Soğuk Oda Hesabı ve Soğutma Ekipmanı Seçimleri

9

Soğuk Oda Hesabı ile alakalı et, elma, balık ve peynir gibi gıdalar ile ilgili 4 ayrı proje hesapları ve pratik tablolara yer verilmiştir. Kısaca soğuk oda tanımından bahsedersek; Soğuk oda, özel anlamı ile gıda maddelerinin normal şartlarda saklanabilir sürelerinden daha uzun süre saklanabilmesi için ihtiyaca uygu şartlarda soğutulan ve nem durumu kontrol edilen, dış atmosferden ısı ve nem kazancına karşı yalıtılmış mahaller olarak tanımlanabilir. Soğuk oda ile ilgili detaylı bilgiye Soğuk Oda Sistemleri ve Soğuk Depo Panelleri yazısından ulaşabilirsiniz.

Aşağıda sığır eti ile örnek soğuk oda hesabı verilmiş olup, hesap sonunda pratik tablolar ve diğer 3 ayrı (elma, balık, peynir) proje pdf olarak eklenmiştir.

Örnek Soğuk Oda Hesabı

Konu: Soğuk Oda tasarımı
Malın cinsi: Sığır eti
Miktar: 500 adet
Yer: Adana
Dış Sıcaklık ve Nem: 38
İç sıcaklık ve nem: (0 / +1) %82-92 nem

1- Veriler

Adana’da kuru Termometre sıcaklığı: T=38 C

Soğuk Oda yapımında kullanılan duvarların özellikleri:
– 23 cm dolu tuğla dışı 3 cm sıva açık renk badana
– Çatı cinsi ve rengi: 10 cm betonarme üzeri 2 kat kanaviçe asfalt

Isı geçirme katsayısı:
-Bina iç yüzeyi: a=7
-Bina dış yüzeyi: a=20
-Duvarlar içi dolu Tuğlalardan yapılmış dışta sıva ve açık renk. Sytropor ve poliüretan ile izole edilmiş.
λtu=0,68     λcamyünü=0,035      λpoliüretan=0,02      λsııv=1,2

Tavsiye Edilen Duvar Yapısı:
-4 / +4 arası için;
* Poliüretan kalınlığı 75 mm
* Mantar, cam yünü kalınlığı 125 mm
* Döşeme sıcaklığı +25 C
– Duvar kalınlığı toplam 0,49 metre yani yaklaşık 50 cm
– Dış sıcaklıklar ile komşu hacim arasındaki sıcaklık farkı +10 C alınacak. Dolayısı ile soğutma odasına komşu oda sıcaklığı 48 C oluyor.
– Türk Standartlarına göre soğuk odalarda 1 m3’e 355 kg sığır eti sığdırılabiliyor.
– Sığır eti 1 adet ortalama 280 kg.
– 500 adet kesilmiş et sığdırılmak istendiğine göre her sırada 50 parça olmak suretiyle 23 sıralı bir depo gerekmektedir. Duvarlar da bir sıra sayılırsa 22 adet demir tij ile soğuk oda yapılmalıdır.
– 23 x 22 = 506 sığır eti asılacak kadar tij (Profil) var. Oda girişinde 3 merelik bir boşluk bırakırsak Her bir et için verilecek olan alan 1 m2 olacağından. Dolayısı ile soğuk odanın alanı 24 x 26 x 3.8 = 2371.2 m3

2- Hesaplamalar

2.1 İç Duvar İçin K (Isı Geçirme Katsayısı) Hesabı

Soğuk Oda İç ve Dış Duvar Yapısı

2.2 Dış Duvar İçin K (Isı Geçirme Katsayısı) Hesabı

Soğuk Oda Dış Duvar

2.3 Tavan Çatı İçin K Hesabı

Soğuk Oda Tavan Çatı Yapısı

2.4 Taban Döşeme İçin K Hesabı

Soğuk Oda Taban Döşeme Yapısı

Yüzey Yükselik (m) Boy (m) Alan m2 Ku Δt Isı Transferi (Kcal/h)
Dış duvar (doğu) 3,8 26 98,8 0,126 (38-2+3) 485,5032
Dış duvar (güney) 3,8 24 91,2 0,126 (38-2+2) 436,6656
İç duvar 3,8 26 98,8 0,125 (32-2) 370,5
İç duvar 3,8 24 91,2 0,125 (48-2) 524,4
Tavan 26 24 598 0,124 (38-2+11) 3485,144
Döşeme 26 24 598 0,243 (25-2) 3342,222
TOPLAM 8644,4348

8644,4348 Kcal/saat = 207466,43 Kcal/gün

2.5 Oda Kapı Açılmalarından Meydana Gelen Isı Kaybı:

Oda iç hacmi 24 saatte hava değişimi
Oda sıcaklığı 0 C üstünde Oda sıcaklığı 0 C  altında
1000 2,5 1,9
1250 2,2 1,7
1800 1,66 1,42
2400 1,43 1,22
3000 1,35 1,1

(Tablo Nuri Özkol Soğutma Tekniği kitabı syf 326)

Soğuk Oda Tecritli Oda Hacmi

Nem %92
Süre 1 – 6 saat
Su tutma miktari %62- 77
Donma -2
%92 RH için 0 C io=9kj = 2,16 kcal
%50 RH için 32 C id=70 kj=16,82 kcal
sonuçta gunde üç kes hava değiştiğini varsayarsak:

Qi= 2114×3×(16,82-2,16)×1,143=106268,962 kcal/24 saat

2.6 Mal Isısının Hesabı:

Bu depoya günde +30’da 5000 kg dana eti koyulduğunu varsayarsak.
5000x(30-(-2)) x 0,75 = 120000 Kcal/24h = 5000 Kcal/h
TOPLAM: 5000 Kcal/h

2.7 İnsanlardan Gelen Isının Hesaplanması

Oda sıcaklığı Isı neşri Kcal/h x şahıs
0 C 235 Kcal/h

2 kişi günde 3 kez soğuk odaya giriyorsa: 2x3x235= 1410 Kcal/gün

2.8 Aydınlatma:

1000 watt x 1,06Kcal/h x 3 saat/gün = 3180 Kcal/gün (flouresans)
1000 watt x 0,86 Kcal/h x 3 saat/gün = 2580 Kcal/ gün (normal lamba)
Normal lamba tercih edilir.

2.9 Oda İçinde Oluşan Muhtelif Isılar

2.9.1 Malın Soğutulmasından Doğan Isı

Q= (G(kg) × C × Δt/ Soğutma Süresi)× ön yükleme katsayısı
Günlük Yükleme: G=5000 kg
C=0,7/0,8 kcal/kgC Sığır eti taze ısınma ısısı ( Tablo VII-10 )
tgiriş=31 C tiç=0 C Δt=31 C
Soğutma süresi : 1 – 6 saat ( Tablo VII-10 )
Ön yükleme katsayısı : 1,5 ( Tablo VII-10 )
Q=(5000×0,8×31 / 6) ×1,5 = 31000 kcal/h

2.9.2 Elektrik Motorumun kapasitesi ve hesapları:

7,5 HP lik 15000 Kcal/saat kapasiteli bir kompresör seçilirse
1 adet x 7.5 HPx 740 (*) x 20 saat = 111000
* bu değer Nuri Özkol’un Soğutma Tekniği kitabından seçilmiştir.

2.9.3 Defrost Motorunun ısıl hesabı:

-2 C ile +1 C arasında günde kez 15er dakika defrost yaptığı göz önüne alınırsa 500W’lik bir defrost ısıtıcısı seçilir.
Q= n adet x W (watt) x 0.86 Kcal/watt x H (saat) x F (defrost faktörü)
İse
1 x 500 x0.86 x 1 x 0.5=215 Kcal/gün’dür

3 Soğuk Odanın Soğutma Çevrimi:

Soğuk Oda Soğutma Çevrimi

İdeal şartlardaki cevrim:
4-1 : Adyabatik sıkıştırma.
1-2 : Sabit basınçta ve sabit sıcaklıkta yoğuşma.(kondenserde)
2-3 : Sabit entalpide kısılma.
3-4 : Sabit sıcaklık ve sabit basınçta buharlaşma.(evaporatörde)

Soğutma Yükü Hesabı Sonuçları

İşin Adı: Soğuk Oda Tasarımı Yeri: Adana
Kullanım Amacı: Kombine et depolanması
Dış sıcaklık ve nem: 38 İç sıcaklık ve nem: (0 / +1) %82-92 nem
Komşu hacim sıcaklıkları: 45 Döşeme: 25 Tavan:
Oda ölçüleri: 7x6x3.8 metre Hacim: 157 m

1- Transmisyon Isısı (Duvar, Tavan, Döşeme)
(*) Günlük Güneş alan yüzeylere solar sıcaklık farkı ilave edilecek.

Yüzey Yükselik (m) Boy (m) Alan m2 Ku Δt Isı Transferi (Kcal/h)
Dış duvar (doğu) 3,8 26 98,8 0,126 (38-2+3) 485,5032
Dış duvar (güney) 3,8 24 91,2 0,126 (38-2+2) 436,6656
İç duvar 3,8 26 98,8 0,125 (32-2) 370,5
İç duvar 3,8 24 91,2 0,125 (48-2) 524,4
Tavan 26 24 598 0,124 (38-2+11) 3485,144
Döşeme 26 24 598 0,243 (25-2) 3342,222
TOPLAM 8644,4348

8644,4348 Kcal/saat = 207466,43 Kcal/gün

2- Hava Değişiminde Gelen Isı

İd: Dış hava ısı tutumu 16,82 Kcal/kg
İo: İç hava ısı tutumu 2,16 Kcal/kg

134x Hav. Değ. 24 saatte 3 defa x (16,82-2,16) x 1,143kg/m³ = 6736,064 Kcal/gün

3- Mallardan Gelen Isı

120.000 Kcal/gün

4- Oda İçerisinde Meydana Gelen Muhtelif Isılar

a) İnsan: 2 Kişi x 235 Kcal/h x 3 saat/gün 1410 Kcal/gün
b) Aydınlatma: 1000 Watt x……Ad. x 0.86 (Flouresan 10.6) x …….saat/günde 2580 Kcal/gün
c) Motor: ………. HP x ……Ad. x ………Kcal/hHP x………saat/gün 111.000Kcal/gün
d) Elk. Defrost: ………Ad. x ………Watt x 0.86 x ………saat/gün x 0.5 215 Kcal/gün
f) Diğerleri: Maldan gelen ısı 744000 Kcal/gün 744000 Kcal/gün
GÜNLÜK TOPLAM ISI KAZANCI (Kcal/gün) 7690585,499

Soğutma Ekipmanının seçiminde esas alınacak saatteki yük:
Günlük toplam Isı kazancı/ Günlük çalışma saati (14 ila 20 saat) = 7690585,499 / 20 =3484529,275 Kcal/h96132 Kcal lik 4 adet evaparatör seçilir.

Soğuk Odanın Ekipmanlarının Seçimi

1-Evaporatör seçimi:
Kapasite : 96.000 x 1.163 = 111648 / 0,6 = 186086 W
Adet :4

2-Kompresör Seçimi:
Kapasite :180000W
Adet :1

3-Kondenser Seçimi:
Qkon = 32720
Adet :1

Pratik Soğuk Oda Kapasite Tayini ve Boru Seçim Tabloları

Soğuk Oda Tablo 1

Soğuk Oda Tablo 2

Soğuk Oda Tablo 3

Soğuk Oda Tablo 4

Soğuk Oda Tablo 5

Soğuk Oda Sorunları ve Çözümleri

Soğuk Oda Sorunları ve Çözümleri

Soğuk Oda Yapımı İçin Pratik Bilgiler

Örnek Soğuk Oda Deposu Projesi-1 (Balık(Hamsi)-60 Ton)

Örnek Soğuk Oda Deposu Projesi-2 (25 ton balığın soğuk depolanması, 50 ton peynirin soğuk depolanması ve 20 ton balığın dondurulması)

Örnek Soğuk Oda Deposu Projesi-3 (40 ton elmanın saklanması ve 20 ton balığın dondurulması)

Bu bilgiler ışığında Soğuk Oda Hesabı ile ilgili excel hesabı ve autocad projesini indirebilirsiniz.

Soğuk Oda Hesapları ve Autocad Projesi
Açıklama İndirme Linki
Pratik Soğuk Oda Hesabı Excel Pratik Soğuk Oda HesabıPratik Soğuk Oda Hesabı.xls
Soğuk Oda Autocad Dosyası Soğuk Oda AutocadSoğuk Oda.dwg

Kaynak:
1- Aris Nalcı, Soğuk Hava Deposu Hesabı

9 Yorumlar

 1. Ürünleri, gıdaların içerisindeki sıvıları dondurarak bakterilerin gelişimlerini engelliyor ve daha uzun süreli muhafaza edebiliyoruz yararlı bir teknik.

 2. Merave ben kahramanmaras sütcü imam üniversitesinde iklimlendirme bölümünde okuyorum ve sogutma sistem tasarimi ve ekipma secimi diye dersim var ben bunu anlamayorum bana yardimci olurmusunuz

  • Yunus Bey merhaba,

   Soğutma sistem tasarımı ve ekipman seçimi geniş bir konu olup, takıldığınız veya anlamadığınız kısımları net soru (ısı kazancı nedir, neden kaset tipi veya kanallı tip vs, neden vav değilde cav gibi.) olarak belirtirseniz daha kolay yardımcı olabiliriz.

  • Aleykümselam,
   Genellikle soğuk hava deposu projesini ilgili firmalar pid programları üzerinden uygulama projesi olarak hazırlamaktadır. Sistek, Karsu, Friterm gibi firmalarla iletişime geçebilirsiniz. Soğuk hava deposu evaporatör seçimi için Friterm Standart Ürün Seçim Programını kullanabilirsiniz. friterm.com/tr-TR/friterm-standart-urun-secim-programi/13039 adresinden indirebilirsiniz.

 3. Merhabalar hocam
  Sistem tasarlarken boru çapları neye göre ve nasıl belirleniyor ? Seçtiğim kondenser evaporatör ve kompresörün katalog boru çapları birbirinden farklı

  • Umut Bey merhaba,
   Kataloglar genellikle İstanbul dış hava sıcaklığı, belirledikleri iç ortam sıcaklıkları ve gidiş dönüş akışkan sıcaklığın göre yer almaktadır. Sizin seçim şartlarına göre direkt katalog değerini seçmeniz hatalı olacaktır çünkü ilgili şartlara göre sizin ihtiyacınız üzerinde veya altında bir cihaz seçmiş olabilirsiniz. Bu nedenle cihaz seçim şartlarını ilgili firmaya göndererek doğru ürünü seçebilir veya katalog yerine veri girişine izin veren seçim programlarını kullanarak ürünleri seçebilirsiniz.

 4. hocam merhabalar ben bir şey merak ediyorum adana ilindeki sığıt eti projesinde günlük toplam ısı yükü değeri = 7690585,499 gelmiş ben toplam ısı yükü değerini bulamadım 1.2 milyonlarda geldi bunu nereden bulduk açıklama şansınız var mı acaba ?

Yorum Yazın

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı giriniz.