Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı, TurSEFF

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak sürdürülebilir enerji yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır.

Program 2010 yılından bu yana Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından geliştirilmiş ve Avrupa Birliği fonu ile desteklenmektedir.

Projenin birinci fazı (2010-2013) ve ikinci fazı (2013’ten bugüne devam etmekte) süresince özel sektörde 900’den fazla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine 500 milyon Avro’dan fazla finansman sağlanmıştır. Toplamda yıllık sağlanan CO2eş emisyonu azaltımı, her yıl yaklaşık 800.000 otomobil tarafından yayılan CO2eş emisyonuna eşdeğerdir. Aynı zamanda yıllık enerji tasarrufu, Türkiye’de her yıl neredeyse 3 milyon kişi tarafından tüketilen elektriğe eşittir.

2017’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından TurSEFF’in üçüncü fazı daha kapsamlı bir şekilde başlatıldı;

– Su verimliliği, hammadde verimliliği ve atık yönetimi yatırımları,
– Uygun faydalanıcılar kategorisine “Kamu Kurumları” da katıldı.
TurSEFF III’te sağlanacak olan toplam finansman miktarı 400 milyon Avro’dur.

Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir ekip, potansiyel kredi sahiplerinin sürdürülebilir enerji projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve TurSEFF kapsamında başarılı kredi başvuruları hazırlamak için destek sağlamaktadır. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TurSEFF programı, MWH, now part of Stantec, tarafından yönetilen bir konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.

TurSEFF Zaman Tüneli

Turseff Zaman Tüneli
Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri
Başlangıçtan Bugüne

7 faaliyet süresi (yıl)
991 finanse edilen projeler
533 milyon Avro değerinde finansman
437 ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu
2.1 Mton yıllık CO2eş azalımı
447 MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Paydaşlar

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası; EBRD katılımcı bankalara 400 milyon Avro kredi olanağı sağlamıştır.
Avrupa Birliği; Programın teknik paketi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Katılımcı Finansal Kuruluşlar; Aklease, İşbankası, Vakıfbank bulunmaktadır.
Müşteri; Kredi olanaklarından faydalanır ayrıca proje danışmanlarının sağlayacağı destekten de ücretsiz olarak yararlanır.
Proje Danışmanı; MWH, now part of STANTEC, firmalara ücretsiz teknik destek sağlamaktadır.

TurSEFF Proje Danışmanlığı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından oluşan konsorsiyuma göre, TurSEFF programı “Proje Danışmanlığı” MWH, now part of STANTEC, tarafından sağlanmaktadır. Konsorsiyum, TurSEFF programının uygulanmasından sorumludur. Aynı zamanda TurSEFF kredisinden faydalananlara teknik yardım sağlanmaktadır.

Potansiyel müşteriler, mevcut yatırım planları konusunda yardım alabilecekler, ayrıca TurSEFF finansmanından en iyi şekilde faydalanmak üzere projelerinin yapılandırılması ve desteklenmesine yönelik en son yöntemler konusunda da bilgilendirileceklerdir. Aynı zamanda, müşteriler, enerji etüdü ve bölgesel seminerler ve çalıştaylar yoluyla enerji yönetimi eğitimlerine de katılabileceklerdir.

Proje danışmanı ayrıca projenin her konudaki koordinasyonunu da gerçekleştirecek, katılımcı bankalara kapasite oluşturma ve eğitim desteği de sağlayacaktır. Bunlara ek olarak, programdan yararlanmak üzere sunulan projelerin teknik ve finansal uygunluğunu da değerlendirecektir.

GEFF Programı

GEFF Programı, 24 ülkede 120’den fazla finans kuruluşu ile çalışmakta ve yaklaşık 4 milyar Avro Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) finansmanı ile desteklenmektedir. Bu sayede 112.000’den fazla firmanın yıllık CO2 emisyonları 6 milyon tondan fazla azaltılmıştır.

GEFF programları aracılığıyla, EBRD yerel finansal kurumlara kredi finansmanı sağlayarak çok sayıda yeşil yatırımı finanse etmektedir.

GEFF finansal destek sağlamanın yanında, deneyimli bankacı ve teknik program yöneticilerinden oluşan bir EBRD ekibi tarafından GEFF ürün ve hizmetleri için tutarlı, kaliteli ve yenilikçi bir hizmette sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, katılan finansal kurumların ve müşterilerin pazar uygulamalarını geliştirmesine yardımcı olmak için danışmanlık hizmetleri de mevcuttur.

Bu da GEFF Programları’nın yeşil ekonomi yatırımlarının faydalarını ve yeşil projeleri nasıl yatırımlara dönüştürdüklerini göstermelerine yardımcı olur.

TurSEFF de Türkiye’deki GEFF Programlarından biridir. Diğer programlar ise konut sektörünü hedefleyen TurEEFF ve özel sektör için orta ölçekli kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını (10 milyon Avro’dan büyük) hedef alan MidSEFF’dir.

TurSEFF

TurSEFF Uygunluk Kriterleri

Anlaşmalı finansal kurumlar aracılığıyla finansman arayan firmalara, geniş bir yelpazede çevreci yatırım fırsatları belirleyip projelerini uygulamaları için yardımcı oluyoruz. Siz de projenizin ve firmanızın uygunluğunu kontrol edin!

Faydalanabilecek Uygun Firmalar;

– KOBİ kriterlerine uygun firmalar*
– Sadece özel sektörde olan KOBİ kriterlerine* uygun Belediye Hizmeti Sağlayan Firmalar
– Uygun ekipmana (“Teknoloji Seçim Aracı’ndan bakınız) sahip ve KOBİ kriterlerine uygun bayiler ve satıcılar
– ESCO’lar ve ESCO müşterileri
– KOBİ kriterlerine* uygun, uygun ekipman (Teknoloji Seçim Aracı’ndan bakınız) üreticileri
– Kamu Kurumları

TurSEFF Teknoloji Seçim Aracı : Giriş
*KOBİ kriteri: Tam zamanlı çalışan sayısı en fazla 250, yıllık satış hacmi 50 milyon Avro veya bilanço aktif büyüklüğü 43 milyon Avro veya altında olmalıdır.

TurSEFF Finansmanı için uygun yatırımlar:

a. Aşağıdaki alanlarda yapılacak tasarruf/yatırımlar:

– Kaynak verimliliği yatırımları:

– Enerji Verimliliği Yatırımları
– Su Verimliliği Yatırımları
– Hammadde Verimliliği Yatırımları
– Atık Yönetimine Dönük Yatırımlar

– Yenilenebilir Enerji Yatırımları:

b. Teknoloji Seçim Aracı ile değerlendirilen, 250.000 Avro’ya kadar finansman ihtiyacı olan hızlı kredilendirme sürecine dahil olan yatırımlar, KDV dahil yatırım tutarı üzerinden finanse edilebilir.
c. Finansman ihtiyacı 5 milyon Avro’yu aşmayan projelerde yatırımın %100’üne kadar finansman sağlanabilir.
d. Kiralanan ekipmanların her bir parçasının maksimum bireysel kredi miktarı ve maksimum satın alma fiyatı şu şekilde olmalıdır;

Önceden Onaylanmış Teknoloji Yatırımları içinDetaylı Teknik Değerlendirmeye tabi yatırımları için
Üreticiler hariç olmak üzere uygun faydalanıcılarÜst limit 250.000 AvroÜst limit 5 milyon Avro
ÜreticilerÜst limit 1 milyon Avro

e. Bir yatırımcı, her bir dilimi 5 milyon Avro’yu aşmamak kaydı ile toplam maksimum 15 milyon Avro’ya kadar finansman kullanabilir.
f. Satıcı ve bayilerin toplam kredi miktarı üretici, satıcı ve bayileri başına 5 milyon Avro’yu aşmamalıdır.
g. Kredilerin ve kiralama ücretinin para birimi faydalanıcı tarafından belirlenmektedir.
h. Aşağıdakileri finanse etmek amacıyla kredilendirme veya kiralama yapılmamaktadır;

– Silah veya askeri teçhizatın üretimi ve/veya ticareti
– Finansal kuruluşlar veya finansman servisi veren şirketler
– Sigorta sektörü
– Tütün veya alkol üretimi ve/veya ihracatı
– Kumarhane veya diğer kumarla ilişkili sektörler
– Mülk veya para birimindeki spekülatif yatırımlar veya diğer spekülatif yatırım faaliyetleri
– Diğer şirketlerin sermaye benzeri yatırımları dahil olmak üzere her türlü menkul kıymetlere yapılan yatırımlar

i. Bunlara ek olarak, finansman amacıyla da bir kredi sağlama veya kiralama yapılmamaktadır;

– Yeni üretim tesislerine yapılan yatırımlar (“yeşil alan yatırımları”)
– Bir satıcıya veya satıcı ve üreticilere kredi dışında, işletme sermayesi gereksinimleri
– Ulusal enerji verimliliği standartlarına halihazırda uyan yeni ticari binalara yapılan yatırımlar
– Arazi ve mevcut binaların satın alımı, kiralanması ya da finansal kiralama yapılması
– Sadece kısa veya orta vadeli kar elde etmeyi amaçlayan gayrimenkul yatırımları
– Şebekeye bağlı elektrik üretimi ve/veya nakliyesi için biyoyakıt (biyodizel veya biyo-etanol gibi) kullanımı

Kamu Sektörü

Faydalanacak firmanın bir kamu kuruluşu olması durumunda, TurSEFF kapsamında finanse edilecek olan projenin, projenin türüne ve boyutuna göre değişen EBRD Kamu Satın alma Yönetmeliği uyarınca satın alımının yapılması gerekmektedir.
Projeler için Teknik Uygunluk Kriterleri

a. Finansman talebi 250.000 Avro’dan düşük olan projeler için

Yüksek performanslı ekipman ve malzemeler için finansman ihtiyacınız var ise hemen buraya tıklayarakTeknoloji Seçim Aracı’ndan teknik kriterleri kontrol edebilirsiniz. Ekipmanınızı bulabilir, finansman için gerekli minimum standartları kontrol edebilir ve ekipmanınızın minimum standartlara uyumlu olduğunu gösteren Uygunluk Belgesi’ni temin edip, TurSEFF’in anlaşmalı olduğu herhangi bir finansal kuruluşa başvurabilirsiniz.

b. Kredi miktarı 250.000 Avro ve 5 milyon Avro arasında olan projeler için

1. Endüstride ve tarımda sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları

Uygun Ticari Sürdürülebilir Enerji Yatırımları, birincil enerji tüketiminde ve/veya elektrik ve/veya yakıtların ve/veya diğer enerji türlerinin nihai tüketimini azaltan ekipman, sistemler ve süreçlerdeki kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını içerir.
Teknik Enerji Performansı: Yatırım, her koşulun eşit olması durumunda, yıllık bazda ölçülen Enerji Tasarruf Oranı veya %20 veya daha fazla CO2eş azaltımı sağlayacaktır.
Yenileme Yatırımları: Yatırım, mevcut tesislerdeki enerji verimliliğine veya yenilenebilir enerji ekipmanının güçlendirilmesine odaklanmalıdır. Yeni üretim tesislerine yapılan yatırımlar TurSEFF bünyesinde finansman için uygun değildir.
Kapasite Artırımı: Mevcut bir üretim tesisinde yapılacak proje kapsamında kapasite artırımı olabilmesi için;

i. mevcut ekipmanın daha yüksek kapasiteli ekipmanlarla değiştirilmesi ve
ii. kapasite artırımının mevcut kapasitenin iki katından fazla olmaması gerekmektedir.

– Endüstri ve tarım sektörlerinde sürdürülebilir enerji yatırımları olarak uygun olabilecek proje örneklerini görmek için teknoloji seçim aracına bakınız.

2. Ticari ve kamu binalarında sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları

Binalar İçin Uygun Sürdürülebilir Enerji Yatırımları, birincil enerji tüketiminde ve/veya nihai elektrik ve/veya yakıt tüketiminde ve/veya binalardaki diğer enerji türlerinde azalmaya olanak tanıyan ekipman, sistem ve süreçlerde kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını içerir.
Teknik Enerji Performansı: Yatırım, her koşulun eşit olması durumunda yıllık bazda ölçülen Enerji Tasarruf Oranını %30 veya daha fazla sağlamalıdır.
Yenileme Yatırımları: Yatırım, mevcut binaların yenilenmesine odaklanmalıdır. Yeni binalardaki yatırımlar finansman için uygun değildir.
– Ticari enerji yatırımları olarak uygun olabilecek proje örneklerini görmek için teknoloji seçim aracına bakınız

3. Yenilenebilir enerji yatırımları

Teknik Enerji Performansı: Yenilenebilir enerji projelerinin kapsam dahilinde olması için aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır;

– Basit geri ödeme süresi 15 yılın altında olmalıdır.
– Rüzgar türbinlerinin kurulu kapasite kullanım oranı %22’den düşük olmamalıdır.
– Nehir tipi hidroelektrik santrallerinin kurulu kapasite kullanım oranı %25’ten düşük olmamalıdır.
– Tüm yenilenebilir enerji projelerinin mali açıdan uygulanabilirliği, net bugünkü değer (%7 iskonto oranı kullanılarak hesaplanmıştır) ile hesaplanır.
– Enerji üretimi projelerinde, maksimum toplam kurulu kapasite 10 MW’ı ve küçük nehir tipi hidroelektrik santrallerinde ise 5 MW’ı aşmamalıdır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın