Ses Yalıtımı Malzemeleri

Ses yalıtımı malzemeleri, kapalı bir ortamda sesin yansıma süresini düzenleyen, gösterdiği dirençle ses enerjisini mekanik enerjiye ve ısı enerjisine dönüştüren ürünlerdir.

Ses Yalıtımı Malzemeleri Uygulama Alanları

I. Yapı Yalıtımı

Duvar, Döseme, Çatı Uygulamaları:
Camyünü, taşyünü, ahsap yünü, yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü, keçeler,delikli metaller, delikli ahşaplar, delikli alçı panolar, mantar.

Döseme Uygulamaları (sadece darbe sesinin önlenmesi için):
Polietilen, kauçuk köpüğü, tekstil atığından mamul malzemeler.

II. Yalıtım Camı Üniteleri

Akustik Laminasyonlu Cam Çözümleri

III. Teknik (Endüstriyel) Yalıtım

Camyünü, taşyünü, polietilen, poliüretan, kauçuk köpüğü, yaylar, askılar, susturucular vb.

Ses İzoalsyon Şeması

Ses Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Standart ve Mevzuatlar

Ses yalıtımı ile ilgili olarak AB uyum sürecinde 2002/49 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 01 Temmuz 2005 tarihinde “ Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin yerine yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin yanı sıra, isçi sağlığı ve güvenliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikler yürürlüktedir.

Avrupa’da ses yalıtımı ile ilgili ölçüm ve hesaplama prosedürlerine yönelik standart hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ses yalıtım malzemeleri ile ilgili Avrupa standardının hazırlanmasına yönelik bir çalışma henüz başlatılmamıştır. AB’de oluşturulan ölçüm standartlarının bir kısmı AB teknik mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında birebir tercüme edilerek Türk Standardı olarak yayımlanmıştır. Ses yalıtımı ürünlerine yönelik olarak yapılan Avrupa standartları çalışmaları tamamlandıktan sonra, TSE tarafından uyumlaştırılacak ve hayata geçirilecektir. Ses yalıtımı ile ilgili bazı standart ve mevzuatlar, aşağıda liste halinde verilmiştir;

– TS 901 (01.11.1972): Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi
– TS EN ISO 140-1 (18.03.2002): Akustik – Yapılarda Ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi – Bölüm 1: Bastırılmış Yan İletimli Laboratuar Deney Yerleri İçin Kurallar
– TS EN ISO 140-3 (16.01.1996): Akustik – Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi – Bölüm 3: Yapı Elemanlarında Havada Yayılan Ses Yalıtım Değerinin Laboratuarda Ölçülmesi
– TS ISO 140-4 (16.01.1996): Akustik – Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi – Bölüm 4: Odalar Arasında Hava İle Yayılan Ses Yalıtımının Alan Ölçmeleri
– TS ISO 140-5 (16.01.1996): Akustik Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi – Bölüm 5: Dış Cephe Kaplama Elemanları ve Dış Cephe Kaplamalarının Hava İle Yayılan Ses Yalıtımının Alan Ölçmeleri
– TS EN ISO 140-6 (18.03.2002): Akustik – Yapılarda Ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi – Bölüm 6: Zeminlerin Darbe Ses Yalıtımının Laboratuar Ölçmeleri
– TS EN ISO 140-12 (01.04.2002): Akustik – Yapılarda Ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi – Bölüm 12: Ulaşılabilir Bir Zemin Katında Hava Ve Darbe Yoluyla Odalar Arası Yayılan Ses Yalıtımının Laboratuar Ölçmeleri.
– TS EN 20140-2 (16.01.1996): Akustik – Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi – Bölüm 2: Kesinlik Bilgilerinin Tespiti, Doğrulanması ve Uygulanması
– TS EN 20140-9 (16.01.1996): Akustik – Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi Bölüm 9: Üst Bir Dolgu Maddesiyle Doldurulmuş Bir Asma Tavanda Odadan Odaya Hava İle Yayılan Ses Yalıtımının Laboratuar Ölçmeleri
– TS EN 20140-10 (16.01.1996): Akustik – Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi – Bölüm 10: Küçük Yapı Elemanlarında Hava ile Yayılan Ses Yalıtımının Laboratuar Ölçmeleri
– TS EN 12758 (11.11.2002): Cam – Yapılarda Kullanılan – Cam Sistemleri ve Hava Kaynaklı Ses Yalıtımı – Özellikleri Tarifleri ve Tayinleri

Ses Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Kurallar

TS 2381 (05.04.1976): Konutlarda Ses Yalıtımının Değerlendirilmesi.
– 01 Temmuz 2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 2002/49”
– 23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı İslerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği”
– 23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gürültü Yönetmeliği”
– 23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Titreşim Yönetmeliği”
– 11 Şubat 2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İs Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”
– 11 Şubat 2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik”
– 07 Nisan 2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İs Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”

Kaynak: İzoder, Genel Bilgi, Ses yalıtımı malzemeleri, izoder.org.tr

İlgili Yazılar

1 Yorum

Çevresel gürültüye neden olan tesisat ile ilgili cihazlarda ses yalıtımı için ekipmanlar kullanılmaya başlandı ancak fiyat olarak makul değerlere inmedi. Yönetmelik ve standartlarla zorunluluk kapsamı daha belirgin olursa sektörde mecburen ses yalıtımı kullanımı artmasıyla birlikte fiyat olarak makul değerleri yakalayabileceğimizi düşünüyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın