Merkezi Isıtma İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Merkezi Isıtma ile ilgili bilinmesi gerekenler soru cevap olarak aşağıdaki belirtilmiştir.

1- Termostatik Vana nedir?
Termostatik radyatör vanası ortam sıcaklığına bağlı olarak tepki veren, radyatöre gelen sıcak suyu ortam sıcaklığına ve ayarlandığı değere göre kontrol eden bir sıcaklık kontrol elemanıdır.

2- Açma-Kapama Vanaları İle Termostatik Vana Arasındaki Fark Nedir?
Bilindiği gibi eski tip açma-kapama vanaları genellikle sonuna kadar açık olarak kullanılmaktadır. Bu durumda herhangi bir tasarruf imkanı sağlamamaktadır ve radyatör gereksiz yere çalışmaya devam etmektedir. Termostatik vanada ise tüketici istediği odayı tercih ettiği herhangi bir sıcaklık derecesinde ayarlayabilmektedir. Böylece israftan da kaçılmış olup kullanıcıların sadece ihtiyaç duyduğu tüketimi yapmaları sağlanmış olur.

3- Çalışma ve Kullanım Şekli Nasıldır?
Termostatik vana üzerinde 4 kademeli ayar skalası vardır. Bunlar sırasıyla 2,3,4,5 dir. Her bir kademe bir sıcaklık değerini belirtir. Buna göre termostatik vananın bulunduğu mekan hangi sıcaklık değerinde tutulmak istenirse, termostatik vana; skalasında sıcaklığı yüksek algılayacak ve ısıtmayacaktır.

4- Termostatik vana kullanımında nelere dikkat etmeliyim?
Termostatik vanalar ön yüzündeki sıcaklık hissedicisi sayesinde oda sıcaklığını ölçer. Oda sıcaklığını algılayabilmesi için vananızın önünde perde, koltuk vb. olmaması önemlidir. Aksi takdirde vananız odanızın sıcaklığını yüksek algılayacak ve ısıtmayacaktır.

5- Neden kalorifer peteklerimi tamamen kapatamıyorum?
Merkezi ısıtma sisteminde tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanıldığından petekleri tamamen kapatmak mümkün değildir.
Yönetmelik madde 5;
(2) Isıtma ve sıhhi sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdehale edemez.
(5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.
(6) Merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır.

6- Termostatik vana 2 konumunda iken dahi radyatör neden güçlü bir şekilde çalışır?
Termostatik vana 2 konumunda iken radyatörün güçlü bir şekilde çalışmasının sebebi oda sıcaklığının 15 derecenin altında olmasıdır. Oda sıcaklığı sadece 15 derece ya da üzerinde ise radyatör sıcak su girişine izin vermez ve odanın sıcaklığı ayarlanan seviyede sabit kalır.

7- Neden ara ara radyatörüm buz gibi oluyor?
Oda sıcaklığınız, ayarladığınız sıcaklığın üstüne çıkınca, vanalar radyatöre sıcak su girişini keser ve radyatörünüz soğumaya başlar. Oda sıcaklığınız düştüğünde vana tekrar bunu hisseder ve radyatöre sıcak suyu almaya başlar. Yani radyatörünüzün ara ara soğuması aslında karşılaşmanız gereken, doğal bir durumdur.

8- Radyatörüm hiç ısınmıyor?
Bu durumun nedeni genellikle tesisat ile ilgili bir problemdir. Sistem kurulurken kazan suyu tamamen boşaltıldığından su tekrardan basıldığında bu durum tesisatın hava yapmasına neden olur. Bunun yanında radyatörünüzde hava olduğu durumlarda da radyatör ısınmaz. Çözüm olarak yapılması gereken purjörle radyatörün havasını almaktır. Radyatör havası nasıl alınır konusuna bakabilirsiniz.

9- Radyatörlerden vınlama veya tıklama sesleri neden duyuyorum sebebi ne olabilir?
Radyatörün içerisinde bulunan sıcak suyun akış hızındaki değişim su basıncında değişiklik yaşanmasına sebep olur ve radyatörden bu tür seslerin gelmesine sebep olabilir. Böyle bir durumda site / bina yöneticinize başvurunuz. Bu sorunun çözümü sisteminizdeki pompa türüne göre değişiklik gösterecektir. Eğer sisteminizde kademeli bir pompa bulunuyorsa bina görevliniz pompanın kademesini düşürebilir. Eğer kademesiz bir pompa bulunuyorsa pompa için bir frekans invertör panosu veya balans vanaları gerekebilir.

10- Frekans invertör panosu nedir? Ne işe yaramaktadır?
Frekans invertör panosu tesisata su basan pompaları hattaki basınca göre sürerek düzgün çalışmasını sağlar. Böylece, hatta aşırı basınç yükselmesi veya düşüşü yaşanmayacağı gibi, pompanın gereksiz çalışması da önlenmiş olur. Bu sayede termostatik vana gibi sıcaklık kontrol elemanlarının basınçtan etkilenmeden çalışmasını sağlayacağı için tesisatta oluşabilecek ses, gürültü, basınç gibi problemlerin önüne geçilmiş olur.

11- Balans vanası nedir, ne işe yarar?
Dinamik veya statik seçilebilen balans vanaları hattaki su basıncını dengeleyerek sistemdeki basınç dalgalanmalarını önler. Ayrıca, tesisatın zarar görmesini önler ve ses problemlerinin önüne geçer.

12- Isı pay ölçer tüketim değerlerini nasıl ölçmektedir?
Isı pay ölçerler, içeriğinde bulundan iki sensör vasıtasıyla hem radyatör sıcaklığı hem de ortam sıcaklığı arasındaki farklı belirli bir zaman periyotlarında ölçerek bulunulan mahalin ısı tüketimini hesaplarlar.

Isı Pay Ölçer ve Termostatik vana

13- Isı pay ölçer ekranında görünen değerler neyi ifade etmektedir?
Isı pay ölçer cihazının düğmesine ilk defa basıldığında görünen değer güncel tüketimdir. İki kez basıldığında ise bir aylık tüketim görülmektedir. Bu tüketim değeri SM değeri olarak adlandırılmaktadır. 3. kez basıldığında üretim standartlarını gösterir. 4.kez basıldığında ısı pay ölçer seri numarasının ilk 4 hanesini, 5.kez basıldığında ise seri numarasının son 4 hanesini göstermektedir.

14- Isı pay ölçer üzerinden geçmiş ayların tüketim değerleri görülebilir mi?
Isı pay ölçerlerin bir çoğu ölçtükleri tüketimleri 12 ay boyunca hafızalarında tutarlar. Bu değerleri şu şekilde görebilirsiniz. Pay ölçeriniz üzerindeki siyah düğmeye 5 saniye süreyle basılı tuttuğunuz ekrana A harfi çıkacaktır, eliniz çektiğinizde dU harfi çıkacaktır. Tekrar uzun süreli basıldığında A harfi çıkacaktır ve sonrasında ise, bu düğmeye her basışınızda sırasıyla, aydan aya (-0: güncel tüketimi, -1:SM değerini, -2:bir ay önceki değeri göstermekte olup geriye doğru 12 aylık tüketimler) ekranda gözükecektir. Marka ve modele göre bu durum değişiklik gösterebilir.

15- Isı pay ölçer üzerinde ERROR-OPEN-UPR gibi yazılar var, bunlar neyi ifade etmektedir?
Kırılma, arıza ve kötü niyetli yaklaşım gibi çeşitli durumlara alarmlar bulunmaktadır.
ERROR: Isı pay ölçer herhangi bir arıza tespit ettiğinde otomatik olarak ERROR moduna geçer ve ekranda ERROR yazısı görünür.
OPEN: Isı pay ölçer hassas bir mühürleme sistemi vardır. Isı pay ölçer radyatörden ayrıldığı durumlarda ekranda OPEN yazısı görünür.
UPR: Her bir ısı pay ölçer üretimden UPR(uyku) modunda çıkmaktadır. Her bir projenin tebliğ tarihine göre setleni ve aktif olarak kullanılmaya başlanır.
Isı pay ölçerlerinizin ekranlarında yukarıdaki kodları görüntülediğinizde teknik servisle irtibata geçilmesi için site yöneticisine başvurulmalıdır.

16- Isı pay ölçer ekranında herhangi bir değer gözükmüyor?
Isı pay ölçerlerin pil ömrü tükendiğinde ekranda herhangi bir değer gözükmemektedir. Teknik servisle irtibata geçilmesi için site yöneticisine başvurulmalıdır

17- Merkezi Isıtma Ortak Isı Gideri nedir?
Merkezi Sistemlerde Isı Gider Paylaşım Yönetmeliğine” göre paylaşım oranlarına göre, merkezi ısınma faturasının ısınmaya harcanan kısmının direkt olarak %30 u alınıp, dairelerin metrekarelerine göre pay edilir. Bu ortak alanlardaki kullanılan ısınma enerjisi, sistem kayıpları, asgari ısınma vs. gibi faktörleri içerir. Tamamen ortak alanlardaki harcanan ısının bedeli değildir. Ortak alanlarda ısınma enerjisi tüketilmese dahi yönetmelik gereği merkezi ısınma faturasının ısınmaya harcanan kısmının %30 u m2 üzerinden pay edilir.

18- Merkezi Isıtma Sistemi için Okunan değer nedir?
Okunan değer cihazınızın radyatörün üzerinde bulunduğu noktada ölçtüğü bir aylık toplamını göstermektedir. Bu değer radyatör güç katsayınızla çarpılarak o cihazının ölçtüğü nihai ısıtma enerjisinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.

19- Cihazlarımdaki tüketimi verdiğiniz bildirim üzerinden nasıl kontrol edebilirim?
Gider bildirimlerinizde cihazlarınız hem oda hem adı hem de seri numarası bilgileriyle birlikte sunulmaktadır. Gider bildirimlerinizde belirtilen seri numarasına uygun cihazınızın yanına giderek cihaz üzerindeki düğmeye iki kez bastığınızda “SM” yazan değeri bildiriminizdeki “Okunan Değer” kısmından kontrol edebilirsiniz.

20- K faktörü nedir? Neye göre hesaplanır?
K faktörü radyatörün gücünü gösterir. Isı pay ölçer cihazlarının standardı olan TS EN 834 tarafından kullanılması zorunlu kılınan iki katsayının birbiri ile çarpımından oluşan bir çarpandır. Bunlardan birincisi kq katsayısıdır ve radyatörün yükseklik, uzunluk, kalınlık, dilim sayısı ve cinsine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu katsayı radyatör üreticileri tarafından belirlenmektedir. Diğer katsayı ise Kc katsayısıdır. Kc katsayısı radyatör ile ısı pay ölçer arasındaki ısı transfer katsayısıdır. Bu katsayı pay ölçer cihazları uygunluk belgesi alırken Bağımsız Test Kuruluşları tarafından belirlenip üreticiye verilir.

21- Hesaplanan değer nedir?
Gider bildirimlerinde bulunan hesaplanan değer okunan değer ile K faktörünün çarpımı sonucunda elde edilen değerdir. Gider paylaşımında tüketim olarak temel alınan değer bu değerdir.

22- Isı pay ölçerlerimin SM değerini takip ediyorum her ayın belirli günleri “0” oluyor, neden?
Isı pay ölçerlerinizde bir problem yok. Tüm ısı pay ölçerler bu mantıkla çalışır. Her bir site veya binanın Gaz tedarikçisi tarafından fatura günü bulunmaktadır. Montajı gerçekleştirmeden önce pay ölçerlerinizin bulunduğunuz sitenin veya binanın fatura tarihlerinde tüketimi kaydedip resetlemesi için pay ölçerlerinize bu tarihte kurulu ve belirlenen tarihte cihazınızın ölçmüş olduğu aylık tüketimi hafızasına kaydettikten sonra yeni dönemin tüketimlerini ölçmek için bu değeri sıfırlar.

23- Gönderdiğiniz Gider Bildirimi nedir? Fatura niteliği var mıdır?
Her bir daire için hazırlayıp gönderdiğimiz gider bildirimleri yapılan paylaşımın dairenize özel olarak hazırlanmış bir dökümüdür, bir bilgilendirme belgesidir. Burada yapılan işlem Gaz ve Su tedarikçinizin binanıza çıkartmış olduğu faturanın pay edilmesidir. Dolayısıyla bu bildirimler fatura yerine geçmez.

24- Binamızın gider paylaşımı nasıl yapılıyor, bunu bizler de kontrol edebilir miyiz?
Binanızdaki gider paylaşımı daha önceki sorularda da belirttiğimiz gibi 5627 sayılı Enerji VErimliliği Kanunu (Kanun No. 5627), (Kabul Tarihi: 18/4/2007) gereğince; yayınlanan, “Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2008, Resmi Gazete Sayısı: 26847-Mükerrer) “Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik“ esaslarına göre yapılmaktadır. Aşağıdaki formüller de tamamen bu yönetmelikten alınmıştır.

Yapılan paylaşımı siz de gider bildiriminiz üzerinden aşağıda örneklendiği şekilde hesaplayarak kontrol edebilirsiniz. Aşağıda kullandığımız tüm değerler bildirimlerinizde gösterilmektedir. Bu bilgileri kontrol ederken başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacaksınız. Bir örnek dairemizi olsun, bu örnek dairemiz ve binadaki veriler de aşağıdaki gibi gerçekleşmiş olsun;

A) Gaz faturası : 10.000 TL
B) Bina sıcak su ısıtma gideri : 2.000 TL
C) Isınma gideri : 8.000 TL
D) Su faturası : 1.000 TL
E) Bina Toplam Kullanım Alanı : 19.000 m2 (sabit)
F) Daire Kullanım Alanı : 110 m2 (sabit)
G) Binada ölçülen toplan enerji : 718.254 (Binada bulunan tüm pay ölçerlerdeki hesaplanan değerlerin toplamı)
H) Daire toplam ısınma enerjisi : 2.154 (Dairede bulunan tüm pay ölçerlerdeki hesaplanan değerlerin toplamı)
I) Bina Toplam Su Tüketimi : 250 m3
J) Daire Su Tüketimi : 1,38 m3

1. Isınma Ortak Gider Payı
*Birim Fiyat = (C*30%/E) = (8.000*0,3/19.000) = 0,126316 TL
*Ortak Gider Payı = (F * Birim Fiyat)=(110*0,126316) = 13,90 TL

2. Isınma Tüketim Gideri Payı
*Birim Fiyat = (C*70%/G) = (8000*0,7/718,254) = 0,007797TL
*Tüketim Gider Payı = (H * Birim Fiyat)=(2,154*0,007797) = 16,80 TL

3. Sıcak Suyun Isıtma Gideri Payı
*Birim Fiyat = B/İ = 2000/250 = 8 TL
*Tüketim Gider Payı = (J * Birim Fiyat) = 1,38 * 8 = 11,04 TL

4. Sıcak Suyun Şebeke Suyu Bedeli Payı
*Birim Fiyat = D/İ = 1000/250 = 4 TL
*Tüketim Gider Payı = (J * Birim Fiyat) = 1,38 * 4 = 5,52 TL

5. Tüm payların toplamı
*Isınma Ortak Gider Payı+Isınma Tüketim Gideri Payı+Sıcak Suyun Isıtma Gideri Payı +Sıcak Suyun Şebeke Suyu Bedeli Payı
*13,90+16,80+11,04+5,52 = 47,26 TL’dir.

25- Birim fiyatlar neden bloktan bloğa farklılık göstermektedir?
Birim fiyatlar, mevsimn şartları, sistem kayıpları, manipülasyon yapılması vs. nedenlerden dolayı farklı ay ve farklı binalarda farklılık göstemektedir.

Her bloğun kapalı alanları, bulundukları coğrafi şartlar ve konumu, Gaz ve su sayaçları, oturan sayısı, oturanların sıcak su ve ısınma kullanımları farklıdır. Bu farklılığın yanında, sağlayıcıların sayaç okuma tarihleri de farklılık göstermekte, bazen yeterli tüketim olmadığı ve/veya başka sebeplerden dolayı sayaç okumaları yapılmamakta ve o dönemin faturası başka bir sonraki dönem gelmektedir. Bu durumda yönetmelikte belirtilen paylaşıma dahil edilmeyen faturadan dolayı birim fiyatı yüksek gelebilmektedir.

26- Okuma hizmet bedeli nedir?
Gider bildirimleri üzerinde hesaplanarak yazılmış olan tutarlar gaz dağıtım şirketi ve su dağıtım işletmesinin binanıza kesmiş olduğu faturadan payınıza düşen kısımdır. Dolayısıyla bu giderler tedarikçilerinize ödenmektedir. Binaya gelen faturayı daireler arasında paylaştırılması hizmetini veren firma, hizmetinin karşılığı olarak okuma hizmeti almaktadır.

27- Kullanmadığım dairem için neden ısınma gideri ödüyorum?
Bu tip ödemenin hukuki gerekçesi ilgili yönetmelikteki maddelerdir. “Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması: Madde 8 – (1] Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısınma tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısınma giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.”

Teknik gerekçe ise; konu merkezi ısınmadır, kullanılmayan dairede 15C derecenin altına inen bir ortam sıcaklığı, aynı binada bulunan diğer bir bağımsız bölümün ısınma ihtiyacını artıracağından (Yönetmelik madde 5/ (6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 C olacak şekilde ayarlanır.), o bağımsız bölümün daha fazla giderde bulunmasına sebebiyet vermemesi için, boş olan daire de ortam sıcaklığı 15 C olacak şekilde kalorimetresinde okunan gideri ödemek durumundadır.

28- Binadaki (bloktaki) doluluk oranı ile benim gider bildirimimin ne ilgisi var?
Merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su sistemi blok bazlı olarak kurulmuştur. Sistem aldığı doğalgaz enerjisi ile şebeke suyunu ısıtmakta ve elektrik enerjisi ile sisteme vermektedir. Sıhhi sıcak su paylaşımında; sistemdeki su belli bir ısının altına düştüğünde, sistem tekrar suyun ısısını standart seviyeye çıkarmak için enerji harcamaktadır. Bu esnada bloktaki daire doluluğu dolayısıyla sıcak su kullanım miktarı değişmektedir. Bekleyen sıcak su için harcanan enerji ve bu enerjinin gideri kullanıldığı oranda paylaşılmaktadır. Merkezi ısınma gider paylaşımında ise; dairesinde bulundurulabilmektedir. Ortam sıcaklığı 15 C derecenin altına düşmediğinde bu daire sistemden ısı almamakta yalnızca ısınma için harcanan para bazlı giderin %30 kadarının paylaşımına katılmaktadır. Ne zamanki daire ortam ısısı 15 C altına düştüğünde boş daire de sistemden ısınma almakta ve aldığı ısı kadar artı bir ödeme paylaşımına katılmaktadır. Dairesinde ikamet eden sakin sayısı arttığında ısınan daire sayısı hem binanın ortak ısısını arttırması dolayısıyla diğer dairelerin ısıyı koruması için sistemden çekeceği ısı miktarını düşürecek, hem de ısı çekmesi dolayısıyla para bazlı gidere daha yüksek oranda paydaş olacaktır.

25- Sisteme yeni geçtik ve giderlerimiz aynı; Söylendiği gibi tasarruf sağlayamadık, neden?
Öncelikle bilinmesi gereken nokta, tasarrufu sağlayan cihazın termostatik vana olduğudur. Yani siz termostatik vana ile bir oynama yapmadığınız taktirde tasarruf sağlayamazsınız

26- Giderlerimizi düşürmek amacıyla alabileceğimiz tasarruf tedbirleri nelerdir?
– Kullanmadığınız odaların radyatörlerinde bulunan termostatik vanaları 2 konumuna getirmek ve odanın kapısını kapalı tutmak tasarruf açısından en önemli uygulamalardan biri olacaktır.
– Odalarınızı havalandırırken bir pencereyi uzun süre açık tutmak yerine tüm pencerelerinizi 10-15 dakika boyunca açık tutup daha sonra tüm pencereleri kapatarak dış hava yerine evinizi ısıtma imkanı elde etmiş olursunuz.
– Güneş alan pencerelerin perdelerinin açık tutulması,
– Pencere ve kapı kenarlarındaki hava sızıntılarının pencere bantı veya sünger kullanılarak azaltılması,
– Radyatörlerin önünde herhangi bir eşya bulundurulmaması, radyatörlerin ısı akışına engel olabilecek uzun perdelerin değiştirilmesi,
– Radyatörlerin ve ısıtıcıların önüne veya üzerine, ısı akışını engelleyici çamaşır vb. koyulmaması, imkan dahilinde çamaşırların, ısıtıcı veya radyatör yerine balkonda kurutulması,
– Radyatörlerin arkasındaki duvarda oluşacak ısı kayıplarını önlemek için alüminyum kaplı yalıtım levhalar kullanılması ayrıca sizlere tasarruf ettirecek uygulamalar olacaktır.

31- Sıcak su için neden iki farklı gider hesaplanıyor?
Binanızdaki sıcak su elde edebilmek için su tedarikçinizden gelen su soğuk olarak binanıza gelmektedir. Bu suyu ısıtmak için kazanınızın bir miktar gaz harcayarak ısıtır ve sıcak su temin edilmiş olur. Dolayısıyla burada; tedarik edilen su miktarı için su gideri (binaya gelen su faturası) ve bu suyu ısıtmak için harcanan gaz bedeli (binaya gelen gaz faturasının bir kısmı) sıcak su ısı gideri olarak bulunmaktadır.

32- Merkezi ısıtma sisteminde ısınma ve sıcak su enerji tasarrufu sağlanmakta mıdır?
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile uygulamaya sokulan merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su sistemleri ülke bazında fark edilir bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. Blok bazlı sistem uygulamasında ise doğalgaz başta olmak üzere su ve elektrik birim fiyatlarına gelen zamlar, blokların coğrafi konumu, dairelerin doluluk ve kullanım oranları ile daire içinde ısınmanın/sıcak suyun kullanılma miktarına göre harcamalar ve bu harcamaların para karşılığı farklılık gösterebilmektedir.

33- Neden kombili sisteme göre merkezi ısıtma sisteminin sıcak su gideri daha fazla gerçekleşiyor?
Kombili sistem ile merkezi ısınma sistemi çalışma prensipleri farklıdır. 5627 sayılı Enerji Verimliği Kanunu ile ülke genelinde enerji verimliliği ve tasarrufu belli m2 alanın üzerinde kapalı alanlarda ısınma ve sıcak su ekipmanları kurulması mecburi tutulmuştur ve bununla ilgili yönetmelik çıkarılmıştır.
İlgili yönetmelik madde 8, (5-b) Binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhi sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezi ısıtma sisteminin payı merkezi sıhhi sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır,…” konu açıklanmaktadır.
Blokta bulunan sıcak su üretim elemanları 24 saat sıcak suyu belli bir sıcaklıkta tutmak durumunda olduğundan merkezi ısınmanın başlamadığı, havanın ılıman olduğu aylarda, kazanların tüm performansı ve enerji gideri sıcak su birim fiyatına yansımakta olduğundan, özellikle bu aylarda sıcak su gideri birim fiyatı fazla olmaktadır.

34- Sıcak su giderlerinde, merkezi ısıtma sisteminde olduğu gibi bir ortak kullanım gideri var mıdır?
Merkezi ısınmada ortak kullanım gideri bulunmakta ancak sıhhi sıcak su da böyle bir ortak kullanım gideri söz konusu değildir. Her bağımsız bölüme ait bir sıcak su sayacı bulunmaktadır ve bu sıcak su sayacında yapılan ölçüm, topla su ısı tüketimine göre o bağımsız bölümün harcamasının hesaplanmasında esas olarak alınır.

İlgili yönetmelik madde 8, (5-b) Binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhi sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezi ısıtma sisteminin payı merkezi sıhhi sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır,…” şeklinde konu açıklanmaktadır.

35- Su Tedarikçisine su bedeli ödüyorum, sizin yansıttığınız su gideri nedir?
Su tedarikçisine ödemiş olduğunuz bireysel kullanım soğuk su merkezi sistemden bağımsızdır. Dolayısıyla Su tedarikçisi soğuk su için her daireye ayrı bir fatura keserken, sıcak su için binaya toplu bir fatura kesmekte ve bu faturanın paylaşımı yönetim veya okuma firması tarafından yapılmaktadır.

Merkezi Isıtma

Kaynak: DAF Enerji & Danfoss

İlgili Yazılar

38 yorum

merhaba.benim dairemde merkezı sıstem radyatör fılan yok gazla yakılıyor sanırım.gündüz işe gıderken kapatıyorum akşam geldıgımde 3 ayarında acıyorum.sadece oturma odasını yakıyorum.sizce dogru bır yol mu ?

Sedef Hanım merhaba,

Kombi ve radyatör mü kullanıyorsunuz yoksa Gaz yakıtlı soba mı kullanıyorsanız ?

Süleyman  -  22 Ocak 2017 / 22:04

Merkezi sistemde 1 kontur ortalama kac kurusdan yukleniyor

Süleyman Bey merhaba,
Merkezi sistem dairelerde, “Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda gider paylaşımı yaptıktan sonra belirlenmektedir. Bu miktar her binada, binanın doğalgaz faturası, bağımsız bölümler, sıcak su ve ısınma kapasitesi doğrultusunda değişiklik göstermektedir.

Merhaba; bundan yaklaşık 4 ay önce butik bir site de daire satın aldık. Biz daireyi anahtar teslim olarak aldık ve bununla birlikte ısınma olayınında merkezi ısınma sistemiyle yapıldığını söylediler. Aradan 2 sonra sonra mütaait kazan aldıklarını ve bunun bir aboneliğinin olduğunu söyleyip bedelinin daire sahiplerinin vermesi gerektiğini söylediler. Ön sözleşmede de bununla ilgili bir madde bulamadım. Bunun bedelinin gerçekten bizler mi ödeyeceğiz bilginiz var mı acaba

Merhaba,
Öncelikle talep edilen bedelin, doğalgaz dağıtım şirketi abonelik ve güvence bedeli mi olduğunu öğreniniz.

Merkezi sistem dairelerde site yönetimi veya kat maliklerinin noter onaylı yetki verdiği yetkili kişi tarafından doğalgaz abonelik işlemleri yapılır. Bu doğrultuda site yönetiminize fatura ettiği güvence bedelini kat maliklerine tahakkuk etmektedir.

HAMİYET ÇETİN  -  20 Ağustos 2017 / 11:30

MERHABALAR 2015 DE BUTİK BİR APARTMANDAN YAZLIK BİR DAİRE ALDIK MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ KONMUŞ 16 DAİRELİK BİR BİNA NE KAPICISI NE DE KAPICI DAİRESİ VAR.BİZ ALIRKEN MÜTEAHHİT EĞER KALORİFER YANACAKSA BİZ ALMAYALIM BİZE KÜLFETLİ OLUR DEDİK MÜTEAHHİT HAYIR 3 VEYA 4 DAİRE OTURUR ONLAR DA BAŞLARININ ÇARESİNE BAKARLAR DEDİ .YUKARIDA SICAK SU VAR BELKİ ONU GETİRİRLER BELKİ DE KISA ZAMANDA DOĞAL GAZ GELİR DİYE MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ YAPTIK DEDİ..GEÇEN SENE 3 AİLE OTURUYORDU BU SENE SANIRIM 4 AİLE OTURACAK BU SENE KALORİFERİ YAKMAK İSTİYORLAR AMA GERİYE KALAN 12 DAİRE OLARAK BİZ BU İSTEKLERİN KATILMIYORUZ.NE YAPMAMIZ GEREKİYOR..YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM..SAYGILAR..

Merhabalar,
Ancak bina yönetimi doğrultusunda kat malikleri tarafından imzalı karar alınarak işlem gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda ısıtma isteyen daireler kazan bakımı, işletme ve yakıt maliyetinden sorumlu olması ve ısıtma istemeyen diğer 12 dairenin ısıtma tesisat daire giriş hatlarından vanaların kapatılması gerekmektedir. Aksi takdirde karar yönetim olarak alınamaması durumunda merkezi ısıtma sistemi dış hava kompanzasyonuna göre çalıştırılmalıdır.

arslan  -  25 Ekim 2017 / 19:58

Merhaba,

Yeni taşındığım sitede Isınma sistemi ortak.
Site yönetiminden gelen bilgilendirme kağıdında birim ısınma maliyeti : 0,52 TL/kWh gözükmektedir.
İgdaş’ın doğalgaz fiyatı 0,089 TL/kWh

Site Yönetimi bu kadar fahiş fiyat talep edebilir mi?

Arslan Bey merhaba,
Birim ısınma maliyeti içerisinde ne olduğunu yönetimden talep ediniz. Doğalgaz, tesisat ekipman bakım, tesisat elektrik maliyeti vs. gibi diğer harcamalar ile birlikte verilen birim ısınma maliyeti olabilir.

NAİME YAVUZ  -  20 Kasım 2017 / 10:38

MERHABALAR MERKEZİ SİSTEM ÇALIŞAN PETEKLERİ TEK BİR NOKTADAN AYARLAMAK MÜMKÜNMÜDÜR ACABA TERMOMETRE GİBİ { SABAH KAPAT AKŞAM AÇ ZOR OLUYOR}

Merhabalar,
Eğer mobil kollektör sistemi yapılmış ise kollektör üzerinde aç kapat işlemi yaparak tek tek radyatörleri açma kapama yapmak zorunda kalmazsını. Ayrıca zaman Ayarlı Bağlantı Adaptörü veya vana mobil kollektöre ekleyerek istediğiniz saatte çalıştırmasını sağlayabilirsiniz.
Ancak mobil kollektör yoksa her radyatöre dijital programlanabilir radyatör termostatı koyarak işleminiz gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca mobil kollektör olsa dahi maliyet durumunu dikkate alınarak ilk yöntemi veya bu şekilde de yapabilirsiniz.

Merhabalar.Merkezi doğal gaz sistemine sahip bir sitede oturuyoruz. Bu bağlamda size danışmak istediğim bir durum var. Oturma odasındaki termostatik peteğimiz 3.ayarda ve 5.ayardaymış gibi ısı veriyor.Bunun sebebi nedir acaba ? Ayrıca karşı komşumuz salon hariç bütün odadaki petekleri 3.ayara getirip,salonun kapısını kapattığını söyledi ve tasarruf yaptığını beyan etti. Bu durumun doğru olduğunu düşünüyorum çünkü onun faturası 58 lira iken benim faturam 140 geldi.(36 lira %30 ortak alan ücreti). Bu arada benim cephem güney onun cephesi kuzey. Tasarruf için ve faturayı düşürmek için ne yapmalıyım ? Yardımcı olursanız sevinirim. Kusura bakmayın biraz uzun oldu

Sezgin bey merhaba,
Komşunuzla benzer şekilde vana ayarını yapmanız durumunda ve özellikle güney cephede olmanızdan dolayı daha düşük fatura gelmesi gerekmektedir.

Öncelikle termostatik vana montajı ve vana arızası var mı kontrol edilmelidir.

1- Termostatik vana kafası yere paralel monte edilmelidir. Yere dik montajda, oda içerisinde aşağıdan yukarıya yükselen sıcak hava akımları termostatik vana kafasının ızgaralarından geçememekte ve termostatik vana oda sıcaklığını yanlış hissetmektedir.
2- Termostatik vanalarda genellikle vana gövdesi ile algılayıcı (sensör) birbirinden ayrılır. Eğer sensör, salmastra veya vana çekirdeğinde sorun varsa su akışını kısmaz ve vanayı kapatmadığı için radyatörün gereksiz yere ısı yaymasına neden olur.

Ayrıca mobil kollektör kullanmanız durumunda kollektör vanalarının açıklığı da kontrol edilmelidir.

Neslihan  -  3 Aralık 2017 / 22:09

Merkezi ısıtma sistemi de soğutma varmı yani yazın klima mı kullanılıyor

Neslihan hanım merhaba,
Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi kurulduysa soğutma ve ısıtma sezonsal veya eş zamanlı olarak yapabilirsiniz. Birleşik (kazan-chiller-ısı pompası vs.) veya bağımsız (kazan-vrf-split vs.) sistemler olmalıdır.
Ancak sadece merkezi ısıtma varsa soğutma olmamaktadır. Soğutma için birleşik veya bağımsız sistemler kurulmalıdır.

HÜSEYİN KAZALCI  -  6 Aralık 2017 / 15:17

Isıpay ölçüm cihazı satıcılarının bazıları termostatik vanaların ayarları ile oynanamadığını belirterek Milleti kandırmaya çalışıyorlar.
Maalesef termostatik vanaların tırnakları ile oynayarak ısı ayarını 15 derecenin altına düşürmek hatta sıfırlamak bile mümkün.
Kanun koyucu bunu yapanlar hakkında bir hüküm getirmemiş. Denetlenmesi de mümkün değil.
Bir komşumuz termostatik vanalarını sıfırladığı için aylarca ilan panolarında sıfır tüketimli petek değerlerini ilan ederek ikaz ettik. Toplantılarda söyledik. Buna hakkı olduğunu söyleyerek vazgeçmedi.Ayrıca ayda bir iki gün vanaları açarak aletin yazdığı küçük değer tüketimleri ile sistemi kandırmaları da mümkün. Böyle olunca bu kişiler bir iken iki, üç hatta beşe çıktı. En sonunda çoğunluk kararıyla ısıpaylı paylaşım sistemini iptal ederek ortak(eşit) paylaşıma geçtik. Bu kez de aynı kişi kendine göre bedeller ödeyerek apartmana olan 300 TL. borcunu ödemiyor. Ayrıca kişiler sadece oturdukları odaların termostatik vanalarını açarak tasarruf etmeye çalışırken alt üst ve yan odalara kaçan ısılar sebebiyle tüketim artıyor ve diğer odalar ile apartman soğuk oluyor. Isıpay ölçer sistemini iptal edip ısı kontrolünü kazandan yapınca bütün odalar aynı ısıda oluyor. iki yıldır yaptığımız tespitlerde gelen zamlara rağmen iki yıl önceki ısıpaylı dağıtımlara göre yıllık olarak daha az bedel ödüyoruz. Buna göre bizim uygulamamız enerji verimliliği açısından daha doğru. Ancak ilgili kişiden 300 TL alacağımızı nasıl tahsil edeceğimizi bilemiyoruz. Çünkü Çevre ve şehircilik İl müdürlüğü “ısıpay ölçer sisteminin iptali ile ilgili alınan kararlar yok hükmündedir” diye bir yazı vermiş.

Hüseyin Bey merhaba,

Kat mülkiyeti kanunu madde 20, C fıkrası;

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Bu doğrultuda mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.634.pdf adresinde kat mülkiyeti kanunundaki maddeleri detaylı bir şekilde inceleyip, borcunu ödemeyen kişiyle bu maddeler doğrultusunda görüşünüz. Aksi bir durum söz konusu olursa ilgili kat malikine dava açılmalıdır.

A.İHSAN KAYAALP  -  15 Aralık 2017 / 15:58

MERHABA. KALORİMETRE ARIZALANDIĞINDA BUNUN TAMİR YADA DEĞİŞİM ÜCRETİNİ KİM ÖDER. YÖNETMELİKTE BUNUN İLE İLGİLİ YERİ DE YAZARAK BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

A.İhsan Bey merhaba,
Bina yönetimi doğrultusunda arızalanan cihazların tamir ve değişimi ile ilgili alınan bir karar olmadıkça, sayaç okuma ve işletmesi ile ilgili bir firmayla anlaşılmamışsa ve cihazın garanti süresi tamamlanmışsa, kat maliki ödemek zorunda kalmaktadır.

mehabalar,
yeni ev aldım, noral şartlarda merkezi ısıtma sistemi yapılması gerekiyordu( ruhsatında ve projesinden merkezi ısıtma yapılası gerektiği anlaşılıyor) fakat yapı sahipleri ve mütaehhit daireler satılmadan bina yönetimi oluşturmuşlar ve bireysel sıtma yapmak istediğiklerine dair karar almışlar. bunun geçerliliği varmıdır, merkezi olması gerekmiyormuydu?

Enis Bey merhaba,
Binalarda enerji performansı yönetmeliği madde 13 uyarınca,”Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.” denilmektedir.
Kat mülkiyeti kanunu madde 42 aşağıdaki esastır;
“Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır.”

Ayrıca benzer bir konuyla ilgili yargıtayın vermiş olduğu bir karar ise şu şekildedir:
Yargıtay 18. H.D. – Tarih: 24.10.2005 E: 2005/6290 K: 2005/9363
Metrekare büyüklüğü 2000 m2 ‘den az veya çok ana yapılarda sayı ve arsa payı bakımından) ile yapılır. Olağanüstü genel kurulda veya maddelerinde yazılı olan olağan genel kurulda tüm maliklerin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu ile karar alınır. Yani 43 daire var ise en az 23 bağımsız bölümün daire sahibi veya vekilinin imzası yeterlidir.

Bunları inceleyerek sizin lehinize bir durum söz konusu ise yöneticinizle irtibata geçmelisiniz.

merabalar sayın ilgili sormak ıstediğim merkezi sistem montajıyla ilgilidir,tesisat montajında hata var gibi geliyor sistemimizde cift olarak alarko ısıtma doğalgaz sistemi yapılmıs.kazan girişlerinde (ıkısıde yan ayna paralel bağlıdır)biri 80 lt diğeri 50 ltnin üstündede 11 kat bar ayrı belirtilmiş iki adet genleşme tankı vardır.bunlar da sırkülasyon pompasının arkasında dır ( dönüş suyu).Binamız 15 kat ve kazanlarda 1 kat altta zeminde olunca 16 kat oluyor.2.si ise sıcak su cıkışında sirkülasyon pompasının gene arkasında 100 ltlik tek genleşme tankı var, bu bağlantı doğrumudur. genleşme tanklarının içinde havamı basılır yoksa gazmı vardır.genleşme tankları doğrumu secilmiştir bağlantıları doğrumudur tşkler.

Kenan Bey merhaba,

Kapalı genleşme deposu hesabı için ısıtıcı ekipman tipi (radyatör, yerden ısıtma vs.), bina yüksekliği, kazan veya ısıtıcı ekipman kapasitesi (kw yada kcal/h), sistem çalışma sıcaklığı gereklidir. Bu değerleri öğrendikten sonra https://www.tesisat.org/kapali-ve-acik-genlesme-deposu.html adresinde en altta yer alan “Kapalı Genleşme Deposu Hesabı Excel” programını veya diğer programlardan birisini indirerek doğru sonucu bulabilirsiniz.

Sizin sisteminizde kazanlar için genleşme tankı ve tesisat sistemi için kollektör hattında genleşme tankı konulmuş olup doğrudur.Çok kazanlı büyük ısıtma sistemlerinde her kazana birer adet genleşme tankı bağlandığı gibi sisteme de ayrı ve birden fazla sayıda genleşme tankı bağlanabilir. Ancak kapasite doğruluğu için yukarıdaki hesabı yapmanız gereklidir.

Genleşme tankı içerisinde ise basınçlı azot gazı bulunan bir diyafram bulunmaktadır.

merkezi sistem binalarda kalorimetreli binalarda termostatlı vananın minimum 2 de bırakılması gerekiyormu yasal bir zorunlulugu varmı komple kapata bilirmiyiz.

Salim Bey merhaba,
Normal şartlarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır. Minimum 15 C sıcaklık olacak şekilde ayarlanır. Oda sıcaklığı doğrultusunda vana kendisi kapatıp açmalıdır. Kullanıcı müdahelesi olmamalıdır. Ancak kullanıcıların müdahalede bulunduğu ve yönetim bu konuda bir yaptırımda bulunamaması gibi durumlarda malesef bulunmaktadır.

Merhaba bizde ortak ısınmalı kullanıyoruz vanaları aç kapa yaptığımızda 195 lira geldi bu sefer her vanayı 3 ayarında tuttuk 311 lira geldi hava şartları da öyle çok fazla soğuk ya da kar yok bulunduğum yerde devamlı açık tutmaktan mı bu kadar fazla geldi anlamış değilim

Demet Hanım merhaba,
Termostatik vana, ayarlanan değer ile iç ortam sıcaklığı kontrolü sağlayarak açma ve kapama işlemi yapmaktadır. Aç kapa yapmak, termostatik vana 3 ayarı ile kullanmak konforu arttıracağından faturanın yüksek gelmesi doğaldır. Sonuçta 3 skalası 20 C ayarı ile iç ortamı 20 C de tutmaya devamlı olarak çalışmaktadır.

Merkez sistemli kalorimetreli sitede oturuyorum. Her ay enerji okumasini yapan firmaya “Isıtma sistemi bakım gideri” altinda en az 20 tl ödemekteyim. Bu gider yasal mi ve neye gore hesaplaniyor? Sitemiz 750 daireden olusuyor ve her ay enerji gider bildirimi gondermek dışinda herhangi bir hizmet ya da bakım hizmeti almış değilim.

Şennur Hanım merhaba,
Sadece sizin daire içi tesisatlarınız dışında, kazan dairesi ve dairelere giden hatlarla alakalı armatür, tesisat hattı ve sistemdeki hava alma, cihaz arızası ve periyodik bakım nedeniyle bu giderler alınmaktadır. Bu giderlerde dairelere yansıtılmaktadır. Bakım giderlerinin ne olduğu ile alakalı yönetimden bilgi alabilirsiniz.

ilçemize doğal gaz gelince katı yakıtlı merkezi sistemi bozmadan ben ve birkaç kişi istemese de doğal gaza geçtik. dairemde birçok petek yanmıyor. ben kendi daireme ferdi kombi alıp merkezi sistemden nasıl çıkabilirim???

Yılmaz Bey merhaba,

2000 m² kullanım alanı altında kalan binalarda site yönetimi tarafından alınacak kararlar doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Kat maliklerinin bu durumu kabul etmesi durumunda yasal bir sıkıntı söz konusu olmayacaktır. Ancak 2000 m² üzeri ise merkezi sistem olmalıdır.

Eğer bireysel ısıtma istiyorsanız, daire için doğalgaz tesisatı, kombi ve radyatör borulaması, yeni gaz onayı vs gibi işlemler ve maliyetleri göz önüne almalısınız.

Herkes birşeyler yazıyor eskiler ne demiş bana ağaçtan düşeni getirin.Simdi ülkemizde hiç bir denetim sağlıklı değil parayi ver iş halledilir.Yapilan bütün binalarda dış yalıtım sistemleri en dandik malzemelerden yapıldığı için hiçbir şekilde yalıtım sağlanmıyor ve yapılan Merkezi ısıtma sistemleri de sadece Devletimiz yapın diyor herhangi bir kurum gelip bu sistemi incelemiyor doğru yapılıp yapılmadığı hakkında onay vermiyor Bundan dolayı daha sıkıntılar olmaktadır, burada önemli olan birilerine para kazandırmak değil önemli olan en dış cephenin çift tuğla ve arasına yapılacak olan yalıtım sistemi ile dış yalıtım dan daha fazla ısı yalıtımı olacağına emin olabilirsiniz herkes birilerini kandırmak için her şey yazıyorlar çiziyorlar Önemli olan bir şeyler yaşamak yaşayıp uygulayabilmek yaşamayan insan hiçbir şekilde bir şeyleri bilmez bunun içinde hiç fazla uzun laflara gerek yok Önce yaşamak sonra yaşanan tecrübeyi kaleme almak önemlidir Saygılarımla

Mustafa Bey merhaba,
Isı yalıtım verimi tuğla arası, içi veya dışından ziyade yapılacak ısı yalıtım hesabı sonrası ortaya çıkmaktadır. Örnek tuğla arası 4 cm yalıtımdan dış duvar üzerine 8cm yalıtım daha çok fayda sağlar. Bu nedenle yalıtım hesaplarının TS825 standartına uygun olarak yapılması gerekir.

Ülkemizde kullanılan yalıtım malzemesi TSE’e uygun ve akredite kuruluşlarda onayı olması gerekmekte ve yapım teknik şartnamelerine göre yapılmalıdır.

Burada bina yeni ise yüklenici firmaya, eski ise son kullanıcıya (mülk sahibi) ve ruhsat veren imar müdürlüklerine ve kontrol yapan yapı denetim firmalarına büyük iş düşmektedir.

TS 825 ısı yalıtım hesabında illere göre iletkenlik dirençleri ve bu doğrultuda olması gereken min. ısı iletkenlik değerleri verilmiş ve bu değerlerin üzerine çıkılmaması istenmiştir.

Bu durumda, yeni bina için bazı yüklenici firmalar min. değer ne ise buna göre yalıtım kalınlığı belirlemekte ve maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadır. Hesap sonucu dış duvar yalıtım 4 cm uygun çıkmışsa, daha üzerinde bir kalınlık değeri maliyet artacağından girmemektedir.

Ancak eski binalarda ise mülk sahipleri hesap sonucu çıkan yalım kalınlığının üzerinde bir değerde yüklenici firmadan yalıtım malzemesi kullanmasını isteyebilir.

İnceleme konusunda ise imar müdürlükleri ve yapı denetim şirketlerinin kontrollerini daha etkin yapmaları gereklidir.

Sonuç olarak TS825 standartının iklim koşulları ve yalıtım malzemesi türleri konusunda yapılandırılması gerekmektedir. Ayrıca insan sağlığı ve çevre bilinci açısından dış cephede XPS veya EPS kullanımından ziyade taş yünü kullanımının yaygınlaştırılması da büyük önem arz etmektedir.

Saygılarımla
İyi çalışmalar dilerim.

aydınlattığınız için teşekkürler. Ancak şunu netleştirmem için; 14 daireli bir apartmanda doğal gazlı merkezi sistemden sadece kendi dairem için çıkma şartım tüm dairelerin oyumu yoksa 8 dairenin oyumu gerekli. Teşekkürler…

Bu arada apartman kullanım alanı 2000 metrekarenin altında…

Yargıtay 18. H.D. – Tarih: 24.10.2005 E: 2005/6290 K: 2005/9363
Metrekare büyüklüğü 2000 m2 ‘den az veya çok ana yapılarda sayı ve arsa payı bakımından) ile yapılır. Olağanüstü genel kurulda veya maddelerinde yazılı olan olağan genel kurulda tüm maliklerin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu ile karar alınır. Yani 43 daire var ise en az 23 bağımsız bölümün daire sahibi veya vekilinin imzası yeterlidir.

Bunları inceleyerek sizin lehinize bir durum söz konusu ise yöneticinizle irtibata geçmelisiniz.

Sayın misafirlerimiz,
Sitemizdeki sorulara daha aktif cevap verebilmek, ziyaretçilerimizin tüm tesisat konuları ile alakalı sorularını yönetebilmesini ve sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından da cevaplanmasını sağlamak için Soru-Cevap bölümü hazırlanmıştır.
https://www.tesisat.org/sorucevap

Saygılarımızla
Yayın Editörü
Tesisat.org

Yorumlar kapalı.

close

15 Bin Üyemize Katılın