Havuzlarda Skimmer Sayısı Hesabı ve Denge Tankı Farkı

Önce havuzun alanına bağlı olarak seçilmeli ve sonra konacak skimmer emiş debisi göz önüne alınarak seçilen sayının doğruluk kontrolü yapılmalıdır.

— Örnek alınan yüzme havuzunun toplam alanı 250 m2 olsun.
— Bu havuz dik dörtgen bir havuz ise kenar uzunluklarını 25 x 10 metre olduğunu varsayabiliriz.
— Bu havuzda kullanılması gereken skimmerlerin genel sınıflandırılmasından seçilmelidir.

Skimmer Genel Sınıflandırılması

Skimmerin pompaya giden su emme çıkışının çapıSkimmerin maksimum su emme kapasitesiBir skimmerin havuzun en çok kaç m2 ‘lik bölümüne uygulanabileceği
2” – 50 mm8,5 m3/saat25 m2
1 ½” – 40 mm5,5 m3/saat20 m2
1 ¼” – 32 mm3,5 m3/saat12 m2
1” – 25 mm2 m3/saat6 m2

Not: Skimmerlerden emilen su miktarı havuzun toplam su sirkülasyon debisinin en çok % 70 i  ve en az  % 50 si kadar olacağı unutulmamalıdır. Büyük havuzlarda ampirik olarak her 25 m2 ye bir adet skimmer konması yerine toplam su sirkülasyon debisinin en az yarısını toplayacak skimmer sayısının hesaplanarak tespit edilmesi esas alınmalıdır.

Skimmer Nedir?

Örnek olarak bu tablodan seçilen; 2”- 50 mm çıkış çaplı bir skimmer uygun görülebilir. Bu skimmerlerin; maksimum 1,2 m/sn emiş hızı ile 8,5 m3/saat emme kapasiteli olacağı ve her biri 25 m2 havuz yüzeyine yeterli olabileceği tabloda belirtilmiştir.

Öncelikle 250 m2 havuza 10 adet skimmer konulacağına göre, havuzun uzun kenarlarına karşılıklı olarak beşer adet yerleştirilmelidir.

Ancak:
Havuz sirkülasyonu için bu skimmerlerin emeceği toplam debi yeterli olacak mıdır ?

Bu havuzun su hacmi :460 m3 olarak hesaplandığı ve havuzun kullanım amacına göre de ( n ) su devr-i daim süresinin 4 saat olarak seçildiği varsayılırsa .toplam debinin Q = 460 / 4 = 115 m3/saat olacağı hesaben bulunur.

Üstten taşmalı havuzlarda sirkülasyon debisinin: % 70 ila % 50 si skimmer vasıtası ile emilerek veya üstten denge tankına taşırılarak, kalanı da % 30 ile % 50 si havuz dibinden emilerek karşılanacaktır.

Bu durum dikkate alınırsa 115 m3/saat x 0,70 = 80,5 m3/saat bulunacaktır..

Keza skimmerli havuzlarda da aynı debi ve oranlar geçerlidir. Bu durumda, bu örnek havuzda da 10 adet 2” skimmerin her biri 8 m3 su emme durumunda olacaktır. Bu hesapça da seçim doğrudur.

Bu havuz için 2” ( 50 mm çaplı ) – 8,5 m3/saat emme kapasiteli 10 adet skimmer uygundur.

Böylece skimmerlerin boyutunun, ve sayısının uygun, kapasitesinin yeterli olacağı görülmektedir. Havuz tabandan (dipten) beslemeli tipte ise; dipten emiş ile havuzun su sirkülasyonu kısa devre yapacaktır. Bu varsayımdan ötürü dip emiş hattı çok kısılacaktır.

Ev havuzlarında sirkülasyon debisinin küçüklüğü skimmer sayısını azaltacaktır.

Denge Tanklı Taşma İle Skimmer Karşılaştırması

Skimmer uygulanmış bir havuzun pompa ve filtre dairesi, denge tankı bulunmayacağından küçük ve daha ekonomik olacaktır.

Skimmerli havuzlar tam kapalı devrelerdir. Açık havuzlarda, yağmurla dolan fazla su, skimmer/skimmerlerde bulunan taşma borularından tahliye edilir. Denge tanklı olanlarda ise taşan sular denge tankına geleceğinden tahliyesi rogara olacaktır. Rogarda, kodu sebebiyle kanalizasyon irtibatlı tabii gideri yoksa, suyu otomatik boşaltacak drenaj pompası yetersiz kalabilir ve pompa dairesini su basabilir.

Skimmerli havuzların içine membran (Liner) kaplanması hallerinde, su sızdırmazlığı çok daha kolay ve güvenli olarak sağlanır.

Skimmerli havuzların su yüzeyinde biriken kir ve yağlar genellikle kalıcıdır. Su yüzeyinde biriken yağlar, belli zaman aralıklarında, havuzun azar azar taşırılması suretiyle giderilir . Bu da şehir suyuna bağlı zaman ayarlı elektrikli otomatik valf ile periyodik olarak sağlanmalıdır. Sık sık havuzu besleyen bu sistem sayesinde taşan havuzun hem yüzeyindeki yağlı maddeler atılır hem de havuz suyu kısmen tazelenmiş olur.

Skimmerler arasında su seviyesinde, zamanla havuzun duvarı kirlenir, bu leke izlerini temizlemek uğraş gerektiren ilave bir külfettir.

Skimmerli ve yandan savaklı havuzlarda yüzücüler kendilerini çukurda hissederler, üstten taşmalı havuzlarda ise, yüzücü çevreyi rahat seyreder ufku açıktır ve yüzücü ferahlık duyar.

Denge tanklı üstten taşmalı havuzlar çoğunlukla daha sevimli görünürler, fakat mal sahibi ve havuz mimarının isteği kararın sonuçlandırıcısıdır.

Denge Tanklı, Açık sirkülasyon sistemli, üstten taşmalı, havuzlarda ya yandan savak yapılarak veya üzerine ızgara konulan taşma kanalı inşa edilerek havuz suyunun sirkülasyonu sağlanır. Tercihe göre yapılacak havuzun, savağı veya üstteki taşma kanalı ölçülendirilir.

 

Kapalı sirkülasyon sisteminde kullanılan satıh sıyırıcıların (skimmer) sayısı belirlendikten sonra , havuzun betonarmeye esas planında ve kesitinde, montaj yuvalarının ölçülendirilmeleri yapılır.

Skimmerlerden sirkülasyon debisinin % 70’i emileceğine göre; Kullanılması düşünülen skimmer sayısının yeterliliği, skimmer çıkış borusunun çapından yola çıkılarak hesaplanır. Skimmerlerin de emiş hızı tercihan 1.00 m/saniye alınmalıdır.

Her skimmer, tercihan kendine ait müstakil bir boru ile pompa emiş kollektörüne bağlanmalıdır. Her Skimmerin pompa emişine kadar olan boru uzunluğu farklı olacağından basınç kayıpları da dengesiz olabilir. Boru çapları değiştirilerek emişlerde denge sağlanmalıdır.

Havuzun, normal günlük yüzücü kapasitesini ifade eden, yüzücü sayısı başına 30 litre hesabı ile havuzun ihtiyacı olan günlük taze su miktarı belirlenir.

– Her iki sistemde de galerilerin varlığı emniyet sağlar. Örnek olarak: boruları tehdit eden toprak kayması oluşmaz, havuzun alt yapı ve duvarlarından su kaçırma kontrolü kolay yapılır.

Kaynak: Sami Bölükbaşıoğlu Mak. Y. Mühendisi, Selim BölükBaşıoğlu Mak. Mühendisi

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın