Nemli Havalı Bir Klima Sürecinin Analizi

Çalışmada, bir hacmin ısıtılması için kullanılacak hava şartlandırmanın enerjisel ekserjisel analizinin analitik formülasyonu verilmiştir. Hava şartlandırma, dışarıdan ve içeriden alınan havaların karıştırılması, karışım havasının ön ısıtması, nemlendirilmesi ve son ısıtılması süreç bölümlerinden oluşur.

Ön ısıtma ve son ısıtma, 80oC/60oC sıcak su yardımıyla ve nemlendirme 12 oC normal su ile yapılmıştır. Bu süreç için gerekli nemli hava debisi 7200 m3/h olarak verilmiştir. (Bu hacme nemli havanın verilmeden önceki durumuna uymaktadır) Tanıtılan matematik modelde değişken olarak dış (taze) hava ve iç (hacim) havası arasındaki bağıntı alınmıştır.

Kuru havanın toplam kütlesel debisi 8330 kg/h değerindedir ve sabit varsayılmıştır. Her iki ısıtma elemanındaki toplam ısıtma akısı HKges = HK1+HK2 = 43,35 kW değerine g1 = 0,51 olduğunda ulaşıldığı gösterilmiştir.

Çalışmada verilmiş ekserji analizi, karıştırma, nemlendirme ve her iki ısıtıcı ünitedeki ısı geçişi ile olan ekserji yok edilişini kapsamaktadır. Ayrıca en büyük ekserji yok edilişinin her iki ısıtıcıdaki ısı geçişi ile olduğu gösterilmiştir.

Tüm sürecin maksimum ekserjisel verimi ex = 0,71 değerindedir, g1 = 0,45 iken ulaşılmıştır ve bunun için çevrenin gece durum büyüklükleri pu = 1 bar; u = 0 oC, u = 100% şeklinde alınmışlardır. Bunun anlamı, en az ısıtma akısı ve maksimum ekserji verimi için g1 = 0,45 eşitliğine uygun olduğudur.

Ekserjisel verimin göreceli en yüksek değerleri, bu yöntemle ekserjisel kriterlere göre değerlendirilmiş sürecin oldukça uygun olacağını göstermiştir.

Bu çalışma kapsamındaki diğer incelemeler, püskürtülen suyun farklı sıcaklık değerlerinin ve nemlendirmede püskürtülen buharın entalpisinin her iki ısıtıcıdaki ısı geçişi değerlerine, ekserji yok edilmesine ve toplam ekserjisel verime etkisi üzerine olmuştur.
Hesaplamalardan elde edilmiş sonuçlar, bunlara uyan şekilde nemli hava diyagramlarında gösterilmiştir.

Makalenin Tamamı

2015-108

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın