TTMD XIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu

“İklime Uygun Mekanik Tesisat Sistem Çözümleri” başlığını taşıyan TTMD XIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Wyndham Levent Oteli’nde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sempozyumun amacı mekanik tesisat sektörüne ilişkin kavram ve ürünlere bu kez bileşen bazında salt akademik kaygılarla değil; iklime uygun sistem tasarımı ve uygulaması perspektifiyle bakmaktır. Kanımızca böyle bir bakış açısı, coğrafi ve iklimsel şartların tasarlanan sistem verimi üzerindeki etkisinin dikkate alındığı akılcı sistemlerin yaygınlaşması için bir gerekliliktir.

TTMD XIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu

Bu amaç doğrultusunda, sempozyumun ana eksenini söz konusu gerekliliği en iyi aktaracağı düşünülen davetli konuşmacıların oluşturması uygun bulundu. Gerek sektörde çalışan mühendis ve mimarların, gerekse konu ile ilgili profesyonel gelecek planları oluşturan üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencilerinin kolektif dinleyici olacakları bu kurgudan çok fayda sağlayacaklarına eminiz. Bu amaçla sizleri TTMD tarafın dan düzenlenen bu sempozyuma davet ediyoruz.

Bildiriler aşağıdaki ana başlıklar altında teknik oturumlarda sunulacaktır.

-Akdeniz İklimi için Tasarım Stratejileri
-Yüksek Binalar için Mekanik Tesisat Sistem Özellikleri
-Kontrol, İşletmeye Alma ve Kabul Hizmetleri (KİK)
-Yüksek Verimli Mekanik Tesisat Sistem ve Ekipmanları
-Teori ve Pratik; İşletme ve Bakım
-Yenilenebilir Enerji Uygulamaları
-Bina Fiziği ve Kabuk Tasarımı
-Modelleme Araçları ve Simülasyon

Bildirilerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

Yazarlar ilk aşamada, bildirilerin konusunu ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde merve@ttmd.org.tr mail adresine göndermelidir. Özet ve bildiriler İngilizce olarak verilecektir. Bilim Kurulu tarafından seçilen özetler hakemler tarafından değerlendirilecektir.

TTMD

1992 yılında ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve sıhhi tesisat alanlarında mekanik tesisat mühendisliğinin ve sektörün gelişmesi için kurulmuş olan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) günümüzde tasarımcı, uygulamacı, akademisyen, imalatçı, mümessil, işletmeci gibi farklı disiplinlerden gelen profesyonellerden oluşan 2.500’ü aşkın üyesinin ortak amaçlar için toplandığı bir dernek haline
gelmiştir.

TTMD’nin başlıca amacı sektördeki mühendis ve mimarların mekanik tesisat ile ilgili konularda bilgilerini arttırmaktır. Dernek bu amaçla teknik eğitimler, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlemekte, ulusal ve uluslararası projelerde paydaş olarak yer almakta ve üniversite ve araştırma kurumlarının yürüttüğü sektörle ilgili araştırmalara destek olmaktadır. Bunun haricinde TTMD bilginin küresel ölçekte paylaşılması için kurulmuş ASHRAE, REHVA, CLIMAMED gibi uluslararası platformlarda
üye dernek olarak yer almaktadır.

SEMPOZYUMUN AMACI

Tesisat Mühendisliği konusunda çalışan araştırmacı, tasarımcı ve uygulamacıları bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak ve “Isıtma”, “Soğutma”, “Havalandırma”, “İklimlendirme” ve “Sıhhi Tesisat” alanlarında teknolojik gelişmeler ve yeni tasarım esaslarını tartışmak amacıyla düzenlenmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın