Laminer Flow Ünitesi Nedir ? Nerelerde Kullanılır ?

2

Temiz oda; partikül ve mikro organizma sayısının, sıcaklığın, nem oranının, taze hava miktarının, ortam hava basıncının, hava hareketlerinin ve buna benzer parametrelerin kontrol altında tutulduğu kapalı ortamlardır. Hastanelerde bulunan ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, sterilizasyon, IVF üniteleri, genetik laboratuarlar vb. alanlar temiz oda olarak sınıflandırılır.

Laminer Flow ünitelerinin kullanıldığı sektörleri sıralarsak; özellikle ameliyathaneler, ilaç endüstrisi, kimya endüstrisi, gıda üretimi, elektronik endüstrisi ve araştırma laboratuarları olarak öne çıkmaktadır.

Laminer akışlı temiz odalarda hava akışı, bir çizgi şeklinde akmaktadır. Birbirine paralel olan bu akım çizgilerinin her noktasında, havanın hızı sabittir (masa 0.22 m/sn-0.28 m/sn). Türbülanslı akışta ise hava akışı düzensiz hava akım çizgileri rastgeledir (0.35 m/sn-0.55 m/sn).

Yapılan bir deneyde aynı kirlilik oranındaki laminer türbülanslı akış yönüne konan besi kabında, laminer akışta kaba yapışan mikroorganizmaların sıfır, türbülanslı akışta ise 200 adet olduğu görülmüştür. Burdan çıkan sonuca göre, hijyenik uygulamalarda mutlaka laminer akış sağlanmalıdır.

Ameliyathanelerde verilecek olan hava, hijyenik klima sistemlerinden geçirilmeli DIN 24185’e uygun olarak “B2″ ve”C” filtrelemelerine uygunluk göstermelidir.Bu şekilde hazırlanan hava laminer flow tavan muhafasında yüksek performans filtreler ile süzülür. Hava bu sistemden geçerek ameliyathaneye verilir.Hava giriş ısısı, ameliyathanenin ortalama ısısındandaha düşük olacak şekilde fark 1-3 C olmalıdır.

laminar flow ünitesi

Laminer Flow ünitelerinin önemini irdelersek; ameliyat anında ortamın hava kalitesinin hijyen sınırları içerisinde olmaması, hastanın ameliyat sırasında enfeksiyona yakalanma riskini arttırmaktadır.Laminer flow üniteleri bu problemi gidermek için üretilmiştir.Bu üniteler ameliyat yapılan bölgede bulunan hasta ve doktorların üzerinde laminer akım oluşturarak, bakteri, virüs ve mikroplardan korunmasını sağlar.

Laminer akımlı tavan hava dağıtıcıları ameliyat masasının tam üzerine gelecek şekilde yerleştirilir.Laminer akım dağıtım plenumunun altına gelen kısımdaki mevcut havayı iterek, yani onun yerini alarak aerodinamik bakımdan kontrollü steril hava akımını yarattığı için ayrıca bir iç kabine ihtiyaç göstermez.Bu şekilde sistem ilk yatırım maliyetinin düşük olması nedeniyle de tercih göstermektedir.Düşey hava akımı ile aşağıya itilen mikrop ve tanecikler döşeme ve/veya tavan menfezlerinden dışarıya atılırlar.Ameliyathane içinde yaratılan artı hava basıcı ile teiniz hava alanına çevreden ve dışarıdan kirli havanın sızmasına mani olunur.

Uygulamada laminer akıma engel olan en önemli etkinin ameliyathane lambası olduğunu görürüz.Lambanın verdiği ısı vasıtasıyla yarattığı serbest konveksiyon akımın laminer akımı bozmaya çalışır.

Dolayısıyla lambanın büyüklüğü ve yeri de çok büyük önem arz eder.En uygun durum lambanın mümkün mertebe çok spotlu, küçük çaplı ve ameliyat ekibinin arkasında yer almasıdır.

Laminer flow üfleme sistemi çalıştığı sürece filtrenin geçirgenliği düşer, basınç farkı ise yükselir.Geçirgenlik, diferansiyel manometre ile belirlenir.

Bu amaçla muhafazanın giriş ve çıkışına iki adet boru girişe monte edilmiştir.Basınç farkı nominal değerin iki katına çıktığında filtre değiştirilmelidir.

DIN 1964/4′ e göre ameliyathane hacimlerine gönderilmesi gereken minimum hava miktarı 2400 m³/h olup bu miktarın en az %50’si taze hava olmak zorundadır.

Laminarizatör özel üretim tekstilden üretilmiştir. Alüminyum çerçeve üzerine gerildikten sonra sabitlenen laminarizatör plenum hücre içindeki yuvasına mandallar vasıtasıyla sabitlenmektedir. Laminarizatörler hepa filtre değişimi veya periyodik bakım ve temizlik için kolayca sökülüp takılabilir. Büyüklüğüne göre iki veya dört parçalı olarak yapılan laminarizatörlerin orta birleşim yerlerinde 250 x 250 mm ebadında bir açıklık bulunmaktadır. Ameliyathane lambası için bırakılan bu boşluk montaj sonrasında 125 mm delik içeren contalı bir yaka ile kapatılmaktadır.

laminer flow ünitesi

Paslanmaz sacdan imalatı yapılan  Plenum kutu içinde, laminer tavan ünitesinin büyüklüğüne bağlı olarak iki ile dört adet hepa filtre yuvası bulunmaktadır.

Hepa filtreler plenum hücredeki yuvalarına sızdırmazlığı sağlayan özel çerçeveler ile monte edilmektedir. Filtreleri değiştirmek için laminarizatörün sökülmesi gerekmektedir.

Laminer air flow üniteleri, hepa filtreler ve aksesuarları, laminarizatör ve parçaları ile montaj kolaylığı açısından demonte olarak sevk edilmektedir.

Resirküler Sistem

Resirküler sistemin %100 taze havalı sistemden farkı havanın bir kısmının ortamdan alınıp filtrelenerek tekrar ortama basılmasıdır.Taze hava ile ortam havasının karışması sağlanır.Bu işlemi gerçekleştirebilmek için laminer flow girişinden önce radyalfanların sistemi takviye etmesi sağlanır.Radyal fanlar hızları ayarlanabilir ve ses seviyesi düşük olarak tercih edilmiştir.

Ortamdan emilen havanın bir kısmı dışarı atılırken bir kısmı tekrar ortama gönderileceği için emiş esnasında kaba taneleri filtrelemek için emiş kanalının ilk noktasına lif tutucu menfezler konulur.

Laminer Flow Ölçüleri

Marka ve modele göre değişiklik gösterebilir.

Hava Debisi (m³/h) Hız Aralığı (m/sn) Başlangıç-Final Basınç Kaybı (pa) Hepa Filtre (H13) Plenum Boyutları Askeri Gerekli Tavan Boşluğu
Boyut Adet W L H
2074-3110 0,2-0,3 250-600 610x305x292 2 1200 2400 450 500
2419-3629 0,2-0,3 250-600 610x305x292 2 1400 2400 450 500
2765-4147 0,2-0,3 250-600 610x305x292 4 1600 2400 450 500
3110-4666 0,2-0,3 250-600 610x305x292 4 1800 2400 450 500
3888-5832 0,2-0,3 250-600 610x305x292 4 1800 3000 450 500
4147-6221 0,2-0,3 250-600 610x305x292 4 2400 2400 450 500
5184-7766 0,2-0,3 250-600 610x305x292 4 2400 3000 450 500
6224-9272 0,2-0,3 250-600 610x305x292 4 3000 3000 450 500
7332-10764 0,2-0,3 250-600 610x305x292 4 3300 3300 450 500

2 Yorumlar

Yorum Yazın

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı giriniz.