Su Darbesi (Koç Vuruşu) Koç Darbesi Önleme Kontrol Vanası

Pompaların geometrik olarak daha yüksek kotta bulunan bir depoyu beslediği durumlarda terfi borusunda ani enerji kesilmesi ve kontrolsüz olarak pompaların çalıştırılması esnasında meydana gelebilecek hız değişimleri sonucunda oluşacak ΔP su darbesi basınç değişimlerinin oluşmasına izin vermeyerek terfi borusunu ve ekipmanlarını korur. ΔP su darbesi; pompalar durduğunda veya ani enerji kesildiğinde geri dönen su kütlesinin geri akışı önleme organı çekvalf önünde sıkışmaya çalışması, sıkaşamayıp oluşan basınç artışını bir basınç dalgasına dönüştürerek Sinüdoiler eğri şeklinde terfi borusu boyunca basınç artışı ve eksilmesi olarak boru hattı boyunca yansımasıdır.

Terfi borusuna ilave edilen su darbesi vanası geri dönen su kütlesini atmosfere yönlendirerek hiçbir zaman su darbesi oluşumu meydana gelmez. Basınç değişimleri kontrolü bir sinyal hattı ile su basıncı terfi borusundan sürekli hissedilerek ve bu basınç ile kontrol vanası açılıp kapanarak sağlanır. Kontrol vanasının bünyesinde basınç düşümünü ve basınç artışını hisseden iki ayrı pilot valf mevcuttur.

Pilot Kontrol Devresi

– Otomatik pilot devrenin sorunsuz ve uzun ömürlü çalışma rahatlığı.
– Kontrol devresinde, 1/2” küresel vana, Pilot olarak 2/2yollu 2 adet basınç kontrol valfi, gliserinli tip manometre, bakır borulama ve dövme borulama fittingsleri ve hidrolik akümülatör..
– Dövme malzemeden yapılmış pilot vana, iç aksamı paslanmaz çelik malzemeden.
– Ayar Sahası: 1-16 bar veya 3-25 bar

Su Darbesi

Su Darbesi Vana Çapı Tayini

Su darbesi vana çapını tayin ederken terfi borusunun Kv–t değerini hesaplamamız gerekir. Kv–t hesabı yapılır iken Dp değeri için atmosfere deşarj esnasındaki basınç değişimini esas alınır. Hesapladığımız Kv–t değerlerine yakın vana Kv değerlerini seçerek vana çaplarını belirleyeceğiz.

∆P su darbesi = a x v/g burada ∆P su darbesi: mSS
a: Basınç dalgası hızı – m/s
v: Terfi borusundaki su hızı – m/s
g: Yer çekimi ivmesi – 9,81 m/s2

Depresyon (azalan) Basıncı (mSS): ( Dp = Hd – ∆P)
Süpresyon (artan) Basıncı (mSS): (Ds = Hd + ∆P)

Kv-t = Q / √Dp burada
Kv-t : Terfi borusu akış katsayısı (m3/h)
Q : Terfi borusu debisi (m3/h)
Dp: Depresyon basıncı (bar) (Atmosfere deşarj sırasındaki basınç değişimi)
Hd : Terfi borusu Dinamik Basıncı (mSS)

Su Darbesi Kontrol Vanası

İlgili Yazılar

2 yorum

ismail bülent türer  -  11 Aralık 2018 / 11:48

merhaba,
umumiyetle bu tip vanalar temiz su tesisatında kullanılmak şartıyla pompa önlenlerinde diğer tetbirlerle beraber pompa sistemleri tesisatlarındaki basıç şoklarına karşı hesaplama sonunda çıkan Kv değerine bağlı olarak bir vana yerine iki van veya hesaplamalarda iki vana bulmuşsanız 3vana seçilmesi diğer iki vananın KVs değerleri toplamının bizim sistemin hesaplanan KVs değerinden biraz büyük olması projecilerde usuldendir.aynı zamanda arızalanma ihtimalide gözönüne alınarak terfi merkezinin hasarının önüne geçilmiş olunur.
saygılarımla. 11/12/2018

ismail bülent türer  -  12 Aralık 2018 / 12:50

merhaba,
Terfi istasyonları bildiğiniz gibi sadece temiz su değil atık pis suların terfinde de kullanılan pompaları ihtiva eder.izale hatlarında meydana gelen su darbesi hadisesi aynen bu hatlarda da meydana gelir. Bu yüzden uygun programlarla boyutlandırılan hava kazanları terfi istasyonların yanında görülmesi mutatdır. izale hattının grafik metotları ile çizimi, bazı bölgelerdeki akışkan kütlesindeki kopmaları büyük bir yaklaşımla açıklar ,o bölgeler de yapılacak uygun sanat yapılarıyla hattın vakuma düşmesine mani olarak. pis su hattının uygun çalışması sağlanabilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın