Özel Havuz Filtreleri ve Filtrasyon Malzemeleri

Özel havuz filtreleri, genel kullanımlı standartlara uygun filtrelerden farklı olarak boyutları ve filtre etkinlikleri azaltılmıştır. Kum, Kum + aktif kömür, Diatomit, kartuşlu tipleri vardır. Bunların her biri özellikleri itibariyle pek çok alt türeve sahiptir.

Özel Havuz Filtreleri

Kum Filtreleri

Hemen hemen her tip havuza uygun farklı kapasitelerde kolayca boyutlandırılabilen, dayanıklı ve eskimeye kapalı filtrelerdir. Filtran maddenin (kuartz kumu) değişimi ortalama 5 senedir. Farklı katman yükseklik ve materyal büyüklükleri uygulama alanı bulmuştur. İlaveten aktif kömür ile etkinliği artırılmış modeller geliştirilmiştir.

Diatomitli Filtreler

Yüksek Filtrasyon etkinliğine sahiptirler. Filtrasyon inceliği bakımından en üst sınıfi teşkil ederler, 0,002 ila 0,005 mm çaplı partikülleri tutabilme özellikleri vardır ki,bazı büyük bakteriler dahi bu tip filtrelerde tutulabilirler. Buna bağlı olarak bu tip filtrelerde flokulant kullanımı gerekli değildir, hatta kullanılması halinde filtrenin birdenbire tıkanması söz konusudur. Yüksek filtreleme kalitesinin yanı sıra, düşük kimyasal madde tüketimi ve su sarfiyatının olmaması bu filtre tipinin belli başlı üstünlükleridir. Ekipman olarak hassastır ve diatomit düzenli takviyesi gereklidir ve belirli bir işletme maliyeti getirir. Çevresel etkilerle fazla kirlenen havuzlarda filtrenin süratle tıkanması söz konusudur, gözeneklerin çok küçük olması da dikkate alındığında suyun geçişi tamamen engellenir, bu durum bu tip filtrelerin en büyük sıkıntısıdır, manometrenin sürekli takibi gereklidir. Kullanımı bakımından diğer filtre türlerine göre pek çok dezavantaja sahiptir.

Kartuşlu Filtreler

Bu tip filtrelerin az yer tutmaları, basit yapılı olmaları ve hassas filtrasyon yapabilmeleri(0,01 ila 0,02 mm ) en büyük avantajlarıdır. Çevresel etkiler nedeniyle kirlenmenin yoğun olduğu havuzlarda kullanılması uygun değildir. Kartuşların temizlenmesi genellikle çok başarılı netice vermez sık sık yenilenmesi gerekir. Kartuş yenilenmesi ise maliyetini yükseltecektir.

Özel Havuz Filtreleri

Filtrasyon Malzemeleri

Silis (Quarz) Kumu ve Çakılı

Silis kumu ilk kullanılan filtrasyon malzemesi olup, bugün hala ana filtrasyon malzemesi olarak kabul edilmektedir. Buna neden maliyetinin nispeten ucuz olması, kolaylıkla temin edilebilmesi ve bu malzeme ile ilgili yeterli miktarda tecrübeye sahip olunmasıdır. Filtrelerde kullanılan kum ve çakıl genellikle %90- 98 silistir. Standartlar %90’dan aşağı silis içeren keza konkasörden çıkan kırık kumun kullanılmasına müsaade etmemektedirler. Kumun tane yoğunluğu 2500 – 2700 kg/m³, dökme yoğunluğu da 1550 – 1600 kg/m³‘tür.

Hydroantrasit

Hydroantrasil + Antrasit kömürünün, kırlarak granüle edilmesi, termik işlemden geçirilerek yoğunluğunun azaltılması ile elde edilmektedir. Genel olarak sanayide su arıtımında deminirilasyon filtrasyonunda, su filtralizasyonunda üst filtrasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yüzme havuzIarıda genel olarak kullanılan iki tip hydroantrasitin özellikleri aşağıda verilmiştir.

Hydroantrasit N (TS 11899 da yer verilmemiştir, ancak havuz tekniğinde kullanılmaktadır)

a- Tane büyüklüğü ve dökme yoğuniuğu 0,6 – 1,6 mm 730 kg/m³
b- Tane büyüklüğü ve dökme yoğunluğu 1,4 – 2,5 mm 720 kg/m³
c- Tane yoğunluğu 1450 kg/m³
d- Porozitesi % 8,5

Hydroantrasit H (TS 11899 Öngörülmüştür)

a- Tane büyüklüğü ve dökme yoğunluğu 0,6 – 1,6 mm 500 kg/m³
b- Tane büyüklüğü ve dökme yoğunluğu 1,4 – 2,5 mm 480 kg/m³
c- Tane Yoğunluk 1650 kg/m³
d- Porozitesi % 48,5

Bims

Bims volkanik bir malzeme olup, % 90 amorf silistir. Asit ile yapılan denemede zayiat % 2’nin altında kalmıştır. Literatürlerde bilgi bulunmamasına rağmen fiziksel özellikleri, poröz bir malzeme olan Hydroantrasit’e benzemektedir.

Havuz filtrelerinde 1,6 – 2,5 mm tane büyüklüğünde üst filtre malzemesi olarak kullanılmaktadır.
a- Tane Büyüklüğü 1,6 – 2,5 mm
b- Dökme Yoğunluğu 600 kg/m³
c- Islak Yoğunluğu 800 kg/m³

Aktif Kömür

Aktif kömür, kömürün termal yolla aktif hale getirilmesi ile elde edilmektedir. Yüzme havuzu sularının, klor, klor bileşiklerinden. Keza ozon kademesinden sonra artık ozon ve reaksiyon sonuçlarından arındırılmasında kullanılmaktadır. Granül halinde filtrelerde kullanılmakta, toz olarak klasik derin yataklı filtrelere veya kiselgurlu filtrelere verilmektedir.

A- Granül Aktif Kömür:(Ozon kademesinde sorbsiyon filtre materyali olarak)

a- Tane Büyüklüğü 1,6 – 2,5 mm.
b- Dökme Yoğunluğu 460 kg/m³
c- Toplam Alanı 1000 m²/gr.

B- Toz Aktif Kömür: (Filtrasyon öncesi absorbsiyon için)

a- Tane Büyüklüğü 40 – 65 mm
b- Dökme Yoğunluğu 460 kg/m³
c- Toplam Alanı 1000 m²/gr.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın