Düşey Yüzeyinde Ayrık Isı Kaynakları Bulunan Kanalda Yüzey Işınımı

Bu çalışmada, bir yüzeyinde ayrık ısı kaynakları bulunan düşey bir kanal içerisinde doğal taşınım ve ışınımla ısı transferi deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir.

Kanalın bir yüzeyi ayrık ısı kaynakları ile ısıtılırken diğer yüzeyler adyabatik olarak kabul edilmektedir. Çalışmada ısı kaynaklarının ışınım yayma oranlarının ısı transferi ve akışkan sıcaklığına etkisi üzerinde durulmuştur.

Deneysel çalışmalarda sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiş, sayısal hesaplamalar ise ANSYS Fluent yazılımı ile yürütülmüştür.

Sonuçlar, Nusselt sayısı ile akışkanın sıcaklık ve hızının düzeltilmiş Grashof sayısı ve yüzey ışınım yayma katsayısı ile değişim grafikleri şeklinde sunulmuştur.

Makalenin Tamamı

2017-067

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın