Buhar Sistemleri Kitabı

Buhar Sistemleri Kitabı Riyaz Papar, Greg Harrell, Ven Venkatesan tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar, birçok kişiye, endüstriyel tesise, devlet kurumlarına ve Endüstriyel Buhar Sistemi Optimizasyonu Eğitimi Kılavuzu’nun oluşturulması için önemli ölçüde katkıda bulunan ve değerli kaynaklarını, zamanlarını ve çabalarını paylaşan programlara teşekkürlerini ve minnettarlıklarını ifade ederler. Bu kişiler, kuruluşlar ve programlar şunlardır:

-ABD Enerji Bakanlığı Endüstriyel Teknolojiler Programı – Buhar En İyi Uygulamaları
-Khac Tiep Nguyen – UNIDO, Avusturya
-Marco Matteini – UNIDO, Avusturya
-Senthil Kumar – Hudson Technologies Company, ABD
-Chrysler Company, ABD
-Del Monte Foods – Modesto Tesisi, ABD
-Jim Munch Process Systems, ABD
-Energy Concepts Company, ABD

UNIDO tarafından oluşturulmuş notlara dayanan bu kitap, Türkiye’deki sanayi ve enerji verimliliği literatürü de dikkate alınarak, “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” kapsamında geliştirilmiş ve uyarlanmıştır. Metinlerin çevirisi ve edisyonu Proje Yönetim Birimi tarafından koordine edilmiştir.
Buhar Sistemleri Kitabı

Buhar Sistemleri Kitabı

Buhar-Sistemleri

Endüstriyel Buhar Sistemi Optimizasyonu (SSO-Steam System Optimization) Kılavuzu, “UNIDO Sanayide Enerji Verimliliği SSO Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Bu Kılavuz, son kullanıcılara ve enerji danışmanlarına buhar sistemlerinin nasıl değerlendirildiğini ve optimize edildiğini öğretmek üzere tasarlanmıştır. Kılavuzun başlıca amacı, düzgün çalışma, kontroller ve sistem bakımı vasıtasıyla, uygun şekilde buhar kullanan proseslerde ve bir endüstriyel buhar sisteminde modern teknolojileri kullanarak enerji ve maliyeti tanımlamak, hesaplamak ve tasarruf sağlamaktır.

Kitaba dönüştürülmüş bu Kılavuz; buhar üretimini, buhar dağıtımını, buhar son kullanım yerlerini, kondens geri kazanımını ve birleşik ısı ve güç (CHP combined heat and power) içeren tipik endüstriyel buhar sistemlerinin çalışmasını kapsamaktadır. Kitapta bu alanların her biri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Benzer şekilde, “sistem yaklaşımı” temelli buhar sisteminin uygulandığı bir tesiste, enerji değerlendirmesi için yapılması gereken kritik parametrelere ve ölçümlere değinilmektedir. Ayrıca, buhar sisteminin optimizasyonunu sağlayacak şekilde, yukarıda belirtilen alanların her birinde performans iyileştirme fırsatları tanımlanmaktadır.

Kitapta standart bir protokol ve nihai raporun tamamlanması için bir şablon kullanarak bir buhar sistemi enerji değerlendirmesinin tamamlanması hakkında bilgi verilmektedir.Genellikle, gerekli olan ve buhar enerjisi sistemi değerlendirmesi sırasında kullanılan, taşınabilir ölçüm cihazları hakkında da bilgi sağlanmaktadır. Son olarak, uzmanın, değerlendirme metodolojisini ve başarılı uygulamaları anlamasına yardımcı olmak için, sanayide yürütülen başarılı projeler üzerinde birkaç vaka incelemesi sunulmaktadır.

Tüm buhar sistemi seviye analizi, fizik ve termodinamik (ısı ve kütle dengesi) temel yasalarına uymalıdır. Çoğu zaman elle ayrıntılı analiz yapmak kolay değildir ve uzmanın bu uygulamaları piyasada mevcut yazılım araçları ile modellemesi gerekir. Yazılım araçlarının kullanımı, buhar sistemi modellemesi ve analizi için, kendi kontrol odalarında “gerçek zamanlı” veri toplama sistemlerine ve gösterge paneline sahip tesislerde, çok yaygın hale gelmektedir.

Buhar sistemi analizi için kullanılan herhangi bir metodoloji, “sistem yaklaşımı”nı gözetmelidir ve sağlam mühendislik ilkelerine dayalı olmalıdır. ABD Enerji Bakanlığı Buhar Sistemi En İyi Uygulamaları yazılım araçları paketi de endüstriyel buhar sistemlerinin modellenmesi için kullanılabilir. Bu araçlar, projelerdeki enerji ve maliyet tasarrufunu ölçmekte ve buhar sistemi kullanıcısı için mükemmel bir platform oluşturmaktadır. Bu yazılım araçları kitapta tanıtılmakta ve bunların çevrimiçi olarak nereden elde edileceği hakkında bilgi sağlanmaktadır.

Genel olarak bu kitap, endüstriyel buhar sistemlerinin optimize edilmesinde bir “sistem yaklaşımı” oluşturmak için metodolojiyi anlama kolaylığı sağlamakta ve uzmana, bir endüstriyel buhar sisteminin farklı bölümlerinde ilerlerken, bilgilerini test etmek için örnek problemler sunmaktadır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın