Kamu Binalarının Enerji Verimli Yenilemesine Yönelik Rehber

Kamu Binalarının Enerji Verimli Yenilemesine Yönelik Rehber; mevcut kamu binalarının enerji tüketiminin azaltılması, enerji verimliliği, iç mekân kalitesinin artırılması, güncel mevzuata uyum ve diğer gereksinimler sebebiyle kamu binalarında yapılacak tadilatlarda tasarım (projelendirme) süreci, inşaat süreci, “test ayar dengeleme (TAD)” ve işletme sürecinde dikkate alınması uygun olacak önerileri içermektedir.

İklim değişikliği riski, suyun verimli kullanımının da enerji verimliliği kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda bu rehberde, suyun verimli kullanımı konusuna da yer verilmiştir. Bu rehberin hazırlanmasında literatürden ve geçmiş uzmanlık deneyimlerinden yararlanılmış, bu çerçevede enerji verimliliğinin artırılması, güncel mevzuata uyum ve binada konforun sağlanması için öneriler ve kontrol listeleri oluşturulmuştur.

Kamu Binalarının Enerji Verimli Yenilemesine Yönelik Rehber

Diğer yandan bu rehber; imalat tarifi veya teknik şartname olmayıp, bu konularda “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat” tarifleri, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Şartnameleri” ve diğer kamu idarelerinin şartnameleri kullanılmalıdır. Bu rehberin kapsamına giren binalar, tipolojilerine ve kullanım amaçlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:

a) Hizmet-ofis binaları,
b) Sağlık yapıları (hastaneler, sağlık ocakları vb.),
c) Eğitim kurumları (ilkokullar ve orta öğretim okulları, üniversite binaları, kampüsler),
d) Lojmanlar, konukevleri, kreşler, yurtlar, cezaevleri,
e) Spor salonları, yüzme havuzları,
f) Ulaştırma binaları (havaalanları, tren garları, otogarlar).

Bu rehber, esaslı bina tadilatları dikkate alınarak hazırlanmıştır ancak yapılacak tadilat, basit veya kısmi tadilat ise rehberin ilgili bölümleri kullanılabilir. Bu rehberin 3. bölümünde, rehberde yer alan tanımlamalar ve kısaltmalar verilmiştir. 4. bölümde, bina tadilatları süreçlerindeki ön şartlar ve ön kontroller, 5. bölümde; iç mekân kalitesi, ısı transfer gibi teknik bilgilere yer verilmiştir. 6. bölümde, tadilat planlama ve projelendirme süreçleri, 7. bölümde; binalardaki ortak uygulamalar ile farklı bina türlerindeki sistemlere ilişkin bilgiler verilmiştir. 8. bölümde, uygulama süreci ve TAD, 9. bölümde; sürdürülebilirlik ve süreç takibi konuları hakkında bilgi verilmiştir. 10. bölümde; mevzuat, 11. bölümde, kaynaklar verilmiştir. Saha tecrübelerine dayanan “Kontrol Formları” ile “Vaka Örnekleri” rehberin sonunda “ek olarak”verilmiştir.

Kamu Binalarının Enerji Verimli Yenilemesine Yönelik Rehber

kamu-b-nalarinin-enerj--ver-ml--yen-lemes-ne-yonel-k-rehber

Rehberi Kimler Kullanabilir

Bu rehber; kamu kurumlarının yöneticileri, proje ve inşaat birimleri, işletme birimleri, teknik elemanlar, yükleniciler tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Ancak bu kullanıcıların bu rehber içeriğindeki konularla ilgisi, mesleki durum ve pozisyon itibarıyla çok farklı olacaktır. Örneğin, bina yöneticileri/idareciler için ön bilgiler yeterli olurken mühendisler ve işletmecilerin tüm rehber içeriğine hâkim olması uygun olur.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın