Jet Fan Sistemi Bileşen Tarifleri

Aksiyal Tip Duman Egzoz Fanları (300 °C, 2 saat dayanıklı)

Aşağıda aksiyal tip duman egzoz fanlarında aranan genel özellikler belirtilmektedir;

• Fan gövdesi, çark ve motor grubunu komple içine alacak şekilde çark ve motor takımından daha uzun olmalıdır.
• Fan gövdesi sıcak daldırma galvaniz çelik, fan göbeği ve kanatlar dökme alüminyum malzemeden imal olmalıdır.
• Söz konusu fanlar, EN 12101 -3’e göre tanımlanmış olan bir sıcaklık ve dayanım süresine uygun olacak şekilde 300 °C sıcaklıkta en az 2 saat boyunca çalışmaya uygun olmalıdır.
• Fanlarda kullanılacak olan motorlar, söz konusu yangın dayanım sınıfına haiz olduğunu gösterir sertifikalara sahip olmalıdır.
• ISO-H izolasyonlu ve IP55 koruma sınıfında, tek veya ihtiyaca göre çift hızlı IEC tip motorlar kullanılacaktır. Fan ve motor kombinasyonu ile birlikte sıcaklık dayanım sertifikasına sahip olacaktır. (EN 12101-3 standardında).
• Kanatlar istenilen debiyi karşılayacak açıda göbeğe ayarlanmış ve DIN ISO 1940-1 normuna göre, statik ve dinamik olarak balanslanmış olmalıdır.
• Fanların gövde bağlantı aksam ve motorları hem yatay hem de dikey montaja uygun olacak şekilde uygulama esnekliğine sahip olmalıdır.
• Söz konusu fanlar ses seviyelerinin kritik olarak değerlendirildiği durumlarda, standart susturucu gövdeli (çift cidarlı 50 mm kaya yünü izolasyonlu kovan tip gövdeli) olarak da tedarik edilebilecektir.
• Fanlara bağlanacak tüm aksesuarlar, belirtilen maksimum işletme sıcaklığına mukavim olacaktır.
• Fanların gövdesinde, motora ulaşım sağlayan ve elektrik bağlantısını kolaylaştıran bakım kapakları standart olarak bulunmalıdır.
• Fan üzerine akuple yüksek sıcaklık dayanımlı alüminyum malzemeden terminal kutusu bulunmalıdır. Fan motorları tam kapalı IP55 koruma sınıfında olmalıdır.
• Elektrik bağlantı kutusu klemensleri seramik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
• Fan kasasına uygun yatay veya dikey montaja uygun montaj ayakları ve yaylı titreşim izolatörleri fan ile birlikte tedarik edilmelidir.
• Her fan ile birlikte 2 adet asbest ihtiva etmeyen yanmaz tip elastik kanal bağlantı elemanı ve bunların kanal ve fana bağlantısı için gerekli olabilecek aksesuarlar tedarik edilmelidir.
• Fan çalışmaz iken havanın ters yönde geri dönme ihtimali durumunda veya paralel monteli fanlardan biri çalışırken, havanın diğer çalışmayan fan üzerinden emişi (by-pass) sözkonusu fanlar projede belirtilmiş ise; bu fanların hava atış tarafına hava akışı ile hareket eden tek yön akış (back draft) damperi monte edilmelidir. Bu damperlerin motorlu olarak istenmesi durumunda, damperin tam açık olduğunu anlayabilmek amacıyla damperin üzerine bir adet microswitch konulmalı ve damper tam açık pozisyona geçmeden kesinlikle aksiyal fan sürülmemelidir. (Acil durumlar hariç)
• Aksi belirtilmedikçe fanların maksimum devir hızı 1475 d/dak. olacak şekilde fan seçimleri yapılmalıdır.
• Elektrik beslemesi 380V/50Hz/3-faz olmalıdır.

Jet Fan Bileşenleri

Aksiyal Tip Taze Hava Fanları

Aksiyal tip taze hava fanlarının genel özellikleri:

• Fan gövdesi, çark ve motor grubunu komple içine alacak şekilde çark ve motor takımından daha uzun olacaktır.
• Fan gövdesi sıcak daldırma galvaniz çelik, fan göbeği ve kanatlar dökme alüminyum malzemeden imal olacaktır.
• Kanatlar istenilen debiyi karşılayacak açıda göbeğe ayarlanmış ve DIN ISO 1940-1 normuna göre, statik ve dinamik olarak balanslanmış olmalıdır.
• Fan kasasına uygun yatay veya dikey montaja uygun montaj ayakları ve yaylı titreşim izolatörleri fan ile birlikte tedarik edilecektir.
• Fanların gövdesinde, motora ulaşım sağlayan ve elektrik bağlantısını kolaylaştıran bakım kapakları standart olarak bulunacaktır.
• Fanların gövde bağlantı aksam ve motorları hem yatay hem de dikey montaja uygun olacak şekilde uygulama esnekliğine sahip olmalıdır.
• Söz konusu fanlar ses seviyelerinin kritik olarak değerlendirildiği durumlarda, standart susturucu gövdeli (çift cidarlı kaya yünü izolasyonlu kovan tip gövdeli) olarak da tedarik edilebilecektir.
• Fan çalışmaz iken havanın ters yönde geri dönme ihtimali durumunda veya paralel monteli fanlardan biri çalışırken, havanın diğer çalışmayan fan üzerinden emişi (by-pass) sözkonusu fanlar projede belirtilmiş ise; bu fanların hava atış tarafına hava akışı ile hareket eden tek yön akış (back draft) damperi monte edilecektir. Bu damperlerin motorlu olarak istenmesi durumunda, damperin tam açık olduğunu anlayabilmek amacıyla damperin üzerine bir adet microswitch konulacaktır ve damper tam açık pozisyona geçmeden kesinlikle aksiyal fan sürülmeyecektir. (Acil durumlar hariç)
• Aksi belirtilmedikçe fanların maksimum devir hızı 1475 d/dak. olacak şekilde fan seçimleri yapılacaktır.
• Elektrik beslemesi 380V/50Hz/3-faz olacaktır.

Jet Fan (300 °C, 2 saat dayanıklı)

Jet fanlar, sıcak daldırma galvaniz çelik gövde, aksiyel fan formunda olacaktır.
• EN 12101-3 normlarına göre tanımlanmış olan bir sıcaklık ve dayanım süresine uygun olacak şekilde sertifikalandırılmış olmalıdır.
• Jet fanlar emiş ve atış taraflarında susturuculu ve yekpare gövde yapısında olacaktır.
• DIN ISO 1940-1 normuna göre Q=6,3 kalitede statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır.
• ISO-H izolasyonlu ve IP55 koruma sınıfında, çift hızlı veya frekans konvertörüyle sürülmeye müsait tek hızlı IEC tip motorlar kullanılacaktır. Fan ve motor kombinasyonu ile birlikte sıcaklık dayanım sertifikasına sahip olmalıdır. (EN 12101-3 standartında).
• Fan gövdesine montaj ayakları monte edilmiş olmalıdır.
• Fanın atış ağzında havayı yönlendirebilmek için galvaniz çelikten üretilmiş yönlendirme kanatları mevcut olmalıdır.
• Fan motoru; 3 fazlı IEC motor ve IE2 verimlilik sınıfında, izolasyon sınıfı H, koruma sınıfı IP54, hava akımına maruz kalan motorun, gövdenin dışında bulunan terminal kutusu ile ön bağlantıları yapılmış olup, kablo kanalları çelikten imal edilmiş, ortam sıcaklığında çalışmaya uygun, terminal kutusu koruma sınıfı IP65, çift devirli veya tek devirli motorlu olmalıdır. Kolay montaj için fan gövdesi üzerinde montaj ayakları olacaktır.
• Jet fanlar yerine asıldıktan sonra motora herhangi bir müdahale gerektiği durumlarda, jet fan tavandan indirilmeden motora müdahale şansı tanıyan kızaklı bir motor tertibatı dizaynına sahip olacaktır.
• Fanın içine yabancı cisim girmesini engellemek üzere fan girişine koruma ızgarası monte edilmiş olmalı ve bu ızgara galvaniz çelik tellerden üretilmiş olmalıdır.

Kat Damperleri

Otopark havalandırma/jet fan sistemi kontrol panelinden alacağı kumanda ile hareket eden çok kanatlı, yüksek sıcaklıkta çalışmaya uygun motorlu duman damperi. Drive on / drive off ve kapalı pozisyonu gösterge kontaklı olacak, tek parça kanat uzunluğu 2,0 m’yi geçmeyecek, kanatları en az 1,50 mm kalınlıkta ve airfoil yapıda olacaktır. Damper kasası galvaniz sacdan mamul olacaktır. İki konumlu damper servomotoru ve damper-servomotor bağlantı mekanizması ile burada zikredilmese dahi istenilen çalışmayı yapabilmek üzere gereken her türlü aksesuarı dahildir.

Kasa, dıştan duvara doğrudan bağlanabilecek şekilde kendinden flanşlı olacaktır. Damper hareketini gövdeye bağlanmış bir servomotordan alacaktır. Servomotor ve mekanizma, damper gövdesi içinde bağımsız bir bölmede yer alacaktır.

Sistem Kontrol Paneli

Jet fanlı havalandırma sistemi, merkezi bir kontrol paneli ve -eğer tanımlanmışsa yardımcı kontrol panelleri- tarafından, projelendirilmiş çalışma algoritmasına uygun olarak programlanan PLC vasıtası ile, otopark CO algılama ve duman algılama sistemleri ile entegre olarak çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Bu kontrol panelleri vasıtasıyla kat damperleri, taze hava fanları, jet fanlar ve egzoz fanları belirlenen senaryo dahilinde kontrol edilebilir olmalıdır. Ana MASTER PANEL otomasyon odasında tesis edilecek ve bu pano üzerinden tüm zonların durumları ve arıza bilgileri izlenebilecektir.

Tüm sistem elemanları ve panolarının tek bir merkezden kontrolü için otopark harici bir alana konumlandırılacak olan bilgisayar ve ona bağlı ekran üzerinden tüm otopark izlenebilir, kumanda edilebilir ve kontrol edilebilir olacaktır. Ana şaft fanlarına ve jet fanlara ait frekans konverterleri de bu panoların içine yerleştirilecektir. Frekans konvertörleri vasıtasıyla kontrol edilecek olan Jet Fan & Aksiyel Fanlar için aşağıda tanımlanmış olan kontrol noktaları mevcut olacaktır;
• Çalışıyor bilgisi
• Arıza bilgisi
• %0…%100 arasında istenen devirde kontrol – oransal kumanda
• Yön Seçimi (Çift Yönlü Fanlar için)
• Çalışma süresi raporlama
• Bakım zamanı bilgilendirme
• Motor aşırı yükte bilgisi
• Motor durduruldu bilgisi
• Düşük gerilim bilgisi
• Yüksek gerilim bilgisi
• Topraklama hatası
• Faz U/V/W – toprak kısa devre bilgisi – ayrı ayrı
• Faz U-V, U-W, V-W kısa devre bilgisi

Motorlu Duman Damperleri için;

• Tam açık bilgisi
• Kumanda

Diğer Sistemler için;

• Karbonmonoksit alarmı (2 kademe ve istenirse üstü)
• Yangın alarm bilgisi

Gövde üzerinde Yangın Durumu Reset Push Buton bulunmalıdır. Gövde üzerinde Stand-by / Arıza / CO modları için ışıklı gösterge bulunmalıdır. Kontrol panellerinde olması beklenen özellikler:

• TÜV veya muadili onay
• CO-sampling sensörleri
• Tüm gerekli sistem kontrol modları ve haberleşme BUS arayüzleri (interfaces)
• Bu Şartname kapsamında olmayıp Elektrik İşleri Kapsamında temin ve monte edilecek olan Garajlar Yangın ve Duman Algılama Sistemi ile koordinasyon ve protokol eşitlemeleri,
• Master Panel üzerinden zonlar ayrı ayrı manuel aktive edilebilecektir,
• Paneller, sistemde yer alan tüm ekipmanları, şaft fanlarını ve jet fanları, her biri bağımsız olarak teker teker, istenilen hızda ve istenilen istikamete, farklı zamanlamalarda programlanabilir şekilde kontrol etme özelliğine haiz olmalıdır. PLC yazılımı bu doğrultuda yazılmalıdır,
• Master panel üzerinde yer alması gereken, dokunmatik LCD panel vasıtası ile, tüm sistem bileşenleri ve arıza sinyalleri anlık olarak gözetlenebilmeli,
• İlgili otomasyon yazılımı, tüm iç ve işlevsel diyagramlar, gereken programlama,
• Yangın durumu reset push butonu
• Stand-by / arıza / CO modları için ışıklı göstergeler
• CO havalandırmasını kontrol etmek için timer

Aşağıda verilen Kuru Kontaklar bulunmalıdır :

• CO Algılama Sistemi için
• Yangın Alarm Sistemi için
• BMS’den sistem gözetlemesi için (Stand-By / Arıza / CO / Yangın vs.) Panelle birlikte, ilgili otomasyon yazılımı, tüm iç ve işlevsel diyagramlar, programlama tedarik edilmelidir.

Bakım şalterleri:

Jet fanların üzerinde bakım süresince enerjiyi kesebilmek üzere, on-off bakım şalteri bulunmalıdır. Eğer kumanda panelinde jet fan için, kilitli tip şalter kullanılırsa, jet üzerine ayrıca bakım şalteri konulmayabilir. Yangın sinyali ile birlikte, paneller üzerindeki frekans konvertörleri, termik korumalar by-pass edilerek, fanların yüksek sıcaklıkta sürekli çalışması sağlanmalıdır.

Master panel üzerinde yer alması gereken, dokunmatik LCD panel vasıtası ile tüm sistem bileşenleri anlık olarak gözetlenebilmeli ve müdahale edilebilmelidir.

Kaynak: Aironn

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın