İSKİD – İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği

İSKİD in amacı, iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı ve/veya ithalatçısı tüm üyeleri arasında işbirliği sağlamak, üyelerinin sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaları yapmak, Türk klima tüketicilerinin ve firmalarının haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde korumak, ve ülkenin çeşitli ısıtma, soğutma klima ihtiyaçlarının karşılanması için çevre korumasına ve ülke ekonomisine dikkat ederek gereken çalışmaları yapmaktır.

Vizyon

İSKİD yeni yönetimi 2 yıllık süre için vizyonunu “Sektörümüzü toplumun yaşam kalitesini artıran çalışmalarında, çevreyi gözeten, yenilikçi, güvenilir, rekabetçi nitelikleriyle yurtiçi ve yurtdışında saygın ve öncü bir konuma taşımak” olarak belirlemiştir.

Bu vizyonumuzu gerçekleştirmek için
-Sektörümüzün araştırma-geliştirme altyapısının ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Sektörümüze uygun kalifiye iş gücü yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
-·Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının, yüksek verimli ürünlerin, yenilikçi teknolojiler ile uygulamaların teşvik edilmesi,
-Ulusal ve uluslararası medyada etkinliğimizin arttırılması,
-Yönetmelik ve standartların takibi, güncellenmesi, gereğinde şartname oluşturma ve piyasa gözetimimizin etkinleştirilmesi ile haksız rekabeti önleyerek güvenilir sektör imajımız yükseltilmesi,
-Sanayi-Devlet ilişkilerinin güçlendirilmesi,
-Kaliteli Türk malı imajının uluslararası pazarlarda tanıtılması ve saygınlığının arttırılması,
-Uluslararası kurumlarla işbirliklerinin arttırılması ana başlıkları temel odak noktalarımız olacaktır.
ana başlıkları temel odak noktalarımız olacaktır.

İSKİD Tarihçe

İSKİD, 1991 yılında klima ve soğutma sektörünün önde gelen firmaları ve kişilerinin katkılarıyla başlatılan çalışmalar sonucunda 1993 yılında kurulmuştur. 10 yıl boyunca “Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği – ISKİD” adıyla çalışan dernek, Ocak 2004 Genel Kurulunda adını “İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği – İSKİD” olarak değiştirmiştir.
Derneğin amacı iklimlendirme ve soğutma cihazları imalatı ve temsilciliği konusunda çalışan üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamak; üyelerin mali, hukuki, idari, teknolojik, imalatla, ithalatla ve ihracatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak; sektörde oluşabilecek haksız rekabet ve Türkiye’ye zarar verebilecek uygulamalara karşı önlemler alınmasını sağlamak; klima tüketicilerinin ve firmalarının haklarını yurt içinde ve yurt dışında korumak; Türkiye’de iklimlendirme, soğutma, klima pazarını geliştirmek; çevre korumasına da dikkat ederek en ileri seviyeye çıkartmaktır.

Türkiye’de 1950’lerde hayat bulan klima ve soğutma sektörü halen hızla gelişmektedir. İSKİD, bu gelişmenin sağlıklı ve daha da hızlı olmasını sağlamak için mevcuttur. İSKİD üyesi şahıslar sektör içerisinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileridir. Bir veya iki temsilci ile Üye olmak isteyen firmalar için klima cihazları, soğutma cihazları ve bunların bazı komponentlerinin en az birini yurt içinde imal etmek veya Türkiye temsilcisi olmak esastır.

İSKİD üyelerinin temsil ettiği şirketlerin sayısı Mayıs 2014’de 96’ya ulaşmıştır. Bu firmalar çoğu ürün için Türkiye pazarının %80 ila 90’ını temsil etmektedir.

Site Adresi: İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği Resmi Sitesi

İSKİD

Kaynak: İSKİD, İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği, Basın Kiti

İlgili Yazılar

1 Yorum

Bilgilendirme için teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın