E-İhale ve E-Teklif Geliyor

İhale mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı. Yapım, Hizmet, Mal Alım, Danışmanlık, Çerçeve Anlaşmalar ve Elektronik İhale yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması, e-ihalenin devreye alınması, İhalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, Yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda bir çok yenilik getirilmiştir.

E-İhale ve E-Teklif

19.06.2018 Tarihli ve 30453 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişiklikleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda aşağıdaki uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmıştır;

  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Yapılan bu yönetmelik değişiklikleri ile ;

  • Tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması,
  • e-ihalenin devreye alınması,
  • İhalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi,
  • Yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda bir çok yenilik getirilmiştir.

Elektronik eksiltme uygulaması ile firmaların ilk tekliflerinden daha düşük teklifler sunmalarına imkan tanınmıştır. Bu yöntem açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde kullanılacaktır. Geçerli teklif sahibi isteklilerin ilk fiyat tekliflerinden daha düşük fiyatlar ile yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan elektronik eksiltme uygulaması 01.11.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Açık ihale usulü ile yapılan yapım, hizmet alım ve mal alım ihaleleri ile 21/f maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ve mal alımı ihalelerinin e-ihale yoluyla yapılabilmesine imkan tanıyan elektronik ihale uygulaması 02.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın