İklim Odası ve Laboratuvar Testleri

Tam ölçekli iklim laboratuvar testlerinin amacı daha erken aşamalarda kullanıcı, mimar ve yükleniciye tesisatın tasarımıyla ilgili maksimum güvenlik sağlamaktır. Özellikle tasarım daha önce uygulanmamış yeni bir konseptse ya da bina farklı özelliklere sahipse iklim laboratuvar testi, inşaat, montaj ya da işletmeye alma aşamalarında karşılaşılabilinecek birçok problemi önleyebilir.

HC Barcol-Air Hollanda’da bir, İsviçre’de üç iklim test odası ile toplamda dört test odası içeren iki iklim laboratuvarına sahiptir. HC Barcol-Air’in Hollanda’nın Pumerand kentinde bulunan iklim odasının esnek ayarlanabilir duvar ve tavanı maksimum yaklaşık 8*8 metre taban alanı ve 3,3 metre tavan yüksekliğine ulaşabilmektedir. Oda, tam ölçekli testlerin uygulanabilemesi için tam (gerçek) boyutlarda inşa edilmiştir. Dış cephe iklimi dış hava koşullarına göre simüle edilir, kış koşullarını simüle etmek amacıyla soğutulur, yaz koşullarını simüle etmek için ısıtılır. Benzersiz olarak bu test odası (zor olan) köşe odaların da test edilmesine imkan veren tabandan tavana iki iklim cephesine sahiptir. Test modelleri sadece gerçek boyutlarda inşa edilmekle kalmaz, proje şartnamesine göre cephe, tavan, mobilya, döşeme, konvektörler ve aydınlatma da test koşullarına dahil edilebilir. Ayrıca hastane odaları, satış işlem odaları, laboratuvarlar gibi özel uygulamalar da test edilebilir.

iklim odası

Statik ve Dinamik Test

HC Barcol-Air iklim laboratuvarında statik testler uygulanır. Bu şu anlama gelir, test modelinin içerisindeki ve dışarısındaki termal koşulların eşittir ve duvarlar, döşeme veya tavandan herhangi bir ısı kaybı yoktur. Barcol-Air’in İsviçre’deki iklim laboratuvarında hem statik hem dinamik testler uygulanır. Dinamik test için iklim odalarından biri tamamen (duvarlar, döşeme ve tavan) içerisinden su boruları geçen beton ile inşa edilmiştir. Bu, ölçüm ve sonuçlarda dikkate alınacak tüm çevreleyen yüzeylerin sıcaklık kontrolünün yapılabilmesini sağlar. 20 yıldan fazla süredir, beton kirişin (veya kolonun) aktivasyonu ve betonun artan gücünün etkilerinin test edilmesi de dahil olmak üzere, iç ortam iklim koşulları konusunda esaslı bir deneyim elde edilmiştir.

Veri Sağlama Sistemi

Tüm ölçüm verileri “LabVIEW®” destekli, otomatik “Veri Sağlama Sistemi” ile, toplanır ve işlenir. “LabVIEW®” sanal enstrümantasyon için geliştirilmiş National Instruments’in yazılım programıdır.

Ölçüm Robotu

Ölçüm sisteminin en önemli parçası, gerçek Gerçek boyutta inşa edilmiş test modelinin içerisinde yer alan, hassas hava sıcaklık ve hız sensörlerine sahip otomatik hareket eden ölçüm robotu ölçüm sisteminin en önemli parçasıdır. Ölçüm sensörlerinin yüksekliği NEN ISO standartlarına göre yerden 0,1 – 0,6 – 1,1 ve 1,7 metre yüksekte bulunmaktadır. Bu yükseklikler insan vücudunun ayak bilekleri, alt gövde, üst gövde ve başını temsil etmektedir. Robot, test odasını yerden tavana, önden arkaya ölçer. Robotun üzerine farklı yüksekliklere ve farklı ölçüm alanlarına hava yolundaki olası düzensizlikleri (asimetri gibi) belirlemesi amacıyla ek sensörler monte edilmiştir. Ek sensörler aynı zamanda tavanın 5 cm altına besleme difüzörlerinin hava yolunu kontrol etmek için yerleştirilmiştir.

Sensör Testi

Sabit Sensörler

Ölçüm robotunun üzerindeki sensörlerin yanısıra bazı sabit yerlere de ilk hava sıcaklığı, besleme havası sıcaklığı, hava hacmi, referans oda sıcaklığı, pencere yüzey sıcaklığı (iç ve dış) ve çevreleyen sıcaklık ölçümleri için sensör yerleştirilmiştir.

Hassas Hava Hızı ve Sıcaklık Sensörleri

Tüm sensörlerin doğruluğu ve tepki süresi 1998 yılında belirlenen ISO 7726 standardına göre geçerlidir. Sıcaklık sensörleri 0,1°C göreceli doğruluğa sahiptir ve zaman sabiti 2,3 saniyedir. Hava hızı sensörlerinde doğruluk 0,014 m/s ve zaman sabiti 0,03 saniyedir.

Standartlar

İklim laboratuvarı ısıl konfor için en son yayınlanan NEN-ISO 7726 ve NEN-ISO 7730 standartlarının gerekliliklerini sağlar. Ölçüm sonuçları ve hava akış yolu & dağılımı kontrolü genellikle DIN 1946 2. kısma göre değerlendirilir. Hesaplanan konfor parametreleri de NEN-ISO 7730’e göre kontrol edilir. Aynı zamanda iklim laboratuvar test sonuçlarını ve konfor parametrelerini özel proje ihtiyaçlarına göre de değerlendirmek mümkündür.

Test Sonuçlarının Sunumu

Hava sıcaklığı ve hız ölçüm sonuçları grafik ve tablo formatında sunulur. Veri sağlama sistemi, sadece gerçek zamanlı hava sıcaklık ve hız verilerini değil aynı zamanda PMV, PPD ve DR verilerini de sunan özel bir hesaplama modülüne sahiptir. Görüntülenen tüm değerler her 100 saniyedeki bir alınan ortalama değerlerdir.

Raporlama

İklim laboratuvar testleri bittikten ve ilgili tüm bölümlerle tartışıldıktan sonra tam ve nihai rapor düzenlenir. Bu raporda hangi koşullarda ve nasıl test yapıldığı detaylı olarak açıklanır. Ölçüm sonuçları ve kararları test edilen cihaz performansının yazılı bir kanıtını oluşturur. Doğru tüm veri ve sonuçlar kaydedilerek, test çoğaltılabilir.

Ürün Geliştirme

İklim laboratuvarı, projeye özel kurulum konseptlerinin test edilmesinin yanı sıra ürün ve sistem araştırma ve ürün geliştirme için de kullanılmaktadır. BarcolAir’in ana yetkinliklerinden biri projeye özel hava dağılım bileşenleri veya standart ürünlerin modifikasyonudur. Bu yeni ürünlerin, belirlenmiş standartlarda geçerli olup olmadığı kolayca test edilerek kontrol edilebilir.

Ses Laboratuvarı

Son zamanlarda, HC Barcol-Air ürün ve sistemlerinin ses testine tabi tutulması için yankılama odası inşa etmiştir. Bu oda, HC Barcol-Air’a ürün ve sistemleri, ısıl iç mekan iklim ortamı içerisinde ses üretimi ve emilimi testlerini uygulama imkanı tanımaktadır.

Ses Laboratuvarı

Akustik Performans

Akustik performans testleri 65 m3 hacime sahip ve ses yansıma süresi 2,2-2,5 saniye olan yansıma odasında yapılır. Ölçümler, her oda için yansıma süresini belirleyen ve test ayarları bağımsız olarak yapılabilen, fabrikada kalibre edilmiş Delta Ohm tip HD2010 ses ölçer ile yapılır.

Giriş Sesinin Ölçümü

CAV hava dağıtımılı fan coil üniteleri için giriş sesinin ölçümü küçük bir oda ile bağlantılı yansılama odasında ölçülür. Bu yolla giriş sesi ile birlikte ses yayılımı da ölçülebilir.

Çıkış Sesinin Ölçümü

Bu ölçümde CAV hava dağıtımlı fan coil ünitesi küçük odaya yerleştirilir ve çıkışı yansılama odası ile bağlantılıdır. Bu durumda sadece çıkış sesi ölçülebilir.

Akustik Hesaplama

Ölçülen ses seviyeleri geri dönen ses ile düzeltilir ve bu arada odanın yansılama süresi de ölçülür. 125-8.000 Hz frekans bantının orta aralıklarında ölçülen ses güç seviyesi ve NR seviyesi tablo ve grafik şekilde sunulur.

iklim laboratuvarı

Isıl Konfor İçin Kriterler

Isıl Konfor İçin Kriterler

Kaynak:Alarko-Carrier

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın