İSEDA, İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği

İSEDA, İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği Ulusal ve uluslararası düzeyde başta İklimlendirme Sektörü olmak üzere personel kurumlar, kurumların ilgili akreditasyon ve standartlara uygun olacak sınav ve belgelendirme hizmetleri vermek ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek sektörün hizmet ve teknoloji alanında öncü olacak faaliyetler yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Dernek Faaliyet ve Çalışmaları

A)   İSEDA TS EN ISO / IEC 17024:2012 ve diğer normlarda personel ve kurumlar için sınav ve belgelendirme hizmetleri yapmak,

B)   Akreditasyon işlemleri ile ilgili kişiler, kurum / kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak,

C)   Enerji Verimliliği ve Çevrenin Korunmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası kanun, yönetmelik, genelge ve kurallara göre eğitim, sınav ve belgelendirme hizmetleri vermek, standartlar geliştirmek ilgili kurum / kuruluşlarla gerekli işbirliği faaliyetlerini yürütmek,

D)   Sektörün gelişimini sağlamak amacıyla dokümantasyon ve şartname çalışmalarına katkıda bulunmak; başta üniversiteler olmak üzere kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği hususunda zemin oluşturmak; bu doğrultuda çalışmalarını sürdürerek bu amaca hizmet edecek kişi ve kuruluşları bir araya getirmek,

E)   Tüketici ile sektör arasında köprü görevi üstlenerek tüketiciyi bilinçlendirmek,

F)    Üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamak; üyelerin sorunlarına yönelik kalıcı ve hızlı çözümler bulmaya çalışmak; sosyal amaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yapmak,

G)   Satış, keşif, uygulama ve servis hizmetleri kalitesini arttırmak için gerekli olan tüm çalışmaları yapmak,

H)   Uluslararası teknolojik gelişim ve buluşları dış ülke dernek ve üniversiteleri ile işbirliği içinde ülkemize aktararak meslek içi ve okul sonrası eğitim burs ve staj olanakları sağlamak, gençleri profesyonel uzmanlığa yönlendirmek için farklı ve her kesime ulaşabilecek eğitim faaliyetlerinde bulunarak sektörün kalifiye eleman açığını kapamak. Bu doğrultuda Meslek ve İhtisas Odaları; Üniversite ve Kamu Kuruluşları ve sektörle ilgili diğer ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve ortak çalışmalar geliştirmek;  iletişim ve uyum içinde faaliyetlerde bulunmak,

İ)     Derneğin amacı konusunda düzenlenen yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, seminer, fuar, sergi, gibi faaliyet ve toplantılara katılmak; aynı şekilde yurt içinde dernek tarafından düzenlenen faaliyetlere yabancı kuruluşlardan ve derneklerden temsilci davet etmek,

J)    Yetkili makamlardan izin almak koşuluyla yazılı ve görsel yayın organları (gazete, dergi, televizyon, radyo ve internette web sitesi)  oluşturmak ve bu yolla İSEDA’ nın görüş ve önerilerinin geniş bir kesime ulaşmasını sağlamak,

K)   Sektör dergilerinde düzenli şekilde teknik makaleler yayınlamak ve bununla ilgili olarak komisyonlar oluşturmak,

L)    Sektörün gelişimine katkıda bulunacak eser, proje, iş ve yayınları ödüllendirmek suretiyle üyeleri teşvik etmek,

M)  Tüketici bilincini geliştirici faaliyetlerde bulunmak,

N)   Derneğin gelirlerini temin etmek için piyango; müsamere, gezi, yemekli toplantılar düzenlemek,

O)   Yetkili makamlardan izin almak koşuluyla lokal açmak,

İSEDA

İSEDA DERNEĞİ KURUCULARI

Derneğin kurucu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Turhan KARAKAYA, İbrahimağa Mh. Onur Sk No: 16 İnta – 9  A Blok K:10 / Koşuyolu – İSTANBUL- İklimlendirme – Soğutma Teknikeri
Uğur OTARAN, Emin Ali Paşa Cad. Köknar Sk.No: 21 / 13 Bostancı – İST Teknik Öğretmen
Birol ASİL, Dereboyu Cd. No: 102 / 23 Ortaköy – İST  Makine Mühendisi
Mehmet RODOP, Fulya Mh. Ünsal Sk. No: 5 / 1 D: 9 Şişli – İST Makine Teknikeri
Hüseyin ŞENTÜRK, Valide-i Atik Mh. Kartalbaba Cd. Altun Sit. No: 44 / 4 Üsküdar – İST – Elektronik Mühendisi
Muzaffer KAZAKOĞLU, Hilmibey Sk. No:19/13 Ziverbey – İST    İşletmeci
Orhan TEMİZ, Barbaros Bulvarı No: 38 / 1 Balmumcu – İST    Makine Yüksek Mühendisi
Mesut ÇEVLİK, Fırın Sk. No: 1 / 7 Erenköy – Kadıköy – İST      İklimlendirme – Soğutma Teknikeri
Musa ŞİMŞEK, Balamir Sk. No: 24 Kavacık – Beykoz – İST      Klimacı
H. Mehmet BAŞ, Terzi Kasım Sk. No:13 Hasköy – Beyoğlu – İST  –  İklimlendirme – Soğutma Tekniker

İSEDA Eğitimleri

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER EĞİTİMİ
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayabilecek bilgiler ile donanması ve kaza anında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecekleri seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

iSKELE KURULUM EĞİTİMi
İskele kurma sökme işlerinde ihtiyaç duyulacak donanima sahip nitelikli eleman yetiştirmektedir. İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, işverenler , teknikerler ve formenler için özel olarak düzenlenmektedir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

SOĞUTMA TEMEL KAVRAMLARI
Soğutma ve İklimlendirme arasındaki ilişki , Kompresör türleri ve soğutma elemanlarının çalışma prensipleri Defrost mantığı , heat pump çalışma mantığı hakkında temel bilgileri içermektedir.

PSIKOMETRI VE NEMLI HAVANIN TERMODINAMIĞI EĞİTİMİ
Psikometrik Diyagram ile hava şartlandırma ve Nemli Havanın Termodinamiği ilişkisi, Entalpi ve Entropi Kavramları , Taze Hava koşulunda kapasite tayini

KLİMA SİSTEMLERİ VE KLİMADA SİSTEM SEÇİMİ EĞİTİMİ
İklimlendirme ve konfor ilişkisi kurulması, konfor şartını hangi kriter gözönünde bulundurularak tayin edilmesi gerektiği ile ısı,nem kontrolünün klima seçimine etkisi

ISI KAYIP-KAZANÇ EĞİTİMİ
Temel Isı-Sıcaklık ve Enerji kavramlarınıa giriş ile Temel Isı transfer yasaları ,Isı kayıplarının hesaplanması konularını kapsar.

HAVALANDIRMA VE KLIMA KANAL HESABI YÖNTEMLERİ
Hava Kanal tasarımı , hesaplama ve uygulama yöntemlerini kapsar.

VRF SİSTEMLERİ ÖZELLİKLERİ & ÇALIŞMA PRENSİPLERİ EĞİTİMİ
VRF sistem nedir ? Tercih sebepleri , borulama mesafesi çalışma sistemleri ve dizayn kriterleri konularını kapsar.

FLORLU SERA GAZLARI
F-Gaz mevzuatını ve uygulamalı eğitim ve sertifikalandırma konularını kapsar.

iKLİMLENDİRME TEMEL ELEKTRİK BİLGİSİ EĞİTİMİ
Hvac Sistemlerinde elektrik ilişkisi sistematiği ve tasarımı konularını kapsar.

İKLİMLENDİRME VE PSİKOMETRİ
İklimlendirme Sistemlerinde Psikometri Diyagramı ve yorumlama konularını kapsar

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın