Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması suyun hayatımızdaki önemine ilişkin farkındalık yaratmak için farklı projeler gerçekleştiren Wilo tarafından düzenleniyor. Wilo, fotoğraf sanatının gücüyle daha geniş kitlelere çevreye duyduğu saygıyı anlatmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük pompa ve pompa sistemleri üreticilerinden biri olan WILO’nun temelleri 1872’ye, Louis Opländer’in bronz ve bakır parçalar işleyen atölyesine kadar uzanmaktadır. Bugün, tüm dünyada, yapılardan endüstriyel proseslere, ziraattan genel amaçlı temiz ve kirli su transferine, altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, insanlığın gereksinim duyduğu pek çok alanda WILO’nun tamamlayıcı özellikte tesisat ekipmanları kullanılmaktadır.

Dünyada 71 ülkede 7.000’i aşkın çalışanı ile faaliyet gösteren WILO, Türkiye’deki faaliyetlerine ise 1992’de başlamıştır. 2009 yılında alınan çevreci bir yatırım kararı ile sektörün en teknolojik tesisini Türkiye’ye kazandıran WILO, bu sektörde Avrupa’daki LEED Gold sertifikasına sahip ilk yeşil binada faaliyet gösteriyor. WILO Türkiye, yetkili satıcıları, yetkili servisleri, bölge distribütörlükleri ile beraber yaklaşık 1.000 kişilik büyük bir aileyi oluşturuyor.

Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Konusu

Suyun sirkülasyon sürecinin kalbi olan pompa sistemleri ile suya dünyanın her yerinde yön veren Wilo, sadece bununla yetinmek istemiyor. Suya sahip çıkan Wilo, azalan su kaynaklarını, temiz su ihtiyacını düzenlediği fotoğraf yarışması ile gündeme taşımayı amaçlıyor.

Hayatın kaynağı olan su; iklim değişiklikleri, kuraklık, nüfus artışı, göçler, sanayileşmeye bağlı bazı faktörler gibi farklı nedenlerle giderek azalıyor. Suyu geleceğe taşıyabilmek için su kaynaklarının verimli kullanılması her zamankinden daha çok önem kazanmış durumda. Su mucizesini ve suyun değerini çarpıcı bir şekilde anlatmanın en iyi yollarından birinin fotoğraf sanatı olduğunu bilen Wilo, Ulusal Fotoğraf Yarışmasını bu konuda bir farkındalık platformu olarak konumluyor.

2016’da “Su Dünyanın Her Karesinde – Suyun Yolculuğu” temasıyla yapılacak yarışmada, suyu ve hayatı buluşturan en etkileyici fotoğrafların doğa ve fotoğraf severlerle buluşması hedefleniyor.

Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Kategorileri

Yarışma, Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Katılım

Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi ve birinci derece yakınları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. WILO Pompa Sistemleri A.Ş. Yönetimi ve İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri bu yarışmaya katılamazlar.

Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Katılım Şartları

-Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
-Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir. Siyah-Beyaz fotoğraflar, FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.
-Yarışmaya katılım ücretlidir. Katılım ücreti ödemesi banka hesabı üzerinden yapılacaktır. Katılım ücreti fotoğrafçı başına 15 Türk Lirası / 5 USD / 5 Euro’dur. Ödeme yapmayan katılımcılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
-Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
-Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
-Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
-Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13.Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Durumdan FIAP da bilgilendirilir.
-Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alanlar bu yarışmaya katılamazlar.
-Düzenleyici kurum jüri değerlendirilmesinden önce FIAP Kırmızı listede olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Diğer Hususlar

-Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte WILO’ya ait olacaktır. Bu eserler WILO’nun arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler WILO tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve tfsfonayliyarismalar.org sitesinde yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
-Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar WILO tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
-Fotoğraflar bastırıldıktan sonra WILO arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
-Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
-Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
-WILO, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
-Yarışmaya eserlerini göndermekle, yarışmacının aşağıdaki şartları kabul ettiğinin:
-Gönderilen eserlerin, aday FIAP üyesi olmasa dahi, FIAP kural ve tanımlarına uyup uymadığı konusunda FIAP tarafından incelenebileceği,
-Bunu FIAP’ın tercih edeceği herhangi bir şekilde yapabileceği,
-İstendiği durumda, eserlerin makine tarafından çekilen orjinallerinin verilmemesi, veya konuyla ilgili yeterli bilgi sağlanmaması veya FIAP’la işbirliğine yanaşılmaması durumunda FIAP’ın adayı yasaklıyacağı,
-Yasaklama durumunda, FIAP kurallarına uyulmadığına istinaden adayın isminin kuralların etkin bir biçimde uygulanması için her gerekli durumda deşifre edileceğinin belirtilmesi gerekir.
II.2’de belirtildiği gibi eserin EXIF bilgilerinin değiştirilmemesi bu gibi durumların çözümlemesini kolaylaştıracaktır.
-Katılımcı eserin tümünün kendisi tarafından çekildiğini ve yarışmaya gönderdiği bütün eserlerin kendisine ait olduğunu beyan eder.
-Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.sudunyaninherkaresinde.com ve www.wilofotografyarismasi.com ile TFSF/PAFT’ın www.tfsf.org.tr internet sitelerinde yayınlanacak ve tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
-Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde WILO sorumluluk taşımayacaktır.
-Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Kasım 2016’dan itibaren www.sudunyaninherkaresinde.com ve www.wilofotografyarismasi.com internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.
-Yarışmaya TFSF/PAFT web sayfasına üye olarak fotoğraf yükleyen yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

Sonuçlar

Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.tfsf.org.tr, tfsfonayliyarismalar.org www.ifsak.org.tr, www.sudunyaninherkaresinde.com ve www.wilofotografyarismasi.com adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici Kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması İletişim

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin KAYA
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu – İstanbul / TURKEY
Tel: +90212 292 18 07
E-posta: iletisim@ifsak.org.tr

Daha detaylı bilgilendirme için Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Şartnamesini inceleyiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın