Pasif Yangın Durdurucu Sistemlerin Tesisatlarda Kullanımı

Bu çalışmada, pasif yangın durdurucu sistemlerin mekanik ve elektrik tesisat geçişlerinde kullanımına dair tasarım ve uygulama esasları değerlendirilmiştir. Yapılar yangından üç farklı yöntemle korunabilir. Bunlar; algılama sistemleri, aktif söndürme sistemleri ve pasif yangın durdurucu sistemleridir.

Bu sistemlerin yapılarda birlikte kullanımı, olası can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, yangın sonrası risklerin oluşmaması ve yapının tekrar çabuk ve kolayca kullanıma sokulabilmesi açısından çok önemlidir.

Yangın çıkan mahalde, alev, duman ve ısı transferi düşey olarak döşemelerdeki boşluklardan ve yatay olarak duvarlar üzerindeki boşluklardan ilerleyeceğinden, döşemeler ve yangın duvarlarından geçen tüm tesisatlar yangına karşı yalıtılmalıdır.

Pasif yangın durdurucu malzemeler, yangın yönetmeliğimizde de belirtildiği üzere yangının etkilerinden korunma ve yangın sonrası oluşacak risklerin en aza indirilmesi ve can güvenliğinin sağlanması için yapılarda özellikle kullanılması gereken malzemelerdir.

Buna bağlı olarak, bu malzemelerin kullanım alanları ve projelendirilmesinde uyulması gereken esaslar, ülkemiz yönetmelik ve şartnamelerinde yer almakta, eksik kalan hususlar için uluslararası yönetmelik ve standartlara başvurulmaktadır.

Malzemelerin kullanım alanlarına ve geçiş yapan tesisatın tipine bağlı olarak ürün uygulama şekli ve uygulama adeti ve hacmi değişiklik gösterebilir. Yalıtılacak detay tipine uygun malzemenin doğru uygulandığında istenen sürelerde dayanım sağlanacaktır.

Makalenin Tamamı

2019-138

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın