Kapalı ve Açık Genleşme Deposu

43

Genleşme deposu sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir.

Sıcak sulu ısıtma sistemleri genellikle 90/70 °C su sıcaklığında çalışacak şekilde tasarlanır. Ortalama su sıcaklığı 80 °C değerindedir. Besi suyu sıcaklığı ise 10 °C olarak kabul edilir. Bu durumda sistemdeki suyun sıcaklığı 10 °C ile 80 °C arasında değişebilecektir. Suyun sıcaklığına da bağlı olarak özgül hacmi de değişecektir. Buna göre söz edilen sıcaklılar arasında sistemdeki su hacmi yaklaşık %3 oranında artacaktır. Bu genişleyen su hacmini toplamak üzere açık veya kapalı genleşme depoları kullanılmaktadır.

Açık Genleşme Deposu

Açık genleşme deposu atmosfere açık çalışır ve ısıtma tesisatında basıncın atmosfer basıncının üstüne çıkmasına engel olmaktadırlar. Genleşen su hacmini toplamak üzere dağıtma sisteminin en yüksek noktasından biraz daha yüksek noktaya genleşme deposu yerleştirilir. Kazanda genleşen su gidiş emniyet borusu vasıtasıyla genleşme deposunda depolanır. Tesisattaki su soğuduğu zaman tesisatın eksilen suyu dönüş emniyet borusu vasıtasıyla genleşme deposu tarafından tamamlanır. Genleşme deposu aynı zamanda sistemi atmosfere açtığından ısıtma tesisatındaki basıncın atmosfer basıncının üstüne çıkmasına engel olarak sistemin emniyetini sağlar. Havalık boruları genleşme deposundan atmosfere açılmak suretiyle sistemdeki hava tahliye edilir. Tesisatta bulunan her kazan için kapasitelerine göre ayrı ayrı genleşme deposu kullanılması tavsiye edilmektedir. Yani iki kazanı tek bir genleşme deposuna bağlamak doğru değildir. Her kazan ve genleşme deposu için gidiş ve dönüş emniyet boruları vardır. Bu emniyet boruları üzerine hiçbir kapayıcı vana konulmamalıdır. Şekil 1’de açık tip çeşitli genleşme depolarının tesisata bağlantı şekilleri görülmektedir.

Açık Genleşme Deposu Hesabı

Genleşme deposu hacminin hesaplanmasında önce sistemdeki toplam su hacmi VS belirlenir. Isıtma kazanı, ısıtıcılar ve borular içindeki toplam su hacmi üretici firma kataloglarından belirlenmektedir. Su hacminden sonra su sıcaklığı değişimi belirlenerek, suyun yoğunluk ve özgül hacminin sıcaklıkla değişimi çizelgesi yardımı ile genleşen su hacmi bulunmaktadır. Genleşen su hacmi Vg ile gösterilirse, 100 mm minimum su seviyesi ve üstte %40 emniyet boşluğu kabul edilerek genleşme kabı hacmi Vn bulunmaktadır.

Tesisattaki Vs litre su ısınma sonucu genleşerek ;
Vg = 0,08 Vs (lt) kadar artar.

Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;
Vgd = 0.0025 Qk (lt) Qk : Kazan ısı gücü (kcal/h)

Kazan ve genleşme deposu gidiş ve dönüş güvenlik boruları ile birbirine bağlantılıdır. Güvenlik boruları kazandan genleşme deposuna doğru daima yükselen bir eğimle döşenmeli ve bu borular üzerine su geçişini önleyen vana veya geri tepme ventili bulunmamalıdır.

Gidiş ve dönüş emniyet borularının ise;
dgidiş= 15 + 1.5×√(Qk/1000)
ddönüş= 15 + √(Qk/1000)

Güvenlik borularının mm olarak hesaplanan çaplarına inç cinsinden standart boruların hangisinin karşılık olduğu yazılmalıdır. Gidiş ve dönüş güvenlik boruları 1” ‘den daha küçük olmamalıdır. Gidiş ve dönüş emniyet borularından başka, açık genleşme tankı üzeride bulunan sirkülasyon borusu genleşme tankı deposunun donmasını engellemek için kullanılır. Çapı ½” veya ¾” alınabilinir. Taşma borusu ise depodan taşan suların kazan dairesine iletir. Çapı en az 2” olmak üzere gidiş emniyet borusu ile aynı seçilir. Ayrıca genleşme deposunda su bulunup bulunmadığını kontrol amacı ile, minimum su seviyesinden kazan dairesine ½” çapında bir boru indirilir. Ucunda bir musluk olan bu boruya haberci borusu adı verilir

Örnek: Isı gücü 110.000 kcal/h olan bir kalorifer kazanı için gerekli açık genleşme deposu hacmi, gidiş ve dönüş emniyet borularının çapları hesaplanacaktır.

Vgd = 0.0025 * 110.000= 275 (lt)
Standart depo hacmi 300 lt olan genleşme deposu seçildi.

Emniyet borularının çapları:
dgidiş= 15 + 1.5×√(110.000/1000) = 31 mm 11/4″ boru çapı seçildi.
ddönüş= 15 + √(110.000/1000) = 25 mm 1″ boru çapı seçildi.

Açık Genleşme Deposu Bağlantı Şeması
Açık Genleşme Deposu Bağlantı Şeması - 2
Şekil 1 Açık Tip Genleşme Depolarının Tesisata Bağlantı Şekilleri

Kapalı Genleşme Deposu

Isıtma tesisatında açık genleşme depoları, hem yerleştirme problemi hem de işletmedeki problemler dolayısıyla yerini kapalı genleşme depolarına bırakmaktadır. Kapalı genleşme deposu emniyet ventili ile birlikte kullanılır. Ayrıca manometre mutlaka bulunmalıdır.

Kapalı genleşme depoları mebranlı veya daha büyük kapasitelerde gaz yastıklı olabilir. Kapalı genleşme kabı içeren sistemler otomatik kontrollü yanma sağlanan kazan kullanıldığı zaman mümkündür. Modern ısıtma sistemlerinde artık daha çok kapalı genleşme depoları kullanılmaktadır. Kapalı genleşme deposu Şekil 2’ de görüldüğü gibi üstünde basınçlı azot gazı bulunan bir diyafram içerir. Altındaki su genişleyince diyafram yukarı doğru açılır ve azot gazını sıkıştırır. Gaz tarafından sisteme uygulanan basınç biraz artar.

Kapalı Genleşme Deposu
Şekil 2 Mebranlı Kapalı Genleşme Deposu

Sistemde kullanılması gereken diyaframlı ve yaylı emniyet ventillerinin boyutları Çizelge 1 ve 2 de verilmiştir.

Emniyet Ventil çapı Isıtma gücü kW Kcal/h
DN 15 (R  ½”) 50 (45000)
DN 20 (R ¾”) 100 (90000)
DN 25 (R 1”) 200 (175000)
DN 32 (R1 ¼”) 350 (300000)
DN 40 (R1 ½”) 600 (ca. 500000)
DN 50 (R 2”) 900 (ca. 750000)

Çizelge 1 Diyaframlı Emniyet Ventili Seçimi (3 barlık işletme basıncına kadar kullanılır)

Efektif Basınç (bar) 3/4″ 20 1”     25 1¼” 32 1½”  40 2″      50 2½” 65 3”      80 4”   100 E.V.     Çapı
1.0 119 186 310 477 746 1261 1910 2984 Sistem Isı Gücü   (kW)
1.5 157 245 406 626 978 1653 2504 3912
2.0 173 270 448 691 1080 1825 2765 4320
3.0 234 366 608 936 1463 2472 3745 5852
3.5 264 412 685 1055 1648 2786 4220 6593
4.0 292 456 758 1168 1824 3083 4670 7297
4.5 318 497 826 1273 1989 3361 5092 7957
5.0 344 538 894 1378 2154 3640 5514 8615
5.5 370 578 960 1480 2313 3908 5920 9251

Çizelge 2 Yaylı Emniyet Ventili Seçimi ( Sistem ısı gücüne göre)

Kapalı Genleşme Deposu Sisteme Bağlantısı

Kapalı genleşme depoları,üzerlerinde emniyet valfı, manometresi ve doldurma valfı bulunmalıdır. Kapalı genleşme deposunun tesisata bağlantısı yapıldıktan sonra su doldurmadan önce azot gazının basıncı, bağlantı noktasındaki statik basınca eşit olmalıdır.Basınç fazla ise gaz atılmalı,az ise doldurulmalıdır.

Tek kazanlı küçük ısıtma sistemlerinde tek genleşme kabı kullanılır. Çok kazanlı büyük ısıtma sistemlerinde her kazana birer adet genleşme kabı bağlandığı gibi sisteme de ayrı ve birden fazla sayıda genleşme kabı bağlanabilir.

Çift kazanlı bir sistemde kapalı genleşme deposunun sistemdeki yeri Şekil 3’ de kapalı genleşme deposunun sisteme bağlantısı ise, Şekil 4’de verilmiştir.

Kapalı Genleşme Deposu Bağlantı Şeması
Şekil 3 Çift Kazanlı Bir Sistemde Kapalı Genleşme Deposunun Sistemdeki Yeri

Kapalı Genleşme Deposu Bağlantı Şeması - 2
Şekil 4 Kapalı Genleşme Deposunun Sisteme Bağlantı Şekli

Kapalı Genleşme Deposu Yararları

1.Kalorifer sistemi kapalı sisteme döneceğinden hava ile teması bulunmayacak ve korozyon azalacaktır
2.Kapalı kalorifer sisteminde su buharlaşıp kaybolmayacağından,su eksilmesi olmayacaktır.
3.Kapalı sistemde basınç dağılımı eşdeğerde olacağından, her radyatörün ısınması daha dengeli olacaktır.
4.Kazanın hemen yanına monte edildiğinden,çatıya kadar çekilen borudan, izolasyondan, boruların her katta kaybettirdiği alandan ve işçilikten tasarruf sağlanacaktır.
5.Çatıdaki genleşme deposu kalkacağından,boruların ısı kaybı önlenmiş olacaktır.

Kapalı Genleşme Deposu Hacminin Hesaplanması

Kapalı genleşme deposu hacminin hesaplanmasında önce sistemdeki toplam su hacmi vs belirlenir. Isıtma kazanı, ısıtıcılar ve borular içindeki toplam su hacmi üretici firma kataloglarından belirlenir. Çizelge 3’ de çeşitli çaptaki boruların 1 m uzunluk başına su kapasiteleri ve çeşitli tip ısıtıcı ve kazanların genel olarak içerdikleri su miktarları verilmiştir.

Kazan Radyatör ve Boruların Su Hacimleri
Çizelge 3 Kazan Radyatör ve Boruların Su Hacimleri

Bina ısıtmasında yaklaşık hesap yapılmak istendiğinde sistemdeki su hacmi ;

Vs= W.QK (lt)

ifadesi ile bulunabilir. Burada; QK kazan ısı gücü, W ise özgül ısı miktarı olup ısıtma sisteminde konvektör kullanıldığında 5.2 ,
panel radyatör kullanıldığında 8.33,
döküm radyatör kullanıldığında 12
döşemeden ısıtma sisteminde 18.5
L/KW değerindedir. Ayrıca sistemdeki su hacmi Çizelge 4’ den de alınabilir.

Sistemdeki Su Hacminin Belirlenmesi
Çizelge 4 Sistemdeki Su Hacminin Belirlenmesi

Kapalı genleşme deposu hacminin hesaplanmasında aşağıdaki denklem kullanılır.

Vgd,k = Vd + Vs.E [(Ptü + 1) / (Ptü – Pgö)]

Denklemdeki sembollerin anlamı aşağıdaki gibidir.
Vgd,k: Kapalı genleşme deposu hacmi (lt)
Vs : Tesisattaki su hacmi ( Çizelge 7.4’ den alınır veya yaklaşık olarak hesaplanır.)
E : Su genleşme oranı ( Çizelge 7.5’ den alınır.)
Ptü : Tesisat işletme üst basıncı (bar)
Pgö : Kapalı genleşme deposu ön basıncı (bar)
Vd : Sistem soğukken depodaki su miktarı

Nominal hacmi 15 litreye kadar, depodaki su hacmi, nominal hacmin %20 si olmalı, daha büyük tesislerde ise sistem su hacminin % 0.5’i kadar olmalıdır. Buna göre ; Vd = 0.005 Vs olmalıdır.

Sistem işletme üst basıncı emniyet ventili açma basıncından büyük olamaz. Genellikle, Ptü =Paçma -0.5(bar) seçilir. Emniyet ventili açma basıncı ise kapalı genleşme deposu dayanım basıncının (0.5 bar daha) altında ayarlanmalıdır. Limit halde tavsiye edilmemekle birlikte, bazı hesaplarda bu değer deponun dayanım basıncına eşit alınmaktadır. Dolayısıyla 3 bar dayanım basıncı olan bir kapalı depoda, üst işletme basıncı, dayanım basıncından 0.5+0.5=1 bar daha düşük olmalıdır. Bu basınç limit halde bazı durumlarda 2.5 bar olarak da alınabilmektedir.
Paçma açma basıncı binanın kat yüksekliğine göre seçilmektedir. P açma değeri;
Bina yüksekliği 15 metreye kadar : Paçma = 2,5 (bar),
Bina yüksekliği 15 metreyle 30 metre arasında : Paçma = 3,5 (bar),
Bina yüksekliği 30 metreyle 40 metre arasında : Paçma = 4,5 (bar),
Bina yüksekliği 40 metreyle 48 metre arasında : Paçma = 5,5 (bar),
Bina yüksekliği 48 metre üzerinde ise : Paçma = 7 (bar), olarak kabul edilmektedir.

Maksimum Su Sıcaklığı
Çizelge 5 Tesisattaki Maksimum Su Sıcaklığına Bağlı Olarak Su Genleşme Oranı

Örnek: 175.000 kcal/h (200 kW)’ lık kalorifer kazanı için kapalı genleşme deposu seçilecektir. Sistemde döküm radyatör kullanılmaktadır. Tesisata giden suyun maksimum sıcaklığı 90º C, statik su yüksekliği 15 mSS değerindedir.

İşletme basıncı 2,5 bar olarak verilmektedir.Bu durumda emniyet ventili açma basıncı Pa = 3 bar, emniyet ventili kapama fark basıncı ise 0.5 olmaktadır. Emniyet ventili açma basıncı işletme basıncından 0.5 daha büyük olmalıdır.

Sistemde diyaframlı emniyet ventili kullanılacaktır. Çizelge 1’ den 175.000 kcal/h’ ın karşılığı olarak DN (R 3/4”) seçilir.

Genleşme deposu hacmini hesaplayabilmek için önce tesisattaki su hacminin belirlenmesi gerekir. Bunun için Çizelge 4’ den 175.000 kcal/h (200 kW)’ lık güç ve döküm radyatör için;

Vs= 2500 lt değeri bulunur.

Su genleşme oranı E ise Çizelge 5’ den, maksimum su sıcaklığı 90ºC kullanılarak,

E = % 35
E = 0.035 değeri bulunur.

Tesisat işletme üst basıncı,
Ptü = 2.5 bar olarak verilmiştir.

Kapalı genleşme deposu ön basıncı,
Pgö = 1.5 bar olarak alınır.

Buna göre genleşme deposu hacmi;

Vgd,k = Vd + Vs.E [(Ptü + 1)/ (Ptü – Pgö)]

Vgd,k = 0.005VS + Vs.E [(Ptü + 1)/ (Ptü – Pgö)]

Vgd,k = 0.005.2500 + 2500.0.035 [(2,5 + 1)/ (2,5 – 1,5)]

Vgd,k = 320 lt olarak bulunmaktadır

Kapalı Genleşme Sistemlerinde Emniyet

Kapalı tip genleşme depolarında tesisatın ısı kapasitesine bağlı olarak DIN 4751’ de açıklanan aşağıdaki emniyet tedbirlerinin alınması istenmektedir.

300000 kcal/h kapasitenin altındaki mebranlı tip genleşme deposu olan sistemlerde uyulması gereken şartlar şunlardır:

1. Sadece sıvı ve gaz yakıt için kullanılabilir.
2. Statik yükseklik 15 metreyi geçmemelidir.
3. Sistem termostatik kontrole ve limit termostata sahip olmalıdır.
4. Kazan üzerinde emniyet ventili olmalıdır.
5. 150 kW gücün üzerinde su seviyesi emniyeti bulunmalıdır.
6. Termometre ve manometre bulunmalıdır.

300000 kcal/h kapasitenin üstünde ya da 300000 kcal/h kapasitenin altında olup , statik yüksekliği 15 m’ yi geçen tesislerde uyulması gereken şartlar şunlardır.

1. Maksimum su gidiş sıcaklığı 100ºC, toplam basınç 5 bar olmalıdır.
2. Termostat ve limit termostat kontrolü bulunmalıdır.
3. Sadece sıvı ve gaz yakıt kullanılmalıdır.
4. Emniyet ventili bulunmalıdır.
5. Presostat ve su seviyesi kontrolü bulunmalıdır.
6. Sistemin basınçlandırması genleşme deposundaki basınçlı gazla, hava kompresörü ile veya basınçlandırma pompası ile gerçekleştirilmelidir.
7. Gerekli göstergeler bulunmalıdır.
8. Sistemin test edilmesi ve belgelenmesi gereklidir.

Bu bilgiler ışığında Genleşme Deposu Hesabı ile ilgili çeşitli excel hesaplamalarını ve programları indirebilirsiniz.

Genleşme Deposu Hesap Programları
Açıklama İndirme Linki
Reflex Genleşme Deposu Seçim Programı – Reflex Pro Reflex Genleşme DeposuReflex Pro İndir
Kapalı Genleşme Deposu Hesabı Excel Kapalı Genleşme Deposu HesabıKapali-genlesme-deposu-hesabi.xls
Genleşme Deposu Seçimi Excel Genleşme Deposu Seçimi1-Genlesme-Deposu-Secimi.xls
1- Kompresörlü Genleşme Tankı Seçimi Excel Kompresörlü Genleşme Tankı Seçimi2-Kompresorlu-Genlesme-Tanki-Secimi.xls
2- Kompresörlü Genleşme Tankı Seçimi Excel Kompresörlü Genleşme Tankı3-Kompresorlu-Genlesme-Tanki-Secimi.xls

Kaynak: Isıtma Sistemleri Ders Notları, Mak. Yük. Müh. Orhan KISA

43 Yorumlar

 1. Kapalı genleşme depomu bodrum katta bulunan kazan dairesinin yerine çatı arasına kolonun ucuna bağlasam hesaplamam da genleşme depo hacmi çok küçük çıkıyor.
  mesela kazan kapasitem 350 kw kazan dairemle en son petek arasındaki mesafe 39 m buna göre;
  Bodrum kata genleşme koyarsam kapasite: 1200lt oluyor.
  Çatıya koyarsam da 170 lt oluyor.
  Acaba çatı arasına kapalı genleşmeyi koyabilir miyim?

  • Ali Bey,
   Kapalı genleşmeyi çatı arasına yerleştirip kolona bağlayabilirsiniz. Tabi kazan dairesinde olmadığı için genleşme tankının bakımının unutulması ihtimali var, işletmeci uyarılmalıdır.

   Burada dikkat etmeniz gereken daha önemli bir konu ise kazanların sistemdeki basınç kaybını karşılayabilme durumudur. Pompa basınç kayıpları da ele alındığında kazanlar buna göre seçilmelidir. Peki ne yapılabilir? Kazan dairesini yani kazanları çatıya taşıyabiliriz veya binanın ortasında uygun bir yere üst katlar için plakalı eşanjör koyarak basınçlandırabiliriz. Ayrıca DIN4751 standart kapsamında 350 kw gücün altında statik yükseklik 15 m geçmemelidir.

 2. Burada ben kaskad kazan kullandım 100 kw x 12 adet.
  Bodrum da kazan dairesinin bulunduğu yere kaskadların bulunduğu kollektöre 200 lt ve çatıya 200 lt birer tane kapalı genleşme eklesem olur mu ?

  • Kazan tipi ve kapasitesi, genleşme tankı tipi(açık ve kapalı) ve tesisattaki yeri, sistem çalışma sıcaklığı ve sistem şeması gibi parametlere göre değişiklik gösterebilir. Sisteminizi açıklarsanız net bilgiyi verebiliriz.

 3. Kapalı sistem kalorifer kazanım var yani imbisat tankım sobanın hemen üstünde emniyet ventillerimin çalışırlığını nasıl kontrol ederim .mesela gece uyurken elektrik kesilse devirsatim olmıcağı için sobada basun artacak ventiller fazla basınctan oluşan buharı atarmı yada ben bunu nasıl gözlemlerim

  • Öncelikle katı yakıtlı kazanlarda, açık genleşme tankı sistemdeki en üst kottaki radyatör kotundan ortalama 2 m yüksekte olması gerekmektedir. Katı yakıtlı kazanlarda açık imbisat tankı kullanılması emniyet açısından daha uygundur. Eğer kapalı genleşme kullanılacak ise jeneratör kullanılmalıdır. Açık genleşme de haberci borusundan test edebilirsiniz.

   Sıvı ve gaz yakıtlı sistemlerde kullanılan kapalı genleşme tankı üzerinde yer alan emniyet ventilleri ise yüksek sıcaklıkta sistemi çalıştırmadan test edemezsiniz.

 4. İyi günler.Çatıya çıkan boruda sızmalar başladı.Bina 9 kat. Açık imbisat sistemi kapalı sisteme çevrildiğinde,kalorifer sisteminde(radyatörler ve borularda)basınç artışı olur mu? (kapalı tankın içine oluşacak basınç dolayısı ile)Teşekkürler.

  • Cahit Bey merhaba,

   Sisteminizde katı yakıtlı kazan mı kullanıyorsunuz? Eğer katı yakıtlı kazan ise kapalı genleşme deposu ile çalıştırmak güvenliğiniz açısından tehlike arz etmektedir.

   Kapalı genleşme depolu tesisatlarda elektrik kesilmeleri veya başka bir nedenle kazanın sisteme ısı aktarımı kesintiye uğrarsa, oluşan basınç artışı, kazan veya tesisattaki en zayıf ekipmanın patlamasına neden olabilir.

   Bu doğrultuda kazan kapasitenizi verebilirseniz olması gereken açık genleşme kapasitesi ve boru çaplarını hesaplayarak yerindekiler uygun mu kontrol etmiş oluruz. Ayrıca açık genleşme deposuna giden boru hatları plastik boru olmaması gerekmektedir.

   • Haklısınız. Eksik bilgi vermişim. Kazanımız Buderus G 424 L dir. Birde genleşme tankına giden borunun plastik olmasının ziyanı nedir? Teşekkürler.

    • Cahit Bey, Buderus G 424 L ilgili markanın model numarası olup, 105 kW ile 305 kw arasında farklı kazan kapasitelerine sahiptir. Cihaz üzerinde kaç kW veya kcal/h yazdığını belirtirseniz daha doğru sonuç elde ederiz. Ayrıca bu modelin Lpg veya doğalgaz ile çalışan sürümü olduğu kataloğunda belirtilmiş, sizin cihazınızda yakıt olarak kömür, lpg ya da doğalgazdan hangisi kullanılıyor.

  • Kapalı genleşme depolarının içerisinde kauçuktan yapılmış bir membran ve bu membranın etrafında basınçlı hava veya azot gazı vardır. Tesisat sıcaklığın yükselmesi ile hacmi artan su, gaz basıncına karşı membranın içine dolarak genleşir. Kapalı genleşme depolarında su hiçbir zaman depoyla temas etmediğinden, deponun içten içe paslanması da söz konusu değildir.
   Eğer komple su ile dolmuş ve genleşme deposu üzerinde ön gaz basıncı düşmüş ise içerisinde membran deforme olmuş anlamına gelmektedir. Bu nedenle membranın yenilenmesi gerekmektedir..

 5. Emeğinize sağlık
  20 daire 4 dükkan olan çift girişli her katta 2 daire bulunan ve kazanı toprak seviyesinin 4 m altında bulunan üst katları dubllex olan ısıtma kazanı stokerli kömürlü sistem olan bir binaya kapalı sistem taktırılabilirmi eğer taktırılırsa özellikleri ne olmalıdır. Şuan üzerinde 300000 lik sonradan stoker ilave edilmiş Ünmak marka kazan var . Yerden çatı yüksekliği yaklaşık 25 m

  • Savaş Bey merhaba,
   Katı yakıtlı kazanlarda kapalı genleşme deposu ile sistemi çalıştırmak güvenliğiniz açısından tehlike arz etmektedir. Kapalı genleşme depolu tesisatlarda elektrik kesilmeleri veya başka bir nedenle kazanın sisteme ısı aktarımı kesintiye uğrarsa, oluşan basınç artışı, kazan veya tesisattaki en zayıf ekipmanın patlamasına neden olabilir. Bu nedenle bir çok kazan firması katı yakıtlı sistemlerde açık genleşme istemekte kapalı genleşme olan sistemleri işletmeye almamaktadır.

   Bazı firmalarda ise Kapalı genleşme tankı monte edilecek kazanlar mutlaka uygun emniyet ventili, otomatik hava purjörü, emniyet eşanjörü ve jeneratör tesis ederek kullanıma izin vermektedir.

   Bu doğrultuda ilgili kazan firmasının garanti şartlarına uygun olacak şekilde genleşme deposunu seçmelisiniz.

   300000 kcal/h için açık genleşme deposu yaklaşık 750 lt, kapalı genleşme deposu ise ön gaz basıncı 3,10 bar olacak şekilde 29 m statik için 623,83 lt hesap sonucu 750 lt seçilmelidir.

   Sistem güvenliği açısından çatı arasında açık genleşme deposu tesis etmeniz daha uygun olacaktır.

 6. Cahit bey yönetici olarak bulunduğum bina katı yakıtlı kazan bulunan binada kapalı sistem taktıralım diye karar almıştı Şimdi sizden aldığım yanıt neticesinde kapalı sistem taktırmamaya karar verdim Sizden aldığım cevabı onlara yazılı olarak duyuracağım bundan dolayı isminizi soyisminizi ünvanınızı ve görev yaptığınız kurumu öğrenebilirmiyim Sizin yazmış olduğunuz cevabın altına ilave etmek için. SELAMLAR

  • Savaş Bey merhaba,
   Cahit Bey adında bir editörümüz bulunmamaktadır, yorumlara Makina Mühendisi içerik editörü arkadaşlarımız tarafından cevap verilmektedir. Konu ile alakalı, duyuru ekine, garanti kapsamı şartlarını içeren katı yakıtlı kazan firma kullanım talimalatlarını eklemeniz daha doğru olacaktır. (Bilgi: Bu talimalatların tamamında garanti kapsamında olması ve en önemlisi güvenlik için açık imbisat istenmektedir.)

   1- Alarko Carrier Katı Yakıtlı Kazan Kullanım Kılavuzu
   2- Baymak Katı Yakıtlı Kazan Montaj ve Kullanma Kılavuzu
   3- Kozlusan Katı Yakıtlı Kazan Kullanma ve Bakım Kılavuzu
   4- Ünmak Katı Yakıtlı Kazan Kullanım Kılavuzu
   5- Mimsan Katı Yakıtlı Kazan Montaj ve Kullanma Kılavuzu
   6- Termopan Katı Yakıtlı Kazan Kullanım Kılavuzu
   7- Maktek Katı Yakıtlı Kazan Çalıştırma ve Kullanma Kılavuzu

   Benzer şekilde diğer firmalar da, katı yakıtlı kazanlar için açık imbisat talep etmektedir.

 7. Ben tesisat öğretmenliği mezunuyum. Katı sıvı gaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği kurslarına katılacam az çok bilgim var ama aklıma bir şey takıldı onu sormak istiyorum. Açık genleşme deposu kazana gidiş ve dönüş hattı ile bağlı ve genleşme olduğunda suyu genleşme deposuna aktarıyor.sorum da bu olacak. Bu suyu 90 derecenin üzerine çıktığında mı alıyor yada bunun için bi parça var o genlestiginde genleşme deposuna mı aktarıyor. Bununla ilgili bi açıklama yapabilir misiniz?

  • Recep bey merhaba,
   Genleşme durumu, sıcaklıkla doğru orantılı olup, her sıcaklıkta sıvılarda genleşme miktarına göre artıp azalmaktadır. Bu nedenle 90 C üzerine çıktığında değil, her sıcaklıkta genleşme gerçekleşmekte ancak sıcaklık artışı ile genleşme doğru orantılı olması nedeniyle örneğin 70 C ye göre 90 C de daha fazla genleşme olmaktadır.

   Bu doğrultuda kazanda genleşen su gidiş emniyet borusu vasıtasıyla genleşme deposunda depolanır. Arada herhangi bir aktarma aparatı bulunmamaktadır, aktarma işlemi atmosfer basıncı ve yer çekimi ile ilişkili olup, genleşen su yukarı doğru yükselmektedir. Bu nedenle en üst noktaya açık genleşme yerleştirilir.

 8. İyi Günler , Sıvı yakıtlı bir kalorifer kazanımız mevcut kapalı sistem . Bu kazanı değiştirip katı yakıtlı ya dönüştüreceğiz. Yeni bir katı yakıtlı kazan koyacağız. Sitemde otomatkman açık genleşme deposuna döndüreceğiz. Benim sormak istediğim burda sırayla ne değişiklik yapmam gerekiyor yardımcı olabilirseniz çok iyi olur teşekkürler

  • Mahmut Bey merhaba,

   Kazan verimi doğrultusunda sıvı yakıtlı kazan ve katı yakıtlı kazan kapasitesi aynı değerde olmayabilir. Toplam ısı kaybınıza göre katı yakıtlı kazan kapasitesi seçimi yapılmalıdır. Sistem çalışma sıcaklık aralığına göre sirkülasyon pompa kapasiteleri kontrol edilmelidir. Kazan ve güvenlik boruları ile birlikte açık genleşme tankı montajı yapılmalıdır. Kazan otomatikse sirkülasyon pompası ile termostat durumuna göre çalışma komutu için kablo bağlantısı yapılmalıdır.
   Tüm tesisat test edildikten sonra ilgili hava alma işlmleri yapılmalı, katı yakıtlı kazan bekleme, besleme ve fan ayarları yapılarak sistem çalıştırılmalıdır.

 9. iyi günler. 480000 lik kömürlü bir kazanımız var.il adet genleşme tankı var . birinin arızalı olması mebranın patlak olması tesisat suyunun azalmasına sebep olurmu.teşekkürler.

  • Erdal Bey merhaba,
   Sistemdeki ısıdan dolayı genleşen suyun depolanması sağlayarak sistemde oluşabilecek arızaları engellemeye yaramaktadır. Bu doğrultuda sistemin en önemli ekipmanlarından biridir diyebiliriz. Kapasiteniz doğrultusunda genleşen su hacmi için min. 1200 lt tank gerekmektedir. Bu nedenle 2 adet 600 lt lik veya 750 lt lik açık genleşme tankı olmalıdır. Bu doğrultuda tanklarınızın arızasının gidermeniz önem arz etmektedir.

 10. Çetik ısı Eko Skk modelinden sobam var.
  Açık imbisat deposu ile evin içinde bir yere bağlantı yapılan kalorifer sobası da diyebiliriz.
  Bu sobanın bağlantıları yapılırken tesisatın herhangi bir yerine otomatik hava pürjörü bağlanmalı mı? Bağlanacaksa nereye bağlanmalı?
  Bir de bu tarz sistemlerde soba ile kalorifer petekleri nin yüksekliklerinin birbirine oranı önemli mi?
  Bu sistemde hidrometreye ihtiyaç var mı?
  Aklıma gelmeyen ama uygulamada sıkıntı çıkmaması için bana tavsiyeleriniz varsa söylerseniz sevinirim.
  Teşekkür ediyorum.

   • Şevket bey merhaba,
    Açık genleşme en üst kotta yer alan radyatörden en az 1.5 yukarıda olmalı, kazandan yatay boru mesafesi olarak da 10 m yi geçmemelidir. Açık genleşme kazan gidiş, kazan dönüş üzerinde vana olmamalı, en az dn15 haberci ve dn50 taşma borusu olmalıdır. Açık genleşme kazan dönüş hattı üzerine havalık eklenmelidir.

 11. benim de bir sorum olacak.doğru ifade edemeyebilirim ama uzmanı anlar.bizim kullandığımız kazan 2 apartmanı(35 daireyi )ısıtıyordu.diğer apartman bizden ayrılıp yeni kazan kurdu eski büyük kazan bize kaldı.bizim 17 daireyi ısıtabilmek için mevcut kazanla daha fazla mı yakıt yakmamız gerekiyor.yani 17 daireyi ısıtmak için kazanın büyük veya küçük olması yakıt da fark edermi .lütfen cevap.herkes ayrı bir şey söylüyor.

  • Hande hanın Merhaba,
   Isıtma kapasitenizden büyük kazan ve pompa kullanımı, yakıt, elektrik tüketiminizi arttıracaktır. Bu nedenle doğru kapasitede kazan kullanmalısınız.

 12. bir de su deposu taktırmamız gerekiyormuş.önceki diğer apartmanın çatısındaydı biz de çatıya mı yoksa kalörifer dairesine mi taktıralım.en üst kattayım su ilk en üst kata çıkıp oradan diğer katlara inse daha iyi ısınırmıyım.

  • Su deposundan kastınız kullanma suyu değilde sıcak su kullanımı ise boyler veya akümülasyon+eşanjör çatıda veya kazan dairesinde kullanabilirsiniz. Sıcak su gidiş, sıcak dönüş hattı ile birlikte sıcak su resirkülasyon hattını da pompa ile eklerseniz, sıcak suyun geç gelmesini de önlemiş olursunuz.

  • hande hanım,
   sizin iki blok aynı kotta mı?ayrıca yakıt olarak kömür yaktığınızı anladım.!yanlışım mı?2.bina sizden niye ayrılıyor.,sizin siteye d.gaz mı? geldi.?bu soruları cevaplarsanız,belki 12 den vurabilıriz.?saygılarımla.

 13. Kazan dairesinde oldukça yüksek sıcaklık mevcut. Yani burada ısı kaybı yüksek. Yüksek bina (18 kat, 36 daire) ve çift zonlu sistemde iki imbisat deposu mevcut. Acaba imbisat depolarını yalıtsak mı? Şimdiden teşekkürler. (E-mail’ime de yanıt verirseniz sevinirim).

  • Merhaba, genleşme tankları membranlı olup basınçlandırma amacı işlevi olduğundan yalıtım yapmanıza gerek yoktur. Ancak ısıtma borularında, gidiş dönüş kollektöründe yalıtım, varsa boyler ya da akümülasyon tankında yalıtım ve vanalarda yalıtım ceketi uygulaması yapmanız ısı kaybını önlemenizde faydalı olacaktır.

 14. merhaba, baymak yakut 30(348)kw doğalgazlı kazan kullanıyoruz. sistem basıncı 3bar, bina 6 katlı. her katta 4 daire var.(180m2) kontrol ettiğimde genleşme tankı basıncı 4bar, en üst katla en alt kat radyatör sıcakığı 10derece kadar oluyor ve üst katların peteklerinde havalarını almamamıza yine hava oluyor, en üst kollektörde hava parjürü olmasına rağmen. acaba kapalı genleşme tankının basıncından dolayı mı oluyor. bu verler ışığında genleşme tankı kaç bar olmalı. saygılarımla

Yorum Yazın

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı giriniz.