Akreditasyon Nedir? TÜRKAK, Türk Akreditasyon Kurumu

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. 

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslar arası standardlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslar arası kuruluşlar tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan, gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri  sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.

TÜRKAK Akreditasyon

Akredite hizmetlerin küresel kabulü noktasında ise akreditasyon hizmetinin kendisinin güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşmaktadır. Akreditasyon kuruluşları arasındaki güven mekanizması ise akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulmuş olan IAF (Uluslararası Akreditasyonu Forumu), ILAC (Uluslararası Laborataur Akreditasyonu Birliği ), EA (Avrupa Akreditasyonu Birliği) vb uluslar arası veya bölgesel örgütler ile yapılmakta olan çok taraflı tanınma anlaşmaları ile tesis edilmektedir.

2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlamış olan TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu, 2008 yılı itibari ile karşılıklı tanınma anlaşmalarına konu olan tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyonu Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Kurum, Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA), Uluslar arası Akreditasyon Forumunun (IAF) ve  Uluslar arası Laboratuar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) tam üyesi konumundadır.

Türk Akreditasyon Kurumu, TÜRKAK

Türk Akreditasyon Kurumu kısa adıyla TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu sure​tle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla merkezi Ankara’da olmak üzere 27.10.1999 tarihinde kurulmuştur.

TÜRKAK, Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı ile ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli bir kurumdur.​

Mevzuat

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
TURKAK_CB_Kararnamesi.pdf

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
TURKAK_KHK_703.pdf

TÜRKAK Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanun No. 4457
Kabul Tarihi : 27.10.1999
TURKAK_1.5.4457.pdf (18.01.2019 tarihi itibarıyla son hali)

Akreditasyon ​Yönetmelikler

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik​
UDK_Yonetmelik.pdf

İnsan Kaynakları Yönetmeliği
TURKAK_Insan_Kaynaklari_Yonetmeligi.pdf

Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği
Akreditasyon_Uzmanligi_Yonetmeligi.pdf

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın