindeki kontaktörler gibi diğer elektromekanik ekipmanın kullanım ömrünü kısaltmakta ve yüksek demeraj akımından dolayı elektrik sarfiyatının artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca büyük hacimli tank kullanılması işletim ekonomisi ve kullanım ömrü açısından tavsiye edilmektedir. Seçilmesi gereken tankın asgari nominal hacmi VN,

VN ≥ 0,33 x Qmaks x ( Hüst + 1 ) / ( ( Hüst – Halt ) x S ) formülüyle hesaplanabilmektedir.

Seçilen genleşme tankının işletme şartlarında depolayabileceği basınçlı su yani faydalı su hacmi VF,

VF = VN x ( Hüst – Halt ) / ( Hüst + 1 ) formülüyle hesaplanabilmektedir.

VN: Tankın asgari nominal hacmi (litre)
Qmaks: Her bir pompanın alt basınçta verdiği debi (m3/h)
Hüst: Hidroforun üst basıncı (bar)
Halt: Hidroforun alt basıncı (bar)
S: Hidroforun amaçlanan şalt sayısını (1/h)
VF: Depolanabilen faydalı su hacmi (litre)
N: Motor gücü

Denge Tankı Ön Gazı Basıncı Hesabı

Tankta olması gereken ön gaz basıncı p0, birlikte çalışacağı hidroforun işletmeye alınması sırasında p0 = 0,9 x halt olacak şekilde yani hidroforun devreye girme basıncından yaklaşık %10 daha düşük seviyede ayarlanmalıdır.

Tanklar, yeterli basınç kapasitesine sahip bir kompresörle mümkün olduğunca kuru hava veya azot gazı basılarak basınçlandırılmalıdır. Ön gaz basıncı kontrol edilirken ve genleşme deposuna hava basılırken deponun içindeki su tamamen boşaltılmış olmalıdır. Membranlı tankın içindeki havanın basıncı periyodik olarak (hafta, ay gibi) kontrol edilmelidir. Hava, membranlı tank içindeki lastik membrandan difüzyonla sürekli suya geçerek veya flanş ve sibop bağlantılarında sızarak azalır. Tank içinde hava basıncı düşerse hidroforun şalt sayısı artar. Dolayısıyla ses ve sudaki dalgalanma artar.

Elektrik motorları için tavsiye edilen azami şalt sayıları ( S ):

N ≤ 1,5 kW için S ≤ 80 1/h
N ≤ 3,7 kW için S ≤ 60 1/h
N ≤ 7,5 kW için S ≤ 30 1/h
N ≤ 15 kW için S ≤ 20 1/h

N ≤ 18 kW için S ≤ 15 1/h

Dalgıç pompaların hidrofor olarak kullanıldığı durumlarda, genleşme tankının hacmi mümkün olduğunca büyük seçilmeli ve dalgıç tip elektrik motorların şalt sayısının aşağıda gösterilen değerlerin üstüne çıkmaması sağlanmalıdır.

Dalgıç motorlar için tavsiye edilen azami Ģalt sayıları ( S ):

N ≤ 5,5 kW için S ≤ 20 1/h
N ≥ 7,5 kW için S ≤ 15 1/h ve bir gün boyunca oluşacak şalt sayısı, S ≤ 80 – 100 1/gün olarak gerçekleştirilmelidir.

Hidrofor Hesabı İçin Kullanılan Programlar

Hidrofor Hesabı Hesap Programları
Açıklama İndirme Linki
Hidrofor Hesabı Excel Hidrofor HesabıHidrofor-Hesabi.xls
Hidrofor Hesabı 2 Excel Hidrofor Hesabı2-Hidrofor Hesabi.xls
Hidrofor Hesabı 3 Excel Hidrofor Hesabı3-Hidrofor-hesabi.xls
Hidrofor Seçimi 4 Excel Hidrofor Hesabı4-Hidfor-secimi.xls
Hidrofor Hesabı 5 Excel Hidrofor Hesabı5-Hidrofor-Hesabi.xls

28 Yorumlar

 1. Merhaba.250 metre kare bahce ve uc katli tek daire uzerinde evin kac barlik (bar araliginda )hidrofora ihtiyac vardir.yardimlariniz lutfen

  • Abdulkadir bey merhaba,
   Doğru hidrofor hesabı için vitriyeler, boru çapı, uzunluk ve fittingsleri gerekmektedir. Ancak kaba tabirle 9 m statik + 10 m kritik + 5 m sayaç + 10 m akma olarak düşünüldüğünde %10 emniyet alınması durumunda 37,4 mSS basınç, yani asgari 4 barlık bir hidrofor düşünülmelidir. Ancak doğru hesap için yukarıda belirttiğim kısımlar dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır.

  • Ali Bey merhaba,
   Kullanma suyu kritik basınç kaybı hesabı yapılarak hidrofor seçimi yapılmalıdır. Ancak 24 daire için TS 1258 doğrultusunda yaklaşık 6 m³/h Halt=45 mSS Hüst=60 mSS, 500 lt Basınçlandırma Tankı olan 1 asil+1 yedek Frekans konvertörlü Paket Tip Hidrofor seçilebilir. Ayrıca birçok hidrofor firmaları keşif yaparak net kapasiteyi size belirtmektedir.

 2. Merhabalar
  250 m2 bahçem var. Buraya çim dikeceğim. 7 adet fiskiye yerleştirdim. Bu fiskiyeler için 50 metre uzunluğunda 1″ lik denilen su borusu döşedim. Su yaklaşık 4-5 metreden çıkıyor. Bahçemin bu fıskiyelerle ideal sulanabilmesi için nasıl bir pompa ve hidrofor kullanmalıyım
  Selam ve saygılar

  • Lütfi Bey merhaba,
   Depo dolumu ve hidrofor ile besleme olacaksa, Kuyu depo beslemesi için derin kuyu pompası, depo ile fiskiye beslemeleri içinse Frekans konvertörlü tam kontrollü genleşme tanklı hidrofor kullanmalısınız. Eğer depo kullanımı olmayacaksa derin kuyu pompası ile direkt hatlara besleme yapabilirsiniz ya da kuyunun 4-5 metre olmasından yüksekliğin çok fazla olmamasından dolayı emiş klapeli kuyu üzerinde yerleştirilen çelik konstrüksiyonda besleme yapabileceğiniz Frekans konvertörlü tam kontrollü genleşme tanklı hidrofor kullanabilirsiniz.

 3. Merhaba, öncelikle böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkürler.
  İçerisinde konteyner (21 metrekare) ve 1 tonluk su deposunun bulunduğu 1600 metrekare bahçemin içinde 50 m. derinlikte su kuyum var ve bugüne kadar dalgıç pompadan depoyu doldurmak suretiyle bahçe ve konteynerdeki su ihtiyacımı karşıladım. Ancak deponun içerisinde su kaldığı için depo ve su kirleniyor. Öncelikle konteynerde temiz su kullanımı için hidrofor sistemini kurmak istiyorum. Devamında mümkünse bahçe sulamasında da kullanmak isterim. Önerileriniz ve aydınlatıcı bilgileriniz için teşekkürler.

  • merhaba, Ahmet BEY.
   Artezyen kuyusundan dalgıç pompa ile su çektiğinizi söylüyorsunuz.deponuzun zemine yaptığınız vya yerleştiğini düşündüğüm depoya suyu seviye otomatiği veya el ile doldurdunuzu düşünelim.biriktirme deposundaki suyu dinlendirip kullanıyorsanız depo dibinde bazı tortuların toplanması normaldir.çünkü artezyen suyu içindeki partiküllerin çökmesinden başka bir değildir.bu pertiküller yeraltındaki su katmanlarından gelmektedir.suyun geldiği akifere göre çeşitli boyutlarında olabilmektedir.bu çökelen partikülleri tutmanın muhtelif metotları mevcuttur

   1-kuyunuzu ıslah etmek.eğer arteziyen kuyusu ise,
   2-arteziyenden çıkan suyu ayrı bir depoda dinlendirmek ,ön çökeltme deposu 1-2 m* olabilir.24 saat dinlenmesi şarttır.buradaki suyu zemininden 10-15cm üzerinden küçük bir pompa ile sizin kullanma deposuna deposuna aktararak hidrafor ile evinizin kullanma suyu ihtiyacını karşılıyabilirsiniz.
   3-kuyudaki artezyen pompasının debisi ve çıkıştaki suyun basıncı uygunsa
   a-artezyenden gelen suyu kum filitresiden geçirilip 1m*depoya alınabilir.
   b-artezyenden gelen su depoya girmeden önce filitrasyon yapan cihazlar sizin uygun olbilir.ancak artezyen pompasının basıncı ve debisinin bilinmesi kaydıyla.
   c-kartuşlu filtre yerine paslanmaz 50-80 mikron yıkanabilir filitreler daha uygundur.
   d-arteziyen çıkışına kum tutucu siklon koyarak kum ve benzeri perçacıkları tutabilirsiniz.
   4-arteziyen suyunu depoya beslerken basınçlı değil depo üstünden savaklıyarak besleme yapınız eğer deponuz müsait ise depoyu levhalarla bölümlere ayırın suyun depoya girişi savaklmaile su besleme gözünden taşarak diğer hacıma gelmelidir.
   5-hidraforun karakteristikleri sizin kullanma şartlarına bağlı olarak
   Hm=40mss( 4 bar) ,Q=3-5 m*/h olabilir.
   saygılarımla. 12/12/2018

 4. birkaç sorum var ben binama hidrafor lazım olup olmadığını hesaplamaya çalıştım 41.8 Hm değeri buldum hidrafor koymam gerekir mi ? Açıklarsanız sevinirim.

  • Merhaba,
   Şebeke basıncınız bu değeri karşılıyorsa veya üzerindeyse sadece su kesintisinde çalışacak hidrofor ve depo sistemini maliyet durumunuza göre karar vermelisiniz. Ayrıca yeni yayınlanan planlı alanlar imar yönetmeliği doğrultusunda ilgili maddedeki yapılara göre depo ve hidrofor sistemi zorunluluğu da gelmiş bulunmaktadır ancak mevcut binaları kapsamamaktadır.

 5. Merhaba,
  Bahçede 9 mt artezyenden su çekiyoruz ve herhangi bir tankımız yok kullanacağımız zaman pompayı çalıştırıp sonra kapatıyoruz. Bahçenin tüm musluklarını ve bahçe sulamasını hidroforlu sisteme çevirip açma kapama derdinden kurtulmak istiyoruz. Sadece 9 mt yükseklikten su çekip en fazla 100 mt uzaklığa su basacak. Basacağı yüksekli en fazla 2 mt yani. Nasıl bir hidrofora ve bağlantı elemanlarına ihitiyacım olacak? Yardımcı olabilir misiniz?

  • Tuncay Bey Merhabalar,
   Öncelikle hidrofor debinizi kullanım suyunun bağlanacağı vitrifiye ve sayılarına göre belirleyiniz. Ardından 9 + 2 = 11 metre statik yükseklik, 100 metre uygun boru çapındaki borudaki basınç kaybı, fittings ve akma basıncı toplayarak basınç kaybını bulunuz. Bu doğrultuda frekans konvertörlü genleşme tanklı 1 asil ve 1 yedek paket tip hidrofor seçimi yapabilirsiniz. Hidrofor seçimi için online hesaplama modülünde faydalanabilirsiniz.
   Hidrofor ve Depo Hesabı

 6. 15 dairelik bir apartmanda hidrofor için denge tankı kaç lt kullanmalıyız, 50 lt diye hesapladım ben ama doğrumudur diye teyit alayım dedim

  • Merhaba,
   Makalede yer alan VN ≥ 0,33 x Qmaks x ( Hüst + 1 ) / ( ( Hüst – Halt ) x S ) formülüyle hesaplanabilmektedir. Eğer hidrofor debi ve basınç kaybını verebilirseniz hesap sonucunu iletebiliriz.

  • Mehmet Bey merhaba,
   Sulama başlığı veya can suyu musluğu debisi bellidir, burada önemli olan aynı anda kaç musluğu açacağınızdır, bu doğrultuda toplam sayınıza göre debiyi musluk yüküne göre belirleyeceksiniz. Önemli olan kısım basınç kaybı hesabıdır, böyle büyük bir alanda sulama başlıklarına çekilen hatların çapları ve güzergahları doğrultusunda kritik basınç kaybı hesabınızı yaparak doğru basınç kaybı ve sisteme en uygun hidrofor seçimini yapmalısınız.

  • Eş zaman faktörü vs. katsayılar çarpımu sonuç l/saat olarak elde ediliyor, 1000 e bölerek m³/h e çeviriyorsunuz. Örnek hesaplama makale içinde yer almaktadır.

 7. 250 m2 bahçemi şebeke suyu ile 20 fıskiye ve hortumla sulamak istiyorum. Fakat su basıncı 3 tanesine bile yeterli değil. Ne yapmam gerekiyor acaba? Sadece hidrofor pompasını şebekeye bağlamak işi çözer mi? Yoksa ayrıca su tankı mı koymam gerekiyor? İlginiz için şimdiden teşekkürler.

 8. 15 Daire, 5 küçük bakkal, kasap, tesisatçı gibi dükkanların olduğu 20 kat maliki olan bir apartmana hidrofor yaptırmak istiyoruz. Binanın altında olan yaklaşık 5*4=20 m2.lik bir depo yaptırdık. Giriş kapısını da 120 cm olarak genişlettik. Şimdi oraya kaç tonluk depo almalıyız. Depo ile birlikte neler almamız gerekiyor. Hiçbir bilgim yok. Hatta varsa bize yaklaşık bir maliyet bildirebilirmisiniz. Bizlerde toplam maliyete göre aidat belirleyip toplayacağız. Teşekkür ederim.

  Ankara

 9. Merhabalar,
  Benim 4 kişilik 2 katlı 10 adet konteynerım ve 2 kişilik 2 katlı 10 adet konteynerım var. Bu konteynerler toplamda 20 adet olup arazi içerisinde ayrı ayrı konumlanmakta. Bir su deposu yapıp hidroforla konteynerlara su pompalamak istiyorum. konteynerlerin kat yüksekliği 2.50dir. Bu konteynerlara ayrı ayrı su pompalamak mümkün müdür? hidrofor kaç metre uzaklıktaki konterynere kadar suyu pompalayabilir? buradaki hidroforun basıncını kaç almalıyım ve mailyeti ne kadar olur?
  Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.
  Teşekkür ederim.

Yorum Yazın

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı giriniz.