Bina ve Tesisatlarda Isı Yalıtımı

Bina ve Tesisatlarda Isı Yalıtımı Genel Teknik Şartnamesi İzoder tarafından hazırlanmış olup , bina ve tesisatta ısı yalıtımı adı altında duvarlar. çatılarda, metal örtülü çatı ve cephelerde, döşemelerde ve ısıtma-soğutma tesisatlarında yapılan uygulamaları örneklemeler ile birlikte açıklamaktadır.

Bina ve Tesisatlarda Isı Yalıtımı Genel Teknik Şartnamesi önsöz bölümünden alıntı:

“Bina ve tesisatlarda ısı yalıtımı, büyük çoğunluğunu ithal ettiğimiz enerjiden tasarruf sağlamakla kalmayıp aynı zamanda enerji tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan sera gazlarını azalarak çevre kirliliğini önlemektedir.
Isı yalıtımı konusunda hazırlanan Bina ve Tesisatlarda Isı Yalıtımı Genel Teknik Şartnamesi; standart ve mevzuatlardaki son gelişmeler ışığında 2014 yılında revize edilerek uygulayıcı, yaptırıcı ve son kullanıcıyı yalıtım ile ilgili konularda desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Kuşkusuz doğru detay, doğru malzeme ve doğru uygulama ile kalıcı, yüksek performanslı ekonomik çözümler üretmek mümkündür. Bu amaçla hazırlanan Teknik Şartname’nin pek çok kişi için güvenilir bir kaynak olacağını düşünüyoruz. [1]”

Bina ve Tesisatlarda Isı Yalıtımı Genel Teknik Şartnamesi

Bina ve Tesisatlarda Isı Yalıtımı Genel Teknik Şartnamesi

Bina%20ve%20Tesisatlarda%20Is%C4%B1%20Yal%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1%20Genel%20Teknik%20%C5%9Eartnamesi

Bilgi: İzoder tarafından hazırlanan içerik kendilerinden özel izin alınarak sitemize eklenmiştir. Kendilerine bilgi ve paylaşımları için teşekkür ederiz.

Kaynak: İzoder, www.izoder.org.tr

Binalarda Isı Yalıtım Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar
–  Siteler ve apartman daireleri için yönetimin binalara yalıtım yapılması konusunda oy çokluğu ile ( en az %51 ) karar alması gerekmektedir.
–  Yalıtımı yapacak şirketin referansları incelenmelidir.
–  Isı yalıtımı, bir bina için bütün olup cam, çatı veya tavan, duvar ve döşeme yalıtımının tamamını kapsar ve yalıtım için tümünün birlikte değerlendirmesi gerekir.
–  Yalıtımlı cam kullanımı dış cephe yalıtımından önce yapılmalı ve bu konuda çıkan yeni nesil yalıtımı daha yüksek camların kullanımı tercih edilmelidir. Ayrıca,  en az çift cam uygulanmamış binalarda ısı yalıtımı yapmanın doğru olmayacağı bilinmelidir.
–  Yalıtım dış taraftan (mantolama), iç taraftan ve iki duvar arası şeklinde uygulanmaktadır. Mümkünse mantolama yapılarak ısı köprüleri engellenmelidir.
–   Isı yalıtımına bina toprak seviyesinden yaklaşık 50 cm aşağı inilerek başlanılması zemin kat yoğuşma problemlerinin engellenmesi açısından fayda sağlayacaktır. Toprak seviyesi altı uygulama için ayrıca su yalıtımı ve drenajı açısından da uygun hale getirilmesi tavsiye edilir.
–  Isı Yalıtımından önce; yalıtım yapılacak yerlere ve bina duvarlarına temelden, tesisattan, çatıdan, balkonlardan veya oluklardan su sızıntısının olmadığından emin olunmalıdır.
–  Eski binalarda yalıtım yapılacak yüzeylerde kabaran boyalar ve sıvalar iyice temizlenmeli ve bozulan yüzeyler yalıtıma elverişli duruma getirilmelidir.
–  TS 825 Isı yalıtımı projesinde çıkan yalıtım kalınlığı asgari kalınlık olup bina enerji performansı yönetmeliği esas alınarak elde edilecek yalıtım kalınlığı binanın enerji sınıfını etkileyecektir. Bu yüzden; enerji sınıfı yüksek bir bina için, yüksek yalıtım kalınlıkları tercih edilmelidir.
–   Isı yalıtım projesine göre yalıtım için gelen malzeme etiketlerinden gerekli kontroller (özellikle malzeme kalınlığı vb.) yapılmalıdır.
–  Yalıtım uygulaması yapılacak binada çalışacak personele ait bina adına alınmış güncel Sosyal Güvenlik Belgelerinin istenmesi olası iş kazaları için önem arz edecektir.
–  Bina Yönetiminin, iş kazalarında hukuki olarak sorumlu olduğu bilinmelidir.
–  Yalıtım ve yardımcı malzemeleri üretici firmanın belirttiği şartlarda ve miktarlarda kullanılmalıdır.
–  Yalıtım yapılırken hava şartları, yalıtım yapmaya elverişli olmalıdır. Elverişsiz hava şartlarında (sıcak, soğuk ve yağmurlu havalarda) gerekli önlemler alınmalıdır.
–  Yalıtımın uygulama aşamaları periyodik olarak yönetim tarafından kontrol edilmelidir.
– İş bitiminde; uygulayıcı firmadan, uygulanan yalıtımın teknik özelliklerini belirtir bir belge kesinlikle alınmalıdır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın