Fuel Oil Yakan Brülörlerin Yapıları

Şekilde görüldüğü gibi namlu biçimindeki gövde üzerine yanma için gerekli parçalar yerleştirilir. Yanmanın olabilmesi için  yakıt, hava ve tutuşma gerekir.

Brülörde bulunan pompa, yakıtın uygun bir  basınçta memeden ocağa fışkırmasını sağlar. Vantilatör yanma için gerekli havayı verir. Bir ateşleme trasformatörünün sağladığı yüksek gerilimin elektrotlar arasında meydana getirdiği ark, yakıtı tutuşturur. Aşağıdaki kısımlarda brülör önemli parçalarının yapıları, çalışmaları ve özellikleri geniş ölçüde gösterilecektir.

Fuel Oil Brülör

Şekil Fuel Oil  Brülörü ve Ana Parçaları

1-Brülör Gövdesi :

2-Menteşeli Tespit Flanşı:  Özel menteşe düzeni ile brülörlerin sökülmeden sağa veya sola döndürülerek kolay servisine olanak sağlar.

3- Üst Kapak: Kapak yerinden kaldırılarak brülör namlusu içindeki donanıma müdahale edilir.

4- Hava Klapesi Grubu: Brülör yanma havasının debisini ayarlar. El ile veya servo motor ile kumanda edilir. Hava ayar kolu sabitlendikten sonra çalışma esnasında ayar bozulmaz.

5- Hava Klapesi Servo motoru : İki kademeli brülörlerde, yakıt debisine uygun olarak hava debisini uygun olarak ayarlar. Durma halinde klapeyi tam kapatarak yanma hücresinin soğumasını önler.

6- Brülör Motoru: Brülörlerde  1 fazlı veya 3 fazlı asenkron motorlar kullanılır. Brülörlerde kullanılan motor, pompayı ve fanı döndürür. Motor, pompa ve fan ayrı ayrı yataklandırılırlar. Bu üç eleman arasındaki bağlantı iki plastik mille yapılır. Brülörün motoru çalıştığında,  ocağa  yakıt ve hava verilir. Bu arada ateşleme sağlanırsa ,  yanma başlar.

7- Fan: Yakıtın yanması için gerekli olan oksijen fanın verdiği havadan sağlanır. Brülörlerde kullanılan fanlar, tambur biçiminde çok kanatlı olarak yapılırlar. Dönme hareketini brülördeki motordan alırlar.  Fanlar yanma için gerekli çok miktardaki havayı düşük basınçta sağlarlar. Bir litre yakıtın iyi şekilde yanması için  11,5 m3 hava gerekir.  Fakat yakıt ile havayı tam olarak karıştırmak mümkün olmadığından, bir litre yakıt için ocağa 15  m3 hava verilir.  Fanın girişindeki bir kapak ayarlandığında, iyi bir yanma için gerekli miktardaki hava  sağlanmış olur.  Fandan çıkan hava namludan geçerek ocağa gelir. Ocağa püskürtülen yakıt  ile fandan gelen hava direkt olarak karışırsa, yanma dumanlı olur. Bu sakıncayı gidermek için brülörlerde türbülatörler kullanılır.

8- Brülör Pompası: Her hangi bir sıvı yakıtın yanabilmesi için, bu yakıtın gaz haline geçmesi gerekir. Brülörlerde sıvı yakıt dar bir delikten püskürtülerek gaz haline dönüştürülür. Dar delikten fışkıran yağ çok küçük parçalara ayrılır. Bu küçük parçalar da çok  kısa bir zaman içinde buharlaşarak gaz haline dönüşürler. Sıvı yakıtın bir delikten püskürtülebilmesi için basıncın yükseltilmesi gerekir. Gazyağı ve motorin gibi hafif yağların püskürtülme basıncı   7 kg/cm2 , ağır  yağların ise  18 kg /cm2 olur. Yağ basıncının en uygun değere çıkartılması pompa ile sağlanır.

Burada gövde içinde iki dişli birlikte dönerler. Dönme hareketini motor milinden alan küçük dişli, kendi dönerken  büyük dişliyi de döndürür. Pompanın sol tarafından giren yağ, dişlilerin oyuklarından  pompa çıkışına taşınır. Pompa çıkışında biriken yağın basıncı artar.  Eğer yakıt  pompaya kendiliğinden geliyorsa, tek boşluklu pompa kullanılır.  Yakıt deposu pompadan daha aşağıda ise  biri yağı emmek için, diğeri ise yağı basmak için iki boşluklu bir pompanın kullanılması gerekir.

9- Ateşleme Transformatörü : Brülörlerde yakıtın tutuşturulması elektrik arkıyla yapılır. Elektrik arkı ise , brülörün üzerinde bulunan bir ateşleme transformatörünün 10.000 V’ luk  sekonder geriliminin  ateşleme elektrotlarına uygulanması ile sağlanır.

10- Buji Kabloları : Yüksek gerilime mukavim özel izolasyonlu  ve  özel tespit uçludur.

11- Elektrotlar : Elekrodlar  yüksek gerilime mukavim, krom- nikel alaşımından yapılmış ve  porselen izolasyonlu ve uçları bükülebilir tiptendir.  Bu elektrodlar bir kelepçe ile memeye gelen yakıt borusuna ayarlanabilecek şekilde bağlanırlar. Elektrodların  birbirleri  ve meme ile olan aralıkları güvenli bir tutuşma için önemlidir. Elektrod ayarlarken oluşacak kıvılcımın türbülatör ve memeye çarpmamasına, aynı  zamanda püskürtülen yakıt hüzmesinin de türbülatör ve elektrodlara değmemesine dikkat edilir.

12- Meme :  Bir meme, konik parça, süzgeç ve gövde olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Konik parça gövdeye vidalanarak bağlanır ve gövde içine tam olarak oturur.  Süzgeç, konik parça ile gövde arasında bulunur. Meme çok hassas bir eleman olduğundan , yakıt meme içindeki süzgeçte bir kere daha süzülür. Süzülen yakıt konik parça ile gövdenin birleştiği yerde bulunan iki ince kanaldan  meme ucuna gelir. Bu kanallar çok ince olduğundan, yakıt meme ucuna hız kazanarak ilerler. Meme ucunda bulunan anofor boşluğunda bir dönme hareketi meydana gelir. Yakıt dönerek büyük bir hızla ( 65 km/h )  meme deliğinden ocağa fışkırır. Delikten fışkıran yakıt dönmekte olduğundan bir koni biçiminde açılır ve çok ufak parçalara ayrılır. Parçaların büyüklüğü  0,002 mm kadar olduğundan, bu parçalar çok çabuk olarak buharlaşır ve gaz haline geçerler. Ocakların şekilleri ve kapasiteleri çok farklı olduğundan, memeler de değişik özelliklerde yapılırlar. Uygulamada kullanılan memelerin kapasiteleri 2 – 120 litre/ saat,  püskürtme açıları da  30-90 derece arasında değişir.  Ayrıca püskürtme içi boş veya dolu koni şeklinde olabilir.

13-Türbülatör ve Yanma Başlığı:

14- Solenoid valf: Tek kademeli tiplerde bir adet, çift kademeli tiplerde iki adettir. İki hareketle ön süpürme sırasında yakıtın devridaim ettirilerek ısıtılmasını temin eder ve brülörün durması sırasında art püskürtmeyi önler.

15- Yağ Ön Isıtıcısı: Yağın bozulmadan süratle ısıtılmasını sağlayan kuru tip ısıtıcılar ayar termostatından  başka alt limit ve üst limit termostatları ile donatılmıştır.

16- Burun Parçası: İlk hareket sırasında yakıtın memeden püskürtülmeden dolaştırılmasını sağlar.

17- Elektrik Panosu:

18- Kumanda Beyni:  Brülörün belli bir programa göre yol almasını sağlar. Normal çalışma sırasında brülörün alev kontrolünü yapar. Alev arıza sebebiyle söndüğünde brülörü hemen durdurup arıza lambasını yakar.

19- Fotosel: İlk hareketle alevin teşekkül etmemesi veya çalışma esnasında sönmesi halinde kumanda beyni vasıtasıyla brülörün durmasını sağlar.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın