Chiller System Optimizer Programı ile Farklı Sistemlerin Performans Analizleri

Bu çalışmada, farklı tip ve özellikte soğutma grupları ile bu soğutma gruplarının birden fazla sayıda kullanıldığı ve farklı şekilde tasarlanmış olan soğutma tesisleri hakkında bilgiler verilmiştir. Alışılagelmiş soğutma sistemlerinin yanında alternatif sistemler de anlatılmış ve bazı durumlarda bu sistemleri tercih ederek enerji performansının iyileştirilebileceği kanıtlanmıştır. İklim verilerini, binanın yük karakteri ve kullanım durumunu, soğutma gruplarının tam ve parçalı yüklerdeki tüketim değerlerini, soğutma sisteminin diğer elemanları olan kule ve pompaların sarfiyatlarını, elektrik bedelini ve öngörülen soğutma sistemlerini tarifleyerek simülasyon yapma imkanı veren ve detaylı ekonomik analiz ve sistem parçalı yük raporları üretebilen Chiller System Optimizer programı ile karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Böylece binanın yük karakterine uygun olarak doğru cihaz ve sistemi seçmenin önemi vurgulanmıştır.

Bir çok büyük binada, ihtiyaç duyulan soğuk suyu üretmek üzere soğutma tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerde soğutma grupları tarafından üretilen soğuk su; klima santrallarına, fan coil ünitelerine ve diğer soğutma ekipmanlarına dağıtılmaktadır. Bu tesislerin tasarımı binanın enerji kullanımı ve enerji giderlerine büyük etki yapmaktadır.

Tasarım aşamasında, binanın soğutma yükünün ve bu yükün karakterinin belirlenmesi, soğutma gruplarının, kulelerin, pompaların ve diğer tesisat elemanlarının seçilmesi, borulama sisteminin ve bu sistemin otomasyonunun tasarlanması binadaki soğutma sisteminin hayat boyu maliyeti açısından çok büyük önem arzetmektedir.

Farklı tesisat ve soğutma grupları için enerji verimlilik analizini gerçeğe yakın olarak yapabilmek, doğru cihaz ve sistemi seçebilmek binanın enerji performansı açısından çok önemlidir. Analiz çalışmasını yaparken iklim verilerinin doğru olması, sadece en yüksek ve en düşük değerler için değil anlık verilere göre anlık tüketimleri tespit edebilmek başarılı ve doğruya yakın analizin anahtarıdır. Binanın yük karakterini de doğru tahmin edip, gerek iklimsel verilere gerek kullanım durumu ve zamana göre değişimini gözönünde bulundurmak gerekir. Seçilen soğutma gruplarının ve diğer cihazların tam ve parçalı yüklerdeki verim değerleri, analizin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sadece soğutma gruplarının kullandığı enerji değil aynı zamanda sistemin diğer tüketicileri olan kule ve pompaların kullandığı enerjileri de hesaba dahil etmek gerekir.

Chiller System Optimizer Yazılımı

Bir soğutma tesisi genel olarak; soğutma grubu, varsa kule, pompalar ve bunların birbirleriyle tasarlandığı şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş borulama sistemi ve otomatik kontrol ekipmanlarından oluşur. Chiller System Optimizer programı bu tesis içinde enerji tüketen cihazların çalışmasını, tesisin tasarım özelliklerini de dikkat alarak simüle edip, karşılaştırmalı ekonomik analizini yapan bir programdır. Soğutma tesisinin tümünün verimli tasarlanması çok önemlidir. Bir ofis binasının iklimlendirilmesi için ihtiyaç duyduğu soğuk suyu üreten soğutma grubunun toplam (ilk yatırım, montaj ve 15 senelik ömrü boyunca işletme) maliyetini düşünürsek; cihazın ilk yatırım ve montaj bedeli, toplam maliyetinin %30’u, 15 sene boyunca bakım ve enerji gideri ise toplam maliyetin %70’i olmaktadır. Birden fazla soğutma grubundan oluşan soğutma tesislerinin, gerek sahip olduğu cihazlar gerekse tercih edilen sistemler açısından işletme verimliliğini arttıracak şekilde tasarlanmasının ömür boyu maliyete oldukça büyük etkisi olacaktır.

Doğru sistemi seçmek ve tasarlamak için gerçeğe yakın analizler yapmak gerekmektedir. Soğutma tesislerinde verimliliğe etki eden bir çok değişken olması sebebiyle bu tahmini geleneksel yöntemlerle doğru bir şekilde yapmak zordur. Günümüz teknolojisinde bir çok değişkeni işleyerek farklı sistemler için simüle etmek ve ömür boyu maliyeti tespit etmek daha kolaydır. Chiller System Optimizer bu niyetle yapılmış, ticari olmayan bir yazılımdır. Yazılım analizi yaparken aşağıdaki faktörlere göre çalışır:

Uygulamada;
– Binanın yük profili
– Yerel iklim verileri
– Binanın çalışma saatleri

Soğutma tesis özellikleri
– Soğutma gruplarının sayı ve tipleri
– Ekonomizör, bedava soğutma, su sıcaklık ayar noktası kaydırma vb. tercihler.
– Pompa ve varsa kule pompa ve fanları vb.

Programın ana sayfasından ulaşılabilen 7 ayrı veri giriş sayfası bulunmaktadır.

Chiller System Optimizer

Projeye verileri sayfasında proje ile ilgili bilgiler girilmektedir. Bu bilgiler rapor kapak sayfasına gelecek olan bilgilerdir. Ayrıca sistemin sadece soğutma yapan bir sistem veya hem ısıtma hem soğutma yapan bir sistem olup olmadığı yine bu sayfada sorgulanmaktadır.

Yükler sayfasında binanın soğutma yükünün dış sıcaklığa bağlı olarak değişim verileri girilmektedir.

Chiller System Optimizer Yazılımı

Makalenin Tamamı:

chiller-system-optimizer-programi

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın