1 Bar kaç mSS Eder ? Formüllerle Açıklayalım

5

1 Bar kaç mSS eder sorusunu teknik açıdan detaylı olarak birimlerin anlamları ile birlikte inceleyelim.

Bar: 100.000 Pa olarak tanımlanmış basınç birimidir. Yaklaşık olarak deniz seviyesindeki atmosfer basıncına eşittir. Mühendislik uygulamalarında Pascal’ın çok büyük değerler alması sebebiyle yerine kullanılabilir. 1 cm² ‘lik bir yüzeye 0,1 N’luk kuvvetin dikey olarak etkimesi sonucu meydana gelen basınçtır.
1 bar = 10^5 Pa

mSS: 1 metre yükseklikte su sütununun dikey etkimesi ile yüzeye yaptığı basınçtır. 1 mSS suyun basıncı, su sıcaklığı doğrultusunda suyun yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.

1 Bar kaç mSS

1 Bar kaç mSS Eder ? Sorusu için kullanılacak Formüller

Basınç, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarıdır. Katı, sıvı ve gazlar ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç (P), bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete de basınç kuvveti (F) denir.

P= F/A için P : Basınç, F : Kuvvet, A : Alan

– Kuvvet, Fizik’te kütleli bir cisme hareket kazandıran etkidir. Hem yönü hem de büyüklüğü olan kuvvet vektörel bir niceliktir. Newton’un ikinci yasasına göre sabit kütleli bir cisim, üzerine uygulanan net kuvvetle doğru cismin kütlesi ile ters orantılı bir şekilde hızlanır. Bir cisme uygulanan net kuvvet cismin kazandığı momentumun zamana bağlı değişimine eşittir.

F= m × g için m: Kütle, g: Yerçekimi İvmesi

– Kütle bir maddenin sahip olduğu madde miktarı, hacim bir maddenin uzayda kapladığı yere, özkütle ise bir maddenin birim hacminin kütlesine denir.

d= m × V için d:Özkütle, m:Kütle V:Hacim
V= A × h için A: Alan, h:Yükseklik

1 Bar kaç mSS Eder ? Sorusunun Cevabı

– P= F/A ve F= m × g formüllerini birleştirelim P= m × g / A olmaktadır.
– m= d × V ve P= m × g / A formüllerini birleştirelim P = d × V × g / A olmaktadır.
– V= A × h ve P = d × V × g / A formüllerini birleştirelim P = d × A × h × g / A olup A birimi sadeleştirilince P = d × h × g formülü ortaya çıkmaktadır.

Bu doğrultuda;

P = d × h × g = Yoğunluk (kg/m³) × Yükseklik (m) × Yerçekimi İvmesi (m/s²) = kg/m.s² = Pa olmaktadır.

0 C sıcaklıktaki suyun yoğunluğu 1000 kg/m³, yer çekimi ivmesi 9,80665 m/s² için 1 m yükseklikteki suyun basıncı: P = d × h × g= 1000×1×9,80665=9806,65 Pa sonucu çıkar.

1 bar = 10^5 Pa olup 1 m yükseklikteki suyun basıncı 9806,65 Pa, 9806,65/100000=0,0980665 bar olmaktadır. 0,0980665 bar 1 mSS ise 1 bar 1/0,0980665=10,197162… mSS olmaktadır.

Sonuç olarak 1 bar = 10,197… mSS olur. Pratikte ise 1 bar 10 mSS olarak kullanılmaktadır.

5 Yorumlar

  1. Merhabalar, ben plastik su deposu satan bir kuruluştan bilgi istiyorum. 1500 lt.kapasiteli bir dikey konumlu tankın girişi 2″ ve çıkışı da 2″ olacak bu deponun çapı 115 cm, yükekliği 160cm.dir. Şimdi bu depoya 3 barlık bir basınçla su girecek ve çıkacak, deponun tabanı düzdür. Depo bu basınca dayanır mı.
    Teşekkür ederim.

    • Veli Bey merhaba,
      Örneğin modüler su depoları Hidrostatik Basınç Su Seviyesi x 0,1 KGF/cm2 (0,01 MPa) hidrostatik basınca dayanacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu doğrultuda plastik, pe, galvaniz, paslanmaz çelik vs. gibi farklı malzemelerden üretilen depoların dayanım basıncı hem malzeme tipine hemde marka ve modele göre değişiklik göstermektedir.

Yorum Yazın

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı giriniz.