Kazan Kapasitesi ve Isıtma Yüzeyi Hesabı

Sıvı yakıt ve doğal gaz kazanlarında, kazan kapasitesi kazan yüzeyi (m2) olarak değil ısıl kapasite olarak tanımlanmaktadır.

Bu durumda kazan kapasitesi  QK;

 QK= QH (1+ZR)  olacaktır.

Burada;

Q: Kazan ısı yükü (kcal/h)
ZR  : Kazan ısı yükü artırım katsayısı
ZR   Katsayısı için üç durum tanımlanmıştır.

1- Ana dağıtma ve toplama boruları yalıtılmış, sıcak hacimlerden geçiyor ve kolonlar duvarın iç yüzeyinde bulunuyorsa ZR = 0,05  alınır.

2- Ana dağıtma ve toplama boruları yalıtılmış,soğuk hacimlerden geçiyor ve kolonlar duvarın iç yüzeyinde bulunuyorsa Z= 0,10   alınır.

3- Ana dağıtma ve toplama boruları yalıtılmış, ısıtılmayan hacimlerden veya kanallardan, kolonlar ise tesisat bacalarından geçiyorsa  Z= 0,15   alınır.

Kömürlü kazanlarda ise kazan kapasitesi  genellikle  ısıtma yüzeyi ile tanımlanmaktadır. Kazan kapasitesi (Isıtma yüzeyi) ısı hesabı sonucu bulunan  QH ısı kaybı değeri esas alınarak yapılır.

Tek kazan kullanılması durumunda kazan ısıtma yüzeyi hesabında  aşağıdaki formül kullanılır.

 AK = QH /KK ( 1+ZR )

Burada;

AK :  Kazanın metre kare cinsinden ısıtma yüzeyi alanı (m2)
KK:  Kazanın birim ısıtma yüzeyinden alınan  ortalama ısı miktarı (kcal/m2h)

 KK değeri için;

  • Sıvı yakıt kullanılması durumunda KK = 8000 kcal/m2h
  • Linyit kömürü kullanılması durumunda KK = 6000 kcal/m2h

Hesap sonucunda kazan ısıtma yüzeyi kesirli çıkarsa bir üst tam sayıya yükseltilir.

uc-gecisli-alev-borulu-kazan

Kazan Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

  1. Mümkün olduğu kadar ısıl verimi ve ısıtma verdisi yüksek kazanlar seçilmelidir.
  2. Genellikle ısıtma kazanları standart imalatlar olup, hesaplanan gerekli ısıl kapasite veya ısıtma yüzeyi değeri iki standart imalat arasında kalırsa bir üst değer seçilmelidir.
  3. Elle beslemeli kömür yakan kazanların ısıl kapasitesi 500.000 kcal/h değerini veya ızgara alanı 2 m2 yi geçmemelidir. Aksi halde kömür beslemesinde güçlükler doğar.Bu gibi hallerde daha küçük kapasiteli birden fazla sayıda kazan kullanılmalıdır.
  4. Tesisatta iki kazan kullanılması durumunda, her biri gereken kapasitenin 2/3’ nü sağlayan iki kazan seçimi tavsiye edilir. Üç kazan kullanılması durumunda kapasite eşit olarak paylaştırılır. Boylerli tesislerde toplam ısı gereksinimi 300.000 kcal/h değerini aşıyorsa kullanma sıcak suyu üretimi için ayrı bir kazan kullanılması önerilir.
  5. İki veya daha çok sayıda kazan kullanılacaksa, her kazan tesisattan ayrılarak bağımsız çalışacak şekilde vanalarla donatılmalıdır. Her kazanın güvenlik boruları ayrı olmalıdır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın