Katı Yakıtlı Kazan Yakıt Seçimi ve Depolanması

Yakıt, yandığında ısı veren maddelere denir. Cisimlerin yakıt olarak adlandırılması için yandığında sağlığa zararlı olmaması, tabiatta bol miktarda bulunması, tehlike arz etmemesi ve ucuz olması gibi özelliklere sahip olması gerekir.

Sorunsuz bir işletme için 25-60 mm ebatlarında, tozsuz, kuru ve ısıl değeri 6.500 kcal/kg (minimum 6.000 kcal/kg – maksimum 8.000 kcal/kg) olan kaliteli kömür tercih edilmeli Yüksek kalorili ve düşük kükürt dioksitli kömürler yakılmalıdır. Petrokok ve kok yüksek ısıl değerleri nedeniyle kazana hasar verebilir. Düşük kalorili linyit kömürü de kazan borularının kısa sürede kurumla dolmasına, kapasite ve verimin düşmesine neden olacağı gibi, alçak sıcaklık korozyonu (sülfürik asit) oluşumuna da sebep olarak kazanda boru delinmeleri ve kazan sacı tahribatına neden olabilir.

Yakıt Depolanması

Katı Yakıtlar ve Depolanması

Yakıt Depolama

Uygun depolama kömürün kendi kendine yanmasını önler.

Genelde odun ve kömür olarak adlandırılmaktadır. Katı yakacakların ısı verimi diğerlerine nazaran daha düşük olmasına rağmen ülkemizde lokal (müstakil, mahalli) ve merkezi ısıtmalarda kullanılmaktadır. Fakat günümüzde daha çok sıvı ve gaz yakacakların kullanımı tercih edilmektedir.

Katı yakıtlar, kazan dairelerinde, kömürlük denen yerde depolanır. Kömürlük, kömürün kazana en kısa ve rahat yoldan ulaştırılabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Rutubetli (nemli) olmamalıdır. Kömürler istenilen şartlarda depolanmadığında kendi kendine tutuşarak yanmaktadır. Bu olayda ana mekanizma kömürün çevresindeki hava ile yavaş oksidasyonu sonucu ortaya çıkan ısının çevreye yayılamayıp birikmesidir. Burada kömür depolama yüksekliği, yığının havalandırılması ve kömürün nem içeriği ana parametrelerdir.

Katı Yakıt

Kömürlükte (Kapalı Depolar) Depolanması

– Kömürlükte su sızıntısı ve rutubet olmamalıdır.
– Kömürün depolama yüksekliği 1,5 m‟ yi geçmemelidir.
– Kömür içerisinde tahta, talaş veya odun kalmamalıdır. (Yanmayı çabuklaştırır.)
– Kömürlüğün penceresi sürekli olarak açık tutulmalıdır. Pencere yoksa havalandırma tesisatı yapılmalıdır.

Açık Arazide Depolanması

– İstif yapılacak yerin altı tozlardan ve çamurdan temizlenmelidir.
– Yüksekliği 1,5 m‟yi geçmemelidir.
– Ġstifler arasında servis boşluğu bırakılmalıdır (1,5 m).
– Ġstifler düzgün yapılmalıdır. (Yağmur, rüzgâr vs. gibi dış etkenlerin dağıtmaması için.)
– Ġstif kenarlarına su kanalı açılmalıdır.

Kömürler kızışırsa, su ile kesinlikle söndürmeye çalışılmamalı, ısınan bölgeler dışarıya alınarak havalandırılmalıdır. Sıkılan su genellikle yanmayı artıracaktır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın