Sıfır Enerji Binalara Ulaşmada Akdeniz Ülkelerinde Karşılaşılan Engeller

Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Direktifi’yle (EPBD), optimum maliyetle ulaşılabilen en yüksek enerji performansı seviyesi ve yaklaşık sıfır enerji bina kavramları ortaya çıkmıştır. Direktifin 2018 yılında yayımlanan versiyonunda da güncelliğini koruyan bu iki kavram doğrultusunda, 2020, 2030 ve 2050 yılları için planlanmış olan bina enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak üzere Avrupa ülkelerinde ulusal araştırmalar sürdürülmektedir.

Yaklaşık sıfır enerji binalar konusundaki araştırmalar sürerken, ilgili hedeflere ulaşılması konusunda sosyal, teknik, ekonomik ve yasal engellerle de karşılaşılmaktadır. Kendine has iklim koşullarına ve sosyo-ekonomik yapılarına bağlı olarak Akdeniz ülkeleri bu tür engellerin aşılmasında özgün bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.

Türkiye’de de, 2009 yılından bu yana, EPBD gerekliliklerini karşılayacak ulusal mevzuat geliştirilmektedir ve güncel olarak, yaklaşık sıfır enerji binalara yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemizin diğer Akdeniz ülkeleriyle, özellikle iklim koşulları açısından, benzerliklere sahip olması nedeniyle, bu ülkelerdeki uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin ve bunlara karşı geliştirilen çözümlerin analiz edilmesi, ülkemizde izlenecek yöntemin belirlenmesinde zaman ve kaynak verimliliği sağlanması açısından önem taşımaktadır.

Bu bildiride, öncelikle Avrupa Komisyonu’nun tanımladığı “yaklaşık sıfır enerji bina” kavramı, optimum maliyet seviyesiyle olan ilişkisi de dikkate alınarak kritik edilmektedir. Ardından, çalışmanın odak noktası olan Akdeniz ülkelerinde yaklaşık sıfır enerji binalara ulaşmada karşılaşılan zorluklar, literatürdeki güncel uluslararası yayınlar esas alınarak değerlendirilmektedir.

Yapılan değerlendirmeye bağlı olarak, Türkiye’de yaklaşık sıfır enerji bina hedefine ulaşılmasına etki edecek olan sosyal, teknik, ekonomik ve yasal parametreler, ülkemizin kendine özgü koşulları ve güncel ulusal çalışmalar da dikkate alınarak açıklanmakta ve ülkemizde izlenmesi gereken adımlar konusunda öneriler sunulmaktadır.

Makalenin Tamamı

2019-019

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın