Yangın Pompaları ve Ekipmanları Tesisatı Tasarımı

Yangın Pompaları: Sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Pompalar, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140’ı kadar olmalı ve %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65’inden daha küçük olmamalıdır. Bu tür pompalar, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, anma debi değerlerinin %130’u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir.

Yangın Pompaları Karakteristik Eğrisi

Yangın Pompası Karakteristik Eğrisi

Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50’si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır.

Pompanın çevrilmesi elektrik motoru yanı sıra içten yanmalı motorlar veya türbinler ile olabilir. Yedek dizel pompa kullanılmadığı takdirde yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan sağlanarak, yapının genel elektrik sisteminden bağımsız beslenecektir.

Yangın Pompaları

Yangın pompalarının, otomatik hava boşaltma valfı, sirkülasyon rahatlama valfı gibi yardımcı elemanlar bulunmalıdır. Her pompanın ayrı bir kumanda panosu olmalıdır. Pano kilitli olmalıdır. Elektrik kumanda panosu, faz hatası, faz sırası hatası, kumanda fazı hatası, bilgi ışıklarıyla donatılmalıdır. Açma kapama şalterine pano kilidi açılmadan erişilememelidir.

Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarı olmalıdır. Basınç anahtarları, kumanda panosunun içine yerleştirilmiş, su basıncını boru bağlantısıyla hisseden, su darbelerine karşı korumalı, alt ve üst değerler ayrı ayrı ve bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra kilitlenebilir olmalıdır. Pompa kontrolü basınç kumandalı tam (otomatik başla-otomatik dur) veya yarı otomatik (otomatik başla-elle dur) olabilir.

Yangın pompalarının basma yüksekliği sprinkler tesisatı olmaması durumunda aşağıdakilerin cebirsel toplamı olarak hesaplanır.

 • Hizmet verilen zon veya sistemin üst noktasında gerek duyulan basınç değeri (mSS)
 • Pompadan en yüksekteki hortum vanasına kadar olan yükseklik (m)
 • Pompa ile en yüksekteki hortum vanası arasındaki sürtünme kaybı.

Bu yükseklikler toplamından ; minimum emre amade emme basıncı çıkartılır. Yapıda sprinkler tesisatı olması durumunda sprinkler sistemi basınç talebi bulunur. Pompa dairesi basınç kayıpları ilave edilerek en yüksek basınç değeri pompanın basma yüksekliği olarak alınır. Tek zonlu bir sistemde basınç kaybı hesaplanırken, bina girişindeki bağlantıları ve/veya yangın ana borusundan; çatıdaki manifoldu besleyen en üstteki hortum vanasına kadar; tüm debinin geçtiği varsayılmalıdır.

Çok zonlu bir sistemde aşağıdaki zonda ortaya çıkan basınç kaybını hesaplarken, girişteki bağlantı borusundan, üstte ikiye ayrılan kolonlardan ve ara kattaki bağlantı borusundan tüm debinin geçtiği varsayılır. İki zonlu bir sistemde üst zondaki basınç kaybı, tek zonlu bir sisteminki gibi hesaplanır. İkiden fazla zon bulunan sistemlerde, üst zondaki basınç kaybı tek zonlu bir sistemlerdeki gibi alt zonlarda ki basınç kaybı ise iki zonlu bir sistemin alt zonundaki gibi hesaplanır.

Emniyet vanasının ayarlanması için ve gerekli pompa gövde basıncını hesaplamak için, pompa dururken üzerindeki yüksekliğe ( akışsız durumdaki yükseklik olup; pompayı karakterize eden basma yüksekliği değildir), olası emme basıncı eklenir. Bu pompanın (akışsız koşullardaki) maksimum basma basıncını verir.

Yangın Pompa

Kaçak giderme pompası için gerekli basma yüksekliği, küçük akış miktarlarının dışında; yangın pompasının ki gibi hesaplanır. Sulu yangın söndürme sisteminin gerektirdiği en düşük basınçtan daha düşük basınç değerinde olmamalıdır. Kaçak giderme pompa debisi en az 1 gpm kapasitede veya izin verilebilir bir kaçağı 10 dakika içinde karşılayarak basıncı gerekli düzeye getirebilecek kapasitede olmalıdır.

Yangın pompaları emme ve basma hat kapama vanaları yükselen milli türde olacaktır ve gerektiğinde vana izleme anahtarlarıyla kumanda ünitelerine bağlantı sağlanacaktır. Pompa emme flanşıyla emme borusunun çaplarının farklı olması durumunda eksantrik redüksiyon kullanılmalıdır. Pompa basma flanşıyla basma borusunun çaplarının farklı olması durumunda konsantrik redüksiyon kullanılmalıdır.

Dizel pompa yedeklenmesi durumunda dizel motorlar güvenilir, birinci sınıf ve yangın söndürme sistemleri için tasarlanmış olmalıdır. Haftada en az 30 dakika çalıştırılabilmesi için gerekli düzenekli donatılmalıdır.

Motor gücü, gerekli maksimum mil gücünden en az %10  fazla güce sahip olmalıdır. Motor devrini , kapalı basma basıncı ve maksimum yük koşullarında bile %10 aralığında sabit tutacak otomatik gaz mekanizması olmalıdır.

Ana ve yedek olmak üzere iki akü grubu olmalıdır.

Emiş borusu çaplandırılmasında, en yüksek 4,5 m/sn su hızı geçilmeyecek biçimde çaplandırılmalıdır. Basma hattı ise 3 m/sn’yi geçmemelidir.

Yangın Pompaları Çevre Elemanları Tablosu

Anma
Debisi
L/Dak
Emme Boru
Çapı**
DN
Basma Boru
Çapı***
DN
Emniyet Vanası
Çapı
DN
Emniyet Vanası
Gider Borusu Çapı
DN
Akış Metre
Çapı
DN
Deneme Vana
Sayısı-Çapı
DN
Deneme Vanaları
Kollektör Çapı
DN
9525251515321-4025
18940323240501-4040
37950404050651-6565
56865505065801-6565
75780505065801-6565
9461005050651001-6580
1.13610065651001001-6580
1.51410080801251002-65100
1.70312580801251002-65100
1.89212580801251252-65100
2.8391501001001501253-65150
3.7852001001002001504-65150
4.7312001501502001506-65200
5.6772001501502002006-65200
7.5702501501502502006-65200
9.4622501501502502008-65250
11.35530020020030020012-65250
13.24730030020030025012-65300
15.41035030020035025016-65300
17.03240035020035025016-64300
18.92540035020035025020-65300

*  NFPA 20-1996 Tablo 2-20’ye göre 31/2” yerine 4” kullanılarak hazırlanmıştır.
**  Emişden önceki 10 çap uzunluğundaki bölüm için geçerlidir.
*** Pompa flanşları boru çapından farklı olabilir.

Ayrılabilir gövdeli yangın pompaları

Ayrılabilir gövdeli yangın pompası bağlantı ekipmanları

 1. Zemin üstü su deposu
 2. Emme dirseği ve plakası
 3. Emme borusu
 4. Isı izolasyonlu plaka
 5. Esnek bağlantı
 6. Emme hattı vanası
 7. Eksantrik redüksiyon
 8. Emiş hattı basınç (vakum) göstergesi
 9. Ayrılabilir gövdeli yangın pompası
 10. Otomatik hava atıcı
 11. Basma hattı basınç göstergesi
 12. Redüksiyon Te
 13. Basma hattı çek vanası
 14. Basınç emniyet vanası (gerekirse)
 15. Yangın korunma sistemi için şebeke vd. bağlantı
 16. Boşaltma vanası
 17. Hidrant ve/veya yangın dolabı vanaları
 18. Boru destek elemanları
 19. İzleme anahtarlı kelebek vana

Dizel Yakıt Deposu

Dizel Yakıt Deposu

Yangın pompaları Basınç Hattı

Yangın pompası basınç hissetme hattı

Yangın pompa gövde tipleri

Yangın pompa gövde tipleri

Kaynak: Dr. Z. Sabahattin BOZBEY, Mak. Yük. Müh.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın