Sıhhi Tesisat Projelendirme Esasları

Sıhhi tesisat, insan sağlığının korunması amacıyla binalarda temiz suyun kirlenmesinin önleyerek kullanma yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağının yapılma ve uygulama alanıdır.

Aşağıda eklediğimiz yayın doğrultusunda gerekli ortam sağlandığında, standartlara ve tekniğine uygun olarak bina içi sıhhi tesisat borularını mimari planda çizebilecek hesaplayabilecek ve okuyabileceksiniz.

Sıhhi tesisatçılar montaj işlemlerini sıhhi tesisat projelerine göre yaparlar. Dolayısıyla bir sıhhi tesisatçı projeyi okumayı bilmiyorsa standardına ve tekniğine uygun iş yapamaz. Bu eğitim materyalinde sizlere bir sıhhi tesisat projesinin aşama aşama nasıl hazırlandığını, nasıl çizildiğini, çizilirken hangi ölçütlerin göz önüne alındığını ve hesaplamaların nasıl yapıldığını standardına ve tekniğine uygun olarak öğretmek hedeflenmiştir.

Yayın öncesi tasarım ve hesaplama aşamalarına kısaca değinelim. Öncelikle mimari projelerin okunması, yapının sıhhi tesisat gereksinimleri ve işletmecinin talepleri doğrultusunda uç malzemelerin çizilmesi, soğuk ve sıcak su boruların tasarlanması, atık su ve yağmur suyu hatlarının çizilmesi işlemine geçilir.

Sistem ön tasarımı sonrası kritik basınç kaybı hesabı yapılarak, gereksinimler belirlenir.

Kritik basınç kaybı hesaplarına göre kullanım suyu için şebeke basıncı ve atık su için kanalizasyon kotları dikkate alınarak şebeke basıncının aşıldığı durumlarda sistemi basınçlandırma için hidrofor üniteleri, kanalizasyon kotları kurtarmadığı durumlarda pis su pompaları tesis edilir. Yerleşke içerisinde kanalizasyon söz konusu olmadığı takdirde fosseptik tasarımı yapılır.

İnsan sağlığına risk teşkil etmemesi ve tesisata zarar vermemesi için yumuşatma ve filtreleme işlemleri, tedarik edilen suyun özelliklerine göre tasarlanmalıdır.

Bu yayında kullanım suyu kritik basınç kaybı hesabını, atık su pompası ve fosseptik hesabı ve rögar bağlantı tasarımları gibi bir çok bilgiye erişebileceksiniz.

Bu kısa bilgi sonrası,Sıhhi Tesisat Projesi yayınına göz atalım.

Bu yayın Megep tarafından hazırlanmış olup, Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı başlığı altında yayınlanmaktadır.

Bu yayın, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve öğretim programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.

Sıhhi Tesisat Projelendirme

S%C4%B1hhi%20Tesisat%20Projesi

Sıhhi Tesisat

Kaynak: Megep, Mesleki ve Teknik Eğitim Programlar ve Öğretim Materyalleri, megep.meb.gov.tr

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın