Klima Santrallerinde Eurovent Enerji Sınıfı Hesaplama Yöntemi

Klima santrallerine (KS) gelen enerji, iki ana gruba ayrılabilir; termal enerji (ısıtma ve soğutma için) ve elektrik enerjisi (fanlar için). Isıtma için farklı termal enerji tüketiminin farklı seviyeleri, Isı Geri Kazanım Sistemi (IGKS) verimliliği dikkate alınarak kapsanmıștır. Termal enerji tüketimi için iklim bağımlılığı dikkate alınmıș ve termal enerji ile elektrik enerjisi arasındaki birincil enerji farkı, IGKS boyunca basınç düșüșlerinin etkisini değerlendirmek amacıyla hesaba katılmıștır. Soğutma için termal enerji dikkate alınmamıștır çünkü bunun etkisi daha azdır (Avrupa’nın çoğu için gözardı edilebilir). Fanlar için elektrik enerjisiyle ilgili olarak, bu yöntem ünite boyutunun etkisi ve fan teçhizatının verimliliği için geçerlidir. Farklı KS uygulamalarındaki bileșenlerin kullanımındaki büyük farklılıklar nedeniyle diğer bileșenler (bataryalar gibi), birer birer kapsanmaz (bundan dolayı fanlar için toplam basınç dikkate alınmaz). Etkileyen ana faktörler; hız, IGKS basınç düșüșü, besleme ve/veya egzoz havası fanının genel statik verimliliği ve elektrik motorunun/motorlarının verimliliği, fanlar için kullanılan enerji hakkında iyi bir tahmin verecektir. Ancak sınıflandırma, bir sistem enerji etiketi sayılamaz.

Klima Santrali Alt Grupları Farklı etiket ișaretlerine sahip üç alt grup tanımlanmıștır:

a. Tasarım kış sıcaklığındaki tam veya kısmi ≤ 9 °C dış hava kullanan üniteler.

Bu alt grup, dıș havaya tasarım dıș hava sıcaklığı ile bağlı ünitelerden olușur, kıș zamanı ≤ 9 °C. Eğer ünite bir karıșım bölümü içeriyorsa, resirkülasyon havasının miktarı %85’ten az olduğu sürece bu grup içindeymiș gibi davranılacaktır. Eğer daha fazla resirkülasyon talep edilirse, basınç düzeltmesi Δpz için uygulanabilir eșitlikte %85 için hesaplama değeri kullanılmalıdır. Bu alt grup, filtre çapraz kesitindeki hızı, IGKS verimliliğini ve basınç düșüșünü ve de fan(lar) için șebeke güç tüketimini dikkate alacaktır. Sınıf ișaretleri A – <E șeklindedir.

b. Resirkülasyon üniteleri veya tasarım giriş sıcaklıkları > 9 °C olan üniteler

Bu alt grup, %100 resirkülasyon havasına sahip üniteleri, kıș zamanı > 9 °C sırasında tasarım dıș hava sıcaklığı dıș havaya bağlı üniteleri veya bir ilave hava ünitesinin yukarı akıșından yayılan (önceden ayarlanmıș) giriș sıcaklığı > 9 °C olan üniteleri içerir. Bu alt grup, sadece filtre bölümünün çapraz kesit hızını ve fan/fanlar için șebeke güç tüketimini dikkate alır. Sınıf ișaretleri A→ – <E← arasındadır.

c. Sadece egzoz üniteleri

Sadece egzoz üniteleri için alt gruptur (Bu bir ünite uygulamasına bir enerji etiketi uygulamanın ilk sebebi, bunların ısı geri kazanımı içerebilmeleridir. Diğer sebep ise tasarım dıș hava sıcaklığının bu tür üniteler için herhangi bir alâkaya sahip olmamasıdır). Bu alt grup, sadece filtre bölümünün çapraz kesit hızını ve fan/fanlar için șebeke güç tüketimini dikkate alır. Sınıf ișaretleri A↑ – <E↓ arasındadır.

Eurovent Enerji Sınıfı Hesaplama

fs–Pref = (Ps-sup + Ps-ext) / (Psup-ref + Pext-ref)

Kullanılan güç faktörü; fs–Pref
Ps-sup = șebekeden beslenen aktif güç, her türlü motor kontrol ekipmanı dahil, seçilen besleme hava fanına [kW]
Ps-ext = șebekeden beslenen aktif güç, her türlü motor kontrol ekipmanı dahil, seçilen egzoz hava fanına [kW]
Psup-ref = besleme hava fanı referans gücü [kW]
Pext-ref = egzoz hava fanı referans gücü [kW]

Kaynak: Alarko-Carrier

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın