İklimlendirme Sistemlerinde İç Hava Kalitesi İçin Havanın Filtrelenmesi

İç hava kalitesini arttırmak için kullanılan yöntemler, dış havadan içeriye gelen havanın filtre edilmesi, kirletici kayağının olduğu bölümü ayırma, kirletici üretmeyen veya az üreten malzemelerin kullanılması, kullanılan filtrelerin sık değiştirilmesi, iklimlendirme sistemlerinde bakteri üremesini ve yayılmasını önlemek için kondense suyun uzaklaştırılması sayılabilir.

İç havada bulunan kirleticilerin uzaklaştırılması iç hava kirleticilerini kaynağının yok edilmesi veya azaltılması mümkün olmadığında uygulanan işlemlerdir. En önemli uzaklaştırma metotları; filtrasyon, adsorpsiyon, fotokatalitik oksidasyon, negatif hava iyonları ve termal olmayan plazma uygulamasıdır.

İç hava temizlenmesinde kullanılan ekonomik ve etkili metotlardan birisi filtrasyondur. İklimlendirme sistemlerinde filtreler önemli bir komponenttir. Filtreler iç havada bulunan ozon ve bakterileri önemli bir oranda azaltmaktadırlar.

İklimlendirme sistemlerinde iç havada bulunan düşük konsantrasyonlu gaz bileşiklerin uzaklaştırılmasında adsorpsiyon işlemi kullanılır. Kullanılan en yaygın adsorban aktif karbondur.

Fotokatalitik oksidasyon yöntemi iç hava temizlemesinde umut veren bir yöntemdir. Bu yöntemde kullanılan fotokatalizörler iç havada bulunan birçok kirleticileri CO2 ve H2O gibi çok küçük moleküllere kadar parçalayabilmektedir.

Negatif hava iyonlar iç havayı temizlemek için kullanılan diğer bir yöntemdir. Negatif hava iyonları iç havada bulunan aerosolleri, mikroplar, kokuları ve uçucu organik bileşikleri uzaklaştırabilir. Termal olmayan plazma reaktörleri düzensiz ve değişken şekilde çalışırlar ve verimlilikleri düşüktür.

Makalenin Tamamı

2015-19

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın