ZeroBuild Summit’22 Hakkında Söyleşi – Dr. Gamze Karanfil

ZeroBuild Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil ile Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi-ZeroBuild Summit’22 ile ilgili söyleşi gerçekleştirildi.

ZeroBuild Summit’22 programı hakkında bilgi verir misiniz?

Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi-ZeroBuild Summit’22, 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında 44. Yapı Fuarı-TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. ‘Change Starts Here-Değişim Burada Başlıyor’ sloganıyla değişimi başlatmak üzere 4 gün boyunca 16 oturumda 100’e yakın konuşmacıyı bir araya getireceğiz.

ZeroBuild Summit'22

Bu yıl öncelikli hedefimiz, ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çizilecek yeni yol haritasının ve yapı sektöründeki değişim stratejilerinin belirlenmesine öncülük etmek. Bu doğrultuda kamu, özel sektör ve akademi arasında etkileşimi sağlayarak bilgi alışverişini arttırmayı ve ‘Sıfır Enerji Binalar’ kavramının sahiplenmek mantığından çıkıp herkesin bu sorumluluğu paylaşacağı bir platform sağlamayı hedefliyoruz. Paris Anlaşması’ndan Yeşil Mutabakat’ın yapı sektörüne etkilerine, Sıfır Karbon Binalar projesinden Net Sıfır Karbon Binalar taahhüdüne, yenilenebilir enerji teknolojilerinden dijitalleşmeye, finansmandan Yeşil Bina sertifikasyon sistemlerine, enerji etkin tasarım ve sürdürülebilir mimariden yapılarda karbon emisyonlarının azaltımında malzeme yönetimine uzanan, bu alanlardaki örnek çalışmalara dayanan bir program hazırlıyoruz.

Bu sene 44. Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ZeroBuild Summit’22 hangi konulara odaklanacak?

İlk ikisini dijitalde düzenlediğimiz etkinliğimizi bu yıl 44. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirmekten ve özellikle katılımcılarımızla yüz yüze olacak olmaktan ötürü çok heyecanlıyız.

zero build Gamze KaranfilUluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi-ZeroBuild Summit’22 de yapı sektörünün geleceğini ‘Change starts here-Değişim burada başlıyor’ sloganıyla zirve sahnesine taşıyacağız. Dünyanın hızla geliştiğine ve günümüzün küresel iklim krizi şartlarının bizleri dönüşümü hızla gerçekleştirmeye zorladığına dikkat çekerek, sürdürülebilir yapılar ile bu dönüşümün gücünü yakalamanın mümkün olduğunu vurgulayacağız. Zirvede, yerli-yabancı uzman konuşmacıların katılımıyla tüm paydaşlara bir yol haritası sunmayı ve Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığını tüm kamuoyuna göstermeyi amaçlıyoruz.

ZeroBuild Summit’22’de ana hatlarıyla; teknoloji oturumları, networking fırsatları ve odaklanmış sunumlar ile ‘Sıfır Enerji Binalar’ın nasıl geliştirileceği, dönüşümün nasıl sağlanacağı konu edilecek. Bunların yanı sıra 6 Ekim 2021 tarihinde imzaladığımız Paris Anlaşması’nın ülkemizin karbonsuzlaştırma yol haritasına etkilerini ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinde yapıların rolünü de detaylı bir biçimde ele alacağız.

Eş zamanlı olarak düzenlenecek ZeroBuild Summit’22 Uluslararası Sergi Alanı’nda sıfır enerji binalara ait yeni ürün ve teknolojileri ile pek çok sektör lideri marka yer alacak. “ZeroBuild Network Zone” için ayrılan özel alanda kurulacak stantlarda ziyaretçiler, yapılarını daha verimli işletmek ve çevreye olan etkilerini minimuma indirebilmek için sunulan çözümleri inceleme fırsatı bulacaklar. Ayrıca proje pazarı niteliğinde hazırlanacak olan “ZeroBuild Summit-Uluslararası Poster Alanı”nda da projelerini paylaşmak isteyenler yerlerini alacak, fuar katılımcılarına, ziyaretçilere kendilerini tanıtma fırsatı bulacaklar.

2053 Net Sıfır hedefleri doğrultusunda Türkiye nasıl bir yol izlemeli?

Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının ardından 2053 yılına kadar Net Sıfır Emisyon hedeflerinin belirlenmesiyle Türkiye’nin iklim politikalarında yeni bir döneme girilmiş oldu.  Bu dönemde, hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaların hızlandırılarak düzenleme ve teşviklerle ‘Sıfır Enerji Binalar’a geçiş için topyekûn bir dönüşüm başlatılması da zorunlu bir hal aldı.

Zerobuild Summit’22

Paris İklim Anlaşması’nın yüklediği sorumluluklar dışında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) daha verimli ve kendi enerjisini üreten binaların yaygınlaştırılacağı belirtildi. Böylece, yaşanabilir bir dünya için üretilen çözümlerden biri olan ve AB’de 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen ‘Sıfır Enerji Binalar’a dönüşüm, Türkiye’nin de eylem planlarında girmiş oldu.

Bu noktada, Türkiye’de öncelikli yapılması gereken şey, ülke olarak Sıfır Enerji Binalar Stratejisi ve Yol haritası yayınlamak ve eğitim, Ar-Ge, üretim, son kullanıcı aşamalarının her birini teşvik etmek… Sıfır Enerji Binalar konusu, özellikle son kullanıcı aşamasında mevcut sistemlerden farklı politikaların izlenmesi ve takip sisteminin titizlikle uygulanması gereken bir alanı oluşturuyor. Geliştirilecek olan yol haritası ve teşvik sistemlerinin ülkemizde yapılan çalışmalara hem niceliksel hem de niteliksel açıdan katkı sağlayarak Sıfır Enerji Binalara olan ilgiyi artıracağına ve büyüyen bir ekosistem oluşturacağına inanıyorum.

Sıfır Enerji Binaların enerji maliyeti açısından hem ülke hem de birey ekonomisine sağladığı faydalar nelerdir?

Sıfır Enerji Binalar henüz tasarım aşamasındayken tüm hesaplamaları yapılır ve binanın konumlanmasından kullanılacak malzemelere kadar her bileşen bu aşamada belirlenir. Sıfır Enerji Bina yaparken göz önüne alınan en önemli unsur, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasıdır. Bunu çevresel etkilerinin en aza indirilmesi takip etmektedir. Sıfır Enerji Binalar mevcut binalardan %50 ile %70 daha az enerji tüketirler. Karbon emisyon miktarı ve kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlara bağımlılığı azaltan Sıfır Enerji Binalar, enerji güvenli bir gelecek yaratmada da önemli rol oynar.

Sıfır Enerji Bina yaparken öncelikli hedef, enerji ihtiyacını uygun maliyetli önlemler ile azaltmaktır. Bu önlemlerden bazıları; doğal ışıktan daha çok faydalanılması için binanın güneş yönü ve açısına uygun şekilde konumlandırılması, uygun tasarımlarla ısıtma/soğutma/aydınlatma yüklerinin azaltılması, duvarların, çatıların, pencerelerin, kapıların ve diğer yüzeylerin hava sızdırmazlık performansı gerekliliklerine göre uzun vadeli yalıtım ile kaplanması olarak sıralanabilir.

ZeroBuild Sıfır Enerji Binalar

Saydığımız önlemler ile enerji ihtiyacı oldukça azaltılan Sıfır Enerji Binalarda, kalan enerji ihtiyacı da yenilenebilir enerji kaynakları/teknolojileri kullanılarak giderilmektedir. Isıtma/soğutma için ısı pompası kullanımı, sıcak su ihtiyacı için güneş enerjisi veya jeotermal enerji kullanımı, elektrik enerjisi için fotovoltaik ve rüzgâr türbini kullanımı bunlara örnektir.

Bu bütüncül yaklaşımla değerlendirmemiz gereken Sıfır Enerji Binaların, günümüzde artan enerji fiyatları da göz önünde bulundurulduğunda hem bireysel ekonomimiz hem de ülke ekonomimiz açısından oldukça önemli olduğunu görebiliyoruz. Kasım 2021’deki rakamlara göre ülkemizin enerji ithalatı için ödediği tutar Kasım 2020’ye göre %160,3 artarak 6 milyar 597 milyon 433 bin dolara yükseldi. Birincil enerji tüketiminin yaklaşık %40’ından sorumlu olan binaların Sıfır Enerji Binalara dönüşümüyle enerji ihtiyacımızı azaltmakla kalmayıp, ülkemizin yüksek potansiyele sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla milli enerji arz güvenliğimiz sağlanarak enerjide dışa bağımlılığımızın azalmasına katkıda bulunacaktır.

İklim krizi ile mücadelede ZeroBuild Summit’22’nin önemi ve rolü nedir?

İklim krizi bize kendini kimi zaman yangın, sel, kuraklık haberleriyle, kimi zaman da tür çeşitliliğinin azalması ve deniz salyasında olduğu gibi baskın türlerin çoğalması, tarımda verim kaybı haberleri ile gösteriyor. İklim krizinin nedenleri ve olası sonuçlarının uluslararası boyutta ilk kez ele alındığı Rio Konferansı üzerinden neredeyse 30 yıl geçmiş durumda. Yıllar içerisinde uluslararası onlarca toplantının gündemi olan bu konuda ilerlemeler kaydedilmiş olsa da istenilen noktaya henüz gelinemedi. Şu an uluslararası sözleşme bazında en önemli adım, bizim de yakın zamanda imzacısı olduğumuz Paris Anlaşması olarak karşımızda duruyor. Bu anlaşma, gezegenimizin sıcaklık artışını azami +1,5 derecede tutacak şekilde karbon salınımının azaltılmasını hedefliyor.

ZeroBuild yaklaşımı tam da burada önem kazanıyor. Binaların enerji tüketimi, küresel emisyonların yüzde 40’ına sebep oluyor. Bu nedenle, binalarda enerji verimliliği kritik bir öneme sahip. Elimizdeki bilgi ve deneyimin zaman kaybetmeden yaygınlaştırılması iklim kriziyle mücadelede çok önemli bir rol oynuyor. Şu andaki bilgi ve imkânlarımızla binalarda enerji tüketimini yüzde 95 seviyelerinde azaltmamız, ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi yerinde veya yakın yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlamamız mümkün. Yeter ki niyetimiz olsun.

İklim krizi bizi çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan etkilerken atacağımız adımlarla dünyamızı çok daha yaşanabilir hale getirmek kesinlikle elimizde. Gezegenimizi ve içinde yaşayan tüm canlıları çok seviyor, birlikte yaşayacağımız güzel günleri düşlüyoruz. Bu nokta da ZeroBuild Summit’22’ye büyük önem atfediyoruz. Konun tüm bileşenleriyle ele alındığı en kapsamlı platformlardan bir olması zirveyi, iklim kriziyle mücadelede önemli bir yere taşıyor. Çıkış sloganımızda da dediğimiz gibi, “Değişim Burada Başlıyor!”…

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın