Sağlık Tesislerindeki Temiz Odaların Tasarımına Yönelik Enerji Korunumu

Enerji korunumu, artış gösteren enerji talebi sebebiyle giderek öne çıkmakta, bu konuda ulusal ve uluslararası kurumlarca çeşitli araştırmalar sürdürülmekte, minimum enerji sarfiyatı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki yönünde dünya genelinde düzenlemeler yapılmaktadır. Bu anlamda öncelikle enerji sarfiyatının azaltılması, çevreye uyumlu ve olabildiğince sıfıra yakın enerji tüketim değerleri ile yapı dizayn etmek önem kazanmaktadır

Ülkemizde ve uluslararası çevrelerde farklı mevzuat, rehber yayınlar, yeşil bina vb. sertifikasyonlar belirlenerek yapı sistemleri ve unsurlarının enerji korunumu sağlaması amaçlanmaktadır.

Sağlık tesislerinde enerji korunumunu esas alan çalışmalar, iç mahal konfor ve hava kalitesinin yükseltilmesi gerekliliği sebebiyle kısıtlanmaktadır. Sağlık tesislerinde yer alan temiz odalarda ise geçmişten beri cerrahi operasyonlar ve sonrasındaki bakım sürecinin enfeksiyon ihtimalini düşürmeyi amaç edindiği bilinmektedir.

Cerrahi operasyonların yapıldığı ameliyathanelerin ve cerrahi ameliyat sonrasında hizmet veren yoğun bakımlar vb. alanların tasarımları, bu mahallerin havalandırma tesisatı ile steril alan kriterlerinin uygunluğunun önemi baz alınarak temiz odalarda ihtiyaç duyulan iç şartların oluşturulması konusundaki çalışmalar ayrıntılı değerlendirildiğinde; sağlık tesisi dahilinde inşaat ile işletme süreci beraberinde maksimum enerji tüketen birimlerin temiz odalar olduğu anlaşılmaktadır.

Bildirinin amacı, temiz odaların tasarımı için; mevzuat, standartlar, rehber yayınlar ve sahada tetkikler ile belirlenecek gereksinimler hesaba katılarak temiz odaların fonksiyonel anlamda eksiksiz bir biçimde düzenlenmesi, mekanik tesisatın hedefe uygun tercih edilmesi ve bu anlamda enerji korunumu sağlanması, uygun malzeme seçimi gibi yaklaşımlar çerçevesinde enerji tüketimi azaltılmış uygulamaları aktarmaktır.

Bu anlamda sağlık tesisleri dizayn edilirken yapı bünyesinde temiz odaların konumu, yönü, kat yüksekliği gibi mimari parametrelerle, mekanik- elektrik sistemler vb. öğeler bağlamında enerji verimliliğine yönelik uygulanabilecek yaklaşımlar değerlendirilmiştir.

Makalenin Tamamı

2019-021

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın