Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Millet Bahçeleri Rehberi

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Millet bahçelerinin büyüklüğü, yeri ve tasarımı için “Millet Bahçeleri Rehberi” hazırlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği‘nde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek millet bahçelerinin büyüklüğü, yer seçimi, fonksiyonları ve tasarımının, Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak “Millet Bahçeleri Rehberi” ne göre belirleneceği bendi eklendi.

Millet Bahçeleri Rehberi

Millet Bahçeleri Rehberi ve Değişiklikler

Yönetmeliğin, “Kamu alanlarında yapılacak yapılarda ruhsat” başlıklı maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet, kamu kurum ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince üstlenilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, kamu ihale mevzuatı kapsamında denetime ilişkin hizmet alımı yapılan yapılarda, inşaatın fenni mesuliyeti, danışmanlık hizmeti alınan firmanın, imar mevzuatında belirtilen şartları haiz mimar ve mühendislerinde olacak.

Danışman firmanın fenni mesul mimar ve mühendisleri, uzmanlık alanlarına göre yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatına, imar planına, ruhsat ve eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini kamu kurum ve kuruluşu adına denetlemekle görevli ve sorumlu olacak.

Bu sorumluluğu kabul ettiğine dair noter onaylı bir taahhütnameyi ruhsat vermeye yetkili idareyle ihaleyi yapan kurum veya kuruluşa sunacak.

İskân dışı ve kıyı imar planı olmayan alanlarda, devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden mühimmat yapıları, sığınak, radar istasyonları ile nöbet kulübeleri, gözetleme kuleleri, gemi/bot destekleme tesisleri ve karakol yapılarında her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle imar planı ve yapı ruhsatı aranmayacak.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın