Baca Tipleri ve Özellikleri

Baca imalat türü ve kullanılan malzeme özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Bu doğrultuda bacalar yapımında kullanılan malzeme cinsine ve cidar sayılarına göre aşağıdaki tabloda sınıflandırılmıştır.

Baca Çeşitleri

Metal Baca

Paslanmaz çelik bacalar gaz ve sıvı yakıt kazanlarının bacası olarak kullanılır. Bu bacalarda da baca gazı ve yoğuşma suyu ve sızdırmazlığı birinci derecede önemlidir. Galvanizli sac, alüminyum, 304 paslanmaz çelik, 316L paslanmaz çelik malzemeden yapılırlar. Gaz yakıcı cihazların kullanıldığı sistemlerde bacalar 316L paslanmaz sacdan yapılır. Bu bacalar 0,4 ~ 1 mm’ lik cidar kalınlığında, 316L paslanmaz çelikten yapılır.

Meta Baca

İmalatları vidalı, punto kaynak, argon kaynakla yapılmaktadır. Montaj şekilleri de vidalı, kaynaklı, kelepçeli ve kilit sitemi ile birleşim yapılarak montaj gerçekleştirilir.

Metal Baca Aksesuarları

Diğer bacalarda olduğu gibi çelik bacalarda da yalıtım son derecede önemlidir. Tek ve çift cidarlı olarak yapılabilir. Yalıtım malzemeleri yanmaz ve sıcaklığa dayanıklı olmalıdır. 450°C’ ye kadar çalışma ısısı ve 600° C’ ye kadar ani ateşleme ısısı olan gaz, sıvı ve katı yakıt yakan soba ve kazanlarda kullanılmak üzere tasarlanır. Gaz, sıvı ve katı yakıt kazanlarında tuğlaların üst üste inşa edilmesinde ve esnek dizilime karşı bir alternatif oluşturur. Yoğuşma olan baca gazlarında tuğla bacalar kesinlikle kullanılmaz.

Yoğuşma suyu bacanın en altında toplanır sifon ve 200 KW üzeri cihazlarda kullanılması gerekli olan nötralizatör (asit giderici) düzeneği ile zararsız hâle getirilerek kanalizasyona verilir.

Çelik Baca Montaj Şekli

Tek cidarlı bacalar, mevcut tuğla bacalar içine gömlek olarak geçirilen tek cidarlı AISI 316L paslanmaz çeliktir. Tuğla baca ile metal bacaların arasının (yoğunlaşmayı önlemek için) kaya yünü veya perlit gibi malzeme ile izole edilmesi tavsiye olunur.

Seramik Baca

Doğadan gelen teknoloji ile “Şamot kili”nden üretilmiş özel seramik borudur. Yüksek ısı dayanımı sağlar. Pürüzsüz iç dairesel kesitlidirler. Baca içi asit ve nem oluşumuna karşı dayanıklı olması sebebiyle doğalgazda kullanımı uygundur. Her tip yakıt için uygun çözüm sağlar.

Seramik Baca

Hermetik Baca ( Denge Bacalı )

Hermetik cihazlar yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan değil özel baca seti vasıtası ile dış ortamdan alan, kapalı yanma hücreli, yanma sonucu oluşan baca gazlarını yine özel baca seti vasıtası ile dış ortama veren cihazlardır.

Hermetik Baca

Hermetik cihazlar hiç baca bulunmayan veya gaz yakıcı cihaz montajına uygun bacası olmayan mekanlar için tercih edilir. Bu cihazlar mutlaka hava sirkülasyonu olan dış ortamlara (Atmosfere) açık yerlere bağlanmalıdır. Montaj kurallarına mutlaka uyulmalıdır.

Bunlardan başlıcaları:.
– Hermetik bacaların çıkışlarının yanıcı yapı elemanlarına (örneğin ahşap kaplama) yandan ve alttan uzaklığı en az 50 cm olmalıdır.

– Hermetik bacaların çıkışlarının çatı mahyalarından alttan uzaklığı en az 150 cm olmalıdır.

– Karşısında duran yapı elemanlarına, örneğin balkonun ahşap parmaklığı, uzaklığı en az 1 metre olmalıdır.

– İnsanların geçtiği yerlerde, örneğin kaldırımlarda, borunun alt kenarından ölçülmek üzere min. yükseklik 2 m olmalıdır. Yanmış gaz baca çıkışları yaya geçitlerine açılıyorsa ve zeminden yükseklik 2 m‘ den az ise darbeye dayanıklı yanmayan malzemeden bir kapakla korunurlar.

Araçların bulunduğu veya geçtiği yerlerde, örneğin:
– Binanın yanındaki park yerlerinde,
– Binanın yanından geçen yollarda,
– Baca çıkışına darbe olması muhtemel yerlerde.

– Araçların çarpmasına veya diğer zararlarına karşı ek olarak koruma önlemi alınmalıdır. Hermetik cihazların yanmış gaz çıkışları yayalar için olduğu gibi araç trafiği olan yollarda da zemininin en az 2 m üzerinde olmalıdır.

– Baca çıkışları paslanmaz veya galvaniz çelik tel örgü kafeslerle korunmalıdır.

– Hermetik baca çıkışları kar, yağmur suyu vb. girmemesi için aşağıya doğru en az 1~2o lik bir eğimle montaj yapılmalıdır. Yoğuşmalı cihazlarda bu eğim tam tersi olarak cihaza doğru yapılmalıdır.

– Bina cephelerindeki çıkış ağızları; dışa açılan yanmış gaz boru ağızları arasında ve bu borularla havalandırma delikleri arasında yanlara ve yukarıya doğru en az 2,5 m mesafe olmalıdır.

Her yanma olayında oluşan su buharı normalde atık gaz ile birlikte cihazın bacasından atmosfere atılır ve su buharı içerisindeki gizli enerjiden faydalanılamaz. Yoğuşmalı cihazlar ise eşanjör yüzeyleri çok daha büyük olduğundan baca gazı içerisindeki su buharını yoğuşturarak gizli ısıdan da faydalanıp gazın alt ısıl değeri verim artışı sağlanabilir.

Mahallerin hesaplanan ısı kayıpları ve bunun neticesinde tesisatlardaki radyatör veya yerden ısıtma boyutları genelde olması gerekenden fazla uygulanırlar. Bu durumda kombiler, 90/70ºC olarak tasarlanan sistemlerde bile dış hava sıcaklığına da bağlı olarak genelde çok daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılabilmektedirler. Örneğin, ısıtılan mekanın büyüklüğüne ve izolasyon durumuna göre değişken olmakla birlikte İstanbul şartlarında maksimum gidiş suyu sıcaklığı kış aylarının ortalamasında 60º C’ yi aşmamaktadır. Bu yüzden 90/70ºC olarak tasarlanan sistemlerde de yoğuşma teknolojisinden fazlasıyla yararlanmak mümkündür. Ancak bu da standartlara uygun montajla sağlanabilir.

Bu mesafeler bulunsa bile aynı cephede çıkış ağızlarını yoğunlaştırmak uygun değildir. Ayrıca bu cihazların atık gaz çıkış ağzı pencere alt kenarının 30 cm. altında olmalıdır.

Hermetik baca çıkışları serbest bir alana çıkış yapıyorsa yerden en az 30 cm olmalıdır. Baca çıkışı çatı üzerinden en az 40 cm yükseklikte olmalıdır.Taze hava borusundaki yüzey sıcaklığı 85C’ın altında olduğu için yanıcı inşaat malzemelerine olan mesafelerde asgari bir sınırlama söz konusu değildir.

Hermetik Baca Mesafeleri

Hermetik baca çıkışı alt geçitlere, bina geçitlerine ve avlu girişlerine verilmemelidir. Hermetik baca çıkışı, üstü branda, tente gibi malzemelerle kapatılmış sokaklara verilmemelidir. Zemin katlar ve dar genişlikte caddelere bakan alt katlar. Hermetik baca çıkışı, çıkıntılı yapı elemanlarının altından verilmemelidir. Binanın yamaca bakan cephesinde; koruma duvarları ve bitki örtüsü rüzgarın etkisini önler.

Hermetik Baca Montaj Mesafeleri

Montaj standartları kurallarına göre üç zorunlu uzaklık bulunmaktadır:

A= 0.40 m: yanma ürünleri çıkış ağzının herhangi bir açıklığa olan minimum mesafesi,

B=0.60 m: yanma ürünleri çıkış ağzının herhangi bir havalandırma hava girişine olan mesafesi,

C=1.80 m: yere 1.80 metreden daha yakın olan hermetik atık gaz atma ve temiz hava aksesuar ağzının herhangi bir şekilde kurcalanarak cihazın normal çalışmasının engellenmemesi gerekmektedir.

D=0.30 m: Yanma ürünleri çıkış ağzının üst kısmındaki bir çatı veya balkona olan mesafesi.

E=2.00 m: Yanma ürünleri çıkış ağzının bitkiden yapılmış çit veya bitkiden olan mesafesi,

F=0.10 m: Yanma ürünleri çıkış ağzının bir su kanalı veya drenaj borusuna olan mesafesi.

Hermetik Baca Montaj Ölçüleri

İlgili Yazılar

6 yorum

Merhabalar sizlerden tesisat olarak kombiyi koyabileceğimiz yer hakkında bilgi almak istiyorum.
Öncelikle evimizin tesisat sistemi sorunlu yani kalorifer tesosatı döşenirken ana hat ve kollektör evin giris kapısının arkasına monte edilmis ve evimizin ic yapısı enine dar ve uzun bir koridor şeklinde yani kollektörden giden boru uzunlamasına en son odadaki peteğe tam 17 metre mesafe ile ulasıyor.dolayısı ile kombiyi mutfağa koyup kombiden giris kapisindaki kollektöre gidis dönüş boru eklense bile en az 12 metre boru döşenmesi ve 3 dirsek muhtemel koyulması gerekecek bu bakimdam asıl sorun burda meydana geliyor. Dairemizde kombiyi giris kapısının arkasına konumlandırabilirmiyiz konumlandırabilirmiyiz.konumlandırmada sorun olmaması için her katta bulunan 4 dairenin ikisinin kapi arkasında havalandırma bacasi mevcut çatıya kadar ama her dairenin kombisi bu havalandırma boslugundan tek bir baca ile saglanabilir mi. Diger iki dairenin kapi arkasinda ise asansör boslugu var ayni sekilde asansör boslugundam tek bir baca ile her dairedeki kombilere temiz hava ve atıl gaz saglamak mümkünmü.

alieftaluludağ  -  4 Ocak 2019 / 16:48

Bilal Bey merhaba;

Öncelikle şunu bilmelisiniz, kombi gibi gaz yakan cihazların konumlandırması yapılırken daire içerisindeki tesisatı düşünerek konumlandırma yapamazsınız. Bu gibi cihazların hangi mahalde ve hangi şartlar altında çalıştırabileceğinizi bulunduğunuz şehrin gaz dağıtım şirketine ait teknik şartnameler ve Botaş teknik şartnamesi belirler.
Bu durumda evinizde bulunan kombinin kullanılabileceği alanı tespit ederken ısıtma tesisatınızın bir önemi kalmıyor.
Cihaz montajının yapılacağı alanı belirleyen şartlardan bir tanesi baca çıkışlarıdır. Havalandırma şaftları, asansör boşlukları gibi alanlar hiçbir şekilde baca olarak kullanılamaz, bu durum yangın yönetmeliğine aykırıdır.
Eğer binanızda uygun teknik yeterliliklere sahip bacanız var ise ve çatıya kadar çıkıyor ise bu baca içerisinden, cihazınızın baca çıkışından çatıya kadar paslanmaz çelik (veya markanın orijinal bacası) baca çıkartmanız şartı ile bacalı cihaz kullanabilirsiniz.
Ayrıca bacalı kombiler bulundukları ortamdan çektikleri hava içerisinde bulunan oksijeni kullanarak yanmayı sağlarlar, haliyle kombiyi koyduğunuz alanların havalandırmaları yeterli olmalıdır.
Bütün bu imalatlar hem külfetli hemde yüksek maliyetli olduğundan, kombinizi hermetik baca seti ile kullanılabilecek bir yerde konumlandırmanız (Hermetik tip kombi seçmeniz) ve kollektörünüze kadar basma ve dönüş olmak üzere boru hattı imalatı yaptırmanız daha kolay ve ekonomik olacaktır. Ayrıca hermetik baca seti ile kullanılan kombiler yanma işlemi için ihtiyaç duydukları taze havayı da baca aracılığı ile dış ortamdan aldığından, daha konforlu ve güvenli bir kullanım sağlayacaktır.

ismail bülent türer  -  10 Ocak 2019 / 17:57

merhaba,
doğal gaz için bina içi ve konut içine doğal gaz alımında ihtiyaç sahiplerinin ilgili şirketlerden profosyonel yardım alması şarttır.zaten firmalar keşifleri bilabedel yapıyorlr.mlaliğin kendi kendine karar vermesi mümkün değildir.bu yuzden yetkili firmaların dışında verilicek kararların pratik olarak yapımda karar vericinin dışında boşuna çabalardır.ayrıca dosya hazırlanması,menhi mesuliyet gibi kanuni zorunluluklar vardır.yetkili olmıyan kişilerin düşünceleri pratik olarak sonuç getimediğini gayet güzel anlatmışsınız.ayrıca doğal gazdan dolayı meydana gelen kazaları içimiz burkularak ve üzülerek okuyoruz. saygılarımla.

Iyi günler. Sorunum su .terasimda baca girisi yok pergule ile uzatildi etrafi cekme camla kapatildi pergule delinerek baca sistemi yapilacak 6 metre yükseklik te boru cikacak .sordugum kisiler normal baca örelim dis duvara tutturalim diyorlar .sizde uygun olan nedir . Pergule nede olsa tahta lütfen bu islerin erbabi olarak alternatifler neler .simdiden tesekkür ederim . ( bir fiyat ) yazligim dikilide / Izmir

Sezgin Kurtulbaş  -  21 Kasım 2019 / 13:23

Yukarıdaki ana bilgilerde baca sisteminde galvaniz malzeme ve vidalı sistem kullanılamaz. lütfen yazıyı güncelleyiniz.

ahmet söylemez  -  28 Mart 2022 / 17:33

merhaba elinizde paylaşabileceğiniz ticari amaçlı bir fırın için baca tasarımı autocad çizimi var mı ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın