Yaklaşık Sıfır Enerjili Binaların Uygulanma Süreci

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde enerji tüketiminin %40’ından ve seragazı salımlarının %35’inden sorumlu olan binalar Birliğinin enerji politikalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bina sektörünün sürdürülebilir rekabeti için de kaynak verimli ve düşük emisyonlu bir geçiş gerekmektedir.

2010/31/EU sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile Avrupa Birliği, inşaat sektöründeki önemli potansiyeli kullanmak için Üye Ülkelerin bağlayıcı yasal kararlar almasına yönelik yeni hükümler getirmiştir. Direktifin 9. Maddesine göre Üye Ülkeler, 31 Aralık 2018 den sonra kamu kurumlarınca kullanılan tüm yeni binaların, 31 Aralık 2020 tarihinden önce de tüm yeni binaların yaklaşık sıfır enerjili binalar (YSEB) olmasını sağlayacaklardır. Yaklaşık sıfır enerjili bina ise; çok yüksek enerji performansı olan binalar olarak tanımlanmıştır. Yaklaşık sıfır veya çok düşük miktardaki enerjinin büyük oranda mahallinde veya yakında yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji dâhil olmak üzere yenilenebilir kaynaklarından sağlanması gerekmektedir.

Birlik genelinde yaklaşık sıfır enerjili binaların sayısının artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ve mevcut binaların yaklaşık sıfır enerjili binalara dönüştürülmesi için Üye Ülkelerce politikalar geliştirilmesi ve önlemler alınması, yapılacak çalışmaların da ulusal planlarda belirtilmesi beklenmektedir.

Bu çalışmada, 2010/31/EU sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi gereği uygulanmaya başlanacak yaklaşık sıfır enerji bina kavramını Avrupa Birliği üye ülkelerinin nasıl tanımladığı, ulusal mevzuatlarına adaptasyon süreçleri ve iyi uygulamalar gözden geçirilmiş ve yaklaşık sıfır enerji bina kavramının Türkiye’ye uyarlanmasına ilişkin yöntemler ortaya konmuştur.

Makalenin Tamamı

2019-017

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın