Soğuk İklim Bölgesindeki Konut Binalarının Optimum Enerji Verimliliği

Avrupa’da Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nin 2010 yılında revize edilmesiyle birlikte, maliyet optimum enerji verimliliği ve yaklaşık sıfır enerji bina kavramları gündeme gelmiş ve buna paralel olarak yapılan araştırmalar da binalarda enerji performansı ve maliyet hesaplamalarının karşılaştırmalı analizlerine yönelmiştir.

Türkiye’de de bu araştırmaların gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının mevzuata aktarılması, hem enerji kullanımında hem de ekonomik anlamda tasarrufun sağlanması açısından büyük öneme sahiptir.

Bu çalışmada, Türkiye’nin soğuk iklim bölgesindeki mevcut konut binalarının iyileştirilmesi için hesaplanmış maliyet optimum enerji verimliliği seviyelerinin ekonomik göstergelerdeki değişime duyarlılığı incelenmektedir.

Araştırmada izlenen yöntem, ilgili AB Yönetmeliği’nde sunulan çerçeve metodun ulusal koşullar gözetilerek uygulanmasını içermektedir.

Çalışmada ele alınan referans bina çok katlı bir konut binasıdır. İncelenen referans bina için gerçekleştirilen maliyet optimum enerji verimliliği hesaplamalarına ait sonuçlar özet olarak sunulmuştur.

Ardından, ekonomik göstergelerdeki değişimin bu sonuçlar üzerindeki etkisi duyarlılık analizleri yoluyla incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlar, ekonomik göstergelerin soğuk iklim bölgeleri için maliyet optimum seviyelerin belirlenmesine yönelik hesap sonuçları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Sonuçlar, hem ulusal standartlar, hem de maliyet optimum enerji verimliliği ile yaklaşık sıfır enerji kavramları arasındaki ilişki gözetilerek değerlendirilmiştir.

Makalenin Tamamı

2017-002-1

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın