KLS Havuz Nem Alma Santrali ve Çalışma Prensibi

Havuz Nem Alma Santrali çalışma noktası psikrometrik diyagram üzerinde anlatılmış mevsimsel çalışma modu açıklanmıştır. Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 ‘ göre % 40 – % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların oluşumuna ve çoğalmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte metal ve ahşap yüzeylerde yoğuşan klorlu suyun korozif etkisinden dolayı yapı elemanlarının kısa sürede çürümesinede neden olmaktadır. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, nem alma ile yani nem değerlerinin konfor şartlarında tutulması ile mümkün olmaktadır. KLS Havuz Nem Alma Santralleri, kapalı havuz mahalleri ve nem alma ihtiyacının olduğu yerler (hacimler) ve daha sağlıklı yaşam alanları yaratmak için özel olarak dizayn edilmiştir.

Kls Havuz Nem Alma Santralleri;

-Dış Hava Mutlak Nem Kontrolü
-Hava Debisi Kontrolü
-Mekanik Soğutma
-Mikroişlemcili Tam Otomasyon
-Taze Hava Oranını İhtiyaca Uygun Otomatik Ayarlama İle Minimum Enerji Sarfiyatı Ve İşletme Maliyeti Sağlamaktadır.

– Cihazlarda ısı borulu ( heat-pipe ) ısı geri kazanım eşanjörü kullanımı ile verimlilik artarken enerji sarfiyatı ve işletme maliyetleri minimum seviyelere düşürülmüştür.
– Havuz suyu sıcaklığı ve ortam sıcaklığı arasındaki fark arttıkça buharlaşma azalmaktadır. Bu nedenle KLS Havuz Nem Alma Santrallerinde konfor sıcaklık şartı belirli bir band yada su sıcaklığına bağlı olarak ayarlanabilir ve minimum fark olacak şekilde otomatik olarak set edilebilir özelliktedir.
– İç ortam konfor şartlarına göre dış havanın daha düşük mutlak neme sahip olduğu iklim koşullarında nem alma işlemi taze hava ve oransal damperler kullanılarak yapılmaktadır. Bu durumda kompresör devre dışı kalmakta, elektrik tüketimi düşmekte ve sistem verimliliği yükselmektedir.
– İç ortam konfor şartlarına göre dış havanın daha yüksek mutlak neme sahip olduğu iklim koşullarında nem alma işlemi mekanik soğutma ile yapılmaktadır. Bu durumda set edilen konfor sıcaklığı su sıcaklığına göre önceden belirlenen band içinde kalmak şartıyla arttırılarak buharlaşan su miktarı azaltılmakta ve dolaylı olarak kompresör yükü azaltılmaktadır. Böylece elektrik tüketimi düşmekte ve sistem verimliliği yükselmektedir.
– Mikroişlemcili tam otomasyon ile cihaz çalışma modu ve taze hava ihtiyacı dış hava ve iç havanın mutlak nem değerine göre otomatik olarak belirlenmektedir.
– Emiş ve üflemede kullanılan plug fanlar ve hız kontrol cihazları ile gerçek zamanlı debi kontrolü yapılabilmekte, enerji verimliliğine yönelik fonksiyonlar sırasında değişen sistem basınçlarında da sabit debi sağlanabilmektedir. Değişen taze hava ihtiyacına göre (seyircili/seyircisiz) cihaz otomatik olarak hava debisi oranlarını ayarlayabilmektedir.
– Evaporatör önünde kullanılan by-pass damperi ile değişken soğutma yüklerinde bile kompresör duraksamadan sorunsuz çalışabilme özelliğine sahiptir.
– Yüksek verimli , scroll tip hermetik kompresörlü soğutma devresi kullanılmaktadır.

KLS Havuz Nem Alma Santrali Çalışma Prensibi

Kapalı yüzme havuzlarında su sıcaklığı 28 °C (DIN 19643-1 ‘ e göre) ve buna bağlı olarak iç ortam konfor şartı havuz suyu sıcaklığının 2~4 K üzerinde alınmaktadır (maks. 34 °C ). Mekanik soğutma ile nem alma gereği olduğu hallerde havuz suyunun buharlaşma miktarını azaltmak üzere önceden tanımlanan bir değer kadar konfor sıcaklığı otomatik olarak arttırılır.

Psikrometrik diyagram üzerinde iç ortam konfor noktası referans alınır . Referans noktasına ve dış hava şartlarına göre cihaz dört farklı çalışma modunda çalışabilmektedir.

Örnek Çalışma Noktası : 30 °C KT, % 50 Rh / mutlak nem : 13,3 g/kg

Mikroişlemcili ve Tam otomasyonlu KLS Havuz Nem Alma Santrali

KLS Havuz Nem Alma Santrali iç yapısı

1. Dış Hava Sıcaklığı Soğuk ve Nem Oranı Düşük ( Konfor noktasına göre )

Dış hava mutlak nem değeri 13,3 g/kg dan ve kuru termometre sıcaklık değeri iç ortam konfor şartı olan 30 °C den daha düşük ise cihaz 1. çalışma modunda çalışmaktadır. (B) Oransal damperi devrededir , kompresör/ler devreden çıkar. Nem alma işlemi (B) oransal damperi devrede iken nem oranı düşük dış hava ve iç ortam havasının karıştırılması ile gerçekleştirilir. Isıtma heatpipe ile yapılır, gerekli olur ise son ısıtıcı ( 1) ile takviye edilir.

Isıtıcı (1) , Kondenser (2), Isı Geri Kazanım ( Heat-Pipe )(3) , Evaporatör (4), Kompresör (5)

2. Dış Hava Sıcaklığı Yüksek ve Nem Oranı Düşük ( Konfor noktasına göre )

Dış hava mutlak nem değeri 13,3 g/kg dan daha düşük , kuru termometre sıcaklık değeri iç ortam konfor şartı olan 30 °C den daha yüksek ise cihaz 2.çalışma modunda çalışmaktadır. (B) Oransal damperi devrededir ve düşük nem oranına sahip dış hava ile iç ortam havası karıştırılarak nem alma işlemi için kullanılır. Dış ortam sıcaklığı iç ortam sıcaklığından daha yüksek olduğu için heat-pipe fiziksel olarak çalışmaz. Yüksek sıcaklık ve düşük nem özellikli dış ortam şartlarına hakim iklim bölgelerinde soğutma devresi heat-pump olarak çalışabilen sistem kullanılır. ( 2 ) nolu serpantin ile soğutma yapılarak ortam sıcaklığı düşürülür. Nem alma işlemi kuru ve ( 2 ) nolu serpantin ile soğutulmuş dış hava ve iç ortam havasının (B) oransal damperi ile karıştırılması sonucu gerçekleştirilir.

Isıtıcı (1) , Kondenser (2), Isı Geri Kazanım ( Heat-Pipe )(3) , Evaporatör (4), Kompresör (5)

3. Dış Hava Sıcaklıklığı Düşük ve Nem Oranı Yüksek ( Konfor noktasına göre )

Dış hava mutlak nem değeri 13,3 g/kg dan daha yüksek , kuru termometre sıcaklık değeri iç ortam konfor şartı olan 30 °C den daha düşük ise cihaz 3.çalışma modunda çalışmaktadır. (B) Oransal damperi devreden çıkar. (A) Oransal damperi ve kompresör/ler devrededir. Taze hava ihtiyacı (A) oransal damperi ile sağlanır. Dönüş havasının ısı enerjisi önce heat-pipe ile geri kazanılarak soğutulur daha sonra ( 4 ) nolu serpantinden (evaporatörden) geçirilerek nemi alınır. İhtiyaç duyulan taze hava nemi alınmış mahal havası ile karıştırılıp heat-pipe ile kazanılan ısı enerjisi geri verilir , ( 2 ) numaralı serpantinden (kondenser) geçirilerek ısıtılır ve mahale gönderilir. Gerekli olur ise son ısıtıcı ( 1) ile takviye edilir.

Isıtıcı (1) , Kondenser (2), Isı Geri Kazanım ( Heat-Pipe )(3) , Evaporatör (4), Kompresör (5)

4. Dış Hava Sıcaklığı ve Nem Oranı Yüksek ( Konfor noktasına göre )

Dış hava mutlak nem değeri 13,3 g/kg dan ve kuru termometre sıcaklık değeri iç ortam konfor şartı olan 30 °C den daha yüksek ise cihaz 4.çalışma modunda çalışmaktadır. (A) ve (B) oransal damperleri kapalı, soğutma devresi ve heat-pipe fiziksel olarak devre dışıdır. Havuz içi rölatif nem oranı %100 taze hava kullanılarak sabit tutulur.

(Isıtıcı (1) , Kondenser (2), Isı Geri Kazanım ( Heat-Pipe )(3) , Evaporatör (4), Kompresör (5)

Kaynak: KLS, Klas Isıtma Soğutma Klima

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın